Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата09.11.2012
Розмір53.4 Kb.
ТипПояснювальна записка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХерсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

__________професор О.Мішуков

“_____”_____________2007 р.


ХІМІЯ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК


Інститут природознавства


Кафедра: органічної та біологічної хімії


Спеціальність: 6.010100 ПМСО. Хімія і біологія

Курс: ІV

Спеціальність: 6.010100 ПМСО. Біологія і хімія

Курс: V

Форма навчання: денна


Херсон – 2007
Програма розроблена:

Речицький Олександр Наумович, завідувач кафедри органічної

^

та біологічної хімії, доцент, кандидат хімічних наук.
Схвалено навчально-методичною комісією Інституту природознавства

Протокол № 1 від “” вересня 2007 р.

^

Голова навчально-методичної комісії доц. Л. Вишневська

Інституту природознавстваПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета спецкурсу: систематизація, розширення і поглиблення знань та вмінь з хімії високомолекулярних сполук (ВМС), набутих студентами в курсі органічної хімії, оволодіння студентами технікою синтезу і методами дослідження органічних полімерів. Програма курсу складена з урахуванням сучасних вимог щодо підготовки майбутнього вчителя, з орієнтацією його не тільки на загальноосвітню школу, але й на роботу в ліцеях, у класах з поглибленим вивченням хімії. Спецкурс "Хімія ВМС" складається з двох частин: теоретичної і практичної. Перша частина складається з трьох розділів: хімія ВМС, ВМС в природі і ВМС в діяльності людини. Друга частина складається з чотирьох розділів: добування ВМС, виготовлення матеріалів і виробів на основі ВМС, дослідження та ідентифікація ВМС і матеріалів на їх основі.


^
ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ


I. Змістовний модуль

Тема: Будова та властивості ВМС


Лекційний модуль:

1. Вступ

Предмет хімії ВМС, її зв’язки з іншими науками. ВМС та полімери. Винекнення та розвиток хімії ВМС.

^ 2. Склад та будова ВМС

Елементний та молекулярний склад ВМС. Неорганічні та органічні ВМС. ВМС – суміші гомологів. Хімічна будова молекул ВМС. Надмолекулярна будова ВМС.

^ 3. Номенклатура ВМС

Номенклатура полімерів по назві мономерів, з яких вони утворюються та умов проведення поліреакції.

4. Стан ВМС

Агрегатний стан ВМС. Аморфний та кристалічний стани. Склоподібний, в’язкотекучий, еластичний стани ВМС.

5. Розчини ВМС

Розчинність ВМС. Набухання. Механізм набухання і розчинення ВМС. Особливості складу, будови, властивостей розчинів ВМС.

^ 6. Властивості ВМС

Механічні властивості: міцність, крихкість, твердість. Хімічні властивості ВМС. Полімераналогічні реакції. Реакції кінцевих груп. Реакції деструкції.


Лабораторний модуль:

1. Вступ

Мета та задачи лабораторного практикума з хімії ВМС.Охорона праці.

^ 2. Дослідження фізичних, механічних та хімічних властивостей пластмас

Вивчення зовнішного вигляду, діелектричних властиврстей, елатстичності, відношення до нагрівання, дії розчинників, характеру горіння, продуктів розкладу, відношення до кислот термопластичних та термореактивних пластмас.

^ 3. Дослідження фізичних, механічних та хімічних властивостей волокон

Вивчення зовнішного вигляду, діелектричних властивостей, елатстичності, відношення до нагрівання, дії розчинників, характеру горіння, продуктів розкладу, відношення до кислот та лугів волокон.


Модуль самостійної роботи:

Індивідуальне завдання №1.


Підсумкова тека:

Колоквіум


ІІ. Змістовний модуль

Тема: Одержання полімерів та матеріалів на їх основі


Лекційний модуль:

7. Полімеризація

Механізм реакції полімеризації. Радикальна полімеризаціяІніціювання радикальної полімеризації. Рост і обрив ланцюга. Вплив різних факторів на радикальну полімеризацію.

Катіонна полімеризація. Каталізатори, співкаталізатори. Характеристика росту і обриву ланцюга.

Аніонна полімеризація. Каталізатори аніонної полімеризації. Утворення активного центру, ростта обрив ланцюга.

Аніонно-координаційна полімеризація. Каталізатори Циглера-Натта. Утворення активного центру, рост та обрив ланцюга.

8. Поліконденсація

Механізм реакції поліконденсації. Особливості складу, будови мономерів та структурних фрагментів макромолекул, що утворюються внаслідок поліконденсації.Вплив різних факторів на поліконденсацію.

^ 9. Способи одержання синтетичних ВМС

Полімеризація в масі, в розчині, осаджувальна, емульсійна, суспезійна. Полікондесація в розплаві, на поверхні розділу фаз, в розчині, в твердій фазі.

^ 10. Матеріали на основі ВМС

Склад, будова, властивості. Залежність властивостей матеріалів від їх складу і будови. Пластмаси, гуми, волокна, плівки, клеї, лаки, емалі.


^ 11. Методи дослідження та ідентифікації ВМС та матеріалів на їх основі

Якісні реакції полімерів. Використання фізико-хімічних методів для дослідження полімерів. Систематичний аналіз полімерів і матеріалів на їх основі.


Лабораторний модуль:

^ 4. Одержання полімерів реакцією полімеризації

Полімеризація стирену блочна, емульсійна. Полімеризація метилметакрилату: блочна, емульсійна. Кополімеризація метилметакрилату та стирену.

^ 5. Одержання полімерів реакцією полікондесації

Одержання фенолформальдегідної смоли у присутності кислоти або лугу. Одержання сечовиноформальдегідної смоли. Одержання гліфталевої смоли.

^ 6. Дослідження ВМС та матеріалів на їх основі

Якісний аналіз ВМС та матеріалів на їх основі.

7. Ідентифікація органічних сполук

Контрольна задача. Ідентифікація запропонованих полімерів та матеріалів на їх основі.


Модуль самостійної роботи:

Індивідуальне завдання №2.


Підсумкова тека:

Колоквіум


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Стрепихеев А.А., Деревицкая В.А. Основы хими высокомолекулярных соединений. – М.: Химия. – 1976. – 438 с.

2. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения. – М.: Высшая школа. – 1981. – 656 с.

3. Чертков И.Н. Эксперимент по полимерам в средней школе. – М.: Просвещение. – 1980. – 127 с.

4. Некрасов В.В. Руководство к малому практикуму по органической химии. – М.: Химия. – 1975. – 328 с.

Додаткова

1. Гауптман З., Грефе Ю., Ремане Х. Органическая химия. – М.: Химия. – 1979. – 832 с.

2. Оудиан Дж. Основы хими полимеров. – М.: Мир. – 1974. – 614 с.

3. Энциклопедия полимеров. – М.: Советская энциклопедия. – 1972. – т. 1. – 1224 с., 1974. – т. 2. – 1032 с., 1977. – т. 3. – 1152 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи