Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А icon

Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А
Скачати 393.76 Kb.
НазваЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А
Сторінка1/2
Дата02.05.2013
Розмір393.76 Kb.
ТипДокументи
  1   2


Overview

Магістратура
Тиждень А (3 модуль)
Тиждень Б (3 модуль)


Sheet 1: Магістратура
ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи _____________Тюхтенко Н.А.

Розклад занять з дисципліни "Філологія та методологія науки" для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" денної форми навчання у ІІ семестрі 2012-2013 н.р (з 28.01- 29.03.2013 р.)

факультету перекладознавства
Тиждень А понеділок
3 пара Філософія та методологія науки доц. І.Поліщук (лекція) Гл.корп. № 252

Тиждень Б понеділок
3 пара Філософія та методологія науки доц. І.Поліщук (лекція) Гл.корп. № 252
Декан факультету Демецька В.В.

^

Sheet 2: Тиждень А (3 модуль)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної та
науково-педагогічної роботи
Н.А.Тюхтенко
Р О З К Л А Д З А Н Я Т Ь
у ІІ с е м е с т р і 2 0 12 - 2 0 1 3 н. р. (3 модуль)

факультету перекладознавства(д е н н а ф о р м а н а в ч а н н я )

А 6.020303.Філологія (переклад) 6.020303.Філологія (англійська мова та література)*.
Спец-я:турецька мова
6.020303.Філологія (французька, англійська мова та література)* 6.020303.Філологія (іспанська, англійська мова та література)* 6.020303. Філологія (переклад) 6.020303.Філологія (англійська мова та література)*.
Спец-я:турецька мова
6.020303.Філологія (французька, англійська мова та література)* 6.020303.Філологія (іспанська, англійська мова та література)* 6.020303.Філологія. Переклад 6.020303.Філологія (англійська мова та література)*.
Спец-я:турецька мова
6.020303.Філологія (французька, англійська мова та література)* 6.020303.Філологія (іспанська, англійська мова та література)* 6.020303.Філологія. Переклад 6.020303.Філологія (англійська мова та література)*.
Спец-я:турецька мова
6.020303.Філологія (французька, англійська мова та література)* 6.020303.Філологія (іспанська, англійська мова та література)*


12-131 12-151 12-171 12-181 12-231 12-251 12-271 12-281 12-331 12-351 12-371 12-381 12-431 12-451 12-471 12-481
Понеділок 1 Практ.УПМ англ.мови викл.Я.Просяннікова (1) ауд.324

Практ.грамат.ісп.мови ст.викл.Г.Глущук-Олея ауд.326 Практ.УПМ ісп.мови ст.викл.О.Федоров ауд.513

Історія фр.мови ст.викл.Є.Фесенко (практ.) ауд.308
Практ.курс нім.мови доц.С.Хмельковська ауд.309 Інтерпретація худ.тексту доц.Т.Борисова (лекція) ауд.506
Практ.УПМ ісп.мови доц.Л.Ткаченко ауд.515
2 Базисні засади перекладу доц.В.Гізер ауд.302 Практ.УПМ англ.мови викл.Я.Просяннікова ауд.324 Антична література доц.О.Клімчук (лекція) ауд.506 Практ.УПМ англ.мови доц.Т.Борисова (1) ауд.326 Практ.УПМ англ.мови викл.М.Акішина ауд.314 Практ.УПМ фр.мови ст.викл.Є.Фесенко ауд.505 Практ.фонет ісп.мови ст.викл.О.Федоров ауд.513 Культура укр.мовлення ст.викл.Т.Левакіна (лекція) ауд.301 Практ.грамат.англ.мови ст.вико.О.Холодіна ауд.309 Практ.грамат.фр.мови доц.О.Голотюк ауд.308 Теор.фонет.ісп.мови ст.викл.Г.Глущук-Олея (лекція) ауд.515 Практ.усн.та писем.перекл. ст.викл.О.Хан ауд.307 Практ.УПМ англ.мови доц.Ю.Кіщенко ауд.319 Практ.курс англ.мови ст.викл.Л.Іванова ауд.503 Стилістика доц.Л.Ткаченко (лекція) ауд.511
3 Практ.грамат.англ.мови викл.Я.Просяннікова ауд.302 Базисні засади перекладу доц.В.Гізер ауд.324 Практ.курс турецької мови викл.В.Матус ауд.314 Практ.фонет.фр.мови ас.К.Коваленко ауд.326 Латинська мова ст.викл.Г.Глущук-Олея ауд.503 Практ.УПМ ісп.мови ст.викл.О.Федоров ауд.505 Практ.курс англ.мови ас.К.Пєтухова ауд.513 Практ.курс нім.мови доц.І.Гоштанар ауд.309 Практ.УПМ англ.мови доц.Т.Борисова ауд.307 Історія зарубіжної літератури доц.А.Висоцький (лекція) ауд.506 Практ.курс нім.мови доц.С.Хмельковська ауд.515 Інформаційні технології ас.А.Манжула г.к.ауд.303 Практ.УПМ англ.мови доц.Ю.Кіщенко ауд.301 Методика викл.ін.мови доц.О.Голотюк (лекція) ауд.308 Історія зарубіжної літератури доц.О.Клімчук (практ.) ауд.320

Практ.УПМ фр.мови ст.викл.Є.Фесенко ауд.319 Теор.грамат.ісп.мови ст.викл.Л.Іванова (лекція) ауд.509
4 Практ.грамат.англ.мови викл.Я.Просяннікова (2) ауд.302 Практ.фонет.англ.мови викл.М.Акішина ауд.301 Практ.УПМ фр.мови викл.Н.Шевельова-Гаркуша ауд.324 Практ.курс англ.мовіи доц.О.Гриняк ауд.326
Практ.фонет.англ.мови викл.І.Маляренко ауд.503 Практ.курс нім.мови доц.Л.Ковбасюк ауд.505 Практ.курс турецької мови викл.В.Матус ауд.314
Практ.УПМ ісп.мови викл.Г.Глущук-Олея ауд.513 Інформаційні технології ас.А.Манжула г.к.ауд.304 Практ.УПМ англ.мови ст.викл.А.Цапів ауд.304 Методика викладання зарубіжної літератури ст.викл.І.Соловцова (лекція) ауд.506

Інтерпретація тексту доц.О.Голотюк (лекція) ауд.308
5Вівторок 1 Психологія доц.Г.Бєлан (лекція) ауд.301 Практ.курс турецької мови викл.В.Матус ауд.314 Практ.УПМ фр.мови викл.Н.Шевельова-Гаркуша (2) ауд.326 Латинська мова ст.викл.О.Федоров (1) ауд.505 Сучасна укр.література доц.Л.Бондаренко (практ.) г.к. ауд.286

Практ.курс англ.мови ст.викл.О.Бутенко ауд.324 Термінологія ст.викл.О.Хан ауд.302 Практ.УПМ англ.мови ст.викл.А.Цапів ауд.304 Методика викл.ін.мови доц.Ю.Кіщенко (лекція) ауд.221 Практ.УПМ фр.мови ст.викл.Є.Фесенко ауд.308 Лексикилогія (лекція) доц.Л.Ткаченко ауд.506 Інтерпретація худ.тексту доц.Т.Борисова (практ.) ауд.515 Країнознавство ст.викл.О.Москвичова (практ.) ауд.319

2 Вступ до літературознавства доц.Г.Бахматова (лекція) ауд.301 Практ.УПМ англ.мови викл.О.Голубєва ауд.314 Практ.УПМ фр.мови викл.Н.Шевельова-Гаркуша ауд.302 Практ.фонет.фр.мови ас.К.Коваленко ауд.324 Практ.курс англ.мови ст.викл.О.Бутенко ауд.503 Латинська мова ст.викл.О.Федоров ауд.326 Практ.УПМ англ.мови доц.Т.Борисова ауд.505 Практ.грамат.англ.мови викл.М.Акішина ауд.513 Загальна педагогіка доц.А.Бєлан (лекція) ауд.506 Практ.УПМ англ.мови ст.викл.А.Цапів ауд.304 Термінологія ст.викл.О.Хан ауд.515 Практ.УПМ англ.мови доц.Ю.Кіщенко ауд.319 Інформаційні технології ас.А.Манжула г.к.ауд.303 Практ.УПМ ісп.мови ст.викл.Л.Іванова ауд.307 Практ.курс англ.мови доц.Є.Співаковська ауд.218 Правознавство ст.викл.Т.Кириченко (практ.) ауд.309 Теор.грам.фр.мови ст.викл.Є.Фесенко (лекція) ауд.308 Країнознавство доц.О.Гончаренко (лекція) ауд.317
3 Практ.фонет.англ.мови викл.І.Маляренко ауд.302 Латинська мова ст.викл.Г.Глущук-Олея ауд.324 ПСИХОЛОГІЯ проф.Т.Яцула (лекція) ауд.506 Практ.грамат.англ.мови викл.М.Акішина ауд.326 Практ.УПМ англ.мови доц.Т.Борисова ауд.503 Історія зарубіжної літератури викл.Є.Уколов (практ.) ауд.320 Практ.фонет.фр.мови ст.викл.Є.Фесенко ауд.505 Практ.грамат.ісп.мови доц.О.Гончаренко ауд.317 Практ.УПМ англ.мови ст.викл.А.Цапів ауд.304 Практ.усн.та писем.перекладу ст.викл.О.Хан ауд.513
Лексикологія доц.О.Голотюк (лекція) ауд.308 Практ.курс англ.мови доц.Є.Співаковська ауд.307 Практ.УПМ ісп.мови ст.викл.Л.Іванова ауд.515 Лінгвокраїнознавство проф.С.Солдатова (лекція) ауд.319 Теор.грамат.англ.мови доц.Л.Ткаченко (лекція ) ауд.301 Правознавство ст.викл.Т.Кириченко (практ.) ауд.309
4

Практ.курс англ.мови ст.викл.О.Бутенко (1) ауд.326 Практ.грамат.ісп.мови ст.викл.Г.Глущук-Олея (2) ауд.324
Практ.УПМ англ.мови викл.М.Акішина ауд.506 Практ.грамат фр.мови доц.О.Голотюк ауд.308


Практ.курс англ.мови ст.викл.Л.Іванова ауд.301
5Середа 1


Практ.УПМ ісп.мови ст.викл.О.Федоров ауд.302 Практ.грамат.ісп.мови ст.викл.Г.Глущук-Олея ауд.324 ФІЛОСОФІЯ доц.К.Недзельський (лекція) ауд.506

Практ.УПМ фр.мови ст.викл.Є.Фесенко ауд.308 Практ.грамат.ісп.мови доц.О.Гончаренко ауд.317 Практ.курс англ.мови доц.Є.Співаковська ауд.307
Стилістика доц.Т.Борисова (лекція) ауд.221
Практ.курс англ.мови доц.Н.Лебедєва ауд.326
2 Вступ до перекладознавства доц.Ю.Кіщенко (лекція) ауд.301 Вікова фізіологія та валеологія доц.О.Спринь (лекція) ауд.506 Історія зарубіжної літератури доц.А.Висоцький (лекція) ауд.319 Практ.фонет.англ.мови викл.Я.Просяннікова ауд.515 Практ.курс англ.мови доц.О.Гриняк ауд.503 Практ.УПМ ісп.мови викл.Г.Глущук-Олея ауд.513 Практ.усн.та писем.перекладу ст.викл.О.Хан ауд.302 Практ.курс нім.мови доц.С.Хмельковська ауд.324 Практ.курс турецької мови викл.В.Матус ауд.314 Практ.курс англ.мови доц.Н.Лебедєва ауд.326 Методика викл.ін.мови (лекція) доц.О.Гончаренко ауд.317 Основи охорони праці викл.С.Карташова (практ.) ФТСО ауд.125 Країнознавство ст.викл.Є.Фесенко (лекція) ауд.308 Практ.УПМ ісп.мови доц.Л.Ткаченко ауд.309
3 Практ.УПМ англ.мови викл.Я.Просяннікова ауд.302 Практ.фонет.англ.мови викл.І.Маляренко ауд.324 Латинська мова ст.викл.О.Бутенко ауд.314 Практ.УПМ фр.мови викл.Н.Шевельова-Гаркуша ауд.326 Практ.курс англ.мови доц.О.Гриняк ауд.503 Практ.грамат.ісп.мови ст.викл.Г.Глущук-Олея ауд.505 Практ.УПМ ісп.мови ст.викл.О.Федоров ауд.513 Практ.УПМ англ.мови доц.Т.Борисова ауд.307 Практ.курс нім.мови доц.Л.Ковбасюк ауд.301
Практ.УПМ фр.мови ст.викл.Є.Фесенко ауд.308 Історія зарубіжної літератури викл.Є.Уколов (практ.) ауд.320 Порівняльна граматика доц.Ю.Кіщенко (лекція) ауд.309 Історія зарубіжної літератури доц.А.Висоцький (лекція) ауд.506 Основи редагування доц.В.Гізер ауд.515 Теор.грамат.англ.мови доц.Л.Ткаченко (практ.) ауд.319 Основи охорони праці викл.С.Карташова (практ.) ФТСО ауд.125
4 Вступ до перекладознавства доц.Ю.Кіщенко ауд.319 Практ.УПМ англ.мови викл.Я.Просяннікова ауд.302 Практ.УПМ англ.мови викл.О.Голубєва ауд.314 Практ.курс англ.мови ст.викл.О.Бутенко ауд.324 Практ.УПМ фр.мови викл.Н.Шевельова-Гаркуша ауд.326

Історія зарубіжної літератури доц.О.Клімчук (практ.) ауд.301

Практ.УПМ англ.мови викл.І.Маляренко ауд.309


5Четвер 1 Історія України доц.О.Герінбург (лекція) г.к. ауд.613 Практ.грамат.фр.мови викл.Н.Шевельова-Гаркуша (2) ауд.326 Антична літаретура викл.М.Сахневич (практ.) ауд.319 Практ.курс нім.мови доц.І.Гоштанар ауд.503 Практ.фонет.англ.мови викл.І.Маляренко ауд.505 Практ.грамат.англ.мови ст.викл.О.Букалов ауд.301

2 Сучасна укр.мова проф.Л.Руденко (лекція) ауд.205 Практ.УПМ англ.мови викл.О.Голубєва ауд.302 Історія України доц.О.Герінбург (лекція) г.к. ауд.613 Ділова укр.мова ст.викл.С.Мунтян (практ.) ауд.515 Практ.курс турецької мови викл.В.Матус ауд.314 Практ.курс англ.мови доц.О.Гриняк ауд.503 Історія ісп.мови доц.О.Гончаренко (практ.) ауд.317 Історія зарубіжної літератури доц.С.Бєляєва (лекція) ауд.319 Лексикологія доц.Н.Лебедєва (лекція) ауд.506
Інформаційні технології ас.А.Манжула (1) г.к.ауд.510
Практ.УПМ англ.мови доц.Ю.Кіщенко ауд.301 Практ.курс англ.мови ст.викл.Л.Іванова ауд.309 Інтерпретація тексту доц.Л.Ткаченко (практ.) ауд.324
3 Практ.фонет.англ.мови викл.І.Маляренко ауд.302 Вступ до перекладознавства доц.Ю.Кіщенко ауд.324 Практ.курс турецької мови викл.В.Матус ауд.314 Практ.грамат.фр.мови викл.Н.Шевельова-Гаркуша ауд.326 Практ.курс англ.мови доц.О.Гриняк ауд.503 Практ.фонет.ісп.мови доц.О.Гончаренко ауд.317 Практ.курс англ.мови викл.К.Пєтухова ауд.307 Практ.УПМ англ.мови доц.Т.Борисова (2) ауд.224 Ділова укр.мова ст.викл.С.Мунтян (практ.) ауд.507 Практ.грамат фр.мови доц.О.Голотюк ауд.308 Практ.УПМ ісп.мови викл.Г.Глущук-Олея ауд.319 Практ.УПМ англ.мови ст.викл.А.Цапів ауд.304 Практ.курс нім.мови доц.С.Хмельковська ауд.513 Україна в Європі і світі викл.М.Галіченко (практ.) ауд.301 Практ.курс англ.мови доц.Н.Лебедєва ауд.505 Практ.курс англ.мови доц.Є.Співаковська ауд.218 Практ.УПМ ісп.мови ст.викл.Л.Іванова ауд.506 Теорія перекладу проф.Демецька В.В. (лекція) ауд.309 Історія зарубіжної літератури доц.Н.Нев'ярович (лекція) ауд.515
4

Практ.курс англ.мови ст.викл.О.Бутенко (1) ауд.301


Історія зарубіжної літератури викл.Є.Уколов (практ.) ауд.320 Ділова укр.мова ст.викл.С.Мунтян (практ.) ауд.506 Практ.курс нім.мови доц.С.Хмельковська ауд.326 Практ.УПМ англ.мови ст.викл.А.Цапів ауд.304 Інформаційні технології ас.А.Манжула г.к.ауд.303 Історія зарубіжної літератури доц.О.Клімчук (практ.) ауд.319 Практ.грамат.ісп.мови доц.О.Гончаренко (2) ауд.317 Порівняльна стилістика доц.Т.Борисова (лекція) ауд.309
Стилістика доц.О.Голотюк (лекція) ауд.308 Практ.курс англ.мови доц.Н.Лебедєва ауд.324
5П'ятниця 1 Практ.УПМ англ.мови викл.Я.Просяннікова (2) ауд.302
Практ.УПМ фр.мови викл.Н.Шевельова-Гаркуша (1) ауд.324
Практ.курс нім.мови доц.Л.Ковбасюк (2) ауд.513

Практ.курс англ.мови ст.викл.О.Бутенко ауд.503 Україна в Європі і світі викл.М.Галіченко (практ.)г.к. ауд.613 Практ.курс турецької мови викл.В.Матус ауд.314

Практ.курс турецької мови викол.О.Голубєва ауд.301 Теор.грам.фр.мови ст.викл.Є.Фесенко (практ.) ауд.308
2 Практ.УПМ англ.мови викл.Я.Просяннікова ауд.302 Практ.фонет.англ.мови викл.І.Маляренко ауд.324 Антична літаретура викл.М.Сахневич (практ.) ауд.319 Латинська мова ст.викл.Г.Глущук-Олея ауд.326 Практ.УПМ фр.мови викл.Н.Шевельова-Гаркуша ауд.503 Практ.УПМ ісп.мови ст.викл.О.Федоров ауд.505 Практ.фонет.ісп.мови доц.О.Гончаренко ауд.317 Основи наукових досліджень доц.І.Гоштанар (лекція) ауд.301 Практ.курс турецької мови викл.В.Матус ауд.314 Практ.курс англ.мови доц.О.Гриняк ауд.309 Практ.курс англ.мови ст.викл.О.Бутенко ауд.513 Україна в Європі і світі викл.М.Галіченко (лекція) г.к. Ауд. 270
Практ.курс турецької мови викол.О.Голубєва ауд.506 Практ.УПМ фр.мови ст.викл.Є.Фесенко ауд.308 Теор.грамат.ісп.мови ст.викл.Л.Іванова (практ.) ауд.515
3 Латинська мова ст.викл.Г.Глущук-Олея ауд.302 Практ.грамат.англ.мови викл.Я.Просяннікова ауд.324 Практ.курс турецької мови викл.В.Матус ауд.314 Антична літаретура викл.М.Сахневич (практ.) ауд.319 Практ.курс англ.мови ст.викл.О.Бутенко ауд.326 Практ.УПМ ісп.мови ст.викл.О.Федоров ауд.503 Історія англійської мови доц.Ю.Главацька (лекція) ауд.309 Практ.УПМ фр.мови ст.викл.Є.Фесенко ауд.308 Практ.грамат.ісп.мови доц.О.Гончаренко ауд.317

Україна в Європі і світі викл.М.Галіченко (практ.) г.к. ауд.613 Практ.УПМ ісп.мови ст.викл.Л.Іванова ауд.505 Інформаційні технології ас.А.Манжула г.к.ауд.510 Практ.усн.та писем.перекл. ст.викл.О.Хан ауд.301

Практ.курс англ.мови доц.Н.Лебедєва ауд.506
4 Практ.грамат.англ.мови викл.Я.Просяннікова (1) ауд.302 Практ.грамат.англ.мови викл.О.Букалов ауд.324 Практ.УПМ фр.мови викл.Н.Шевельова-Гаркуша (2) ауд.503 Практ.курс англ.мови ст.викл.О.Бутенко ауд.513 Практ.курс англ.мови викл.К.Пєтухова ауд.505 Практ.курс нім.мови доц.І.Гоштанар (1) ауд.326 Практ.УПМ англ.мови викл.М.Акішина ауд.301 Ділова укр.мова ст.викл.С.Мунтян (практ.) ауд.309


Теор.фонет.фр.мови ст.викл.Є.Фесенко (лекція) ауд.308 Україна в Європі і світі викл.М.Галіченко (практ.) г.к. ауд.613 Практ.УПМ англ.мови викл.І.Маляренко ауд.506


5^ Декан факультету Демецька В.В.  1   2

Схожі:

Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А iconЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А

Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А iconЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи проф. Н. Тюхтенко

Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А iconSheet 1: 5к
Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи проф. Н. Тюхтенко
Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А iconSheet 1: 4 курс
Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Н. Тюхтенко
Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А iconSheet 1: Магістратура
Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи проф. Н. Тюхтенко
Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А iconSheet 1: 5 курс, окр магістр
Затверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А
Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А iconЕкзамени 1-3 курси екзамени 4 курс
Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А
Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А iconЗатверджую н. Тюхтенко Проректор з навчальної та науково педагогічної роботи, голова науково-методичної ради 20 р. Відзив
Зразок оформлення відзиву на відкрите заняття, що проводиться у зв’язку з участю у конкурсі на посаду викладача, ст викладача, доцента,...
Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А iconЗатверджено проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Н. А. Тюхтенко розклад занять

Затверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А iconЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Н. А. Тюхтенко розклад занять
Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво (інструментально-виконавська майстерність)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи