Деталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема icon

Деталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема
Скачати 373.49 Kb.
НазваДеталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема
Дата09.11.2012
Розмір373.49 Kb.
ТипДокументи

ДЕТАЛІ МАШИН І ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ”

V семестр
Змістовні модулі учбового курсу

1 змістовний модуль.

Тема: Теорія розрахунку роз’ємних та нероз’ємних з’єднань деталей.

2 змістовний модуль.

Тема: Теорія розрахунку зубчастих зачеплень та основних видів механічних передач.

1 модуль

Теорія розрахунку роз’ємних та нероз’ємних з’єднань деталей

Лекційні модулі:

 1. Основні поняття. Визначення машин. Деталі машин та їх класифікація. Проектні та перевірні розрахунки. Критерії працездатності деталей. Фізична суть величин, що використовують для розрахунку за цими критеріями. Основні параметри та їх співвідношення, що характеризують обертальний рух в передачах.

 2. Різьбові з’єднання деталей. Параметри кріпильних різьб. Характер зміщення з’єднувальних деталей від дії навантаження. Співвідношення між силою затяжки болта і моментом закручування гайки. Урахування затягання болта при розрахунку його міцності на розтяг. Причини виходу з ладу з’єднання при зсуву деталей і відповідні розрахунки на міцність. Розподіл між болтами загальна поперечної сили при центральному і поза центральному її прикладенні.

 3. Заклепкові з’єднання деталей. Основні типи заклепок з’єднання на хлистом і з накладками деталей. Види взаємного розміщення заклепок. Причини виходу з ладу заклепок, отворів і деталей у зоні з’єднання, при зсуві деталей. Конструктивні вимоги, які дають змогу мати рівноміцність заклепок на зріз іншим видам зруйнування з’єднання. Розподіл загальної поперечної сили між заклепками при центральному і поза центральному її прикладанні. Розрахунок міцності заклепкового з’єднання.

 4. Зварні, паяні та клейові з’єднання деталей. Характер процесу нагрівання та ставлення при дуговому і контактному зварюванні. Види взаємного розташування деталей, з’єднуваних зварюванням. Причини виходу з ладу зварних швів при різних навантаженнях деталей з’єднання. Небезпечний переріз профілю кутового зварного шва. Причини виходу з ладу швів паяних та клейових з’єднань. Визначення напружень у швах зварних, паяних і клейових з’єднань при центральному та поза центральному прикладені навантаження до деталей з’єднання. Розрахунки міцності зварних, паяних та клейових з’єднань.

 5. Шпонкові та шліцьові з’єднання валів з маточинами. Види шпонкових з’єднань та їх порівняльна характеристика стосовно до притиснення маточини з валами. Причини виходу з ладу шпонкових з’єднань і відповідні розрахунки міцності. Види шліцьових з’єднань і умови їх застосування. Порівняльна характеристика шпонкових та шліцьових з’єднань стосовно до осла блювання валів та маточини. Причини виходу з ладу шліцьових з’єднань і відповідні розрахунки працездатності.

 6. З’єднання маточини і валів з натягом. Види з’єднань з натягом. Умова нерухомості з’єднання з натягом. Визначення мінімального натягу через тиск, який забезпечує нерухомість пресового з’єднання. Визначення максимального натягу через тиск, який допускає міцність маточини на кільцевий розтяг. Вибір посадок з максимального і мінімального натягу пресових з’єднань. Урахування зміцнення натягу при запресуванні з’єднання способом натягу. Спосіб запресування температурним деформуванням маточини і вала.

 7. З’єднання валів муфтами. Основна і додаткова функція муфт при роботі машин. Основні конструктивні рішення відповідних видів муфт. Вибір стандартних муфт і перевірка їх працездатності.

 8. Підшипники ковзання. Призначення підшипників з напряму сил, що вони повинні сприймати. Конструктивні рішення нероз’ємних та роз’ємних підшипників. Види тертя залежно від режиму роботи та в’язкості мастила. Причини виходу з ладу підшипників ковзання при напіврідкому терті і відповідні розрахунки працездатності. Матеріали деталей підшипників. Способи змащення.

 9. Підшипники кочення. Конструктивні рішення підшипників кочення різних видів. Галузі застосування підшипників ковзання і кочення. Вибір підшипників кочення за статичною та динамічною вантажопід’ємністю. Конструктивні рішення підшипникових вузлів, що забезпечують осьову фіксацію валів на опорах, сприймання підшипниками осьових навантажень та компенсацію температурного подовження валів. Способи змащення.

2 модуль

Теорія розрахунку зубчастих зачеплень та основних видів механічних передач

Лекційні модулі:

 1. Осі та вали. Призначення валів та осей. Конструктивні рішення валів, що пов’язані з посадкою підшипників, шківів, маточин, коліс і зірочок. Конструктивні форми ділянок валів, які з’єднуються з маточинами. Призначення упорних буртиків галтелей та виточок. Визначення діаметру вала при проектуванні. Перевірка міцності вала при навантаженні, які не викликає або викликає втомленості матеріалу. Запас міцності за втомністю та еквівалентні напруження від згину із крученням. Перевірка жорсткості валів на згин і на кручення. Визначення прогину валів за теорією Мора-Верещагіна.

 2. Пасові передачі. Призначення передачі. Види пасів і шківів та їх конструктивні рішення. Принцип дії передачі, та значення попереднього натягу паса. Пружне ковзання пасів при роботі передачі. Вплив розміру між осьової відстані та розміру меншого шківу на довговічність паса. Вплив рівня попереднього натягу на зачеплення паса зі шківами і на його довговічність. Тягова здатність пасових передач та її перевірка за допомогою коефіцієнта тяги. Визначення ширини плоского паса, або кількості клинових пасів або кількості клинів полі клинових пасів з умов забезпечення їх довговічності.

 3. Ланцюгові передачі. Види ланцюгів і зірочок та галузі їх застосування. Порівняння ланцюгових і пасових передач. Вплив розміру меншої зірочки на довговічність ланцюга. Урахування цього впливу при визначенні колового діаметра і кількості зубів меншої зірочки та між осьової відстані. Причини виходу з ладу ланцюгових передач і відповідний розрахунок працездатності. Характер зв’язку між розмірами кроків і розмірами їх шарнірів. Визначення розрахункового кроку з умови зносостійкості шарнірів для вибору стандартного ланцюга.

 4. Фрикційні передачі і варіатори. Принцип роботи передач і варіаторів та галузі застосування. Матеріали котків. Умова, що забезпечує роботу фрикційних передач і варіаторів без буксування. Пружне та геометричне ковзання котків у варіаторах та пружне ковзання у передачах. Причини виходу з ладу фрикційних передач і перевірка їх працездатності. Визначення діаметра меншого котка циліндричної передачі або її між осьової відстані з умови контактної довговічності котків.

 5. Зубчасті циліндричні передачі. Загальні відомості про зубчасті передачі. Класифікація зубчастих передач. Властивість евольвентного передаточного відношення. Геометричні параметри зубів та коліс з евольвентним зачепленням. Матеріали та способи виготовлення зубчастих коліс. Сили, що дають у зачепленні. Причини виходу з ладу зубчастих передач і відповідні розрахунки міцності. Визначення контактних та згинальних напружень в зубах коліс прямозубих циліндричних передач. Коефіцієнт навантаження. Визначення допустимих напружень для розрахунків міцності. Визначення геометричних параметрів зубів і коліс з умов забезпечення контактної та згинальної міцності при проектуванні передач.

 6. Конічна прямозуба передача. Зовнішні та середні геометричні параметри конічних зубів і коліс. Сили, що дають у зачепленні. Причини виходу з ладу конічних передач і відповідні розрахунки міцності. Еквівалентна кількість зубів конічного колеса, зведеного до циліндричного. Визначення геометричних параметрів конічних зубчастих передач з умов забезпечення міцності. Короткі відомості про зубчасті передачі із зачепленням Новікова.

 7. Черв’ячна передача. Конструктивні рішення і матеріали для виготовлення черв’яків та коліс. Геометричні та силові співвідношення у черв’ячних передачах. Визначення передаточного відношення через кількість зубів коліс і кількість витків черв’яка. Причини виходу з ладу черв’ячних передач і відповідні розрахунки працездатності. Геометричні параметри черв’ячної передачі, що визначають з умов забезпечення її працездатності.

 8. Планетарні та хвильові передачі. Конструктивні рішення передач. Визначення передаточного відношення планетарної передачі методом зупинки водила. Сили в зачепленні планетарної передачі. Перевірка міцності на контактні та згинальні напруження. Визначення модуля зубів та діаметру ділильного кола шестерні. Критерії працездатності хвильових передач і відповідні розрахунки.

 9. Редуктори та коробки передач. Призначення і мастильні матеріали. Тепловий розрахунок черв’ячного редуктора. Реверсивні пристрої. Будова коробок передач і їх призначення. Пристрої перекручення передач.

VІ семестр
^
Змістовні модулі учбового курсу

1 змістовний модуль.

Тема: Основи конструювання деталей циліндричних та черв’ячних редукторів.

2 змістовний модуль.

Тема: Основи конструювання деталей складальних одиниць.

1 модуль

Основи конструювання деталей циліндричних редукторів

Лекційні модулі:

 1. Деталі передач.

  1. Вали. Розміри вала. З’єднування вала з насаджуваними деталями. Перехідні ділянки валів. Шорсткість поверхонь та точність обробки.

  2. Зубчасті колеса закритих передач. Конструктивні форми. Конструктивні елементи зубчастих коліс з валом. Шорсткість поверхонь та точність обробки.

  3. Шківи. Конструктивні форми. Шорсткість поверхонь та точність обробки. Особливості конструкції шківів для клинових пасів. Особливості конструкції шківів для зубчастих пасів.

  4. Зірочки для привідних роликових та втулкових ланцюгів. Конструктивні форми.

  5. Загальні вказівки по оформленню робочих креслень деталей передач. Особливості оформлення робочих креслень окремих деталей.

 2. Опори кочення. Загальні положення про конструкцію опор. Схеми встановлення підшипників в опорах. Окремі зауваження про конструкції. Кріплення підшипників на валу та у корпусі. Посадки підшипників кочення.

 3. Муфти.

  1. Комплектуючі пружні муфти, що не розчіплюються. Муфта пружина із зірочкою за ГОСТ 14084-75. Муфта компенсуюча радіальна кулачково-дискова за ГОСТ 20720-75. Муфти компенсуючі універсальні зубчасті загального призначення за ГОСТ 5006-55.

  2. Керовані механічні синхронні та фрикційні муфти. Фрикційні багатодискові муфти сухого тертя. Фрикційні багатодискові мащені муфти.

 4. Порядок розрахунків муфт. Муфта нормального виконання з постійною кількістю дисків. Муфта нормального виконання із змінною кількістю дисків. Муфта оригінальної конструкції.

 5. Деталі передач.

  1. Черв’ячні колеса. Конструктивні форми. Посадки черв’ячних коліс.

  2. Циліндричні черв’яки. Конструктивні форми.

6.Корпусні деталі.

6.1. Конструктивні особливості.

6.2. Оформлення робочого креслення. Вибір основних видів та розмірів. Нанесення розмірів та їх граничних відхилень. Позначення шорсткості поверхні. Нанесення граничних відхилень форми та взаємного розташування поверхонь. Технічні вимоги.

2 модуль

Основи конструювання деталей складальних одиниць

Лекційні модулі

 1. Механізм керування коробок передач.

1.1. Розрахунок механізмів керування.

 1. Складальні креслення.

 2. Загальний вигляд пристрою. Різні способи монтажу механізмів пристрою, що проектуються. Фундамент та його оформлення. Деякі вказівки про конструювання пристрійних плит та рам. Різні способи монтажу електродвигуна.

 3. Розрахунково-пояснювальна записка.


^ ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

І семестр

I модуль

Задачі позиційні та метричні і способи перетворення епюру

Лекційні модулі:

 1. Проекції точок, прямих і площин на епюр Монжа. Властивості проекцій. Правило прямокутного трикутника для знаходження величин загального положення.

 2. Позиційні та метричні властивості проекцій пар геометричних фігур: точка-точка, точка-пряма, точка-площина, пряма-пряма, пряма-площина, дві площини. Перпендикулярність і паралельність прямих і площин. Перетин прямої і площини.

 3. Методи перетворення епюру: методи обертання навколо проецюючих і прямих рівня, плоско паралельне переміщення.

 4. Спосіб заміни площин проекцій. Спосіб складних переміщень. Задачі, що розв’язуються цим способом.

ІІ модуль

Многогранники та криві поверхні

Лекційні модулі:

 1. Криві лінії та поверхні. Утворення, класифікація завдання на кресленні. Побудова ліній перетину геометричних тіл: метод січних площин і метод сферичних посередників.

 2. Аксонометричні проекції: прямокутні та косокутні

 3. 3.Види, їх класифікація, розміщення на кресленні і позначення.

 4. 4.Розрізи та перерізи. Їх класифікація. Розміщення та позначення їх на кресленні. Виносні елементи

Рубіжний контроль знань:

Карти безмашинного програмованого контролю: види, розрізи, перерізи.


^ "КОМП 'ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН ОДЯГУ"

Змістові модулі учбового курсу

Модуль 1. "Основи автоматизації проектування одягу"

Лекційні модулі:

1. Аналіз процесу конструювання та постановка проблем комп'ютеризованого
промислового проектування одягу.

Сучасний рівень розвитку автоматизації конструювання та узагальнений алгоритм комп'ютеризованого промислового проектування одягу.

Автоматизація розрахункових робіт і побудова лекал в системі «КОМПАС».

4. Виконання технічного моделювання вихідної модельної конструкції швейного
виробу з використанням функцій системи «КОМПАС»..


Модуль 2. "Використання прикладних комп’ютерних

програм для проектування одягу"

Лекційні модулі:

1. Автоматизація процесу розробки лекал базових та вихідних модельних конструкцій
на основі модульного проектування з використанням інтегрованої конструкторської бази
даннях.

2. Технічне моделювання вихідної модельної конструкції швейного виробу з
використанням функцій графічного пакету Компас

3. Визначення вихідних даних для побудови креслення базової конструкції швейного
виробу на типову або індивідуальну фігури.


^ "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КРЕСЛЕННЯ "

З семестр

1 модуль

Теоретичні основи методики викладання креслення

1. Предмет методики викладання креслення. Методика викладання креслення як самостійна галузь педагогічної науки. Загальна та часткова методика креслення. Завдання і зміст курсу методики креслення. Методика викладання креслення як наукова проблема. Загальна характеристика наукових досліджень в галузі методики викладання креслення. Актуальні проблеми наукових досліджень з методики викладання креслення. Сучасні вимоги до викладання креслення в загальноосвітній школі. Шляхи реалізації конструкторсько-технологічного підходу викладання креслення. Етапи вивчення креслення в загальноосвітній школі. Мета та завдання вивчення систематичного курсу креслення в загальноосвітній школі, його структура та зміст. Навчально-методична документація з креслення: навчальна програма, підручник і навчальні посібники (картки-завдання, робочий зошит), методичні посібники для вчителів, дидактичні матеріали.

2. Система методів навчання кресленню та шляхи її вдосконалення.
Сучасні інформаційні технології в методиці навчання кресленню. Графічні
вправи та задачі на уроках креслення. Облік успішності учнів з креслення.
Оцінювання графічних знань та умінь учнів. Особливості перевірки
результатів вирішення конструкторсько-технологічних завдань. Перевірка
графічних робіт учнів. Характер типових помилок учнів на графічних
роботах. Формалізм у знаннях учнів з креслення та шляхи його подолання.
Заходи попередження неуспішності учнів з креслення. Графічна діяльність як
засіб розумового розвитку школярів. Характеристика розумових операцій на
уроках креслення Особливості розумової діяльності учнів під час вирішення
конструкторсько-технологічних завдань. Умови та засоби, що сприяють
розумовому розвитку школярів на уроках креслення. Поняття про просторові
уявлення, просторову уяву та просторове мислення. Психологічні
особливості просторових уявлень. Процеси формування просторових уявлень
та розвитку просторового мислення. Умови підвищення рівня розвитку
просторових уявлень у школярів.

3. Організація навчальних занять з креслення. Урок як основна форма проведення занять з креслення. Дидактичні, психологічні та організаційні вимоги до уроків креслення. Типи та структура уроків з креслення, їх порівняльна характеристика. Планування уроків з креслення. Календарно-тематичний та поурочні плани: їх форма та зміст. Умови забезпечення єдиного графічного режиму в школі. Культура поведінки вчителя біля класної дошки. Культура мовлення вчителя. Дидактичні вимоги до величини та виразності графічних зображень і написів на класній дошці.

2 модуль

Методика організації
навчально-виховного процесу з креслення


Лекційні модулі:

 1. Навчально-наочні посібники на уроках креслення. Класифікація та дидактична характеристика навчально-наочних посібників з креслення. Навчальні таблиці. Динамічні таблиці. Картки-завдання. Об'ємні та динамічні посібники. Технічні засоби програмованого контролю знань. Використання для контролю знань учнів комп'ютерної техніки. Розробка, виготовлення, методика використання навчально-наочних посібників конструкторсько-технологічного змісту.

 2. Методика викладання основних тем курсу креслення в 7 класі. Ознайомлення учнів з предметом креслення і основними правилами оформлення креслень. Методи проеціювання. Креслення в системі прямокутних проекцій. Вивчення основних геометричних побудов. Ознайомлення учнів з аксонометричними проекціями. Навчання читанню креслень. Завдання і зміст вивчення вище означених навчальних тем курсу. Методичний аналіз теми. Послідовність вивчення навчального матеріалу теми. Система вправ для закріплення учнями засвоєних теоретичних відомостей теми. Графічні задачі, що відповідають меті організації практичної роботи учнів у процесі вивчення навчальної теми. Опитування і закріплення знань учнів.

 3. Методика вивчення основних тем курсу креслення в 8 класі. Формування уявлень про перерізи і розрізи. Вивчення з'єднань, які застосовуються в машинобудівництві. Різьба, її зображення і позначення на кресленнях. Навчання учнів читанню і деталюванню креслень огляд різновидів графічних зображень. Завдання і зміст вивчення вище означених навчальних» тем курсу. Методичний аналіз теми. Послідовність вивчення навчального матеріалу теми. Система вправ для закріплення учнями засвоєних теоретичних відомостей теми. Графічні задачі, що відповідають меті організації практичної роботи учнів у процесі вивчення навчальної теми. Опитування і закріплення знань учнів. Формування конструкторсько-технологічних знань, умінь і навичок учнів.

4. Позанавчальна робота з креслення. Форми, методи та зміст позанавчальної роботи з креслення. Організація позанавчальної роботи учнів з креслення. Організація позанавчальної діяльності учнів конструкторсько-технологічного напряму (факультативи, гуртки, конструкторські бюро та ін.). Гурткова робота з креслення. Вікторини, конкурси та олімпіади з креслення. Нетрадиційні форми проведення уроків з креслення. Урок розв'язування цікавих задач. Урок-вікторина. Урок-конкурс. Урок-рольова гра.


^ НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА”

І Змістовний модуль

Тема: Сучасні засоби підвищення властивостей металів

Лекційні модулі:

Вимоги, які ставляться до сучасних конструкційних матеріалів. Удосконалення способів зміцнення традиційних конструкційних матеріалів.

Основні напрямки розвитку прогресивних технологій сучасного виробництва.

Удосконалення засобів зміцнення металів пластичним деформуванням.

Удосконалення засобів зміцнення металів легуванням.

Удосконалення засобів зміцнення металів термічною обробкою.

ІІ змістовний модуль

Тема: Нові конструкційні матеріали

^ Лекційний модуль:

Виготовлення бездефектних металів та композиційних матеріалів.

Виготовлення аморфних металічних сплавів та сплавів з пам’яттю форми.

Сучасні інструментальні матеріали.

Нові технології порошкової металургії.

Основні напрямки вдосконалення доменного виробництва.

ІІІ змістовний модуль

^ Тема: Прогресивні технології сучасного виробництва

Лекційний модуль:

 1. Вдосконалення сталеплавильного виробництва. Прогресивні засоби розливки сталі.

 2. Нові прогресивні технології ливарного виробництва.

 3. Нові прогресивні технології обробки металів тиском.

 4. Нові прогресивні технології зварювання металів.

 5. Основні напрямки вдосконалення обробки різанням.

 6. Електрофізичні методи обробки металів та сплавів.

 7. Хімічні та електрохімічні методи обробки металів та сплавів.


^ ОСНОВИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО РИСУВАННЯ

9 СЕМЕСТР

Основи композиції: види та категорії, властивості та якості,

Закономірності та засоби композиції

Основні етапи розробки художньої – конструкторського проекту.

Принципи художнього конструювання

Макетування в процесі художнього конструювання.

Методика художньо-конструкторського аналізу: функціональний та композиційний аналіз виробів. Стадії розробки художньо-конструкторського виробу

Промислова графіка: історичні традиції; графіка на різних етапах проектування. Шрифтова інформація.

Вимоги до створення реклами та товарних знаків. Методика їх розробки. Комп’ютеризація проектних робіт.


^ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ”

І Змістовий модуль

Тема: Основні поняття про системи допусків і посадок .

Лекційні модулі:

 1. Уявлення про стандартизацію та взаємозамінність.

 2. Принципи побудови Єдиної системи допусків і посадок.

 3. Стандартизація типових з’єднань деталей машин.

 4. Стандартизація відхилень форми, розташування та шорсткості поверхонь деталей.

ІІ Змістовий модуль

Тема: Технічні вимірювання .

Лекційні модулі:

 1. Основи технічних вимірювань. Класифікація методів і засобів вимірювання.


^ ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ”

I. Змістовий модуль

Модуль 1. “Методика розвитку творчого мислення учнів”

Лекційні модулі:

Методологія формування творчого мислення.

Творчість як предмет досліджень психології.

Методи пошуку творчих рішень


^ ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА. РОЗДІЛ: ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА

Змістовні модулі учбового курсу

І. Змістовий модуль

Тема: Кінематичне дослідження механізмів.

П. Змістовий модуль

Тема: Динамічне дослідження механізмів.

І модуль

Вступ

1. Технічна механіка. її основні розділи і місце в системі підготовки вчителя
трудового навчання. Значення розділу "Теорія механізмів і машин".

Структура механізмів

 1. Ланки, кінематичні пари та їх класифікація. Кінематичні ланцюги та їх класифікація. Структурні формули кінематичних ланцюгів.

 2. Ступені вільності і умови зв'язку. Пасивні зв'язки та зайві ступені вільністі.

 3. Основний принцип утворення плоского механізму. Структурна класифікація плоских механізмів.

5. Структурний аналіз плоского механізмів. Заміна вищих кінематичних пар
нижчими.

Кінематичне дослідження

 1. Задачі і методи кінематичного дослідження механізмів. Побудова положень ланок механізму і траєкторії руху точок механізму.

 2. Дослідження руху механізмів методом кінематичних діаграм

 3. Дослідження руху механізмів метод планів швидкостей і прискорень.

 4. Основи аналітичного дослідження кінематики плоских механізмів.

Динамічне дослідження

 1. Основні задачі динаміки механізмів і машин. Класифікація сил, що діють в машинах.

 2. Основне рівняння руху машин. Механічний ККД машинного агрегату при послідовному, паралельному і змішаному з'єднанні механізмів.

 3. Задачі силового дослідження механізмів. Метод кінетостатики та його застосування для рішення завдань силового аналізу. Умови статичної визначеності кінематичного ланцюга. Послідовність силового дослідження плоского механізму.

 4. Силове дослідження двоповодкових груп і вхідної ланки механізму. Метод Жуковського.

 5. Силовий розрахунок плоских механізмів без урахування сил тертя.

 6. Зведення сил і моментів інерції.

 7. Зведення мас і моментів інерції. Зрівноважування механізмів. Статичне і динамічне зрівноваження і балансування обертових мас.

 8. Регулювання ходу руху головного вала машин. Періодичні та неперіодичні коливання кутової швидкості головного вала машини. Регулювання неперіодичних коливань за допомогою маховика. Поняття про регулювання неперіодичних коливань за допомогою регуляторів. Визначення розмірів маховика.

 9. Основи теорії машин.


ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА. РОЗДІЛ: “ДЕТАЛІ МАШИН”
^
VІ семестр
Змістовні модулі учбового курсу

1 змістовний модуль.

Тема: Теорія розрахунку роз’ємних та нероз’ємних з’єднань деталей.

^ 2 змістовний модуль.

Тема: Теорія розрахунку зубчастих зачеплень та основних видів механічних передач.

1 модуль

Теорія розрахунку роз’ємних та нероз’ємних з’єднань деталей

Лекційні модулі:

Основні поняття. Визначення машин. Деталі машин та їх класифікація. Проектні та перевірні розрахунки. Критерії працездатності деталей. Фізична суть величин, що використовують для розрахунку за цими критеріями. Основні параметри та їх співвідношення, що характеризують обертальний рух в передачах.

Різьбові з’єднання деталей. Параметри кріпильних різьб. Характер зміщення з’єднувальних деталей від дії навантаження. Співвідношення між силою затяжки болта і моментом закручування гайки. Урахування затягання болта при розрахунку його міцності на розтяг. Причини виходу з ладу з’єднання при зсуву деталей і відповідні розрахунки на міцність. Розподіл між болтами загальна поперечної сили при центральному і поза центральному її прикладенні.

Заклепкові з’єднання деталей. Основні типи заклепок з’єднання на хлистом і з накладками деталей. Види взаємного розміщення заклепок. Причини виходу з ладу заклепок, отворів і деталей у зоні з’єднання, при зсуві деталей. Конструктивні вимоги, які дають змогу мати рівноміцність заклепок на зріз іншим видам зруйнування з’єднання. Розподіл загальної поперечної сили між заклепками при центральному і поза центральному її прикладанні. Розрахунок міцності заклепкового з’єднання.

Зварні, паяні та клейові з’єднання деталей. Характер процесу нагрівання та ставлення при дуговому і контактному зварюванні. Види взаємного розташування деталей, з’єднуваних зварюванням. Причини виходу з ладу зварних швів при різних навантаженнях деталей з’єднання. Небезпечний переріз профілю кутового зварного шва. Причини виходу з ладу швів паяних та клейових з’єднань. Визначення напружень у швах зварних, паяних і клейових з’єднань при центральному та поза центральному прикладені навантаження до деталей з’єднання. Розрахунки міцності зварних, паяних та клейових з’єднань.

Шпонкові та шліцьові з’єднання валів з маточинами. Види шпонкових з’єднань та їх порівняльна характеристика стосовно до притиснення маточини з валами. Причини виходу з ладу шпонкових з’єднань і відповідні розрахунки міцності. Види шліцьових з’єднань і умови їх застосування. Порівняльна характеристика шпонкових та шліцьових з’єднань стосовно до осла блювання валів та маточини. Причини виходу з ладу шліцьових з’єднань і відповідні розрахунки працездатності.

З’єднання маточини і валів з натягом. Види з’єднань з натягом. Умова нерухомості з’єднання з натягом. Визначення мінімального натягу через тиск, який забезпечує нерухомість пресового з’єднання. Визначення максимального натягу через тиск, який допускає міцність маточини на кільцевий розтяг. Вибір посадок з максимального і мінімального натягу пресових з’єднань. Урахування зміцнення натягу при запресуванні з’єднання способом насування. Спосіб запресування температурним деформуванням маточини і вала.

З’єднання валів муфтами. Основна і додаткова функція муфт при роботі машин. Основні конструктивні рішення відповідних видів муфт. Вибір стандартних муфт і перевірка їх працездатності.

Підшипники ковзання. Призначення підшипників з напряму сил, що вони повинні сприймати. Конструктивні рішення нероз’ємних та роз’ємних підшипників. Види тертя залежно від режиму роботи та в’язкості мастила. Причини виходу з ладу підшипників ковзання при напіврідкому терті і відповідні розрахунки працездатності. Матеріали деталей підшипників. Способи змащення.

Підшипники кочення. Конструктивні рішення підшипників кочення різних видів. Галузі застосування підшипників ковзання і кочення. Вибір підшипників кочення за статичною та динамічною вантажепід’ємністю. Конструктивні рішення підшипникових вузлів, що забезпечують осьову фіксацію валів на опорах, сприймання підшипниками осьових навантажень та компенсацію температурного подовження валів. Способи змащення.

2 модуль

Теорія розрахунку зубчастих зачеплень та основних видів механічних передач.

Лекційні модулі:

Зубчасті циліндричні передачі. Загальні відомості про зубчасті передачі. Класифікація зубчастих передач. Властивість евольвентного передаточного відношення. Геометричні параметри зубів та коліс з евольвентним зачепленням. Матеріали та способи виготовлення зубчастих коліс. Сили, що дають у зачепленні. Причини виходу з ладу зубчастих передач і відповідні розрахунки міцності. Визначення контактних та згинальних напружень в зубах коліс прямозубих циліндричних передач. Коефіцієнт навантаження. Визначення допустимих напружень для розрахунків міцності. Визначення геометричних параметрів зубів і коліс з умов забезпечення контактної та згинальної міцності при проектуванні передач.

Конічна прямозуба передача. Зовнішні та середні геометричні параметри конічних зубів і коліс. Сили, що дають у зачепленні. Причини виходу з ладу конічних передач і відповідні розрахунки міцності. Еквівалентна кількість зубів конічного колеса, зведеного до циліндричного. Визначення геометричних параметрів конічних зубчастих передач з умов забезпечення міцності. Короткі відомості про зубчасті передачі із зачепленням Новікова.

Черв’ячна передача. Конструктивні рішення і матеріали для виготовлення черв’яків та коліс. Геометричні та силові співвідношення у черв’ячних передачах. Визначення передаточного відношення через кількість зубів коліс і кількість витків черв’яка. Причини виходу з ладу черв’ячних передач і відповідні розрахунки працездатності. Геометричні параметри черв’ячної передачі, що визначають з умов забезпечення її працездатності.

Планетарні та хвильові передачі. Конструктивні рішення передач. Визначення передаточного відношення планетарної передачі методом зупинки водила. Сили в зачепленні планетарної передачі. Перевірка міцності на контактні та згинальні напруження. Визначення модуля зубів та діаметру ділильного кола шестерні. Критерії працездатності хвильових передач і відповідні розрахунки.

Редуктори та коробки передач. Призначення і мастильні матеріали. Тепловий розрахунок черв’ячного редуктора. Реверсивні пристрої. Будова коробок передач і їх призначення. Пристрої перекручення передач.

Осі та вали. Призначення валів та осей. Конструктивні рішення валів, що пов’язані з посадкою підшипників, шківів, маточин, коліс і зірочок. Конструктивні форми ділянок валів, які з’єднуються з маточинами. Призначення упорних буртиків галтелей та виточок. Визначення діаметру вала при проектуванні. Перевірка міцності вала при навантаженні, які не викликає або викликає втомленості матеріалу. Запас міцності за втомностю та еквівалентні напруження від згину із крученням. Перевірка жорсткості валів на згин і на кручення. Визначення прогину валів за теорією Мора-Верещагіна.

Пасові передачі. Призначення передачі. Види пасів і шківів та їх конструктивні рішення. Принцип дії передачі, та значення попереднього натягу паса. Пружне ковзання пасів при роботі передачі. Вплив розміру між осьової відстані та розміру меншого шківу на довговічність паса. Вплив рівня попереднього натягу на зачеплення паса зі шківами і на його довговічність. Тягова здатність пасових передач та її перевірка за допомогою коефіцієнта тяги. Визначення ширини плоского паса, або кількості клинових пасів або кількості клинів полі клинових пасів з умов забезпечення їх довговічності.

Ланцюгові передачі. Види ланцюгів і зірочок та галузі їх застосування. Порівняння ланцюгових і пасових передач. Вплив розміру меншої зірочки на довговічність ланцюга. Урахування цього впливу при визначенні колового діаметра і кількості зубів меншої зірочки та між осьової відстані. Причини виходу з ладу ланцюгових передач і відповідний розрахунок працездатності. Характер зв’язку між розмірами кроків і розмірами їх шарнірів. Визначення розрахункового кроку з умови зносостійкості шарнірів для вибору стандартного ланцюга.

Фрикційні передачі і варіатори. Принцип роботи передач і варіаторів та галузі застосування. Матеріали котків. Умова, що забезпечує роботу фрикційних передач і варіаторів без буксування. Пружне та геометричне ковзання котків у варіаторах та пружне ковзання у передачах. Причини виходу з ладу фрикційних передач і перевірка їх працездатності. Визначення діаметра меншого котка циліндричної передачі або її між осьової відстані з умови контактної довговічності котків.


^ ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА. РОЗДІЛ «ОПІР МАТЕРІАЛІВ»

Професійне навчання

ІV семестр

І модуль

Визначення внутрішніх зусиль та напружень для розрахунку міцності при згинанні. Визначення деформації систем при згинанні для розрахунку жорсткості.

Лекційні модулі:

 1. Задачі курсу та основні поняття і позначення, що
  використовують при рішенні цих задач. Зовнішні сили (навантаження). Деформаціі та переміщення. Метод перерізів. Напруження.

 2. Зв'язок навантажень з внутрішніми зусиллями за допомогою метода уявних перерізів та рівнянь рівноваги. Зв'язок напружень з внутрішніми зусиллями та розмірами поперечних перерізів.

 3. Зв'язок напружень з деформаціями. Закон Гука.

 4. Деформація згинання стержнів. Розподіл напружень у прямокутних перерізах. Пошук небезпечних перерізів за допомогою епюр згинаючих моментів та поперечних сил.

 5. Зв'язок нормальних напружень зі згинаючими моментами.

 6. Розподіл дотичних напружень у прямокутних перерізах при згинанні стержнів. Головні напруження.

 7. Зв'язок дотичних напружень з поперечними силами. Умови міцності при дії нормальних і дотичних напружень.

 8. Моливі роботи навантажень та внутрішніх зусиль при згинанні стержнів. Визначення переміщень за теорією Мора - Верещагіна. Використання епюр згинаючих моментів для графічного обчислювання інтегралів Мора.

 9. ^ II модуль

Визначення деформації жорстких та гнучких стержнів при згинанні та стисканні для розрахунку жорсткості.

Лекційні модулі:

 1. Види одиничних сил для пошуку прогинів та для пошуку кутів повороту перерізів.

 2. Розкриття статичної невизначеності стержневих систем методом сил.

 3. Складання рівнянь сумісності переміщень заданої та основної (перетвореної) систем.

 4. Деформація стискання жорстких стержнів. Сумісне стискання зі згинанням жорстких стержнів. Ексцентримтет сил смикання. Умови міцності.

 5. Стійкість гнучких стержнів при стисканні. Диференціальне рівняння зігнутої вісі стержня.

 6. Формула Ейлера для визначення критичної сили стискання гнучких стержнів. Вплив виду обпирання стержнів.

 7. Поздовжньо-поперечний згин гнучких стержнів. Визначення спільного прогину за допомогою коефіцієнту "ŋ". Використання цього коефіцієнту у розрахунках на міцність.

 8. Деформація розтягнення жорстких та гнучких стержнів. Позацентрове розтягнення. Умови міцності.

V семестр

Змістовні модулі учбового курсу

І. Змістовий модуль

Тема: Визначення внутрішніх зусиль та напружень для розрахунку міцності при крученні та стисненні.

^ II Змістовий модуль

Тема: Визначення деформації систем при крученні та стисненні для розрахунку жорсткості.

І модуль

Визначення внутрішніх зусиль та напружень для розрахунку міцності при крученні та стисненні.

Лекційні модулі:

 1. Згинання та стискання стержнів складного профілю перерізу.

 2. Деформація кручення валів. Розподіл дотичних напружень у перерізах.

 3. Головні напруження при крученні. Умови міцності.

 4. Розрахунки на міцність. Проектний розрахунок. Розрахунок допустимого навантаження. Перевірочний розрахунок.

 5. Визначення кутів закручення перерізів. Умови жорсткості при крученні валів.

 6. Кручення зі згинанням валів. Третя та четверта теорії міцності.

II модуль

Визначення деформації систем при крученні та стисненні для розрахунку жорсткості.

Лекційні модулі

 1. Згинання стержнів швелерного профілю. Центр згинання. Поява кручення при згинанні поза центром згинання.

 2. Кручення стержнів швелерного перерізу з діафрагмами та стержнів прямокутного перерізу.

 3. Кручення зі згинанням валів трубчастого перерізу. Визначення кутів закручення перерізів та прогинів їх.

 4. Згинання стержнів у пружному середовищі. Визначення внутрішніх зусиль у стержня і у середовища біля стержня.

 5. Розрахунок вантових систем та особливості їх конструювання.

 6. Основні гіпотези міцності та їх призначення в техніці.

 7. Вплив на міцність матеріалів повторів і змін напряму навантаження. Втомленість та витривалість матеріалів при такому навантаженні.

 8. Визначення частот вільних коливань та сил інерції при коливаннях систем з зосередженими масами. Роль резонансу і його урахування при проектуванні споруд та машин.^ ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА. РОЗДІЛ «ОПІР МАТЕРІАЛІВ»

Трудове навчання

V семестр

1 змістовний модуль


Визначення внутрішніх зусиль та напружень для розрахунку міцності при згинанні. Визначення деформації систем при

згинанні для розрахунку жорсткості.

^ Лекційні модулі:

 1. Задачі курсу та основні поняття і позначення використані для рішення цих задач. Зв'язок з іншими дисциплінами.

 2. Зв'язок навантажень з внутрішніми зусиллями за допомогою методу перерізів та рівнянь рівноваги. Зв'язок внутрішніх зусиль з напруженнями. Зв'язок напружень з деформаціями Закон Гука.

 3. Деформація згинання стержнів. Розподіл нормальних напружень зі згинаючими моментами. Побудова епюр згинаючих моментів для пошуку небезпечних перерізів.

 4. Розподіл дотичних напружень у прямокутних перерізах при згинанні. Головні напруження і зв'язок їх з дотичними. Зв'язок дотичних напружень з поперечною силою. Умови міцності при дії нормальних та дотичних напружень.

 1. Можливі роботи навантажень та внутрішніх зусиль при згинанні стержнів. Визначення переміщень при згинанні за теорією Мора.

 2. Використання епюр згинаючих моментів для графоаналітичного обчислювання інтегралів Мора. Правило Веріщагина.

^ 2 змістовний модуль

Визначення внутрішніх зусиль та напружень для розрахунку

міцності при крученні та стисненні. Визначення деформації

систем при крученні та стисненні для розрахунку

жорсткості.

Лекційні модулі:

 1. Розкриття статичної невизначеності стержневих систем методом сил. Складання рівнянь сумісності переміщень заданої та перетвореної системи.

 2. Деформація стискання та розтягнення жорстких стержнів. Визначення нормальних напружень. Умови міцності.

 3. Стійкість гнучких стержнів при стисканні. Диференційне рівняння зігнутої осі стержня. Формула Ейлера для критичної сили. Умова міцності для гнучких стержнів при стисканні.

 4. Поздовжно-поперечний згин гнучких стержнів. Визначення спільного прогину через прогин згинання. Коефіцієнт зв'язку цих переміщень.

 5. Згинання зі стисканням жорстких стержнів. Зв'язок спільного напруження з його складовими напруженнями.

 6. Деформація кручення валів. Розподіл дотичних напружень у перерізах валів. Головні напруження та їх напрямок. Визначення кутів закручення перерізів при крученні. Умови міцності та жорсткості при крученні валів.

 7. Кручення стержнів прямокутного та швелерного перерізу. Визначення моментів опору та інерції у цих випадках.Кручення стержнів швелерного ерерізу з діафрагмами. Урахування дії діафрагм при розрахунках міцності та жорсткості.

 8. Згинання стержнів швелерного перерізу виникнення кручення при згинанні силами поза центром згину. Визначення положення центра згину. Згинання стержнів обпертих на пружне середовище. Рівняння для розв'язання задачі визначення внутрішніх зусиль та реактивного опору середовища.

9.Кручення зі згинанням валів. Зв'язок спільного напруження з його складовими напруженнями. Умови міцності. Незалежність деформацій кручення і згинання. Умови жорсткості.

^ ТЕХНОЛОГІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

9 семестр. Модуль 1. “Методика організації наукового дослідження з педагогіки”

Лекційні модулі:


 1. Наукова творчість студентів педагогічних вищих навчальних закладів в системі їх професійної підготовки

 2. Методологічні основи сучасної педагогіки

 3. Поняття про експериментальну педагогіку

 4. Види наукових педагогічних досліджень

 5. Аналіз стану досліджуваного питання. Накопичення та фіксування фактів науки та досвіду

 6. Аналіз базових понять в педагогічному дослідженні

10 семестр. Модуль 2. „Методика проведення наукового дослідження з педагогіки”

Лекційні модулі:

 1. Спостереження як метод педагогічних досліджень

 2. Педагогічний досвід. Методи його вивчення та узагальнення.

 3. Основні задачі, види та етапи педагогічного експерименту

 4. Підготовка і проведення педагогічного експерименту

 5. Моделювання у педагогічному дослідженні

 6. Опитувальні методи у педагогічному дослідженні

 7. Застосування статистичних методів та ЕОМ у педагогічних дослідженнях

10 семестр. Модуль 3. “Технологія оформлення результатів наукового дослідження з педагогіки”

Лекційні модулі:

 1. Обробка та інтерпретація наукових даних у педагогічному дослідженні

 2. Підготовка і проведення експериментального педагогічного дослідження.

 3. Оформлення висновків наукової роботи у педагогіці.

 4. Оформлення графічних залежностей у вигляді графіків та діаграм.

 5. Математичні методи опрацювання результатів дослідження.

 6. Показники оцінювання результативності проведеного дослідження.

 7. Впровадження результатів педагогічних досліджень в практику


^ ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМІВ ТА МАШИН”

I. Змістовий модуль

Тема: Структурний та кінематичний аналіз плоских механізмів.

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Динамічне дослідження механізмів.
^
І модуль
Вступ

 1. Предмет і методи дослідження теорії механізмів і машин. Її місце в системі підготовки інженера-педагога. Характеристика основних розділів курсу. Значення курсу для загально-інженерної підготовки фахівців для системи ПТНЗ.

^ Структура механізмів

 1. Елементи механізмів і машин: ланки, кінематичні пари та їх класифікація. Кінематичні ланцюги та їх класифікація. Механізм як часний випадок кінематичного ланцюга.

Ступінь рухомості плоских і просторових кінематичних ланцюгів і механізмів. Огляд основних видів механізмів. Пасивні зв’язки та зайві ступені рухомості.

 1. Послідовність утворення плоского механізму по Ассуру та їх класифікація. Структурний аналіз плоского механізму. Заміна вищих кінематичних пар нижчими.

^ Кінематика механізмів

 1. Задачі і методи кінематичного дослідження механізмів. Побудова положень ланок механізму і траєкторії руху точок механізму. Основи аналітичного методу кінематичного дослідження механізмів.

Графічні методи кінематичного аналізу механізмів. Метод кінематичних діаграм (графічне диференціювання). Метод планів швидкостей і прискорень.

ІІмодуль
^
Динаміка механізмів

 1. Основні задачі динамічного дослідження механізмів. Класифікація сил, що діють в машинах. Основне рівняння руху машин. Механічний ККД машинного агрегату при послідовному, паралельному і змішаному з’єднанні механізмів.

 2. Задачі силового дослідження механізмів. Метод кінетостатики та його застосування для рішення завдань силового аналізу. Умови статичної визначеності кінематичного ланцюга. Послідовність силового дослідження плоского механізму. Силове дослідження двоповодкових груп і вхідної ланки механізму. Зрівноважуючи сила і момент. Метод Жуковського.

 3. Зрівноважування мас механізмів. Причини незрівноваження. Статичне і динамічне незрівноваження. Статичне і динамічне зрівноваження і балансування обертаючихся мас.

Регулювання ходу руху головного вала машин. Періодичні та неперіодичні коливання кутової швидкості головного вала машини. Регулювання неперіодичних коливань за допомогою маховика. Поняття про регулювання неперіодичних коливань за допомогою регуляторів. Визначення розмірів маховика.


^ ВИЩА МАТЕМАТИКА”

1 модуль

Елементи лінійної та векторної алгебри
Лекційний модуль

 1. Визначники. Системи лінійних рівнянь.

 2. Основні поняття векторної алгебри. Лінійні операції над векторами у координатній формі. Проекція вектора на вісь.

 3. Скалярний добуток векторів та його властивості.

 4. Векторний і мішаний добуток векторів та їх властивості

2 модуль

Пряма лінія на площині. Криві лінії другого порядку.

Лекційні модулі

 1. Рівняння прямої на площині.

 2. Взаємне розташування двох прямих на площині. Основні задачі на пряму.

 3. Криві другого порядку. Основні поняття. Еліпс.

 4. Криві другого порядку. Гіпербола та парабола.

ІІ семестр

1 модуль

Диференціальне обчислення функції одної незалежної перемінної
Лекційний модуль

 1. Функція. Основні поняття.

 2. Основні елементарні функції.

 3. Границя і неперервність.

 4. Похідна. Механічний та геометричний зміст похідної.

 5. Похідна складної функції. Таблиця основних похідних.

 6. Диференціал функції. Диференціювання параметрично заданих функцій.

 7. Похідні і диференціали вищих порядків. Механічний зміст другої похідної.

 8. Теореми про середнє.

 9. Дослідження функції на екстремум. Опуклість кривої.

 10. Найбільше і найменше значення функції

 11. Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка

2 модуль

Інтегральне обчислення функцій одної незалежної перемінної.

Лекційні модулі

 1. Поняття первісної функції та невизначеного інтеграла.

 2. Безпосереднє інтегрування.

 3. Основні методи інтегрування.

 4. Інтеграли виду і .

 5. Інтегрування дробово-раціональних функцій.

3 модуль

Інтегрування диференційних рівнянь

Лекційні модулі

 1. Інтегрування деяких тригонометричних функцій.

 2. Визначений інтеграл, його означення та властивості.

 3. Формула Ньютона-Лейбніца. Основні методи інтегрування у визначеному інтегралі.

 4. Площа плоскої фігури.

 5. Диференціальні рівняння.


^ ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ”

І Змістовий модуль

Тема: Основні поняття про системи допусків і посадок.

Лекційні модулі:

 1. Уявлення про стандартизацію та взаємозамінність.

 2. Основи стандартизації

 3. Загальні положення по нормуванню вимог до точністі геометричних параметрів деталей. Основні поняття про взаємозамінність та системи допусків і посадок.

 4. Принципи побудови Єдиної системи допусків і посадок.

 5. Стандартизація гладеньких циліндричних з”єднань.

 6. Нормування точності форми і розташування поверхонь деталей.

 7. Нормування вимог до нерівностей на поверхнях елементів деталей (шорсткості поверхонь).

ІІ Змістовий модуль

Тема: Нормування точності типових елементів деталей і з’єднань.

Технічні вимірювання

^ Лекційні модулі:

Допуски на конічні з’єднання і кутові розміри.

Нормування точності різьбових з’єднань.

Взаємозамінність шпонкових і шліцьових з’єднань. Розмірні ланцюги лінійних розмірів.

Взаємозамінність зубчастих і черв’ячних передач.

Метрологія: основні поняття та визначення. Методи та види вимірювання.

Засоби вимірювальної техніки, їх основні характеристики та класифікація.

Державна метрологічна служба України. Організація та види технічного контролю якості продукції.


^ "МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І МАТЕРІАЛИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ МАШИНОБУДУВАННІ"

І Змістовий модуль

Тема: Основи теорії металів і сплавів та механічні випробування

Лекційні модулі:

 1. Поняття про метали, їх кристалічну будову. Кристалізація металів.

 2. Основні властивості металів та методи їх визначення.

 3. Будова та властивості неметалевих матеріалів.

 4. Корозія металів і сплавів та способи захисту від неї.

 5. Будова сплавів.

 6. Поняття про діаграми стану бінарних сплавів.

 7. Діаграма стану залізо-цементит

 8. Будова, властивості та застосування вуглецевих сталей, їх класифікація

II Змістовий модуль

Тема: Будова та властивості основних конструкційних матеріалів

Лекційні модулі:

 1. Будова, властивості та застосування чавунів, їх класифікація

 2. Поняття про леговані конструкційні та інструментальні сталі: їх склад, будова, властивості, застосування

 3. Поняття про леговані сталі з особливими властивостями: їх склад, будова, властивості, застосування

 4. Поняття про легкі кольорові метали: їх склад, будова, властивості, застосування

 5. Поняття про важкі кольорові метали: їх склад, будова, властивості, застосування

 6. Поняття про новітні конструкційні матеріали.

 7. Теорія термічної обробки металів і сплавів.

 8. Технологія термічної обробки металів і сплавів.

III Змістовий модуль Тема: Технологія виробництва металів і сплавів

Лекційні модулі:

 1. Виробництво чавуну.

 2. Виробництво сталі (конвертерний, мартенівський способи та в електричних і індукційних печах).

 3. Безчавунне виробництво сталі. Рафінування та розливання сталі.

 4. Виробництво кольорових металів.

 5. Порошкова металургія.

IV Змістовий модуль

Тема: Виробництво конструкційних матеріалів і способи їх обробки

Лекційні модулі:

 1. Технологія ливарного виробництва,

 2. Технологія обробки металів тиском.

 3. Технологія зварювання металів та сплавів.

 4. Технологія виготовлення виробів різанням.


^ ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ”

І. Змістовий модуль

Тема: Основи теорії металів і сплавів та механічні випробування

Лекційні модулі:

 1. Поняття про метали, їх кристалічну будову. Кристалізація металів.

 2. Основні властивості металів та методи їх визначення.

 3. Будова та властивості неметалевих матеріалів.

 4. Корозія металів і сплавів та способи захисту від неї.

 5. Будова сплавів.

II Змістовий модуль

Тема: Будова та властивості основних конструкційних матеріалів

Лекційні модулі:

 1. Поняття про діаграми стану бінарних сплавів.

 2. Діаграма стану залізо-цементит

 3. Будова, властивості та застосування вуглецевих сталей, їх класифікація

 4. Будова, властивості та застосування чавунів, їх класифікація

III Змістовий модуль

Тема: Будова та властивості металів і сплавів

Лекційні модулі:

 1. Поняття про леговані конструкційні та інструментальні сталі: їх склад, будова, властивості, застосування

 2. Поняття про леговані сталі з особливими властивостями: їх склад, будова, властивості, застосування

 3. Поняття про легкі кольорові метали: їх склад, будова, властивості, застосування

 4. Поняття про важкі кольорові метали: їх склад, будова, властивості, застосування

 5. Теорія термічної обробки металів і сплавів.

 6. Технологія термічної обробки металів і сплавів.

 7. Технологія. Основні поняття та визначення.

 8. Основні поняття про виробничий та технологічний процеси.

 9. Виробництво чавуну.

IV Змістовий модуль

Тема: Виробництво конструкційних матеріалів і способи їх обробки

Лекційні модулі:

 1. Виробництво сталі (конвертерний, мартенівський способи та в електричних і індукційних печах).

 2. Безчавунне виробництво сталі. Рафінування та розливання сталі.

 3. Виробництво кольорових металів.

 4. Порошкова металургія.

 5. Технологія ливарного виробництва,

 6. Технологія обробки металів тиском.

 7. Технологія зварювання металів та сплавів.

 8. Технологія виготовлення виробів різанням.

 9. Нові технології обробки металів і сплавів

Схожі:

Деталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема iconМетодичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання" та "Деталі машин і підйомно-транспортні
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання" та...
Деталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема iconМетодичні вказівки до розрахунку валів І підшипників у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин І основи конструювання"
Методичні вказівки до розрахунку валів і підшипників у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання" та "Деталі...
Деталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема iconМетодичні вказівки до розрахунку циліндричних зубчастих передач у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин І основи конструювання"
Методичні вказівки до розрахунку циліндричних зубчастих передач у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання"...
Деталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема iconМетодичні вказівки до розрахунку силових і кінематичних параметрів приводів у курсовому проектуванні з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання"
Методичні вказівки до розрахунку силових і кінематичних параметрів приводів у курсовому проектуванні з дисциплін "Деталі машин і...
Деталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема iconМетодичні вказівки до курсового проектування з курсу „ деталі машин І основи проектування
Методичні вказівки до курсового проектування з курсу „Деталі машин і основи проектвання” /Укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Вид-во СумДУ,...
Деталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема iconСхідноукраїнський національний університет
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Деталі машин та основи конструювання» відбудеться на базі Східноукраїнського...
Деталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема iconПрограма олімпіади
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Деталі машин та основи конструювання» відбудеться на базі Східноукраїнського...
Деталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема iconО. В. Надтока основи конструювання деталей машин опорний конспект
Мороз В.І., Захарченко В. В., Братченко О. В надтока О. В. Основи конструювання деталей машин: Опорний конспект лекцій з дисципліни...
Деталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема iconКод модуля: птм 6001 С01 Тип модуля: обов'язковий Семестр
Основи теорії механізмів. Передачі та типові деталі приладів та засобів автоматизації виробництва. З’єднання в приладобудуванні....
Деталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема iconЗмістовний модуль №1 І Змістовний модуль №2
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи