Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 \"Економіка підприємства\" окр \"бакалавр\" вищих навчальних закладів icon

Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
Скачати 98.65 Kb.
НазваНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
Голяка С.К
Дата02.05.2013
Розмір98.65 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник

Рекомендація до друку:

(НМР ХДУ №2 від 20 грудня 2012)

(Вчена рада ХДУ №4 від 24 грудня 2012)
Автор

Назва посібника

Для вищих навчальних закладів:

1.

Голяка С.К.,

Возний С.С.

Фізіологічні основи фізичної культури та спорту. Навчально-методичний посібник для студентів факультету фізичного виховання та спорту.

2.

Соловйова Н.І.

Організація виробництва. Планування і контроль на підприємстві. Частина I. Організація виробництва. Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 6.030504 “Економіка підприємства” ОКР “бакалавр” вищих навчальних закладів.

3.

Степанова О.А.

Вступ до спеціальності. Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності “Соціальна педагогіка” факультету психологія, історія та соціологія.

4.

Степанова О.А.

110 питань і відповідей з соціальної педагогіки. ^ Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання.

5.

Венгер С.С.

Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни “Мікробіологія” (для студентів напряму підготовки “Біологія”).

6.

Грабовський Ю.А.

Організація та методика масової фізичної культури. Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів денної, заочної форм навчання напряму підготовки 6.010201 Фізичне виховання* та 6.010202 Спорт.

7.

Грабовський Ю.А.

Самостійні роботи для студентів з дисциплін “Туризм” та “Спортивна спеціалізація з методикою викладання” (модуль “Туризм”). Методичні рекомендації.

8.

Грабовський Ю.А.

Самостійні роботи для студентів з дисципліни “Організація та методика масової фізичної культури” денної, заочної та екстернатної форм навчання напряму підготовки 6.010201 Фізичне виховання* та 6.010202 Спорт. Методичні рекомендації.

9.

Грабовський Ю.А.

Туризм. Планування навчального процесу студентів з дисципліни в умовах модульно- кредитної форми навчання. Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.010201 Фізичне виховання* та 6.010202 Спорт.

10.

Постолова Н.В.,

Гоноболіна О.Ч.,

Курак С.П.,

Гуріч З.В.

Методичні рекомендації до виконання випускних робіт ОКР “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” з образотворчого мистецтва для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання факультету культури і мистецтв.

11.

Федорова О.В.

Соціальна педагогіка. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу “Соціально-педагогічна реабілітація: корекція порушень писемного мовлення” для студентів спеціальності 6.010105. Соціальна педагогіка (денна, заочна та екстернатна форма навчання).

12.

Федорова О.В.

Соціальна педагогіка. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.010105. Соціальна педагогіка (денна, заочна та екстернатна форма навчання).

13.

Анісімова О.Е.,

Полєвікова О.Б.,

Швець Т.А.,

за заг. ред.

Петухова Л.Є.,

Полєвікова О.Б.


Дисципліни педагогічного спрямування. Збірка авторських програм кафедри дошкільної освіти нормативних та вибіркових навчальних дисциплін напряму підготовки ОКР “бакалавр” 6.010101 Дошкільна освіта спеціальності ОКР “спеціаліст” 7.01010101 Дошкільна освіта спеціальності ОКР “магістр” 8.01010101 Дошкільна освіта.

14.

Гриценко І.В.,

Денисенко В.В.,

Голінська Т.М.,

Петухова Л.Є.,

Співаковський О.В.,

Коткова В.В.,

Владимирова А.Л.

Збірник авторських програм кафедри педагогіки початкової освіти для студентів напрямів підготовки 6.010102 Початкова освіта 6.010101 Дошкільна освіта спеціальності: 7.01010101 Дошкільна освіта 7.01010201 Початкова освіта та 8.01010101 Дошкільна освіта 8.01010201 Початкова освіта.

15.

Казаннікова О.В.,

Лось О.М.,

Москова Т.М.,

Семашкіна Г.М.,

за заг. ред.

Петухова Л.Є.,

Казаннікова О.В.

Дисципліни психолого-природничого спрямування. ^ Збірка авторських програм кафедри дошкільної освіти нормативних та вибіркових навчальних дисциплін напряму підготовки ОКР “бакалавр” 6.010101 Дошкільна освіта напряму підготовки ОКР “бакалавр” 6.010102 Початкова освіта спеціальності ОКР “спеціаліст” 7.01010102 Початкова освіта спеціальності ОКР “магістр” 8.01010101 Дошкільна освіта.

16.

Нагрибельна І.А.,

Сугейко Л.Г.,

Мельничук Ю.Ю.

Збірка аторських навчальних програм кафедри філології. Спеціальності 7.01010201 Початкова освіта 8.01010201 Початкова освіта.

17.

Олійник Ю І.

Збірка авторських навчальних програм з дисциплін: “Основи комп’ютерної графіки”; “Основи дизайну (комп’ютерне проектування)”; “Сучасні техніки комп’ютерної графіки”; “Інформаційно-комунікаційні технології в музиці”; “Інформаційно-комунікаційні технології в хореографії”; “Програмування арт-систем” спеціальність: Мистецтво*, Інформатика; ОКР: бакалавр, спеціаліст.

18.

Пилипчук Л.Л.,

Попович Т.А.,

Шевряков М.В.,

Іванищук С.М.,

Рябініна Г.О.,

Вишневська Л.В.,

Івашина Г.О.


Збірка авторських програм нормативних і вибіркових навчальних дисциплін підготовки бакалаврів за напрямком 6.040101 Хімія*, спеціалістів спеціальності 7.04010101 Хімія*, магістрів спеціальності 8.04010101 Хімія*.

19.

Пилипчук Л.Л.,

Попович Т.А.,

Шевряков М.В.,

Іванищук С.М.,

Рябініна Г.О.,

Вишневська Л.В.,

Івашина Г.О.


Збірка авторських програм нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7.04010101 Хімія* і 8.04010101 Хімія*.

20.

Коростеліна К.В.,

Яковлева С.Д.,

Полещук С.В.,

Лаврикова О.В.,

Товстоган В.С.,

Глущенко І.І.

Збірка авторських програм навчальних програм для студентів напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта (Олігофренопедагогіка, логопедія), спеціальності 7.01010501 Корекційна освіта (Олігофренопедагогіка, логопедія), 8.01010501 Корекційна освіта (Олігофренопедагогіка, логопедія) у двох частинах.

21.

Викладачі Херсонського Академічного ліцею імені О.В.Мішукова при ХДУ ХМР за ред. кандидата філологічних наук Томіліною Т.Ю.

Інтелект. Творчість. Стабільність.^ Збірка науково-методичних праць.

22

Думасенко С.А.

Історія українського театру, естради і шоу-бізнесу.^ Авторська програм нормативної навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму 6.020101 Культурологія.

23.

Думасенко С.А.

Етика, естетика. Авторська програма варіативної навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напрямів 6.030102 Психологія, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво*, 6.020202 Хореографія*.

24.

Думасенко С.А.

Основи мистецтвознавства. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму 6.020101 Культурологія.

25.

Думасенко С.А.

Культурологія. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напрямів 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.020302 Історія.

26.

Думасенко С.А.

Вступ до культурології. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму 6.020101 Культурологія.

27.

Думасенко С.А.

Сценарна розробка та режисура дозвіллєвих розважально-ігрових і шоу-програм. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки 0201. Культура напряму 6.020101 Культурологія.

28.

Думасенко С.А.

Навчальний театр та методика роботи з молодіжними театральними колективами. Авторська програма варіативної навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму 6.030102 Психологія.

29.

Думасенко С.А.

Навчальний театр. Авторська програма вибіркої навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму 6.020101 Культурологія.

30.

Мироненко О.В.

Сучасна українська мова з практикумом. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР “бакалавр” напряму підготовки 6.010102.01 Початкова освіта.

31.

Прохоренков В.М.

Старослов’янська мова.. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни.

32.

Прохоренков В.М.

Історична граматика.^ Авторська програм нормативної навчальної дисципліни.

33.

Покорна Л.М.

Основи наукової комунікації іноземною мовою. ^ Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів.

34.

Речицький О.Н.

Фармацевтична хімія. Авторська програма вибіркої навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму підготовки 6.040101 Хімія*.

35.

Речицький О.Н.

Аналіз лікарських препаратів. Авторська програма вибіркої навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму підготовки 6.040101 Хімія*.

36.

Решнова С.Ф.

Хімія біоорганічна. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму підготовки 6.040102 Біологія*.

37.

Решнова С.Ф.

Біологічна хімія. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму підготовки 6.040101 Хімія*.

38.

Решнова С.Ф.

Харчова хімія. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа.

39.

Решнова С.Ф.

Біологічна хімія. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму підготовки 6.040102 Біологія*.

40.

Солдатова С.М.

Підготовка аспірантів і здобувачів до кандидатського іспиту з німецької мови. Навчальна програма.

41.

Тропіна Н.В.

Соціолінгвістика. Авторська програма навчальної дисципліни за вибором учбового закладу підготовки бакалаврів. Галузь знань 0203. Гуманітарні науки напряму підготовки: 6.020303 Філологія (російська, українська мова та література)* 6.020303 Філологія (російська, англійська мова та література)* 6.020303 Філологія (англійська, російська мова та література)*

42.

Чехуніна А.О.

Керування камерними колективами. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму підготовки 0202. Мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво*.

43.

Чехуніна А.О.

Сучасне зарубіжне та українське музичне мистецтво. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму підготовки 6.020101 Культурологія.

44.

Чехуніна А.О.

Історія музичного мистецтва. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму підготовки 6.020101 Культурологія.Керівник відділу методичної роботи і практик І.І.Карташова

Схожі:

Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 \"Економіка підприємства\" окр \"бакалавр\" вищих навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 \"Економіка підприємства\" окр \"бакалавр\" вищих навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Соціальна робота" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. 140 с
Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету “Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів спеціальності...
Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 \"Економіка підприємства\" окр \"бакалавр\" вищих навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с
Неведомська Є. О., Маруненко І. М. Анатомія людини: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих...
Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 \"Економіка підприємства\" окр \"бакалавр\" вищих навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів І викладачів вищих навчальних медичних закладів...
Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 \"Економіка підприємства\" окр \"бакалавр\" вищих навчальних закладів iconХарківська національна академія міського господарства національна економіка методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів
Національна економіка: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі 0305 «Економіка та підприємництво»...
Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 \"Економіка підприємства\" окр \"бакалавр\" вищих навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Національної Академії педагогічних наук України та Луганського національного університету
Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 \"Економіка підприємства\" окр \"бакалавр\" вищих навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 \"Економіка підприємства\" окр \"бакалавр\" вищих навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства краєзнавство методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 030504 «Економіка підприємства»
Краєзнавство: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 \"Економіка підприємства\" окр \"бакалавр\" вищих навчальних закладів iconВ. В. Величко економіка підприємства
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № від )
Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 \"Економіка підприємства\" окр \"бакалавр\" вищих навчальних закладів iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 1 курсу окр «Бакалавр»
«Економіка та підприємництво» напрям підготовки 030504 "Економіка підприємства"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи