Sheet 1: Магістратура icon

Sheet 1: Магістратура
НазваSheet 1: Магістратура
Сторінка1/3
Дата02.05.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


Overview

Магістратура
Тиждень Б 1-4 курс (3 модуль)
Тиждень А 1-4 курсу (3 модуль)


Sheet 1: МагістратураЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи _____________проф.Н.Тюхтенко
Розклад занять з дисципліни "Філолошгія та методологія науки" для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчання у ІІ семестрі 2012-2013 н.р (з 28.01- 29.03.2013 р.)
факультету іноземної філології
Тиждень А
3 пара Флософія та методологія науки доц. І.Поліщук (лекція) Гл.корп. № 597

Тиждень Б
3 пара Флософія та методологія науки доц. І.Поліщук (лекція) Гл.корп. № 597Декан факультету проф.Л. Руденко

^

Sheet 2: Тиждень Б 1-4 курс (3 модуль)


Р О З К Л А Д З А Н Я Т ЬЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи _____________Н.Тюхтенко

у ІІ с е м е с т р і 2 0 12- 2 0 1 3 н. р.

Ф а к у л ь т е т і н о з е м н о ї ф і л о л о г і ї

(д е н н а ф о р м а н а в ч а н н я )
Б 6.020303.Філологія (російська, українська мова та література)* 6.020303.Філологія (російська, англійська мова та література)* 6.020303.Філологія (англійська, російська мова та література)* 6.020303.Філологія (англійська мова та література)*.
Спец-я: польська мова
6.020303. Філологія (англійська, німецька мова та література)* 6.020303.Філологія (німецька, англійська мова та література) * 6.020303.Філологія (російська, українська мова та література)* 6.020303.Філологія (російська, англійська мова та література)* 6.020303.Філологія (англійська, російська мова та література)* 6.020303.Філологія (англійська мова та література)*.
Спец-я: польська мова
6.020303. Філологія (англійська, німецька мова та література)* 6.020303.Філологія (німецька, англійська мова та література) * 6.020303.Філологія (російська, українська мова та література)* 6.020303.Філологія (російська, англійська мова та література)* 6.020303.Філологія (англійська, російська мова та література)* 6.020303.Філологія (англійська мова та література)*.
Спец-я: польська мова
6.020303. Філологія (англійська, німецька мова та література)* 6.020303.Філологія (німецька, англійська мова та література) * 6.020303.Філологія (російська, українська мова та література)* 6.020303.Філологія (англійська, російська мова та література)* 6.020303.Філологія (англійська мова та література)*.
Спец-я: польська мова
6.020303. Філологія (англійська, німецька мова та література)* 6.020303.Філологія (німецька, англійська мова та література) *


1-111 1-121 1-141 1-151 1-161 1-191 1-211 1-221 1-241 1-251 1-261 1-291 1-311 1-321 1-341 1-351 1-361 1-391 1-411 1-441 1-451 1-461 1-462 1-491
Понеділок 1 Вступ до слов"янської філології доц.Р.Гладкова (практ.) 201 Практ.рос.мови доц.Н.Резніченко 502 Латинська мова ст.викл.О.Бутенко 311 Практ.УПМ.анг.мови викл.М.Шипко 202 Практ.курс.нім.мови викл.О.Ізмайлова 226 Практ.фон.нім.мови проф.С.Солдатова 204 Історична граматика доц.В.Прохоренков (лекція) 217

Історія зарубіжна література викл.Є.Уколов (практ.) 320 Практ.курс.анг.мови доц.Л.Димитренко Сучасна українська мова ст.викл.Т.Левакіна (лекція) 205

Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Заболотська 210 Практ.курс.нім.мови доц.Л.Ковбасюк 226 Практ.УПМ.анг.мови ст.викл.О.Москвичова 303 Теоретична фонетика доц.С.Хмельковська (лекція) 306 Сучана російська мова доц.С.Недбайло (практ.)313

Теоретична граматика доц.Н.Петренко (лекція) 221 Практ.УПМ.нім.мови викл.Н.Діденко 310
2 Сучасна російська мова проф.Т.Битєва (лекція) 201 Вступ до слов"янської філології доц.Р.Гладкова (практ.) 205 Латинська мова ст.викл.О.Бутенко 202 Практ.грамат.анг.мови викл.І.Маляренко 226 Практ.УПМ.нім.мови викл.О.Ізмайлова 204 Сучасна російська мова доц.Н.Резніченко (практ.) 311 Практ.фон.анг.мови викл.М.Шипко 502 Практ.курс.пол.мови доц.М.Гульчин 316 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Заболотськаи 208 Історія анг.мови доц.Ю.Главацька 210 Історія зарубіжна література викл.Є.Уколов (практ.) 320 Сучасна російська мова доц.Л.Черкун (лекція) 221 Лексикологія доц.Н.Лебедєва (практ.) 228 Інформаційні технології ст.викл.Н.Кушнір 305 Практ.курс.нім.мови доц.Л.Ковбасюк 303 Практ.УПМ.нім.мови доц.С.Хмельковська 306 Сучасна українська мова ст.викл.Т.Левакіна (практ.) 310 Сучана російська мова доц.С.Недбайло (практ.)217 Практ.УПМ.анг.мови доц.Л.Димитренко 313 Практ.УПМ.анг.мови доц.Н.Петренко 511 Практ.курс.нім.мвои викл.Н.Діденко 508 Практ.УПМ.анг.мови ст.викл.О.Москвичова509 Теоретична граматика проф.С.Солдатова (лекція) 318
3 Практ.рос.мови доц.Н.Резніченко 202 Латинська мова ст.викл.О.Бутенко 226 Вступ до слов"янської філології доц.Р.Гладкова (практ.) 201 Практ.курс.пол.мови доц.М.Гульчин 316 Практ.УПМ анг.мови викл.М.Шипко(2) 208 Практ.грамат.нім.мови доц.Л.Ковбасюк 210 Історія зарубіжна література викл.Є.Уколов (практ.) 320 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Голубєва 217 Історія зарубіжна література викл.Є.Уколов (практ.) 320 Історія анг.мови доц.Ю.Главацька 228 Практ.курс.нім.мвои викл.Н.Діденко303 Практ.УПМ.нім.мови доц.І.Гоштанар 306 Ділова іноземна мова ст.викл.А.Лебедєва (лекція) 205 Практ.УПМ.анг.мови викл.М.Акішина 310 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Букалов 313 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Заболотська 318 Практ.УПМ.анг.мови доц.Н.Петренко 511 Інформаційні технології ст.викл.Н.Кушнір 305 Лексикологія проф.С.Солдатова (практ.) 311 П р а в о з н а в с т в о доц.О.Ещюк (лекція) 502 ауд. Практ.курс.нім.мови викл.О.Ізмайлова 508 Практ.УПМ.анг.мови ст.викл.О.Москвичова(1) 509
4Історія зарубіжна література викл.Є.Уколов (практ.) 320 Практ.грамат.анг.мови викл.М.Акішина 210


Методика викладання іноземної мови доц.О.Старостенко (практ.) 205 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Букалов 221
5Вівторок 1 Психологія викл.В.Щербина (практ.) 201 Антична література викл.М.Сахневич (практ.) 311 Практ.УПМ.анг.мови викл.М.Чехуніна 502 Практ.курс.нім.мови викл.О.Ізмайлова 202 Латинська мова ст.викл.О.Бутенко226
Загальна педагогіка викл.І.Швецова (практ.) 508 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Голубєва 205 Загальна педагогіка викл.І.Швецова (практ.) 508 Практ.фон.анг.мови ст.викл.А.Лебедєва 305 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Заболотська 204
Лінгвістична поетика доц.Р.Гладкова (лекція) 217
Практ.курс.пол.мови доц.М.Гульчин 316 Методика викл.заруб.літ ст.викл.І.Соловцова 210 Методика викладання іноземної мови ст.викл.О.Холодіна 228 Практ.курс.анг.мови викл.М.Шипко 303 Історія російської літературної мови доц.В.Прохоренков (практ.) 306 Стилістика англійської мови доц.Т.Борисова (лекція) 221

Інтерпретація тексту доц.І.Гоштанар (лекція) 310
2 Антична література викл.М.Сахневич (практ.) 201 Психологія викл.В.Щербина (практ.) 313 Практ.фон.анг.мови викл.М.Чехуніна221 Практ.УПМ.анг.мови викл.М.Шипко 202 Практ.курс.нім.мови викл.О.Ізмайлова 226 Латинська мова ст.викл.О.Бутенко 204 Історична граматика доц.В.Прохоренков (практ.) 217 Загальна педагогіка викл.І.Швецова (практ.) 508 Історія анг.мови доц.Ю.Главацька (практ.) 208 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Заболотська210 Практ.фон.анг.мови ст.викл.А.Лебедєва 305 Практ.курс.анг.мови доц.Л.Димитренко 228 Методика викладання мови проф.Г.Михайловська (лекція) 205 Методика викладання іноземної мови ст.викл.О.Холодіна (практ.) 502 Історія зарубіжноїх літератури доц.О.Клімчук (практ.) 507 Практ.курс.нім.мови доц.Л.Ковбасюк 303 Методика викл.заруб.літ ст.викл.І.Соловцова 306 Методика викладання мови доц.С.Хмельковська (практ.) 310 Сучасна російська мова доц.С.Недбайло (лекція) 311 Практ.курс.пол.мови доц.М.Гульчин 316 П р а в о з н а в с т в о ст.викл.К.Паросочкина (лекція) 509
3 Іноземна мова ст.викл.А.Лебедєва 202 Практ.УПМ.анг.мови викл.М.Чехуніна226 Практ.УПМ.анг.мови ст.викл.В.Черевань 201 Антична література ст.викл.І.Соловцова (практ.) 311 Практ.грамат.анг.мови викл.І.Маляренко 204 Практ.УПМ.анг.мови викл.М.Шипко 305 Практ.УПМ.нім.мови викл.О.Ізмайлова 208 Українська діалектологія ст.викл.С.Мунтян (практ.) 210 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Букалов 228
Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Заболотська 303 Практ.грамат.анг.мови ас.І.Яризько(2) 310 Практ.грамат.нім.мови доц.І.Гоштанар313 Історія зарубіжноїх літератури викл.В.Адамович (практ.) 507 Лексикологія доц.Н.Лебедєва (практ.) 205 Практ.курс.пол.мови доц.М.Гульчин 316 Практ.курс.нім.мови доц.Л.Ковбасюк (2) 511 Практ.УПМ.нім.мови доц.С.Хмельковська 509
Практ.УПМ.анг.мови ст.викл.О.Холодіна 217
Стилістика англійської мови доц.Т.Борисова (лекція) 502 Практ.курс.анг.мови доц.Л.Димитренко 221
4
Практ.курс.нім.мови викл.О.Ізмайлова 210 Практкурс.нім.мови ст.викл.М.Хаустович (2)208
5Середа 1 Сучасна російська мова доц.С.Недбайло (практ.) 201 Практ.фон.анг.мови ст.викл.О.Москвичова 205 Практ.курс.пол.мови доц.М.Гульчин 316 Вікова фізиологія доц.О.Спринь (лекція) 509 Сучасна українська мова ст.викл.Т.Левакіна (лекція) 204 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Букалов202

Філософія ас.В Марюхно (практ.) 508 Загальна педагогіка викл.В.Щербина (практ.) 226 Методика викл.заруб.літ ст.викл.І.Соловцова (практ.) 311 Теоретична фонетика доц.Л.Димитренко (лекція) 217 Методика викл.ін.мови ст.викл.В.Черевань 208 Лексикологія доц.Н.Лебедєва 210 Практ.курс.анг.мови викл.М.Шипко 228 Історія зарубіжної літератури доц.Н.Нев"ярович (лекція) 507 Країнознавство ст.викл.О.Холодіна (лекція) 221 Практ.УПМ.нім.мови викл.Н.Діденко 303
2 Вікова фізиологія доц.О.Спринь (лекція) 509 Антична література викл.В.Адамович 202 Пр.фон.анг.мови викл.О.Антоненко 305 Практ.курс.анг.мови викл.М.Чехуніна 226 Сучасна російська мова доц.С.Недбайло (лекція) 221 Практ.курс.пол.мови доц.М.Гульчин 316 Загальна педагогіка викл.В.Щербина (практ.) 311 Філософія ас.В Марюхно (практ.) 204 Сучасна російська мова доц.Л.Черкун (практ.) 217 Методика викл.заруб.літ ст.викл.І.Соловцова (практ.) 507 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Заболотська 208 Теоретична фонетика доц.Л.Димитренко (лекція) 205 Практ.курс.анг.мови викл.М.Шипко 210 Сучасна українська мова ст.викл.Т.Левакіна (лекція) 228 Країнознавство ст.викл.О.Москвичова (лекція) 201 Історія зарубіжної літератури доц.Н.Нев"ярович (лекція) 508
3 Практ.укр.мови ст.викл.С.Мунтян 202 Практ.грамат.анг.мови викл.О.Букалов 226 Сучасна російська мова доц.С.Недбайло (практ.) 201 Практ.УПМ.анг.мови викл.М.Чехуніна 502 Пр.фон.анг.мови викл.О.Антоненко305Антична література викл.В.Адамович 204 Антична література викл.М.Сахневич (практ.) 208 Філософія ас.В Марюхно (практ.) 311 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Голубєва 205 Філософія ас.В Марюхно (практ.) 311 Практ.курс.нім.мвои викл.Н.Діденко 210 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Заболотська 228 Практ.курс.анг.мови доц.Л.Димитренко303

Сучасна російська мова доц.Л.Черкун (практ.) 217 Методика викл.заруб.літ ст.викл.І.Соловцова (практ.) 507 Лексикологія доц.Н.Лебедєва(1) 306
Стилістика російської мови проф.Н.Тропіна (практ.) 221 Практ.УПМ.анг.мови ст.викл.О.Холодіна 313 Практ.курс.пол.мови доц.М.Гульчин 316 Практ.УПМ.анг.мови доц.Н.Петренко 318 Практ.УПМ.анг.мови ст.викл.О.Москвичова(2) 511
4Філософія ас.В Марюхно (практ.) 311 Практ.курс.пол.мови доц.М.Гульчин 316 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Заболотська(1) 226
5Четвер 1 Антична література доц.О.Клімчук (лекція) 508 Практ.курс.нім.мови викл.О.Ізмайлова 202 Пр.фон.анг.мови викл.О.Антоненко 305 Практ.курс.анг.мови викл.М.Чехуніна 226 Ділова українська мова ст.викл.С.Мунтян (лекція) 508
Практ.фон.нім.мови проф.С.Солдатова 210 Українська народна поетична творчість доц.О.Горбонос (практ.) 205 Практ.УПМ.анг.мови викл.М.Акішина 204 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Букалов 217 Історія зарубіжної літератури доц.А.Висоцький (лекція) 507 Лінгвістичний аналіз тексту доц.Н.Резниченко (практ.) 201 Основи охорони праці викл.С.Карташова (практ.) ІТФ 1252 Сучасна українська мова ст.викл.Т.Левакіна (лекція) 202 Практ.рос.мови доц.Н.Резніченко 226 Латинська мова ст.викл.Г.Глущук-Олея 204 Іторія України доц. О.Герінбург (практ.) 201 Антична література доц.О.Клімчук (лекція) 508 Основи культри мовлення доц.Л.Чуркун (лекція) 221 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Заболотська 208 Ділова українська мова ст.викл.С.Мунтян (лекція) 509 Історія зарубіжної літератури доц.А.Висоцький (лекція) 507 Практ.грамат.анг.мови викл.М.Акішина 228 Практ.УПМ.анг.мови доц.Н.Петренко 228 Практ.УПМ.анг.мови ст.викл.О.Москвичова 305 Методика викл.заруб.літ ст.викл.І.Соловцова (практ.) 311 Історія української літератури доц.О.Горбонос (лекція)217 Інтерпретація тексту проф.О.Заболотська (лекція) 205.
Основи охорони праці викл.С.Карташова (практ.) ІТФ 125 Практ.УПМ.нім.мови викл.Н.Діденко 303
3 Практ.рос.мови доц.Н.Резніченко 202 Практ.УПМ.анг.мови викл.М.Чехуніна 226 Практ.УПМ.анг.мови ст.викл.В.Черевань 201 Практ.курс.пол.мови доц.М.Гульчин 316 Іторія України доц. О.Герінбург (практ.) 205 Практ.фон.нім.мови проф.С.Солдатова 204 Історія української літератури доц.О.Горбонос (лекція) 210 Пр.фон.анг.мови доц.Н.Петренко 305 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Голубєва 217 Практ.фон.анг.мови ст.викл.О.Москвичова 208 Практ.курс.нім.мвои викл.Н.Діденко 303 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Заболотська 306 Практ.УПМ.нім.мови доц.І.Гоштанар 203 Сучасна українська мова ст.викл.Т.Левакіна (практ.) 511 Практ.УПМ.анг.мови викл.М.Акішина 310 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Букалов 311
Історія зарубіжноїх літератури доц.О.Клімчук Практ.грамат.анг.мови ст.викл.А.Цапів Інформаційні технології ас.Т.Малюта (практ.) Гл.корп 506 ауд Основи охорони праці викл.С.Карташова (практ.) ІТФ 125
Основи охорони праці викл.С.Карташова (практ.) ІТФ 125 Інтерпретація тексту проф.О.Заболотська (лекція) 221ауд. Країнознавство доц.Л.Ковбасюк (лекція) 318
4Пр.фон.анг.мови викл.О.Антоненко (1) 226 Іторія України доц. О.Герінбург (практ.) 204

Практ.грамат.анг.мови викл.О.Букалов 205
Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Заболотська228 Практ.курс.нім.мвои викл.Н.Діденко 303 Практ.УПМ.нім.мови доц.І.Гоштанар 202
Основи охорони праці викл.С.Карташова (практ.) ІТФ 125 Практ.УПМ.анг.мови ст.викл.О.Москвичова 208 Практкурс.нім.мови ст.викл.М.Хаустович 210 Основи охорони праці викл.С.Карташова (практ.) ІТФ 125
5П'ятниця 1 Істоія української літератури доц.О.Горбонос (лекція) 201 Практ.рос.мови доц.Н.Резніченко 202 Практ.грамат.анг.мови викл.О.Букалов 204 Практ.УПМ.анг.мови викл.М.Чехуніна 205 Практ.УПМ.анг.мови викл.М.Шипко 310 Практ.курс.нім.мови викл.О.Ізмайлова 204 Психологія викл.В.Щербина (практ.) 210 Історія зарубіжної літератури доц.А.Висоцький (лекція) 507 Практ.грамат.анг.мови ас.І.Яризько 2 28 Практ.курс.нім.мвои викл.Н.Діденко 303 Практ.УПМ.нім.мови доц.І.Гоштанар 306 Інформаційні технології ас.А.Манжула (практ.) Гл.корп 502 ауд Практ.грамат.анг.мови ст.викл.О.Холодіна 217 Інформаційні технології ас.Т.Малюта (практ.) Гл.корп 604 ауд Практ.курс.нім.мови доц.Л.Ковбасюк 313 Практ.УПМ.анг.мови ст.викл.О.Москвичова 318 Історія зарубіжноїх літератури доц.О.Клімчук (практ.) 502
Теоретична граматика доц.Н.Петренко (лекція) 508
Історія зарубіжної літератури доц.Н.Нев"ярович (практ.) 509 Практ.курс.анг.мови доц.Л.Димитренко 311
2 Іторія України доц.О.Герінбург (практ.) 201 Практ.рос.мови доц.Н.Резніченко 202 Практ.грамат.анг.мови викл.О.Букалов 205 Психологія викл.В.Щербина (практ.) 221 Практ.УПМ.нім.мови викл.О.Ізмайлова 226 Сучасна українська мова ст.викл.Т.Левакіна (лекція) 204 Практ.грамат.анг.мови викл.Я.Поросянікова 208 Історія анг.мови доц.Ю.Главацька (практ.) 311 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Заболотська 210 Історія зарубіжної літератури доц.А.Висоцький (лекція) 507 Історія української літератури доц.О.Горбонос (лекція) 502 Практ.УПМ.анг.мови викл.М.Акішина 509 Інформаційні технології ас.А.Манжула (практ.) 305 Методика викладання іноземної мови ст.викл.О.Холодіна (практ.) 310 Практ.УПМ.анг.мови доц.Н.Петренко 313 Практ.курс.нім.мови доц.Л.Ковбасюк 318 Практ.УПМ.нім.мови доц.С.Хмельковська 203 Стилістика української мови ст.викл.С.Мунтян (лекція) 316 Історія російської мови доц.В.Прохоренкова (практ) 217 Практ.УПМ.анг.мови доц.Л.Димитренко 306 Історія зарубіжної літератури доц.Н.Нев"ярович (практ.) 508 Практ.курс.нім.мвои викл.Н.Діденко 228 Практ.УПМ.анг.мови ст.викл.О.Москвичова 303 Історія зарубіжної літератури доц.Н.Нев"ярович (практ.) 508
3 Сучасна українська мова ст.викл.Т.Левакіна (лекція) 202 Практична фонтика англійської мови ст.викл. А.Лебедєва 226 Іторія України доц. О.Герінбург (практ.) 201 Психологія викл.І.Кузьо (практ.) 311 Практ.курс.нім.мови викл.О.Ізмайлова 204 Практ.УПМ.анг.мови викл.М.Шипко 208 Практ.курс.анг.мови викл.М.Чехуніна 210 Історія української літератури ст.викл.О.Барановська (практ.) 228 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Букалов 303 Сучасна російська мова доц.Н.Резніченко (практ.) 205
Практ.курс.нім.мвои викл.Н.Діденко 306 Практ.УПМ.анг.мови викл.О.Заболотська 310 Історія німецької мови доц.Н.Романова (практ.) 313 Історія української мови ст.викл.С.Мунтян (практ.) 316 Практ.грамат.анг.мови ст.викл.О.Холодіна 318 Історія зарубіжноїх літератури викл.А.Мельников (практ.) 221
Практ.грамат.анг.мови ст.викл.А.Цапів 203 Історія зарубіжноїх літератури доц.О.Клімчук320 Практ.грамат.нім.мови доц.Л.Ковбасюк 511 Історія зарубіжної літератури доц.Н.Нев"ярович (практ.) 507 Історія зарубіжної літератури ст.викл.О.Левченко (практ.) 217 Історія зарубіжної літератури доц.Н.Нев"ярович (практ.) 507 Практ.УПМ.анг.мови доц.Н.Петренко 508 Практ.УПМ.анг.мови ст.викл.О.Москвичова(1) 509 Стилістика німецької мови доц.І.Гоштанар (лекція) 509
45Декан факультету Л.Руденко

  1   2   3

Схожі:

Sheet 1: Магістратура iconSheet 1: Магістратура

Sheet 1: Магістратура iconМагістратура зі спеціальностей

Sheet 1: Магістратура iconМагістратура (денна форма навчання)

Sheet 1: Магістратура iconПояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності "Фізика"(магістратура)
Пояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності “Фізика”(магістратура)
Sheet 1: Магістратура iconГрафік модульних занять 1 рік навчання (магістратура) Субота 17. 11. 12р
Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі– проф. Андрєєва О. М. (ауд. 320)
Sheet 1: Магістратура iconІнМ — Інститут менеджменту Напрям підготовки 030601 — Менеджмент
Функціонує магістратура та аспірантура. За період існування магістратури і аспірантури захищено понад півтори сотні магістерських,...
Sheet 1: Магістратура iconЛьвівська політехніка інститут права та психології
«Право», «Журналістика», «Практична психологія» та «Управління навчальним закладом» (тільки магістратура). Навчання студентів здійснюється...
Sheet 1: Магістратура iconАнотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О
Опанування сучасного досвіду управління міжнародними компаніями (тнк) дозволяє не тільки успішно працевлаштовуватися випускникам...
Sheet 1: Магістратура iconАнотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О
«Ринок фінансових послуг» як навчальна дисципліна тісно пов'язана з іншими навчальними курсами: фінансовим ринком, економічною теорією,...
Sheet 1: Магістратура icon4 курс (3 модуль) тиждень А,б магістратура (3 модуль) тиждень А, Б

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи