Формування ринку освітніх послуг в умовах болонського процесу в україні: сучасний стан І перспективи розвитку icon

Формування ринку освітніх послуг в умовах болонського процесу в україні: сучасний стан І перспективи розвитку
Скачати 37.89 Kb.
НазваФормування ринку освітніх послуг в умовах болонського процесу в україні: сучасний стан І перспективи розвитку
Дата01.11.2012
Розмір37.89 Kb.
ТипДокументи

УДК 339.166.5

А.В. Зарванська

Науковий керівник - завідувач кафедри

економічної теорії ХДУ,

кандидат економічних наук,

доцент К.С. Шапошников

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
У статті розглянуто сучасний стан, тенденції та перспективи формування ринку освітніх послуг в умовах Болонського процесу.

The article discusses the current status, trends and prospects for the formation of the education market.

Ключові слова : кредитно-модульне навчання, бакалаврат, магістратура, конкурентноздатність української освіти.


Keywords: credit-modular training, Bachelor, Master, the competitiveness of Ukrainian education

^ Постановка проблеми. В Україні до європейських вимог адаптовано новий перелік галузей знань і напрямів, за якими в Україні здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Починаючи з 2007/2008 навчального року підготовка бакалаврів у вищих навчальних закладах здійснюється за 48 галузями та 141 напрямом (до цього підготовка здійснювалася за 17 галуззями, 77 напрямами і 586 спеціальностями). У стадії розробки перебуває новий перелік спеціальностей з підготовки магістрів. Здійснюються організаційні заходи із запровадження “Додатку до диплома” європейського зразка (Diploma Supplement)р[2,ос.щ15–17]. Результати досліджень. Перший етап запровадження системи кредитно-модульного навчання у ВНЗ в Україні пройшов досить успішно. У 2006/2007 навчальному році у вищих навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації на всіх програмах підготовки фахівців першого (бакалаврат) і другого (магістратура) циклів запроваджено Європейську кредитно-трансферну систему (ECTS). Це дозволяє здійснювати трансфер (переведення) студентів з одного вищого навчального закладу в інший (включаючи і закордонні ВНЗ) та накопичувати студентами кредити ECTS, які визнаватимуться при подальшому навчанні в будь якому європейськомудВНЗл[3,щс.з132-135]. Студенти отримали інформацію щодо структури курсів, послідовності вивчення навчальних модулів та порядку їх оцінювання викладачами. Це дало більші можливості щодо вибору навчальних курсів та індивідуальних програм здобуття вищої освіти. Самостійна робота стала більш скоординованою, збільшився час безпосереднього спілкування з викладачами. Кафедри поліпшили інформаційно-методичне забезпечення, створюють електронні підручники, комп’ютерні програми, програми самоконтролю. Однак, у цілому, формування ринку освітніх послуг в Україні відбувається, на жаль, дещо сповільненими темпами. Найбільшою проблемою української системи освіти на міжнародному ринку освітніх послуг є її незадовільна якість. 24 березня 2007 року на підсумковій колегії МОН України було зазначено, що жоден з наших університетів не увійшов до рейтингового списку п’ятиста університетів світу, а більшість з них взагалі неовідомілзаокордоном. Визначальним напрямом розвитку системи вищої освіти України задля підвищення її конкурентноздатності є інтеграція у європейський освітній простір у руслі виконання вимог Болонського процесу. У ході інтеграції української системи освіти до європейського освітнього простору перед неюопостаєлряддпроблемд[2,ос.щ15-17]: 1.оПсихолого-дидактична некомпетентність більшості викладачів вищої школи. 2.лПерехід на кредитно-модульну систему організації навчального процесу,рщодпотребує: · забезпечення відповідності “вартості” кредиту обсягу і складності учбовогодматеріалу; · визначення педагогічного навантаження в умовах функціонування кредитно-модульноїхсистеми. 3.оЗв’язокхвищоїзшколиззщринкомзпраці. 4.лПрактикащстудентівщущреаліяхщринковоїщекономіки. 5.оРозмежування академічної й професійної спрямованості вищої освіти в Україні. 6.рПриведення освітніх кваліфікаційних ступенів України до стандартів Європейськогощсоюзу. Складнощі у вирішенні цих проблем зумовлені причинами соціального та психологічногощхарактеру. Соціальніщпричинищ[11,ис.ь189ь–ь199]: 1.шЗацікавленість переважної більшості ректорів ВНЗ у збереженні існуючогошстану. 2. Технологічна та інформаційно-просвітницька незабезпеченість переходу дозєвропейськихзстандартівзосвіти. Психологічнізпричиниш[11,лс.ь189ь–ь199]: 1. Звичка і готовність населення використовувати усталені схеми відносин між споживачами та виробниками освітніх послуг (хабарі, знайомства тощо). 2. Неприйняття значною частиною професорсько-викладацького складу інноваційнихзметодівщізтехнологійзвзосвіті. На якість, а відтак і конкурентноздатність української освіти негативно впливає збереження багатьох рис радянської освітньої системи, які все ще притаманні системі освіти в Україні.


ЛІТЕРАТУРА:

1.лБабенко Л. В. Активізація науково-дослідної діяльності студентів у структурі творчої професійної підготовки // Київ. — С. 15–17. 2.тБалабанов Р. В. Управління вищою школою: Аналіз зарубіжного досвіду // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2001. – №511. – С. 132-135.зззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз

3. Волович В. Болонський процес і нова парадигма освіти в Україні // Соціологія: теорія, метод, маркетинг. – 2004.- №4. – С. 189 – 199.

Схожі:

Формування ринку освітніх послуг в умовах болонського процесу в україні: сучасний стан І перспективи розвитку iconЗбірка матеріалів Звітної науково-практичної конференції «перспективи розвитку галузевого законодавства в україні»
«перспективи розвитку галузевого законодавства в україні» та «інститути громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи...
Формування ринку освітніх послуг в умовах болонського процесу в україні: сучасний стан І перспективи розвитку iconНаказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
«Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 29 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної...
Формування ринку освітніх послуг в умовах болонського процесу в україні: сучасний стан І перспективи розвитку iconСтан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні
Так, цією моделлю стала модель інноваційного розвитку, яка є тим фундаментом, який визначає економічну силу країни та її перспективи...
Формування ринку освітніх послуг в умовах болонського процесу в україні: сучасний стан І перспективи розвитку iconМіжнародна науковО-практична конференція «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку...
Формування ринку освітніх послуг в умовах болонського процесу в україні: сучасний стан І перспективи розвитку iconАсоціація аспірантів-юристів Міжнародна науковО-практична конференція «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку...
Формування ринку освітніх послуг в умовах болонського процесу в україні: сучасний стан І перспективи розвитку iconПрізвище Ім'я
...
Формування ринку освітніх послуг в умовах болонського процесу в україні: сучасний стан І перспективи розвитку iconБібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном
С 91 Сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном ( 2005-2009 рр.) [Текст] : бібліогр покажчик...
Формування ринку освітніх послуг в умовах болонського процесу в україні: сучасний стан І перспективи розвитку iconВодокористування в умовах переходу до сталого розвитку
Якісний стан водних ресурсів визначає перспективи екологічно спрямованого розвитку промисловості та сільського господарства, сфери...
Формування ринку освітніх послуг в умовах болонського процесу в україні: сучасний стан І перспективи розвитку iconУдк 338. 439. 5 Продовольчий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку жмайлов В. М., к е. н., доцент, Сумський нау жмайлова О. Г., к е. н., доцент двнз «уабс нбу»
В статті розглядаються питання функціонування продовольчого ринку як елементу ринкової інфраструктури та засобу забезпечення розвитку...
Формування ринку освітніх послуг в умовах болонського процесу в україні: сучасний стан І перспективи розвитку iconБілетна програма з психотерапії та психокорекції у клінічній практиці
Предмет та завдання психотерапії. Сучасний стан психотерапевтичної служби в Україні та перспективи подальшого розвитку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи