Розпорядження №337 від 06. 12. 2010р. Про введення Паспортів навчально-методичних кабінетів хду icon

Розпорядження №337 від 06. 12. 2010р. Про введення Паспортів навчально-методичних кабінетів хду
Скачати 49.66 Kb.
НазваРозпорядження №337 від 06. 12. 2010р. Про введення Паспортів навчально-методичних кабінетів хду
Дата08.11.2012
Розмір49.66 Kb.
ТипРозпорядженняРозпорядження № 337

від 06. 12. 2010р.


Про введення Паспортів

навчально-методичних кабінетів ХДУ


Відповідно до чинного Положення про навчально-методичний кабінет як структурний підрозділ Херсонського державного університету


Віддаю розпорядження:


Ввести паспорти навчально-методичних кабінетів ХДУ.

Паспорт навчально-методичного кабінету є обов’язковим нормативним документом, що регламентує його діяльність. Паспорт переглядається щорічно. До нього заносяться зміни згідно зі змінами нормативних документів МОН України і ХДУ, перспективного плану роботи, єдиного плану науково-методичної роботи ХДУ, змінами обладнання та оснащення кабінету.

Паспорт навчально-методичного кабінету затверджується ректором Херсонського державного університету.

Паспорт навчально-методичного кабінету має наступну структуру:

Титульна сторінка

І. Загальні положення.

ІІ. Загальні відомості по кабінету.

ІІІ. Методичні матеріали:

ІV. Бібліотека

Зразок оформлення паспорту навчально-методичного кабінету представлений у додатках А, Б.


О.Мішуков

Перший проректор, професор


І.Карташова


Ознайомити: керівників інститутів, деканів факультетів, завідувачів загальноуніверситетських кафедр, завідувачів навчально-методичних кабінетів.


Додаток А

Зразок титульного аркушу паспорту навчально-методичного кабінету

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Херсонський державний університет

Інститут/Факультет

Кафедра


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ю.І.Бєляєв

Ректор університету, професор


Паспорт

навчально-методичного кабінету


назва навчально-методичного кабінету


Херсон – 20__


Додаток Б

^ Зразок оформлення змісту паспорту навчально-методичного кабінету


І. Загальні положення

 1. Паспорт навчально-методичного кабінету інституту, факультету, кафедри, складено на базі Тимчасового положення про організацію навчального процесу в ХДУ та Положення про навчально-методичний кабінет як структурний підрозділ Херсонського державного університету”.

 2. Паспорт навчально-методичного кабінету переглядається щорічно. До нього заносяться зміни згідно зі змінами нормативних документів МОН України і ХДУ, перспективного плану роботи, єдиного плану науково-методичної роботи ХДУ, змінами обладнання та оснащення кабінету.

 3. Паспорт навчально-методичного кабінету затверджується ректором Херсонського державного університету.


ІІ. Загальні відомості

2.1. Розташування кабінету (корпус, аудиторія).

2.2. Загальна площа приміщення (кв.м).

2.3. Число посадових місць (кількість).

2.4. Матеріально-технічне оснащення кабінету (наявність комп’ютерної та відеотехніки, меблі тощо).

2.5. Завідувач кабінету (ПІБ, посада, звання).


ІІІ. Методичні матеріали:

3.1. Нормативно-правові документи:

3.1.1. Нормативні документи Міністерства освіти і науки України з питань розвитку та модернізації національної вищої освіти та процесу інтеграції вітчизняної системи освіти і науки України в європейський простір:

  • Закон України “Про освіту”;

  • Закон України “Про вищу освіту”;

  • Матеріали щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України;

  • Галузеві стандарти вищої освіти України за відповідними напрямами підготовки фахівців.

3.1.2. Інформаційний пакет з нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою в університеті: накази та розпорядження ректорату.


3.2. Загальні документи навчально-методичного кабінету

 • План роботи кабінету на поточний навчальний рік, обговорений на засіданні кафедри та затверджений директором інституту, деканом факультету.

 • Річний звіт роботи кабінету.

 • Графік роботи кабінету.

 • Інструкції з правил техніки безпеки.

 • Графік проведення консультацій викладачів кафедр з фахових дисциплін для студентів денної, заочної форми навчання, екстернів та магістрантів.

 • Графік індивідуальної роботи викладачів відповідно до виконання Положення “Про самостійну роботу студентів у Херсонському державному університеті”.

 • Журнал видачі наукової та методичної літератури та вчасного повернення її студентами, викладачами з метою збереження фонду.

 • Журнал взаємовідвідувань занять викладачами кафедри.


3.3. Програмно-методичне забезпечення навчального процесу

 • Плани семінарських, лабораторних та практичних занять як складових змістових модулів навчальних дисциплін кафедри для студентів денної та заочної форм навчання.

 • Питання для поточного та підсумкового контролю знань студентів.

 • Робочі програми дисциплін кафедри і переліки завдань для студентів екстернатної форми навчання.

 • Тематика самостійної роботи студентів та методичні рекомендації щодо її організації.

 • Тематика курсових робіт та рекомендована література, зразки кращих курсових робіт з дисциплін кафедри.

 • Пакет документів, що унормовують оформлення курсових робіт, рефератів для студентів усіх форм навчання.

 • Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

 • Зразки кращого оформлення звітних документів та дидактичних матеріалів навчальної та виробничої практик студентів.

 • Програми державних іспитів для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр”.

 • Зразки електронних презентацій магістерських досліджень.

 • Методична інформація викладачам щодо підготовки й проведення різних форм навчальних занять (лекції, практичні і лабораторні заняття, семінари тощо).

 • Методичні вимоги щодо складання тестових завдань для студентів.

 • Методичні рекомендації щодо структури та оформлення навчально-методичних видань ХДУ.


ІV. Бібліотека

  1. Книжковий фонд:

 • Підручники та навчально-методичні посібники (екз.).

 • Методичні видання (екз.).

 • Фахова література (екз.).

 • Наукова та навчально-методична література викладачів кафедри (екз.)

 • Періодичні видання (газети, журнали, альманахи тощо) (прим.)

Загальна кількість книжкового фонду (екз.)

(прим.)

4.2. Бібліотека на електронних носіях

4.3. Відео-, аудіотека

Схожі:

Розпорядження №337 від 06. 12. 2010р. Про введення Паспортів навчально-методичних кабінетів хду iconРозпорядження №255 від 10. 10. 2012 р. Про перевірку навчально-методичних кабінетів як структурних підрозділів хду
Відповідно до плану-регламенту роботи хду у період з 12. 11. 2012 по 23. 11. 2012 н р здійснити перевірку діяльності навчально-методичних...
Розпорядження №337 від 06. 12. 2010р. Про введення Паспортів навчально-методичних кабінетів хду iconРозпорядження №12 від 18. 01. 2010 р. Про "Положення про навчально-методичний кабінет як структурний підрозділ хду" з метою організації роботи методичних кабінетів хду
З метою організації роботи методичних кабінетів хду відповідно до вимог впровадження кредитно-модульної системи навчання у внз
Розпорядження №337 від 06. 12. 2010р. Про введення Паспортів навчально-методичних кабінетів хду iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
Розпорядження №337 від 06. 12. 2010р. Про введення Паспортів навчально-методичних кабінетів хду iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
Розпорядження №337 від 06. 12. 2010р. Про введення Паспортів навчально-методичних кабінетів хду iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
Розпорядження №337 від 06. 12. 2010р. Про введення Паспортів навчально-методичних кабінетів хду iconУкраїнський науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
На № від Директорам (завідувачам) навчально-методичних кабінетів (центрів) в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського І севастопольського...
Розпорядження №337 від 06. 12. 2010р. Про введення Паспортів навчально-методичних кабінетів хду iconВіддаю розпорядження
У період з 11. 05 по 07. 06. 2010н р перевірити роботу навчально-методичних кабінетів
Розпорядження №337 від 06. 12. 2010р. Про введення Паспортів навчально-методичних кабінетів хду iconРозпорядження №16 від 25. 02. 2009 р про розміщення навчально-методичних матеріалів з практик на web -сайті зну види практик: № Назва практик Семестр Кількість тижнів 1
На розпорядження №16 від 25. 02. 2009 р про розміщення навчально-методичних матеріалів з практик на web –сайті зну
Розпорядження №337 від 06. 12. 2010р. Про введення Паспортів навчально-методичних кабінетів хду iconАналітична записка З’ясування наявності І стану матеріалів, передбачених чинним “Положенням про навчально-методичний кабінет як структурний підрозділ хду”
З’ясування наявності І стану матеріалів, передбачених чинним “Положенням про навчально-методичний кабінет як структурний підрозділ...
Розпорядження №337 від 06. 12. 2010р. Про введення Паспортів навчально-методичних кабінетів хду iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації М. М. Папієва №682-р від 27. 09. 2010р. «Про затвердження плану заходів з проведення в області Всеукраїнського тижня права» рекомендуємо організувати І провести протягом 6-11 грудня 2010р.
М. М. Папієва №682-р від 27. 09. 2010р. «Про затвердження плану заходів з проведення в області Всеукраїнського тижня права» рекомендуємо...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи