Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р icon

Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р
НазваПро затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р
Сторінка1/5
Дата03.05.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Наказ № 995-Д від 05.12.2012 року


Про затвердження тематики

випускних робіт на денній

формі навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр»

на 2012-2013 н. р


На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)


НАКАЗУЮ:


І. Затвердити тематику випускних робіт, наукових керівників, рецензентів та виконавців на 2012-2013 навчальний рік на денній формі навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»^

Тема роботи

Виконавець

Науковий керівник

Рецензенти

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ

Галузь знань: 0301. Соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 8.03010201. Психологія

1.

Особливості переживання закоханості в струк-турі смисложиттєвих орієнтацій молоді

Вельмушкіна М.

доцент

Соколова В.Ф.

доцент

Казаннікова О.В.

2.

Гендерні особливості трансформації архетипів особистості

Кирик О.

доцент Тавровецька Н.І.

доцент

Блинова О.Є.

3.

Особливості реагування чоловіків та жінок в ситуаціях зради

Фаніна Є.

доцент

Шебанова В.І.

доцент

Чарнецька Р.Т.


Спеціальність 8.010105. Соціальна педагогікаСистема соціальної роботи у сфері здоров’я

Андрієць Ю.

доцент

Федорова О.В.

доцент

Панченко О.В.Навчально-методич-ний комплекс «Соціально-педагогічна профілактика правопорушень»: Теоретико-методичне забезпечення

Волошина В.

доцент

Панченко О.В.

професор

Федяєва В.Л.Сучасні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику

Рудичик О.

доцент

Коршун Т.В.

доцент

Панченко О.В.Навчально – методич-ний комплекс «Організація правово-го виховання в освітніх закладах»: теоретико – методич-не забезпечення

Щоголь Ю.

доцент

Гуріч В.О.

доцент

Панченко О.В.Профілактика підліткового вандалізму

Юхимець Т.

доцент

Степанова О.А.

доцент

Панченко О.В.Соціально-педагогічні умови профілактики вікової кризи підлітків.

Петрова О.

доцент

Панченко О.В.

доцент

Байша К.М.

Спеціальність 8.13010201. Соціальна роботаСоціальний портрет потенційних спожива-чів послуг соціальної служби у ВНЗ

Бєляєв А.

професор Шапошникова І.В.

доцент

Чермошенцева Н.М.Навчально-методич-ний комплекс «Новіт-ні досягнення соціальної роботи теоретико-методичне забезпечення»

Гречана Я.

доцент

Коршун Т.В.

професор

Федяєва В.Л.Структурування соціально-дияконіч-ного служіння (на прикладі діяльності церковних благодій-них організацій)

Діденко І.

доцент

Коршун Т.В.

доцент

Панченко О.В.Інноваційні підходи до державно – конфесійної взаємодії в соціальній роботі

Дмитрієв С.

доцент

Коршун Т.В.

доцент

Панченко О.В.Навчально-методичний комплекс «Соціальна профілактика правопорушень: теоретико-методичне забезпечення»

Зарецька В.

доцент

Коршун Т.В.

доцент

Панченко О.В.Актуальні напрями соціальної роботи з молоддю у вищих навчальних закладах України : Соціокультурний контекст.

Кізім Л.

професор Шапошникова І.В.

доцент

Чермошенцева Н.М.Соціально – педагогічна підтримка студентів в адаптації до вимог професійного самовизначення фахівців із соціальної роботи

Мануйленко І.

доцент

Копилова С.В.

доцент

Чермошенцева Н.М.Традиційні і інноваційні підходи до раннього виявлення функціонально неспроможних сімей

Обушна О.

доцент

Копилова С.В.

доцент

Чермошенцева Н.М.Система соціальної роботи у сфері здоров’я

Скрипниченко К.

доцент

Бондаренко О.Г.

доцент

Панченко О.В.Діяльнісний підхід до ре соціалізації безпритульних дітей

Слюсар Г.

доцент

Бондаренко О.Г.

доцент

Чермошенцева Н.М.Порівняльний аналіз моделей соціальної роботи з сім’єю в США та Великобританії

Федіна О.

доцент

Копилова С.В.

доцент

Чермошенцева Н.М.Система соціальної роботи у сфері здоров’я

Якименко О.

доцент

Федорова О.В.

доцент

Панченко О.В.

Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Спеціальність 8.03010201. ПсихологіяВплив арттерапевтичних заходів на функціонування захисних механізмів особистості

Крамаренко Л.

доцент

Савченко О.В.

доцент Шебанова С.Г.Вікові особливості психологічного здоров’я осіб з різним типом особистісної ідентичності

Кузінкова О.

професор

Блинова О.Є.

доцент

Тавровецька Н.І.Особливості використання невербальних засобів спілкування та їх оцінки у відеоматеріалах передвиборчої агітації

Потоцька Ю.

професор

Блинова О.Є.

доцент Шебанова В.І.Динаміка розвитку емоційно-вольової сфери на заняттях йогою

Солдатова М.

доцент

Александрова О.Г.

доцент Соколова В.Ф.Психологічний портрет педагога інклюзивної освіти

Соломеннікова М.

доцент

Александрова О.Г.

доцент

Тавровецька Н.І.Корекція тривожності у молодших школярів за допомогою методу арт-терапії

Фадєєва К.

професор

Блинова О.Є.

доцент Шебанова С.Г.

^ Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність 8.010103 ПМСО.ІсторіяПроблеми оєвропейської інтеграції в зовнішній політиці США (1945 р. – початок ХXІ ст.)

Костенко А.

доцент

Андрєєва С.С.

доцент

Савенок Л.А.Реконструкція економічного життя населення Білозерського поселення

(за археологічними джерелами)

Акулич О.

доцент

Билкова В.П.

професор

Водотика С.Г.«Лікургів космос» та причини його розкладу

Зелена К.

доцент

Билкова В.П.

доцент

Цибуленко Л.О.Журнал «Крокодил»: історія видання та особливості відображення на його шпальтах радянської дійсності

Лохань О.

доцент

Михайленко Г.М.

доцент

Цибуленко Л.О.Зовнішня політика Богдана Хмельницького в історичному джерелознавстві: європейський вектор

Дігтерова В.

доцент

Коник О.О.

доцент

Павленко В.Я.Звинувачення в контрреволюційній діяльності громадян СРСР єврейської національності в 20-80 роках ХХ століття (за матеріалами ДАХО)

Сєдін О.

доцент

Чермошенцева Н.

доцент

авенок Л.А.

Галузь знань: 0203. Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 8.02030201. ІсторіяПостать Беккера: образ особистості та внесок у розвиток Херсона

Салазкіна К.

доцент

Цибуленко Л.О.

професор Шапошникова І.В.Історико - географічні аспекти внутрішньої та зовнішньої політики Чернігівсь-кого князівства (1024 – 1240 рр.)

Білий С.

доцент

Цибуленко Л.О.

професор

Дмитренко Т.О.Православна церква Півдня України в умовах державної політики націоналізації у 20-ті рр. ХХ ст. (за матеріалами Херсонщини)

Ясинецька Л.

доцент

Цибуленко Л.О.

професор

Дмитренко Т.О.Актуальні проблеми формування Національного архівного фонду України (1991-2012): історичний аспект (на базі державного архіву Херсонської області)

Карпенко Ю.

професор

Водотика С.Г.

професор Шапошникова І.ВВнесок Херсонщини в розвиток аграрної сфери Казахстану (50-60 роки ХХ ст.)

Донець А.

доцент

Павленко В.Я.

професор Дмитренко Т.О.Народні рухи в Україні у ХVІІІ ст.

Новгородський Д.

доцент

Павленко В.Я.

професор Шапошникова І.ВУкраїнський геополітичний чинник плану «Барбаросса»

Муляров Т.

доцент

Батенко Г.В.

професор Шапошникова І.ВПолітика радянської влади щодо української православної церкви в 20-40 роки ХХ ст.

Коновалова С.

професор

Сусоров В.Д.

професор

Дмитренко Т.О.

^ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Спеціальність 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

1.

Управління матеріальними ресурсами підприємства: сучасний стан і перспективи розвитку

Берьозкін П.

професор

Мохненко А.С.

професор

Шапошников К.С.

2.

Шляхи удоскона-лення організації оплати праці на підприємстві

Скрипник А.

професор

Мохненко А.С.

доцент

Демченко О.Г.

3.

Удосконалення організації процесу управління персона-лом на підприємстві зорієнтованому на зєд

Лаухін О.

професор

Мохненко А.С.

професор

Шапошников К.С.

4.

Сучасні особливості управління фінан-совими ресурсами підприємства

Мерзлий К.

професор

Мохненко А.С.

доцент

Демченко О.Г.

5.

Конкурентоспроможність господарюючого суб'єкта та його продукції на внутрішньому ринку

Сикилинда Т.

доцент

Ковальов В.В.

професор

Шапошников К.С.

6.

Управління маркетинговою діяльністю підприємства (на прикладі ВАТ "Херсонський хлібокомбінат")

Сокольник В.

доцент

Соловйова Н.І.

доцент

Демченко О.Г.

7.

Управління маркетинговою товарною політикою підприємства (на прикладі ЗАТ "Чорнобаївське")

Базванова О.

доцент

Соловйова Н.І.

професор

Шапошников К.С.

^ Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Спеціальність 8.03050101 Економічна теоріяЗначення інноваційних процесів у період становлення постіндустріальної економіки України

Зубко М.

доцент

Станкевич Ю.Ю.

доцент

Євтухова С.ММісце соціальної відповідальності у розвитку державного сектору національної економіки

Горбишен К.

доцент

Станкевич Ю.Ю.

професор

Шапошников К.С.Інтелектуальний та людський капітал як детермінанти становлення економіки знань

Желєзна Г.

доцент

Станкевич Ю.Ю.

професор

Тюхтенко Н.А.Сучасний стан та проблеми антимонопольного регулювання в Україні

Паршин С.

доцент

Демченко О.Г.

доцент

Ковальов В.В.Сучасні тенденції та проблеми інноваційного розвитку економіки України

Смирнов С.

доцент

Демченко О.Г.

професор

Шапошников К.С.Специфіка функціонування банківської системи України в умовах трансформаційних процесів

Рожук Я.

доцент

Михайлова В.О.

доцент

Соловйова Н.І.Економічні аспекти становлення системи соціального забезпечення України

Томілін А.

професор

Тюхтенко Н.А.

професор

Мохненко А.С.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconПро затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р
На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconПро затвердження уточнень тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у 2012-2013 н р
На підставі рішення вченої ради університету (протокол №7 від 18 лютого 2013 р.) та рапортів деканів факультетів
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconПро затвердження уточнень тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у 2012-2013 н р
На підставі рішення вченої ради університету (протокол №7 від 18 лютого 2013 р.) та рапортів деканів факультетів
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconПро затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р
На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconПро затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р
На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconПро затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р
На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconПро затвердження тематики випускних робіт студентів заочної форми навчання на здобуття ними освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" у 2012-2013 н р
На підставі рішення вченої ради університету (протокол №4 від 26 листопада 2012 р.) та рапортів деканів факультетів
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconДекану факультету
Прошу затвердити тематику випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” на денній формі навчання по кафедрі англійської...
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconДекану факультету
Прошу затвердити тематику випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” на денній формі навчання по кафедрі англійської...
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р iconПро затвердження тематики випускних робіт студентів V курсу денної форми навчання освітньо кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на 2012-2013 навчальний рік
На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи