Навчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5 icon

Навчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5
Скачати 52.56 Kb.
НазваНавчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5
Р.В. Чепок
Дата08.11.2012
Розмір52.56 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник


Рекомендовано до друку навчально-методичні посібники

за період січень-березень 2010 р.


(витяг з протоколу НМР ХДУ № 3 від 29 березня 2010р.)

(витяг з протоколу Вченої ради ХДУ № 7 від 29 березня 2010р.)
Автор

Назва посібника

1.

Ковальова К.І.

Навчальна програма інваріативного курсу «Методика викладання економіки»

2

Р.В. Чепок

Деталі машин та основи конструювання. Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів напрямків підготовки 6.010 103 Технологічна освіта, 6.010 104 Професійна освіта

3

Носова І.О., Разлівінських Ю.О.,

Сімонов І.М.

Практикум з курсу «Теорія та методика трудового навчання»

4

В.І. Чепок

Р.В. Чепок


Деталі машин та основи конструювання Навчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 6.010 103 Технологічна освіта, 6.010 104 Професійна освіта

5

Васильченко Г.Ю.

Програми вищих закладів освіти з дисципліни «Технічне обслуговування і ремонт автомобіля» для студентів с спеціальності 6.010100 – ПМСО. Трудове навчання

6

Васильченко Г.Ю.

Програми вищих закладів освіти

З дисципліни «Будова та експлуатація автомобіля» для студентів с спеціальності 6.010103 – ПМСО. Трудове навчання

7

Разлівінських Ю.О.

«Тестові завдання з дисципліни «Основи профорієнтаційної роботи» для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта»

8

Васильченко Г.Ю.

Саух О.М.

Технічне обслуговування і ремонт автомобіля. Курсовий проект Навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 6.010100 ПМСО. Трудове навчання. Спеціалізації: автосправа, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

9

В.М.Овдій

Машинознавство. Програма вищих навчальних закладів для спеціальності 7.010103 – ПМСО. Трудове навчання.

10

Разумна Г.І.

Електротехніка

програма вищих закладів освіти для студентів спеціальності 6.010104 – Професійна освіта. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт

11

О.М. Саух, Г.І. Разумна, Л.П.Дубовик

Професійно-практична підготовка студентів Навчально-методичний посібник

для студентів інженерно-технологічного факультету денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт, спеціальності 6.010104 Професійна освіта (за профілем), 6.010100 Професійне навчання, 6.010103 Технологічна освіта

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

12

Носова І.О.


Новітні досягнення з фахових дисциплін. Частина 1.

«Технології наукових досліджень з методики трудового та професійного навчання» Методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів спеціальностей 8.010 103 «Технологічна освіта» та 8.010104 «Професійна освіта»

13

Л.М.Шпак


Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Опір матеріалів»

14

Р.В. Чепок


Деталі машин та основи конструювання Методичні рекомендації з лабораторного практикуму для студентів напрямків підготовки 6.010 103 Технологічна освіта, 6.010 104 Професійна освіта

15

Дубовик Л.П.

Дизайн навчальних та виробничих інтер’єрів” Розділ 2. Естетична організація та оздоблення інтер’єрів. Курс для студентів інженерно-технологічного факультету.

16

Дубовик Л.П.

Дизайн навчальних та виробничих інтер’єрів”. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів інженерно-технологічного факультету.

17

Дубовик Л.П.

Дизайн навчальних та виробничих інтер’єрів”. Методичні рекомендації з виконання практичних робіт для студентів інженерно-технологічного факультету.

18

Чепок В.І

Карташова С.А.


Практикум з технології обробки матеріалів (обробка харчових продуктів) Навчально-методичний посібник для студентів І курсу інженерно-технологічного факультету спеціальності 6.010 103 «Технологічна освіта»

19

І.В.Коробова, І.Р.Павлова

Робочий зошит з фізики. Для студентів інституту природознавства. Частина ІІ.

20

О.Є.Блинова

Психологічні основи соціальної мобільності особистості

21

О.А.Бутенко

Непрямі способи дієслова. Синтаксис.

22

Черкун Л.И.

Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи. Учебное пособие для студентов филологических специальностей

23

С.С.Венгер

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вірусології» для студентів ІІ курсу

24

Речицький О.Н.

Решнова С.Ф.

Органічна хімія. Практикум до лабораторних занять з органічної хімії для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальностей Хімія*, Біологія*.

25

Старцева В.П.

Соціально-побутове орієнтування дітей молодшого шкільного віку із ЗПР. Практикум.

26

Ж.М.Ломако

Фізіологія людини. Методичні рекомендації до лабораторних практикумів (для студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання факультету фізичної культури та спорту)Начальник

методичного відділу доц. І.І.Карташова

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5 iconРобоча програма з виробничої практики факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра технологічної освіти Галузь знань 0101. Педагогічна освіта Напрям підготовки 010. 103 «Технологічна освіта»
Програма розроблена доцентом, кандидатом педагогічних наук Шпак Л. М. завідувачем кафедри технологічної освіти на основі наскрізної...
Навчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5 iconРобоча програма з виробничої практики факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра технологічної освіти Галузь знань 0101. Педагогічна освіта Напрям підготовки 010. 103 «Технологічна освіта»
Програма розроблена доцентом, кандидатом педагогічних наук Шпак Л. М. завідувачем кафедри технологічної освіти на основі наскрізної...
Навчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5 iconМодульного тестового контролю знань студентів з курсу "інженерна та комп'ютерна графіка"
Для студентів за напрямами підготовки: 010104 "Професійна освіта", 010103 "Технологічна освіта"
Навчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5 iconНавчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "Початкова освіта " денної та заочної форми навчання
Двокрилля: математика+мистецтво: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 040201 Математика*
Навчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5 iconМетодичні рекомендації для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму...
Навчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5 iconПрограма розроблена : Шпак Л. М., канд пед наук, доцентом. Програма розроблена на основі наскрізної програми практик підготовки студентів спеціальності 01010301 «Технологічна освіта»
«Технологічна освіта», кваліфікація «Вчитель технології старшої школи І безпеки життєдіяльності»; 01010301 «Технологічна освіта»,...
Навчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5 iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Технологічна освіта»
Програма визначає зміст теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів спеціальності 01010301 «Технологічна освіта». Програму...
Навчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5 iconРобоча програма з переддипломної практики факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра технологічної освіти та побутового обслуговування Галузь знань 0101. Педагогічна освіта Напрям підготовки 01010301. Технологічна освіта Курс 5 окр «спеціаліст»
Програма розроблена канд пед наук, доцентом Шпак Л. М. на основі наскрізної програми практик підготовки студентів напряму підготовки...
Навчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5 iconРобоча програма з переддипломної практики факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра технологічної освіти та побутового обслуговування Галузь знань 0101. Педагогічна освіта Напрям підготовки 01010301. Технологічна освіта Курс 5 окр «магістр»
Програма розроблена канд пед наук, доцентом Шпак Л. М. на основі наскрізної програми практик підготовки студентів напряму підготовки...
Навчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5 iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи