Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 127.45 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата09.11.2012
Розмір127.45 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХерсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор,

________________професор О.Мішуков

“_______”_____________2005 р.
СУРДОПЕДАГОГІКА


Інститут природознавства


Кафедра дефектології та основ медицини


Спеціальність 7.010106 Дефектологія


Курс ____5____


Форма навчання __денна________


^

Херсон – 2005

Пояснювальна записка


Мета курсу: Надати студентам знання про особливості психічного розвитку глухих і слабочуючих дітей, ознайомити зі змістом і методами корекційно-розвивальної роботи з ними.


Завдання курсу:

 • методичні – ознайомити студентів з методами діагностики та корекційної роботи, які використовуються в спеціальній освітіт дітей з вадами слуху;

 • пізнавальні – надати знання про вплив порушення слуху на розвиток дитини, компенсаторні можливості глухих і слабочуючих дітей, принципи і методи навчання дітей з вадами слуху мовленню; про систему дошкільного виховання та шкільного навчання дітей з вадами слуху;

 • практичні – сформувати вміння проводити елементи діагностичної та корекційної роботи з глухими та слабочуючими дітьми.


Програма курсу:

Предмет, завдання, методи і міжпредметні зв’язки сурдопедагогіки. Історія розвитку поглядів на перспективи, зміст і методи навчання та виховання дітей з вадами слуху.

Значення слуху для сприйняття оточуючого світу. Акустичні характеристики мовленнєвих і немовленнєвих звуків.

Класифікація вад слуху у дітей. Характеристика основних груп дітей з вадами слуху: глухі, пізнооглухлі, слабочуючі.

Вплив зниження слуху на психічний розвиток дитини. Характеристика структури дефекту при порушеннях слуху. Особливості раннього розвитку дітей з вадами слуху. Розвиток пізнавальної сфери дітей з вадами слуху: особливості уваги, сприйняття, пам’яті, розумових операцій, стану різних видів мислення. Психологічні особливості формування мовлення глухих і слабочуючих дітей. Види мовлення, що використовуються особами з вадами слуху: жестове, дактильне, усне. Особливості емоційної сфери дітей з вадами слуху. Соціальний розвиток дітей з вадами слуху.

Психолого-медико-педагогічне обстеження дітей з вадами слуху: принципи, завдання, методи. Діагностика стану слухового сприйняття, рівня розвитку інтелектуальних операцій, емоційно-вольової сфери.

Принципи і методи розвитку слухового сприйняття і усного мовлення у глухих і слабочуючих дітей. Слухо-зорове сприйняття мовлення дітьми з вадами слуху. Використання вібраційної чутливості. Взаємозв’язок стану сформованості власного усного мовлення та розбірливості сприйняття мовлення оточуючих.

Роль сурдотехнічних приладів у навчанні дітей з вадами слуху, їх коротка характеристика. Забезпечення роботи над вимовою наочними посібниками. Використання комп’ютерних програм в ході слухової роботи та формування правильної вимови.

Виховання дитини з вадами слуху в родині. Мета, принципи та завдання роботи сурдопедагогів з батьками дітей з вадами слуху. Значення і зміст раннього втручання у вихованні дітей з природженими вадами слуху.

Система дошкільного виховання глухих і слабочуючих дітей. Корекційно-педагогічна робота в дошкільних закладах для глухих і слабочуючих дітей. Розвиток пізнавальної сфери та особистості дітей з вадами слуху в процесі навчання. Підготовка дітей з вадами слуху до шкільного навчання. Шкільне навчання глухих і слабочуючих дітей.

Проблема інтеграції осіб з вадами слуху в суспільство. Засоби активізації спонтанного використання усного мовлення глухими та слабочуючими дітьми. Роль взаємодії сурдопедагогів з батьками, державними установами та суспільними організаціями у забезпеченні повноцінної інтеграції глухих і слабочуючих дітей.


Обсяг курсу: 32 год. лекцій і 12 год. практичних занять, форма контролю - екзамен.


^
Змістовні модулі учбового курсу


I змістовий модуль

Тема: Психолого-педагогічна характеристика дітей з вадами слуху.


Лекційні модулі:

 1. Вступ. Предмет, завдання, методи і міжпредметні зв’язки сурдопедагогіки.

 2. Класифікація вад слуху у дітей.

 3. Вплив зниження слуху на психічний розвиток дитини.

 4. Особливості розвитку пізнавальної сфери дітей з вадами слуху.

 5. Психологічні особливості формування мовлення глухих і слабочуючих дітей.

 6. Особливості емоційної сфери дітей з вадами слуху.

 7. Соціальний розвиток дітей з вадами слуху.

 8. Психолого-медико-педагогічне обстеження дітей з вадами слуху.


Практичні модулі:

 1. Характеристика структури дефекту при порушеннях слуху.

 2. Жестова і дактильна мова.

 3. Ознайомлення зі схемами психодіагностичного обстеження дітей з вадами слуху.


Модулі самостійної роботи:

 1. Історія розвитку поглядів на навчання та виховання дітей з вадами слуху.

 2. Система фонем, звукові характеристики мовлення.


Підсумкова тека.

Колоквіум


IІ змістовий модуль

Тема: Характеристика системи навчання та виховання глухих і слабочуючих дітей.


Лекційні модулі:

 1. Розвиток слухового сприйняття у дітей з вадами слуху.

 2. Формування усного мовлення у глухих і слабочуючих дітей.

 3. Технічне та методичне забезпечення роботи над вимовою.

 4. Розвиток пізнавальної сфери та особистості дітей з вадами слуху в процесі навчання.

 5. Виховання дитини з вадами слуху в родині.

 6. Система дошкільного виховання глухих і слабочуючих дітей.

 7. Підготовка дітей з вадами слуху до шкільного навчання.

 8. Шкільне навчання глухих і слабочуючих дітей


Практичні модулі:

 1. Організація роботи з розвитку звуковимови та слухосприймання дітей з вадами слуху.

 2. Корекційно-педагогічна робота в дошкільних закладах для глухих і слабочуючих дітей.

 3. Діагностика готовності дітей з вадами слуху до школи.


Модулі самостійної роботи:

 1. Робота з батьками дітей з вадами слуху.

 2. Проблема інтеграції осіб з вадами слуху в суспільство.


Підсумкова тека.

Тестовий контроль.


Перелік літератури:

 1. Фомічова Л.І. Сурдопедагогіка. Хрестоматія. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – 1, 2 тт.

 2. Богданова Т.Г. Сурдопсихология. – М.: Академия, 2002.

 3. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология. – М.: ВЛАДОС, 2000.

 5. Методика обучения глухих устной речи / Под ред. Проф. Ф.Ф.Рау. – М.: Просвещение, 1976.

 6. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 7. Назарова Л.П. Методика слуховой работы в школе слабослышащих. – М.: Просвещение, 1981.

 8. Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи у дошкольников с нарушенным слухом. – С.: ВЛАДОС, 2003.

 9. Речицкая Е.Г., Пархалина Е.В. Готовность слабослышащих детей школьного возраста к обучению в школе. – М.: ВЛАДОС, 2000.

 10. Антонян Н. П. Воспитание и обучение глухого ребёнка. – М., 2003.

 11. Белик И. С. Музыка против глухоты. Опыт индивидуальных занятий музыкой с неслышащими детьми по программе детской музыкальной школы. – М.: ВЛАДОС, 2000.

 12. Воскресенский Г.Н. Программы специальной общеобразовательной школы для слабослышащих и позднооглохших детей. - М.: Просвещение, 1986.

 13. Выготский Л. С. Основы дефектологии. - СПб.: Лань, 2003.

 14. Иванова Е. А. Раннее домашнее сопровождение. - СПб.: Речь, 2003.

 15. Нейман Л.В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи. - М.: ВЛАДОС, 2001.

 16. Речицкая Е. Г. Развитие творческого воображения младших школьников. – М.: ВЛАДОС, 2000.

 17. Самощенко И. В. Глухой ребенок. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2003.

 18. Фомічова Л. Л. Ознайомлення з оточуючим. – К.: Благовіст, 2002.

 19. Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей. – Ярославль, 2001.

 20. Ярмаченко М.Д. Історія сурдопедагогіки. - К.: Вища школа, 1975.

 21. Яковлева С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології. - Херсон: Персей, 2001.

 22. Янн П. А. Воспитание и обучение глухого ребенка. – М., 2003.

 23. Методические рекомендации к организации и проведению занятий по программе зрительного (слухозрительного) восприятия устной речи. – К., 1986.

 24. Программа работы по развитию слухового восприятия глухих. – К., 1986.

 25. Сборник учебно-методических материалов по сурдопедагогической работе со взрослыми неслышащими в Украинском обществе глухих. – К., 1988.

 26. Итоги деятельности Украинского общества глухих по слуховой, трудовой и социальной реабилитации неслышащих за период с 1980 по 1988 годы. – К., 1988.

 27. Методика розвитку усного мовлення у дітей з порушенням слуху з використанням сурдотехнічних приладів: поліфонатора, слухо–мовних тренажерів (початковий етап). НВП ВАБОС, НДІ отоларингології МОЗ України. – К., 2001.


^ Програма розроблена:


1. Полещук Сабіною Вікторівною, доцентом кафедри дефектології та основ медицини


Схвалено навчально-методичною комісією інституту


Протокол № ____ від “_____” _________ 200__ р.


Голова комісії ___________ доц. Л.В.Вишневська


Перелік літератури

до курсу "Сурдопедагогіка"


 1. Фомічова Л.І. Сурдопедагогіка. Хрестоматія. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – 1, 2 тт.

 2. Богданова Т.Г. Сурдопсихология. – М.: Академия, 2002.

 3. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология. – М.: ВЛАДОС, 2000.

 5. Методика обучения глухих устной речи / Под ред. Проф. Ф.Ф.Рау. – М.: Просвещение, 1976.

 6. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 7. Назарова Л.П. Методика слуховой работы в школе слабослышащих. – М.: Просвещение, 1981.

 8. Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи у дошкольников с нарушенным слухом. – С.: ВЛАДОС, 2003.

 9. Речицкая Е.Г., Пархалина Е.В. Готовность слабослышащих детей школьного возраста к обучению в школе. – М.: ВЛАДОС, 2000.

 10. Антонян Н. П. Воспитание и обучение глухого ребёнка. – М., 2003.

 11. Белик И. С. Музыка против глухоты. Опыт индивидуальных занятий музыкой с неслышащими детьми по программе детской музыкальной школы. – М.: ВЛАДОС, 2000.

 12. Воскресенский Г.Н. Программы специальной общеобразовательной школы для слабослышащих и позднооглохших детей. - М.: Просвещение, 1986.

 13. Выготский Л. С. Основы дефектологии. - СПб.: Лань, 2003.

 14. Иванова Е. А. Раннее домашнее сопровождение. - СПб.: Речь, 2003.

 15. Нейман Л.В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи. - М.: ВЛАДОС, 2001.

 16. Речицкая Е. Г. Развитие творческого воображения младших школьников. – М.: ВЛАДОС, 2000.

 17. Самощенко И. В. Глухой ребенок. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2003.

 18. Фомічова Л. Л. Ознайомлення з оточуючим. – К.: Благовіст, 2002.

 19. Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей. – Ярославль, 2001.

 20. Ярмаченко М.Д. Історія сурдопедагогіки. - К.: Вища школа, 1975.

 21. Яковлева С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології. - Херсон: Персей, 2001.

 22. Янн П. А. Воспитание и обучение глухого ребенка. – М., 2003.

 23. Методические рекомендации к организации и проведению занятий по программе зрительного (слухозрительного) восприятия устной речи. – К., 1986.

 24. Программа работы по развитию слухового восприятия глухих. – К., 1986.

 25. Сборник учебно-методических материалов по сурдопедагогической работе со взрослыми неслышащими в Украинском обществе глухих. – К., 1988. 26. Итоги деятельности Украинского общества глухих по слуховой, трудовой и социальной реабилитации неслышащих за период с 1980 по 1988 годы. – К., 1988.

 27. Методика розвитку усного мовлення у дітей з порушенням слуху з використанням сурдотехнічних приладів: поліфонатора, слухо–мовних тренажерів (початковий етап). НВП ВАБОС, НДІ отоларингології МОЗ України. – К., 2001.
^

ПЛАН ЛЕКЦІЙ


з курсу "Сурдопедагогіка"


І модуль

 1. Вступ. Предмет, завдання, методи і міжпредметні зв’язки сурдопедагогіки (2 год.).

 2. Класифікація вад слуху у дітей (2 год.).

 3. Вплив зниження слуху на психічний розвиток дитини (2 год.).

 4. Особливості розвитку пізнавальної сфери дітей з вадами слуху (2 год.).

 5. Психологічні особливості формування мовлення глухих і слабочуючих дітей (2 год.).

 6. Особливості емоційної сфери дітей з вадами слуху (2 год.).

 7. Соціальний розвиток дітей з вадами слуху (2 год.).

 8. Психолого-медико-педагогічне обстеження дітей з вадами слуху (2 год.).

ІІ модуль

 1. Розвиток слухового сприйняття у дітей з вадами слуху (2 год.).

 2. Формування усного мовлення у глухих і слабочуючих дітей (2 год.).

 3. Технічне та методичне забезпечення роботи над вимовою (2 год.).

 4. Розвиток пізнавальної сфери та особистості дітей з вадами слуху в процесі навчання (2 год.).

 5. Виховання дитини з вадами слуху в родині (2 год.).

 6. Система дошкільного виховання глухих і слабочуючих дітей (2 год.).

 7. Підготовка дітей з вадами слуху до шкільного навчання (2 год.).

 8. Шкільне навчання глухих і слабочуючих дітей (2 год.).


Всього – 32 год.


Завідувач кафедри дефектології

та основ медицини, доцент С.Д.Яковлева


^ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з курсу "Сурдоопедагогіка"

І модуль

 1. Характеристика структури дефекту при порушеннях слуху (2 год.).

 2. Жестова і дактильна мова (2 год.).

 3. Ознайомлення зі схемами психодіагностичного обстеження дітей з вадами слуху (2 год.).
ІІ модуль

 1. Організація роботи з розвитку звуковимови та слухосприймання дітей з вадами слуху (2 год.).

 2. Корекційно-педагогічна робота в дошкільних закладах для глухих і слабочуючих дітей (2 год.).

 3. Діагностика готовності дітей з вадами слуху до школи (2 год.).


Всього – 12 год.


Завідувач кафедри дефектології

та основ медицини, доцент С.Д.Яковлева


^ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з курсу "Сурдопедагогіка"

І модуль

 1. Історія розвитку поглядів на навчання та виховання дітей з вадами слуху.

 2. Система фонем, звукові характеристики мовлення.
ІІ модуль

 1. Робота з батьками дітей з вадами слуху.

 2. Проблема інтеграції осіб з вадами слуху в суспільство.Завідувач кафедри дефектології

та основ медицини, доцент С.Д.Яковлева

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з курсу "Сурдопедагогіка"


Тема 1. Історія розвитку поглядів на навчання та виховання дітей з вадами слуху.

Завдання: Розглянути основні етапи становлення поглядів на перспективи та методи навчання та виховання дітей з вадами слуху. Ознайомитись з історією розвитку системи дошкільного виховання та шкільного навчання глухих і слабочуючих дітей.

Форма звіту: Конспект. Усне опитування.

Література:

1. Фомічова Л.І. Сурдопедагогіка. Хрестоматія. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – 1, 2 тт.

2. Ярмаченко М.Д. Історія сурдопедагогіки. - К.: Вища школа, 1975.

3. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. – М.: ВЛАДОС, 2001.

4. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. – М.: ВЛАДОС, 2001.


Тема 2. Система фонем, звукові характеристики мовлення.

Завдання: Повторити засвоєні в курсах "Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології" і "Логопедія" відомості щодо класифікації фонем російської та української мов, їх акустичні характеристики, параметри людського голосу, механізми звуковимови та слухового сприйняття.

Форма звіту: Усне опитування.

Література:

1. Методика обучения глухих устной речи / Под ред. Проф. Ф.Ф.Рау. – М.: Просвещение, 1976.

2. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 1. Назарова Л.П. Методика слуховой работы в школе слабослышащих. – М.: Просвещение, 1981.

 2. Нейман Л.В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи. - М.: ВЛАДОС, 2001.

 1. Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи у дошкольников с нарушенным слухом. – С.: ВЛАДОС, 2003.

 2. Яковлева С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології. - Херсон: Персей, 2001.Тема 3. Робота з батьками дітей з вадами слуху.

Завдання: Розглянути роль батьків у корекційно спрямованому вихованні глухих і слабочуючих дітей. Ознайомитись з принципами, завданнями та методами роботи сурдопедагогів з батьками, з основними рекомендаціями щодо сімейного виховання дитини зі зниженим слухом. Розглянути особливості виховання дітей з вадами слуху чуючими та глухими батьками.

Форма звіту: Конспект. Усне опитування.

Література:

 1. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 2. Иванова Е. А. Раннее домашнее сопровождение. - СПб.: Речь, 2003.

 3. Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи у дошкольников с нарушенным слухом. – С.: ВЛАДОС, 2003.

 4. Лебедєва Л.С. Батькам глухої дитини (поради щодо виховання і навчання) / Сурдопедагогіка. Хрестоматія. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – 2 т. – C. 72-92.

 5. Самощенко И. В. Глухой ребенок. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2003.Тема 4. Проблема інтеграції осіб з вадами слуху в суспільство.

Завдання: Ознайомитись з основними аспектами проблеми соціальної інтеграції осіб з вадами слуху. Визначити роль таких факторів, як стан сформованості мовленнєвого спілкування, психологічна готовність до інтеграції самих осіб з вадами слуху та оточуючих людей з нормальним слухом, діяльність суспільних організацій, позиція держави та місцевих органів самоврядування.

Форма звіту: Конспект. Усне опитування.

Література:

 1. Фомічова Л.І. Сурдопедагогіка. Хрестоматія. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – 1, 2 тт.

 2. Богданова Т.Г. Сурдопсихология. – М.: Академия, 2002.

 3. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 4. Речицкая Е.Г., Пархалина Е.В. Готовность слабослышащих детей школьного возраста к обучению в школе. – М.: ВЛАДОС, 2000.

 5. Сборник учебно-методических материалов по сурдопедагогической работе со взрослыми неслышащими в Украинском обществе глухих. – К., 1988.

 6. Итоги деятельности Украинского общества глухих по слуховой, трудовой и социальной реабилитации неслышащих за период с 1980 по 1988 годы. – К., 1988.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи