Навчальні дисципліни кафедри філології icon

Навчальні дисципліни кафедри філології
НазваНавчальні дисципліни кафедри філології
Сторінка40/54
Дата09.11.2012
Розмір6.82 Mb.
ТипПрактикум
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   54
Тема. Комунікативні ознаки культури мовлення


^ Лекція 1. Предмет і завдання курсу. Мова і мовлення в житті людини.

Мова і мовлення в аспекті лінгводидактики. Нормативність і культура українського мовлення. Культура мовлення та виразне читання як педагогічна дисципліна. Предмет, об´єкт, завдання курсу «Культура мовлення та виразне читання». Міжпредметні зв´язки з іншими предметами. Аспекти культури мовлення.


Лекція 2. ^ Стилі та стилістика сучасної української мови.

Стилістика як наука. Стилістика мови і стилістика мовлення. Основні поняття стилістики. Поняття стилів мовлення. Розмовний стиль. Художній стиль. Науковий стиль. Публіцистичний стиль. Епістолярний стиль. Конфесійний стиль. Офіційно-діловий стиль.


^ Лекція 3. Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії.

Техніка мовлення, її чинники. Дихання. Типи дихання. Гігієнічні правила дихання. Дикційна та орфоепічна чистота мовлення. Голос. Природні якості і постановка голосу. Якості розвиненого голосу. Гігієна голосу.


^ Лекція 4. Засоби логіко-емоційної виразності читання (ЗЛЕВЧ)

Поняття засобів логіко-емоційної виразності. Інтонація як мовленнєве явище на слуховому рівні сприймання. Місце засобів логіко-емоційної виразності в загальній системі виразного читання. Значення засобів логіко-емоційної виразності читання для професійної підготовки вихователя.


Лекція 5. ^ Теоретичні положення і методика практичного використання засобів логіко-емоційної виразності.

Паузи. Види пауз. Логічний наголос. Функціональні особливості логічного наголосу. Тактовий логічний наголос. Головний логічний наголос. Методика мовлення. Значення методики мовлення для вираження змісту фрази. Основні мелодичні ходи, позначення їх на письмі. Темп мовлення.


^ 2 змістовий модуль

Тема. «Загальна система виразного читання. Практичне використання ЗЛЕВЧ»


Лекція 1-2. Основні комунікативні ознаки культури мовлення.

Правильність мовлення. Точність мовлення. Логічність мовлення. Поняття чистоти мовлення. Поняття виразності та образності мовлення. Багатство мовлення як одна із ознак культури мовлення. Доречність, достатність та ясність мовлення.


Лекція 3-4. ^ Особливості читання творів різних жанрів.

Види оповідань. Особливості читання оповідань. Казка як літературний жанр. Читання казок. Вірші. Специфіка читання віршів. Байки. Попередня робота над текстом байки.


Перелік семінарських занять з питаннями, винесеними на обговорення


1 змістовий модуль

Тема. Комунікативні ознаки культури мовлення


Семінарське заняття 1. Предмет і завдання курсу. ^ Мова і мовлення в житті людини.

Завдання

 1. Побудувати діалоги (не менше 20 фраз): матері й дитини на прогулянці в лісі чи зоопарку; учителя з учнем , який постійно запізнюється на уроки. Які вимоги до структури й інтонування реплік ви б поставили?

 2. написати листи: матері, молодшому братові, колишньому класному керівникові, шкільному другові. Які структурні компоненти в листі є обов’язковими?

 3. Дати відповіді ( усі можливі варіанти) на запитання: котра година? Як тебе звати? Де ти мешкаєш? Як Ви вітаєтесь вранці? Вдень? Увечері? Як Ви прощаєтесь залежно від стосунків з особою, з якою прощаєтесь? Як можна попросити вибачення? Як можна подякувати? Як привітати людину з якоюсь перемогою, успіхом?

 4. Виконати завдання 3, 12, 24-25 за підручником Бабіч Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2003.-432с.


Питання для обговорення

1. Мова і мовлення в аспекті лінгводидактики.

2. Нормативність і культура українського мовлення.

3. Міжпредметні зв'язки з іншими методиками

4. Аспекти культури мовлення.

5. Мова і мовлення в житті людини.


Література:

1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1990.

^ 2. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови.-Львів. Світ, 2003.

2. Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М.: Цитадель, 2001. -460 с.

3. Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. -Тернопіль. 2001

^ 5. Сопер Поль. Основы искусства речи. - М.: Прогресс, 1992.


Семінарське заняття 2. Стилістика та стилі сучасної української мови.

Завдання

 1. Розкрити зміст понять: стиль життя, стиль поведінки, стиль праці, стиль керівництва, стиль одягу, стиль архітектурний, стиль письменника, стиль індивідуальний, стиль мовлення, стиль розмови, функціональний стиль літературної мови.

 2. Написати: 1) нарис про свого товариша; 2) офіційну характеристику на нього. Чим різняться ці два жанри?

 3. Виконати завдання 35, 39, 47, 55, 85 за підручником Бабіч Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2003.-432с.


Питання для обговорення

1. Стилістика як наука.

2. Стилістика мови і стилістика мовлення. Основні поняття стилістики. 3. Поняття стилів мовлення.

4. Розмовний стиль. Художній стиль.

5. Науковий стиль. Публіцистичний стиль.

6. Епістолярний стиль. Конфесійний стиль.

7. Офіційно-діловий стиль.


Література:

1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1990.

2. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови.-Львів. Світ, 2003.

3 Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. - К. : Вежа, 1994. - 230с.


Семінарське заняття 3. Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії.

Завдання

Виконати завдання 158, 160, 167, 174, 184 за підручником Бабіч Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2003.-432с.


Питання для обговорення

1. Техніка мовлення, її чинники.

2. Дихання. Типи дихання. Гігієнічні правила дихання.

3. Дикційна та орфоепічна чистота мовлення.

4. Голос. Природні якості і постановка голосу. Якості розвиненого голосу. Гігієна голосу.

5. Наголос.


Література:

1.Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1990.

2.Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови.-Львів. Світ, 2003.

3.Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М.: Цитадель, 2001. -460 с.

4.Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. -Тернопіль. 2001


Семінарське заняття 4. Засоби логіко-емоційної виразності читання (ЗЛЕВЧ). Основні їх положення.

Завдання

Виконати завдання 187, 199, 201, 203, 205 за підручником Бабіч Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2003.-432с.


Питання для обговорення

1. Поняття засобів логіко-емоційної виразності.

2. Інтонація як мовленнєве явище на слуховому рівні сприймання.

3. Місце та значення засобів логіко-емоційної виразності в загальній системі виразного читання.

4. Паузи. Види пауз.

5. Логічний наголос. Функціональні особливості логічного наголосу. Тактовий логічний наголос. Головний логічний наголос.

6. Мелодика мовлення. Значення мелодики мовлення для вираження змісту фрази.

7. Основні мелодичні ходи, позначення їх на письмі.

8. Темп мовлення.

9. Жести. Класифікація жестів. Міміка.


Література:

 1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. - К., 2003.

 2. Найденов Б.С, Т.Ф. Завадская, Н.М.Соловьева Выразительное чтение. -М., 1972.

 3. Мельничайко В.Я., Добрянська ТВ. Про культуру нашого мовлення. -Тернопіль, 1991.

 4. Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. - Тернопіль, 2001.

 5. Аматьева Е.П. Методика обучения выразительности речи детей старшего дошкольного возраста, дис. канд.п.н. - Одесса, 1997.

 6. Жесты и мимика в речи./ Под ред.. А.А.Акишиной. - М., Рус. Яз., 1991.

 7. Николаева Т.М. Жест и мисика в лекции. -М.;3нание, 1972.

 8. Томан Іржі. Мистецтво говорити. -К., 1986.


2 змістовий модуль

Тема. «Загальна система виразного читання. Практичне використання ЗЛЕВЧ»


Семінарське заняття 1-2. Основні комунікативні ознаки культури мовлення.

Завдання

Виконати завдання 31, 33, 40, 44, 87, 101, 89, 120, 136, 143 за підручником Бабіч Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2003.-432с.


Питання для обговорення

1. Правильність мовлення.

2. Точність мовлення. Логічність мовлення.

3. Поняття чистоти мовлення. Поняття виразності та образності мовлення. 4. Багатство мовлення як одна із ознак культури мовлення.

5. Доречність, достатність та ясність мовлення.


Література:

 1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. - К., 2003.

 2. Найденов Б.С, Т.Ф. Завадская, Н.М.Соловьева Выразительное чтение. -М., 1972.

 3. Мельничайко В.Я., Добрянська ТВ. Про культуру нашого мовлення. -Тернопіль, 1991.

 4. Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. - Тернопіль, 2001.


Семінарське заняття 3-4. Особливості читання творів різних жанрів.

Завдання

Виконати завдання 207, 216, 217, 222 за підручником Бабіч Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2003.-432с.


Питання для обговорення

 1. Види оповідань. Особливості читання оповідань.

 2. Казка як літературний жанр. Читання казок.

 3. Вірші. Специфіка читання віршів.

 4. Байки. Попередня робота над текстом байки.

 5. Особливості читання нарисів та науково-популярних статей.


Література:

^ 1.Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. 2001

 1. Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание. -М., 1980. 3.Богуш A.M., Аматьева Е., Хаджирадева С. Культура речевого общения детей дошкольного возраста. Одеса, 2003.


Самостійна робота

1 змістовий модуль

1.Опрацювати питання для обговорення з теми: «Теоретичні засади культури мовлення та виразного читання».

 1. Теоретичні засади виразного читання. Вчення К.Станіславського про словесну дію.

 2. Характеристика слова і його значення. Поняття „смисл слова” і „значення слова”. Типи лексичних значень.

 3. Словниковий склад української мови. Активна й пасивна лексика. Шари української лексики.

 4. Емоційність як комунікативна якість мовлення. Емоційні слова і словосполучення. Їх смислове навантаження.

 5. Експресивність мовлення. Тропи. Їх значення в мовленні.

 6. Епітет. Функції епітетів у мовленні.

 7. Метафора. Типи. Особливості метафори.

 8. Персоніфікація. Її стилістична функція в мовленні.

 9. Метонімія. Її роль у художній літературі.

 10. Синекдоха. Її будова.

 11. Літота, гіпербола. Спільне і розбіжне.

2. Зробити тезисний конспект.

3. Підготувати доповіді на теми:

 1. Слово і контекст.

 2. Причини виникнення і запобігання мовних помилок.

4. Стилістично нейтральна і стилістично маркована лексика. Сфера вживання і поширення.

5. Умови милозвучності мовлення (фоностилістика).

6. Лексика словесно-художнього зображення (евфемізми, перифрази, синонімі - антонімія, метафоризація).

7. Конотація, аксіологічне, емотивне, образно-експресивне стилістичне значення слова.

4. Виконати завдання 158, 163, 185, 192, 225 за підручником Бабіч Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2003.-432с.


Література:


 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1990.

 2. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови.-Львів. Світ, 2003.

 3. Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М.: Цитадель, 2001. -460 с.

 4. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. -К.: Вища шк., 1985. -360 с.

 5. Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание. -М., 1980.

 6. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. -К., 2005.

 7. Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. 2001


2 змістовий модуль


1. Опрацювати питання для обговорення з теми: «Підготовка твору для читання та аналізу його з дітьми»:

 1. Попередній аналіз тексту.

 2. Визначення виховної, пізнавальної та художньо-естетичної вартості тексту.

 3. Окреслення завдань читця та аналізу твору з дітьми.

 4. Літературознавчий аналіз твору.

 5. Дієвий аналіз твору.


2. Підготувати реферати на теми:

 1. Мова ділових паперів.

 2. Телефонний етикет.

 3. Культура ділового спілкування.

 4. Зміни в українському правописі.

 5. Творення імен по батькові.

 6. Правопис прізвищ слов’янського походження державною мовою.

3. Виконати завдання 35, 44, 54, 56, 74, 78, 90, 105, 127, 137, 139, 149 за підручником Бабіч Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2003.-432с.


Література:

 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1990.

 2. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови.-Львів. Світ, 2003.

 3. Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М.: Цитадель, 2001. -460 с.

 4. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. -К.: Вища шк., 1985. -360 с.

 5. Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание. -М., 1980.

 6. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. -К., 2005.

 7. Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. 2001.


Перелік літератури


 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1990.

 2. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови.-Львів. Світ, 2003.

 3. Богуш A.M., Аматьева Е., Хаджирадева С. Культура речевого общения детей дошкольного возраста. Одеса, 2003.

 4. Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М.: Цитадель, 2001. -460 с.

 5. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. -К.: Вища шк., 1985. -360 с.

 6. Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание. -М., 1980.

 7. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. -К., 2005. Найденов Б.С, Т.Ф. Завадская, Н.М.Соловьева Выразительное чтение. -М., 1972.

 8. Мельничайко В.Я., Добрянська ТВ. Про культуру нашого мовлення. -Тернопіль, 1991.

 9. Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. 2001.

10.Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика.– К.:Вежа, 1994.-230с.

11.Томан Іржі. Мистецтво говорити. -К., 1986.


^ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ФАХОМ»

3,4 курси


Зміст курсу


Мета курсу передбачає формування комунікативної компетенції у сферах ситуативного та професійного спілкування в усній та письмових формах: 1) читання й реферування автентичної спеціалізованої літератури; 2) спілкування за загальними питаннями спеціальності.

^ Мета дисципліни - забезпечення державного стандарту підготовки майбутнього вчителя відповідно до його кваліфікаційної характеристики.

Завдання курсу:

Практичні:

 1. оволодіти іншомовною мовленнєвою діяльністю в основних її видах: говоріння, читання, письмо, аудіювання - з метою здійснення іншомовного спілкування;

 1. розуміти автентичні тексти з інформаційних технологій;

 2. вільно (без перекладу) розуміти усне діалогічне та монологічне мовлення в колі тем, передбачених програмою;

 3. вміти правильно з точки зору вимови та використання лексичних одиниць і граматичних структур висловлювати в діалогічному та монологічному спілкуванні свої думки з приводу побутових,

суспільно-політичних, літературних та науково-педагогічних тем з використанням стилістичних та емоційно-модальних засобів мови;

Методичні:

1. сформувати у студентів необхідний словниковий запас для роботи з англомовними комп'ютерними програмами та мультимедійними навчальними засобами;

2. залучити майбутніх вчителів до читання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою.

Пізнавальні:

 1. ознайомити студентів із сучасними мультимедійними засобами навчання та досягненнями в галузі комп'ютерних технологій за допомогою читання та аудіювання англомовних текстів;

 2. розвивати пізнавальні та інтелектуальні здібності студентів, їх мовленнєву і творчу активність, ініціативність;

 3. розвивати у студентів творче методичне мислення, яке допоможе їм у формуванні різноманітних методичних завдань, що виникають у навчально-виховному процесі в школі.


^ Програма курсу

Програма з курсу англійської мови за фахом „Основи інформатики" складається з п'яти модуль-блоків. Кожний модуль-блок складається з двох частин. Перша частина репрезентована оригінальним текстом англійського або американського автора, вокабуляром активних лексичних одиниць і словосполучень, умовно-комунікативними вправами (відповіді на запитання, стислий письмовий переклад тексту, усний переказ тексту за планом або даними словосполученнями, складання плану тексту і т.і.).

Друга частина модуль-блока містить у собі комунікативні завдання, в яких студенти мають пояснити, як би вони розв'язали певну проблему; пояснили, чому вони згодні або не згодні з аргументацією автора; написали інструкцію для використання певної мультимедійної програми; виділили основні смислові напрями тексту. Другий розділ має комунікативну спрямованість з певною цільовою установкою: реакція на точку зору співрозмовника, переконання співрозмовника, висловлювання згоди-незгоди. На цьому етапі стимулюється дискусія, проводяться рольові ігри, диспути. Кінцевою метою курсу є будування студентами творчого висловлювання (усного або писемного) в діалогічному або монологічному мовленні за темою з модуль-блоку з використанням словника уроку.

Основними аспектами роботи на заняттях є тренування мовленнєвих навичок; розвиток навичок діалогічного мовлення; навчання читання спеціальної літератури, реферування та анотування, ділові ігри; навчання перекладу та інше. Переклад, крім того, є засобом контролю розуміння прочитаного; фонетика, лексика й граматика вивчаються на мовних зразках у процесі роботи над якими в студентів формуються необхідні мовленнєві уміння та навички.

Наприкінці опанування практичного курсу студенти повинні оволодіти певними практичними навичками та уміннями в усіх видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, читанні, мовленні, письмі.

Читання текстів за тематикою „Інформаційні технології" допомагають реалізувати декілька цілей: вводить нові лексичні одиниці, забезпечують практику з вивченими лексичними одиницями, стимулюють студентів розмовляти. В процесі читання у студентів формуються навички виділяти основні ідеї тексту та відрізняти їх від менш важливих ідей. Вони мають виділяти структуру тексту, розуміти незнайомі слова за допомогою контексту. Автентичні тексти з різних джерел (газети, журнали, довідкова література) використовуються для розвитку навичок читання.

В процесі говоріння студенти повинні вміти використовувати різні граматичні структури та лексику для висловлення своїх ідей. Уміння діалогічного та монологічного мовлення розвиваються в процесі складання діалогів, проектної роботи, розв'язання проблем, групових дискусій.


Перелік семінарських занять з питаннями, винесеними на обговорення


ІІІ курс

Практичний модуль 1: Some more facts about microcomputers

Практичне заняття 1

Talking to Computers.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.

3.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.

4.Слухинська В., Шилінська І.Ф. Англійська мова для професійного спілкування (для технічних спеціальностей) –Тернопіль: Навчальна книга –Богдан,2009.-120с.


Практичне заняття 2

Computer Games in Education.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.

3.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 3

Will Our Children Read Books?

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 4

Fresh out of Ideas?

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 5

Completely Electronic Device.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 6

Hardware and Software

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 7

Many Users, many Uses (Education, Home, Office).

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 8

Piracy and Counterfeiting.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 9

Computer Privacy.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 10

Health Care and Insurance

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 11

Guarding our Privacy.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 12

Health and Ergonomics: Facts or Fancy?

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 13

Adopt the Correct Posture.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 14

Warped Keyboard Makes for Easier Use.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 15

Why not to Buy a Computer?

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 16

Apple Macintosh Computers.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 17

Portable Computers.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 18

Portable Computers Alpha.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 19

IBM and IBM-Compatible Computers.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 20

Motorola High Performance Series.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 21

Підсумкове заняття.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичний модуль :SOME MORE FACTS ABOUT MICROCOMPUTERS

Практичне заняття 1

Pentium.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 2

Power PC.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 3

Alternative Options.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 4

About Hyper-Threading Technology.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 5

Microcomputer Hardware.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 6

Microcomputer Operating Systems.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 7

Working with Databases.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 8

Viruses.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 9

Can computer have a mind?

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичний модуль :MICROCOMPUTER APPLICATION

Практичне заняття 1

It Looks Kind and Familiar.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 2

 1. "That’s Entertainment..."

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 3

The Electronic Cadaver

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.


Практичне заняття 4

Go Ahead, Take God's Job for a Day

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.


Практичне заняття 5

Have You Seen This Child?

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.


Практичне заняття 6

Computerized Travel Guides.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.


Практичне заняття 7

Living Computer Programs.

Література:

1. Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.


Практичне заняття 8

Have We Lost Our Physical Intelligence?


Література:

1. Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.


Практичне заняття 9

Computers and Natural Disasters


Література:

1. Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.: ОЛМА-Пресс Образование, 2004.-572с.


Самостійна робота


 1. Brainstorming Software Can Get Your Creative Juices Flowing Again

 2. Stealing Time

 3. Credit Bureaus

 4. Internal Revenue Service

 5. Federal Bureau of Investigation

 6. Other Agencies

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.

3.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.

4.Слухинська В., Шилінська І.Ф. Англійська мова для професійного спілкування (для технічних спеціальностей) –Тернопіль: Навчальна книга –Богдан,2009.-120с.


Модулі самостійної роботи:

 1. O.Intel Xeon™ Server Processors and Chipset Boost System Performance Up To 80 Percent.

 2. Additional Intel Platform Products

3.Computer crime.

4.Electronic invaders.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.

3.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.

4.Слухинська В., Шилінська І.Ф. Англійська мова для професійного спілкування (для технічних спеціальностей) –Тернопіль: Навчальна книга –Богдан,2009.-120с.


Модулі самостійної роботи:

 1. Language Barrier

 2. Talking Books

 3. Changing Keys

4. Mirror, Mirror in the Computer

5. Communicating by Computer

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Зайковскі С., Адамовска Л. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан,2004.-144с.

3.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.

4.Слухинська В., Шилінська І.Ф. Англійська мова для професійного спілкування (для технічних спеціальностей) –Тернопіль: Навчальна книга –Богдан,2009.-120с.


ІУ курс

Практичний модуль 1 The legends of the industry

Практичне заняття 1

IN Search of the Real Bill Gates.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.

3.Мансі Є.О., Гончарова Т.В. Радіотехніка і компьютерна техніка.- К.:Арій,2008.-80с.

4.Слухинська В., Шилінська І.Ф. Англійська мова для професійного спілкування (для технічних спеціальностей) –Тернопіль: Навчальна книга –Богдан,2009.-120с.


Практичне заняття 2

Intel and the Birth of the Microprocessor.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.

3.Мансі Є.О., Гончарова Т.В. Радіотехніка і компьютерна техніка.- К.:Арій,2008.-80с.


Практичне заняття 3

Altair and the Birth of the Microcomputer.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.

3.Мансі Є.О., Гончарова Т.В. Радіотехніка і компьютерна техніка.- К.:Арій,2008.-80с.


Практичне заняття 4

Birth of Dos.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 5

Apple Computer.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 6

The Rapid Rate of Technological Change and the End User

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 7

Autocad.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 8

Hypercard

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичний модуль 2:Computing technique

Практине заняття 1

The computer.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 2

Peripheral equipment

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 3

Programming a computer.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 4

The Robot’s nervous system.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 5

Menu system.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Практичне заняття 6

Input, process, store, output.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192 с.


Практичне заняття 7

Memory.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192 с.


Практичне заняття 8

Memory.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Самостійна робота


Модуль самостійної роботи:

1. Some Interesting Sayings of Famous People.

2. A Brainless Robot.

3. Border Crossings.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Модулі самостійної роботи:

1. Input-output system.

2. Automatic translator.

3. Universal electronic computer.

Література:

1.Англо-русский и Русско-английский словарь компьютерной лексики/И.Мизинина. - М.:ОЛМА-Пресс Образование,2004.-572с.

2.Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски.-СПб.:КАРО,2004.-192с.


Перелік літератури

 1. Лоскутова Г.В., Масленникова Ю.В. О компьютере по-английски: Учебное пособие по чтению на английском языке — СПб.: КАРО, 2004. — 192 с.

 2. Васильев К.Б. Pilote 1: Справочное пособие по английскому языку. - СПб.: Тритон, 1998.-416 с.

 3. Гордон Е.М., Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. - 2-е изд., испр. и доп. - М: Высшая школа, 1980. - 335 с.

 4. Кошманова И.И. Тесты по английскому языку. - 2-е изд., испр. - М.: Рольф, 1999. - 256 с.

 5. Николенко Т.Г. Тесты по грамматике английского языка. - М: Рольф. Айрис-пресс, 1999. - 160 с.

 6. Программа по английскому языку для студентов специальности «Информатика. Математика». - М., 1991. - 23 с.

 7. Яковева Е.В., Вершинина Е.Ю. Об англоязычной культуре на английском языке: Учебн. пособие. — М.: Московский лицей, 1999. — 248 с.

Literature

1. Soars J., Soars L. New Headway English Course: Intermediate
student's book. - 9th impression. - Oxford: Oxford University Press, 2004. – 159 P.

2. Thomson A., Martinet A. A practical English grammar- 15th
impression. - 2004. - P. 10.


Українська мова (за профілем спрямування)

3 курс


Зміст курсу


Комунікативні ознаки культури мовлення фахівця. Основні функції мови. Культура мови і культура мовлення. Професійна мовнокомунікативна компетенція.

Мовні й позамовні чинники культури професійного мовлення. Фонетичні аспекти культури професійного спілкування: артикулювання, наголошування, інтонування, засоби милозвучності. Вибір мовних одиниць у професійному мовленні: вибір слів і сталих зворотів, вибір граматичних форм і конструкцій, займенник у сфері етикетного спілкування, іменники називання осіб і звернення до них, вставні слова, словосполучення і речення як засіб модуляції мовлення. Невербальні засоби професійного мовлення: поняття про невербальну комунікацію, класифікація невербальних засобів спілкування (оза виробничійт та екстралінгвістичні засоби).

Культура монологічного фахового мовлення. Сутність і специфіка публічної монологічної мови. Основні жанри усного публічного монологічного мовлення (доповідь, лекція, промова, виступ, повідомлення). Підготовка до публічного виступу. Структура публічної професійної промови. Умови успішного виступу. Засоби увиразнення публічного виступу.

Культура професійного діалогічного мовлення. Сутність і специфіка професійної діалогічної мови. Ділова бесіда як різновид професійної ділової мови. Ділова телефонна розмова, ділова нарада і прес-конференція – форми професійного спілкування. Суперечка як основа професійних дискусій, дебатів, диспутів. Етика діалогічного професійного спілкування.


^ Пояснювальна записка


Дисципліна “Українська мова (за профілем спрямування)” в системі підготовки фахівців.

Глибоке знання української мови, відповідний рівень культури усного й писемного мовлення є необхідною, обов’язковою ознакою й показником високого інтелекту освіченої людини, громадянина нашої країни.

З наданням українській мові статусу державної реально виникла потреба фахівців різних галузей господарства досконало володіти державною мовою задля ефективного виконання посадових обов'язків. З метою забезпечити належний рівень володіння навичками ділового мовлення Міністерство освіти і науки України впровадило для студентів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації курс української мови (за профілем спрямування).

Пропонована програма зорієнтована на формування знань про специфіку усної та писемної форм реалізації ділової української мови (наукового та офіційно-ділового стилів) з урахуванням фахової спрямованості навчання майбутніх спеціалістів-нефілологів.

Програма сприятиме активізації та поглибленню знань граматики, лексики, фразеології та синтаксису сучасної ділової мови, а також розвиткові та вдосконаленню вмінь і навичок роботи з текстами наукового та офіційно-ділового стилю в межах сфери професійного спрямування.

Предмет курсу “Українська мова (за профілем спрямування)” – українська мова ділового спілкування в її усній та писемній формах.

Мета курсу – ознайомлення з основами культури мовлення, виявлення специфіки функціонування усної і писемної форми ділової мови відповідно до фаху, вільне володіння лексикою і термінологією своєї спеціальності.

Завдання курсу:

 1. дати обґрунтування поняття культури мови професійного спілкування, що охоплює усі мовні рівні – фонетичний, лексичний, граматичний, стилістичний тощо;

 2. виховати «мовне чуття», основане на знанні мовних норм;

 3. поглибити й розширити знання з основних розділів української

мови;

 1. відновити й закріпити орфографічні й пунктуаційні навички;

 2. оволодіти необхідними орфоепічними, граматичними,

лексичними та стилістичними нормами.

Вивчення курсу “Українська мова (за профілем спрямування)” здійснюється лише через практичні заняття та самостійну роботу студентів за такими темами:

1.Комунікативні ознаки культури мовлення фахівця.

2.Мовні й позамовні чинники культури професійного мовлення.

3.Культура монологічного фахового мовлення.

4.Культура професійного діалогічного мовлення.

Орфоепічні, акцентологічні та лексичні норми формуються на практичних заняттях відповідно до тем, що вивчаються, та розкриваються в мовленнєвій діяльності студентів.


^ ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

“ Українська мова (за профілем спрямування)”


Змістовий модуль № 1

“Комунікативні ознаки культури мовлення”

Практичні модулі

1. Комунікативні ознаки культури мовлення фахівця. Основні функції мови. Культура мови і культура мовлення. Професійна мовнокомунікативна компетенція.

2. Мовні й позамовні чинники культури професійного мовлення. Фонетичні аспекти культури професійного спілкування: артикулювання, наголошування, інтонування, засоби милозвучності. Вибір мовних одиниць у професійному мовленні: вибір слів і сталих зворотів, вибір граматичних форм і конструкцій, займенник у сфері етикетного спілкування, іменники називання осіб і звернення до них, вставні слова, словосполучення і речення як засіб модуляції мовлення. Невербальні засоби професійного мовлення: поняття про невербальну комунікацію, класифікація невербальних засобів спілкування (оза виробничійт та екстралінгвістичні засоби).

3.Культура монологічного фахового мовлення. Сутність і специфіка публічної монологічної мови. Основні жанри усного публічного монологічного мовлення (доповідь, лекція, промова, виступ, повідомлення). Підготовка до публічного виступу. Структура публічної професійної промови. Умови успішного виступу. Засоби увиразнення публічного виступу.

4.Культура професійного діалогічного мовлення. Сутність і специфіка професійної діалогічної мови. Ділова бесіда як різновид професійної ділової мови. Ділова телефонна розмова, ділова нарада і прес-конференція – форми професійного спілкування. Суперечка як основа професійних дискусій, дебатів, диспутів. Етика діалогічного професійного спілкування.


1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   54

Схожі:

Навчальні дисципліни кафедри філології iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Розробники програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Абламська О. В., доцент кафедри слов’янської...
Навчальні дисципліни кафедри філології iconПлан проведення науково-методичних семінарів кафедри слов’янської філології у 2012/2013 н р
Мости міжкультурного порозуміння: з досвіду перекладацької практики кафедри слов’янської філології
Навчальні дисципліни кафедри філології iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології затверджено ректор в. Д. Будак " 26" лютого 2013 Р. Програма
Розробники програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Меншій А. М
Навчальні дисципліни кафедри філології iconКафедри слов’янської філології
Географічна, етнічна, політична та культурна карта сучасного слов’янства (як її уявляють студенти кафедри слов’янської філології...
Навчальні дисципліни кафедри філології iconНаукових публікацій у фахових виданнях
Навчальні дисципліни кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу
Навчальні дисципліни кафедри філології iconКриницький григорій томкович завідувач кафедри лісівництва професор, доктор біологічних наук
У 1991 р обраний деканом лісогосподарського факультету. З 1994 р проректор з наукової роботи І завідувач кафедри лісівництва. Викладає...
Навчальні дисципліни кафедри філології iconАналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ
На кафедрі германської філології працює на постійній основі 18 викладачів, виконано 17 718 годин
Навчальні дисципліни кафедри філології iconАналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ
Кмс – 372). На кафедрі германської філології працює на постійній основі 17 викладачів (штатний склад – 19. 45 од.)
Навчальні дисципліни кафедри філології iconАналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ
Кмс – 372). На кафедрі германської філології працює на постійній основі 17 викладачів (штатний склад – 19. 45 од.)
Навчальні дисципліни кафедри філології iconНавчальні дисципліни кафедри
Програмою також передбачено оволодіння студентами нормами літературної мови: графічними, орфоепічними, орфографічними, лексичними,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи