Звіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом icon

Звіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом
Скачати 46.68 Kb.
НазваЗвіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом
Дата02.05.2013
Розмір46.68 Kb.
ТипЗвіт

Звіт з науково-дослідної роботи

кафедри німецької мови

за 2012 рік


Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом.

Результативною виявилася робота над комплексною темою кафедри: «Типологія та функціонування одиниць фонетичної, граматичної та лексичної систем сучасної німецької мови: когнітивний, комунікативний та прагматичний аспекти». За підзвітний період надруковано 15 наукових статей викладачів кафедри, 10 тез доповідей та 4 наукові публікації студентів-магістрантів у співавторстві з викладачами-науковими керівниками; опубліковано 1 монографію та 2 навчальні посібники; виконано 28 курсових робіт, 13 бакалаврських, 10 дипломних роботи та 4 магістерські наукові дослідження.

У 2012 р. викладачі кафедри активно приймали участь у наукових конференціях: міжнародних, всеукраїнських, регіональних. Загальна кількість конференцій – 32. Результатами участі членів кафедри у наукових та науково-практичних конференціях є виступи та тези, статті.

У 2012 р. по кафедрі німецької мови були надруковані навчальні та навчально-методичні посібники:

1. доцент Гоштанар І. В. Навчально-методичний посібник з експрес-курсу німецької мови „Deutsch für alle (Sprachexpress)“ „Німецька для всіх (Мовний експрес)“ для слухачів ЦДП (Херсон: Вид-во “Айлант“, 2012.–44 с.)

2. Солдатова С. М., Ковбасюк Л. А., Гоштанар І. В., Хмельковська С. В., Діденко Н. В., Ізмайлова О. А. (за редакцією Солдатової С. М.). Самостійна робота студентів з практичних курсів сучасної німецької мови (навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів) // Херсон: Вид-во ХДУ, 2012. – 200 с.

Значну увагу кафедра приділяє підвищенню кваліфікації співробітників: у грудні 2011 році успішно пройшла стажування у Херсонському національному технічному університеті (кафедра теорії та практики перекладу, Факультет міжнародних економічних відносин) старший викладач Хаустович М. В. З 01.10.2012 р. по 31.10.2012 р. проходила стажування викладач Ізмайлова О. А.

Захист дисертацій. Успішно продовжує навчання в аспірантурі викладач Ізмайлова О. А. Продовжує навчання в докторантурі доцент Романова Н. В. (докторант Київського національного лінгвістичного університету).

У вересні 2012 року переведена на посаду доцента Гоштанар І. В.

Проведення конференцій. 22 листопада 2012 р. кафедра організувала та провела регіональний науково-практичний семінар «Актуальні аспекти вивчення іноземної мови у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах» (учасники – провідні викладачі та методисти шкіл міста та області та викладачі кафедри; студенти-магістранти).

Викладачі кафедри підтримують та розвивають напрямки роботи наукових об’єднань студентів. Впродовж року відбувалися засідання проблемних груп, учасники яких виконували наукові дослідження:

  1. проблемна група «Актуальні проблеми лексико- та фразотвору сучасної німецької мови» (керівник – проф. Солдатова С. М.).

  2. проблемна група «Актуальні проблеми методики викладання німецької мови» (керівник – доц. Хмельковська С. В.).

  3. проблемна група «Номінативний аспект мовних одиниць сучасної німецької мови» (керівник – доц. Ковбасюк Л. А.).

Участь студентів в олімпіадах: студентка 491 групи Бандурко Зінаїда приймала участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Німецька мова та література» (Горлівський Державний Педагогічний Інститут Іноземних Мов, квітень 2012 р.).

Стосовно рецензування слід зазначити, що проф. Солдатова С. М. виступила рецензентом чотирьох кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови: Мовчан Діани Василівни - «Семантичний та функціонально-прагматичний аспекти антонімії (на матеріалі іменників сучасної німецької мови)»; Воловик Лариси Борисівни - «Словотвірний потенціал префіксальних дієслів-економічних термінів у сучасній німецькій мові: структурно-семантичний і функціональний аспекти»; Махоніної Наталії Геннадіївни - «Вплив субституції компонентів на модифікацію емотивності фразеологічних одиниць німецької мови: діахронічне і синхронічне дослідження»; Потенко Людмили Олександрівни - «Емотивний компонент значення фразеологічних дериватів німецької мови».

В якості члена Експертної групи при НМР ХДУ проф. Солдатова С. М.

прорецензувала навчальні та навчально-методичні посібники провідних фахівців вузу:

1) «Збірник навчальних програм з дисципліни «Німецька мова та література» (автори - викладачі кафедри німецької мови за редакцією Солдатової С. М.);

2) Навчальний посібник «Діагностування навчальних досягнень студентів напряму підготовки «Філологія (англійська мова)» (тестові завдання) (автори - Заболотська О. О., Димитренко Л. В., Петренко Н. В., Москвичова О. А., Заболотська О. В., Антоненко О. В.);

3) Навчальний посібник «Дійсний спосіб в іспанській мові: вживання часів та їх узгодження» (автори - Гончаренко О. М., Глущук-Олея Г. І., Федоров О. В.);

4) розділ «Шкільний курс англійської мови з методикою навчання» в навчально-методичному посібнику «Організація і зміст самостійної роботи студентів з філологічних дисциплін» (за редакцією І. Нагрибельної).

Доцент Ковбасюк Л. А. виступила рецензентом типових програм: „Curriculum Deutsch als zweite Fremdsprache“ Fachrichtung 6.020303 „Sprache und Literatur“ з німецької мови як другої іноземної для спеціальності 6.020303 „Мова та література“ та „Curriculum Deutsch als zweite Fremdsprache“ Fachrichtung 8.02030302 „Sprache und Literatur“ з німецької мови як другої іноземної для спеціальності 8.02030302 „Мова та література“ (автор - доц., канд. філол. наук Слаба О.В.).

Опонування дисертацій:

1) доцент Ковбасюк Л. А. виступила офіційним опонентом кандидатської дисертації Потенко Людмили Олександрівни «Емотивний компонент значення фразеологічних дериватів німецької мови», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови;

2) професор Солдатова С. М. виступила офіційним опонентом кандидатських дисертацій: Прохорової Поліни Володимирівни - «Лексична репрезентація німецькомовної діалектної картини світу», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови; та Муратової Валерії Факімівни - «Ідіолект Патріка Зюскінда: лексико-граматичний і стилістичний аспекти», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.


Завідувач кафедри німецької мови проф. Солдатова С. М.
Прийнято
Керівник відділу

по роботі з обдарованою молоддю Г.М.Александрова

Схожі:

Звіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом iconКалендарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 рік
В. Зернова. «Навчальний комплекс німецької мови для медичних вищих навчальних закладів». Полтава, «Дивосвіт», 2003
Звіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом iconКалендарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2011-2012 рік
В. Зернова. «Навчальний комплекс німецької мови для медичних вищих навчальних закладів». Полтава, «Дивосвіт», 2003
Звіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом iconН. В. викладач кафедри мвфд «Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Використання інноваційних технологій на урок
Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови (з досвіду роботи вчителя німецької мови Чернівецької гімназії №7,...
Звіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом iconМетодичні рекомендації з курсу " Практична граматика німецької мови" Змістовний модуль " Der Konjunktiv І, ІІ " Для студентів спеціальності 010103
Укладач: Ковбасюк Л. А. – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької мови
Звіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом iconЗвіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1
Науково – дослідна лабораторія методики навчання загальної біології хду організована відповідно до наказу №3 від “13” листопаду 2000...
Звіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом iconЗвіт з наукової роботи кафедри іноземних мов за 2011 рік І. Результати науково-дослідної роботи кафедри : Результати науково-дослідної роботи кафедри
Викладачі кафедри працюють над загальною кафедральною темою „Використання медіа технологій у викладанні іноземних мов у немовному...
Звіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом icon1. Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри німецької мови за напрямом підготовки
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри німецької мови за напрямом підготовки
Звіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом iconМетодичні вказівки до лекційного курсу "Історія німецької мови" Перелік тем для самостійного опрацювання
Становлення німецької мови в староверхньонімецький (ствн.) період. Формування І консолідація німецької народності. Ствн діалекти,...
Звіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом iconПротоко л міської олимпиади (III етап) з німецької мови у 2012 – 2013 навчальному році 11 клас
Протоко л міської олимпиади (III етап) з німецької мови у 2012 2013 навчальному році
Звіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом iconЗвіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік
На кафедрі фізики в плані наукової діяльності працюють Філіал Донфті при лну та дві проблемні лабораторії які обіймають весь науково-педагогічний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи