Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р icon

Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р
НазваПро затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р
Сторінка1/15
Дата03.05.2013
Розмір2.42 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Наказ № 997-Д від 05.12.2012 року


Про затвердження тематики

випускних робіт на денній

формі навчання у 2012-2013 н. р


На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)


НАКАЗУЮ:


І. Затвердити тематику випускних робіт, наукових керівників, рецензентів та виконавців на 2012-2013 навчальний рік на денній формі навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Тема

Виконавець

Науковий керівник

Рецензенти

^ ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ

Галузь знань 1301 Соціальне забезпечення

Напрям підготовки 6.130102. Соціальна робота. Спеціалізація: управління персоналомСистема роботи із профілактики віл інфекцій серед СІН Херсонської області

Бен-Аруш Г.

доцент

Бондаренко О.Г.

доцент

Цибуленко Л.О.Сучасні підходи до соціально-педагогічної роботи з дітьми, схильними до девіації.

Буленкова В.

доцент

Костючков С.К.

доцент

Цибуленко Л.О.Система соціальної роботи з прийомними сім’ями, які виховують дітей з обмеженими можливостями

Бураєва Л.

старший викладач

Фудорова О.М.

старший викладач

Капарулін Ю.В.Система роботи з соціальної адаптації інвалідів в постінтернатний період

В’язь Ю.

доцент

Федорова О.В.

доцент

Чермошенцева Н.М.Особливості організації соціальної роботи з випускниками інтернатних закладів Херсонщини

Гавриленко Г.

старший. викладач

Фудорова О.М.

доцент

Чермошенцева Н.МСучасні технології догляду та підтримки ВІЧ-інфікованих дітей.

Калина О.

доцент

Бондаренко О.Г.

доцент

Чермошенцева Н.М.Система менеджменту якості соціальних послуг в закладах соціального обслуговування населення

Карпенко А.

доцент

Копилова С.В.

старший викладач.

Капарулін Ю.ВУсиновлення як технологія соціальної роботи

Клочко М.

доцент

Копилова С.В.

доцент

Шипко А.Л.Технології роботи з сім’ями, що виховують дітей-інвалідів

Кость О.

доцент

Федорова О.В.

доцент

Цибуленко Л.О.Організаційно-методичні засади соціально-педагогічного супроводу з метою реалізації права на освіту дитини зі статусом інваліда

Кучеров В.

доцент

Гуріч В.О.

доцент

Цибуленко Л.О.Організація соціальної допомоги людям, що страждають на психічні розлади

Лавренчук Н.

доцент

Федорова О.В.

доцент

Чермошенцева Н.МСоціалізація дітей підліткового віку засобами соціальної реклами

Лютенко А.

старший викладач

Фудорова О.М.

доцент

Сараєва О.В.Соціальна робота з безпритульними дітьми в закладах соціального захисту

Мазурик А.

доцент

Копилова С.В.

доцент

Цибуленко Л.О.Вплив соціальної реклами на формування свідомості населення України ( на прикладі Херсонської області)

Мохнюк О.

доцент

Костючков С.К.

доцент

Цибуленко Л.О.Соціальна інтеграція студентів з обмеженими можливостями засобами інклюзивної освіти

Онищенко А.

старший викладач

Фудорова О.М

доцент

Цибуленко Г.В.Формування позитивного іміджу факультету засобами культурно-масової діяльності у студентському середовищі

Онищенко Л.

старший викладач

Швець Т.М

доцент

Форостян А.Ф.Сучасні підходи до оптимізації роботи соціальних служб України (на прикладі Херсонської області)

Попова В.

доцент

Бондаренко О.Г.

доцент

Цибуленко Л.О.Система соціальної роботи з людьми похилого віку в Херсонській області

Свириденко В.

старший викладач

Фудорова О.М.

доцент

Стеценко Н.М.Сучасні підходи до соціальної адаптації випускників інтернат них закладів

Стрельникова А.

доцент

Федорова О.В.

старший викладач

Капарулін Ю.ВОсобливості соціальної роботи з дітьми і сім’ями групи ризику

Фурманець А.

доцент

Копилова С.В.

доцент

Стеценко Н.М.Специфіка соціальної роботи з жінками, що страждають алкоголізмом

Хопець О.

доцент

Копилова С.В.

старший викладач

Капарулін Ю.ВСистема гендерно-орієнтованої соціальної роботи з жінками, звільнених з місць позбавлення волі

Чорна Т.

старший викладач

Фудорова О.М

старший викладач

Капарулін Ю.ВТрудотерапія як засіб соціальної адаптації окремих категорій громадян

Шолопа А.

доцент

Копилова С.В.

доцент

Сараєва О.В.Причини та шляхи подолання безробіття серед жінок в сучасній Україні

Штригель А.

старший викладач

Фудорова О.М.

доцент

Батенко Г.В.Складні життєві ситуації: теорія і практика подолання

Щербань А.

доцент

Костючков С.К.

старший викладач

Капарулін Ю.В.Організаційно-методичні засади соціально-педагогічного супроводу з метою профілактики використання дитячої праці

Юскович В.

доцент

Гуріч В.О.

старший викладач

Капарулін Ю.В

Галузь знань 1301 Соціальне забезпечення

Напрям підготовки 6.130102. Соціальна робота

Спеціалізація: управління міжнародними соціальними проектами та програмамиМіжнародні організації соціальної спрямованості та їх діяльності на території України

Бабощенко С.

доцент

Копилова С.В.

старший викладач

Капарулін Ю.ВТехнології соціальної роботи з ВІЛ-інфікованою молоддю

Вашина Г.

доцент

Федорова О.В.

доцент

Батенко Г.В.Система соціальної роботи з прийомними сім’ями засобами дозвіллєвих практик

Гончар Ю.

старший викладач

Фудорова О.М.

доцент

Батенко Г.В.Організаційно-методичні засади соціально-педагогічного супроводу з метою захисту майнових прав дитини

Горбаченко І.

доцент

Гуріч В.О.

доцент

Батенко Г.В.Сучасні підходи до організації соціальної роботи з дітьми сиротами (на прикладі Херсонської області)

Демченко К.

доцент

Гуріч В.О.

доцент

Батенко Г.В.Особливості організаційних моделей професійної підготовки соціальних працівників в європейських країнах

Довгополова А.

доцент

Копилова С.В.

доцент

Батенко Г.В.Особливості діяльності соціального працівника у закладах пенітенціарної системи

Андрієць І.

старший викладач

Швець Т.М

доцент

Форостян А.Ф..Соціальні мережі трудових мігрантів в контексті глобалізації

Козленко Н.

професор Шапошникова І.В.

доцент

Батенко Г.В.Волонтерська діяльність у ВНЗ: напрями та форми

Крамаренко В.

професор Шапошникова І.В

старший викладач

Капарулін Ю.Соціальна корекція як технологічна процедура в практичній соціальній роботі з девіантною молоддю

Кригіна Л.

професор Шапошникова І.В

доцент

Батенко Г.В.Організація громадськими організаціями соціально-педагогічної підтримки у випадку насилля в сім’ї.

Мальченко Д.

доцент

Костючков С.К.

доцент

Батенко Г.В.Соціальний супровід ВІЛ інфікованих дітей

Мальченко О.

доцент

Бондаренко О.Г.

доцент

Батенко Г.В.Функціонально – рольові особливості сучасного соціального працівника

Петрова К.

професор Шапошникова І.В

старший викладач Капарулін Ю.Технології залучення студентської молоді до волонтерської діяльності

Присяжнюк Ю.

доцент

Копилова С.В.

доцент

Батенко Г.В.Специфіка технології роботи соціального працівника із неповнолітніми, схильними до протиправної поведінки

Коваленко К.

старший викладач

Швець Т.М

доцент

Форостян А.Ф.Технологія посередництва у роботі студентського парламенту ( на прикладі Херсонського державного університету)

Тон Я.

старший викладач

Швець Т.М

доцент

Форостян А.Ф.Організаційно-методичні засади соціально-педагогічного супроводу з метою організації життєвого простору дитини зі статусом інваліда

Шалайко К.

доцент

Гуріч В.О.

доцент

Батенко Г.В.Самоорганізація населення (форми та їх роль у соціальній роботі)

Шляпін П.

доцент

Бондаренко О.Г.

доцент

Батенко Г.В.Суспільні практики використання соціальних інтернет - мереж

Ярошевич П.

професор Шапошникова І.В

старший викладач

Капарулін Ю.В

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки 6.010106. Соціальна педагогіка.

Спеціалізація: соціально-правовий захист дітей і молодіОрганізаційно - методичні засади соціально-педагогічного супроводу з метою збереження структури сім’ї , що потрапила у складні життєві обставини.

Бережна М.

доцент

Гуріч В.О.

старший викладач

Капарулін Ю.ВСоціально педагогічна робота з анти суспільними угрупуваннями

Государська М.

доцент

Ковальська Н.М.

доцент

Панченко О.В.Вплив комп′ютерних ігор на соціалізацію підлітків

Дробітько Г.

старший викладач

Логвиновська Т.А.

доцент

Цибуленко Л.О.Формування репродуктивної культури дівчат-підлітків у виховному процесі загальноосвітньої школи

Зайченко Н..

доцент

Степанова О.А.

доцент

Цибуленко Л.О.Вплив засобів масової інформації на формування навичок здорового способу життя підлітків

Закернична О.

доцент

Ковальська Н.М.

доцент

Стеценко Н.М.Профілактика поведінкових відхилень у допризивної молоді

Казьміров Б.

доцент

Степанова О.А.

доцент

Сараєва О.В.Система роботи із запобігання раннього сирітства

Камаренко І.

старший викладач

Логвиновська Т.А.

доцент

Цибуленко Л.О.Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми в етнічному середовищі українських ромів

Кіпріянов І.

доцент

Степанова О.А.

доцент

Панченко О.В..Організація системи соціально-педагогічної роботи з метою подолання агресії підлітків

Клименко С.

доцент

Гуріч В.О.

доцент

Шипко А.Л.Профілактика бродяжництва у дітей молодшого шкільного віку засобами вітчизняної мультиплікації

Кононова Я.

доцент

Степанова О.А.

доцент

Панченко О.В.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р iconПро затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р
На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р iconПро затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р
На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р iconПро затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р
На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р iconПро затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо кваліфікаційного рівня «магістр» на 2012-2013 н р
На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р iconПро затвердження уточнень тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у 2012-2013 н р
На підставі рішення вченої ради університету (протокол №7 від 18 лютого 2013 р.) та рапортів деканів факультетів
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р iconПро затвердження уточнень тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у 2012-2013 н р
На підставі рішення вченої ради університету (протокол №7 від 18 лютого 2013 р.) та рапортів деканів факультетів
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р iconРозпорядження №276 від 07. 11. 2012 р. Про затвердження тематики, виконавців та наукових керівників з курсових робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р
Затвердити тематику, виконавців та наукових керівників з курсових робіт з педагогіки та психології студентів денної форми навчання...
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р iconДекану факультету
Прошу затвердити тематику випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” на денній формі навчання по кафедрі англійської...
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р iconДекану факультету
Прошу затвердити тематику випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” на денній формі навчання по кафедрі англійської...
Про затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р iconПро затвердження тематики випускних робіт студентів V курсу денної форми навчання освітньо кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на 2012-2013 навчальний рік
На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи