Правила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється icon

Правила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється
Скачати 397.78 Kb.
НазваПравила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється
Сторінка1/3
Дата02.11.2012
Розмір397.78 Kb.
ТипПравила прийому
  1   2   3

Правила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році

 

Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АГ № 582041 від 21.09.2011 р.; термін дії за кожним напрямом підготовки вказаний у додатку до ліцензії).

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Херсонського державного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.

 

         І. Загальні положення

1.1.         Херсонський державний університет (надалі - ХДУ) оголошує прийом на підготовку фахівців із вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).        

1.2.         До ХДУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до ХДУ за порядком, передбаченим для громадян України.

Прийом до ХДУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3.          Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток, під час вступу надається до 500 місць. Проживання у 2-3-4 - місних кімнатах студентських гуртожитків, що розташовані у студмістечку ХДУ. Кімнати обладнані меблями, гуртожитки мають необхідну побутову інфраструктуру, є можливість користуватися Internet через систему Wi – Fi.

  

         ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1.         На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  «бакалавр»  приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2.         На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр».

2.3.         На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» або «спеціаліст». Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4.         ХДУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

2.5.         ХДУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

 

          ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ХДУ здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії. 

 

          IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1.  Порядок роботи приймальної комісії протягом року - 9.00 до 17.30;  з 02.07.2012 до 11.08.2012 - протягом тижня  без вихідних  з 8.00 до 18.00. 

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

  

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня

2 липня

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

17 липня

17 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня

20 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня

31 липня

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

10 – 31 липня

 

10 – 31 липня

 

 

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня

21 – 31 липня

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – о 12 годині

1 серпня ;

 

другий - о 12 годині

5 серпня;

 

третій - о 12 годині

 8 серпня

 

перший –

о 12 години

1 серпня ;

 

другий –

о 12 годині

 5 серпня;

 

третій –

о 12 годині

8 серпня

 

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму - 25 серпня

за державним замовленням - 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму

- 25 серпня

         4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, творчі конкурси, що проводить ХДУ, конкурсний відбір та зарахування за скороченим терміном навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  «молодший спеціаліст» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  «молодший спеціаліст»

Початок прийому заяв та документів

2 липня

2 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати творчі конкурси

17 липня

17 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  складають вступні випробування

20 липня

20 липня

Строки  проведення  творчих  конкурсів

 

23-27 липня

23-27 липня

Строки проведення  вступних випробувань

 

23- 27 липня

23- 27 липня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

за держзамовленням

1 серпня;

5 серпня;

8 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - 25 серпня

за

держзамовленням

1 серпня;

5 серпня;

8 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - 25 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - 25 серпня

за державним замовленням

11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - 25 серпня

 

         4.4. Прийом заяв і документів, творчі конкурси та вступні  випробування, конкурсний відбір, що проводить ХДУ на основі  попередньо здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спорідненими напрямами підготовки або на основі базової чи повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,  рекомендація до зарахування за умови ліквідації академічної різниці, проводиться у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  «молодший спеціаліст», базової або повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня

2 липня

Закінчення прийому заяв та документів

21 серпня

21 серпня

Строки проведення  вступних екзаменів та творчих конкурсів

25 серпня

25 серпня

Термін рекомендації до зарахування

25 серпня

25 серпня

.

         4.5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ХДУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання від вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітньої-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

на основі базової та повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня;

2 липня;

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня;

 

20 липня;

 

Строки проведення  вступних екзаменів

23- 27 липня

23- 27 липня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

- за ОКР «магістр» (держбюджет)

- за ОКР «спеціаліст» (держбюджет)

- за ОКР «магістр», «спеціаліст» (кошти фізичних та юридичних осіб)

 

 

28 липня

       

25 серпня

 

 

28 липня

 

25 серпня

Терміни зарахування вступників

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» (держбюджет )

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» (кошти фізичних та юридичних осіб)

 

 

до 30 липня

 

 

25 серпня

 

 

до 30 липня

 

 

25 серпня
  1   2   3

Схожі:

Правила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється iconПравила прийому до Херсонського державного університету в 2013 році Херсон -2012
Провадження освітньої діяльності у Херсонському державному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і...
Правила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється iconПравила прийому до Херсонського державного університету у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Херсонському державному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І...
Правила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється iconПравила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012 Провадження освітньої діяльності у Сумському державному університеті (далі СумДУ) здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Сумському державному університеті (далі СумДУ) здійснюється відповідно до ліцензій монмолодьспорту...
Правила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється iconПравила прийому до Чорноморського державного університету імені Петра Могили в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється iconПравила прийому до Буковинського державного медичного університету в 2012 році Чернівці 2011
Провадження освітньої діяльності у Буковинському державному медичному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється iconПравила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється
Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки України (серія...
Правила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
Провадження освітньої діяльності у вищому державному навчальному закладі Університеті менеджменту освіти здійснюється відповідно...
Правила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється iconПравила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі III рівня акредитації Керченському державному морському технологічному...
Правила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється iconПравила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі III рівня акредитації Керченському державному морському технологічному...
Правила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється iconПравила прийому до Черкаського державного технологічного університету у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Черкаському державному технологічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи