Методичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання icon

Методичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання
Скачати 128.25 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання
Кіщенко Ю.В
Дата04.05.2013
Розмір128.25 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Рекомендація до друку:

(НМР ХДУ №3 від 20 грудня 2012)

(Вчена рада ХДУ №7 від 18 лютого 2013)
Автор

Назва посібника

1

2

3

1.

Кіщенко Ю.В.

Державний екзамен з теоретичних та практичних аспектів англійської мови та практики усного та писемного перекладу. Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.020303. Філологія (переклад) ОКР ”Бакалавр”.

2.

Кіщенко Ю.В.

Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання. Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки: 6.020303. Філологія (англійська мова та література)*. Спеціалізація: турецька мова; спеціальностей: 7.02030302. Мова і література (англійська)*. Спеціалізація: турецька мова; 8.02030302. Мова і література (англійська).

3.

Рембецька О.В.

Зарубіжна журналістика. Методичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 6.030301. Журналістика денної та заочної форм навчання.

4.

Кедровский Б.Г.,

Андрєєва Р.І.,

Возний С.С,

Маляренко І.В.

Методичні рекомендації до організації та проведення державних екзаменів ОКР “бакалавр”. Галузь знань: 0102. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини; напрям підготовки: 6.010201. Фізичне виховання*. Форма навчання: денна, заочна та екстернатна.

5.

Кедровский Б.Г.,

Андрєєва Р.І.,

Возний С.С,

Маляренко І.В.

Методичні рекомендації до організації та проведення державних екзаменів ОКР “спеціаліст”. Галузь знань: 0102. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини; напрям підготовки: 7.01020101. Фізичне виховання*. Форма навчання: денна, заочна та екстернатна.

6.

Кедровский Б.Г.,

Андрєєва Р.І.,

Возний С.С,

Маляренко І.В.

Методичні рекомендації до організації та проведення державних екзаменів ОКР “магістр”. Галузь знань: 0102. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини; напрям підготовки: 8.01020101. Фізичне виховання*. Форма навчання: денна, заочна та екстернатна.

7.

Москов Н.В.,

Москова Т.Н.,

Филиппова И.М.

Целебные свойства тропических и субтропических плодовых растений. Довідниковий посібник.

8.

Орлова Н.В.

Прес-служби та інформаційні агентства. Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.030301. Журналістика денної та заочної форм навчання.

9.

Костючков С.К.

Політологія. Навчально-методичний посібник для студентів непрофільних спеціальностей ОКР "Бакалавр" ВНЗ.

10.

Олійник Ю.І.

Основи комп’ютерної графіки. ^ Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки ”Мистецтво”.

11.

Кольцова О.С.

Моральне виховання особистості в оздоровчому таборі. ^ Навчальний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання, педагогів-організаторів дитячих оздоровчих таборів).

12.

Шарко В.Д.

Тестові завдання з методики викладання фізики у ВНЗ для студентів 5 курсу напрям підготовки 8.04020301. Фізика*.

13.

Карташова І.І., Галицька Н.Є.

Система біологічних задач з формування інтелектуальних умінь учнів (розділ ”Рослини”). Практикум для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

14.

Решнова С.Ф.,

Пилипчук Л.Л.,

Малєєва Н.Т.

Хімія біоорганічна. Практикум для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.040102. Біологія* денної і заочної форми навчання.

15.

Павлова Н.Р.,

Мойсієнко І.І.

Система вищих рослин. Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки “Біологія*” денної і заочної форм навчання.

16.

Мойсієнко І.І.,

Павлова Н.Р.

Ботаніка. Морфологія рослин. ^ Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки спеціальності “Біологія*” денної і заочної форм навчання.

17.

Шевряков М.В.,

Попович Т.А.,

Рябініна Г.О.,

Пилипчук Л.Л.,

Івашина Г.О.

Збірка авторських навчальних програм нормативних навчальних дисциплін підготовки бакалаврів напряму 6.040102. Біологія*, нормативних навчальних дисциплін підготовки бакалаврів напряму 6.010104 Професійна освіта, вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.040102 Біологія*, вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.040104 Географія*.

18.

Кострицький В.Г.,

Чепок В.І.,

Кузьмін А.І.\за ред.

Носової І.О.

Збірка авторських програм нормативних навчальних дисциплін. Напрям підготовки 6.010103. Технологічна освіта; спеціальність 7.01010301. Технологічна освіта, 8.01010301. Технологічна освіта; галузь знань 0101. Педагогічна освіта.

19.

Якимчук Д.М.,

Дзюндзея О.В.\за ред. Носової І.О.

Збірка авторських програм навчальних дисциплін. Напрям підготовки 6.140101. Готельно-ресторанна справа; галузь знань 1401. Сфера обслуговування.

20.

Якимчук Д.М.,

Кузьмін А.І.,

Кострицький В.Г.,

Чепок В.І.\за ред.

Носової І.О.

Збірка авторських програм навчальних дисциплін. Напрям підготовки 6.010104. Професійна освіта; спеціальність 7.01010401. Професійна освіта, 8.01010401. Професійна освіта; галузь знань 0101. Педагогічна освіта.

21.

Поліщук І.Є.,

Гришанов І.В.,

Недзельський К.К.,

Сапельняк Т.І.,

Герінбург О.В.,

Галіченко М.В.,

Задорожня Н.О.

^ Збірка авторських програм дисциплін циклу гуманітарної та методологічної підготовки для студентів усіх напрямів підготовки ВНЗ.

22.

За загальною ред. Стратонова В.М.,

Задорожньої Н.О.,

Новікової М.М.

^ Збірка авторських програм дисциплін історико-теоретичного циклу для студентів юридичного факультету ВНЗ.

23.

Чухонцева Н.Д.

Історія української літератури кінця ХХ- початку ХХІ ст. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів спеціальності 7.02030301. Українська мова та література*, 7.02030301. Українська, англійська мова та література*.

24.

Немченко Г.В.

Фольклор. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.020303. Філологія (українська мова і література)*, 6.020303. Філологія (українська, англійська мова і література)*.

25.

Овдій В.М.

Історія техніки. Авторська програма варіативної навчальної дисципліни підготовки ОКР ”Бакалавр“ напрямів підготовки: 6.010103. Технологічна освіта; 6.010104. Професійна освіта.

26.

Єзіков В.І.

Радіохімія. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліста спеціальності 7.04010101. Хімія* спеціалізації: Аналітичний контроль за станом навколишнього середовища.

27.

Кот С.Ю.

Пропедевтичний курс органічної хімії. Авторська програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра 6.040101. Хімія*.

28.

Кот С.Ю.

Розв’язування олімпіадних задач з хімії. Авторська програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціаліста та магістра 7.04010101. Хімія* та 8.04010101. Хімія*.

29.

Волкова С.А.

Хімія твердих відходів. Авторська програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра 6.040101. Хімія*.

30.

Волкова С.А.

Хімія землі та проблеми екології. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліста та магістра спеціальності 7.04010101. Хімія* та 8.04010101. Хімія*.

31.

Волкова С.А.

Вплив хіміко-небезпечних речовин на довкілля. Авторська програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.040101. Хімія*.

32.

Разумна Г.І.

Методика викладання дисциплін з професійного навчання. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.010104. Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства.

33.

Разумна Г.І.

Психологія праці. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.010104. Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства.

34.

Разумна Г.І.

Професійна педагогіка. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.010104. Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства.

35.

Разумна Г.І.

Землеробство та тваринництво. Авторська програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.010104. Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства.

36.

Крупецьких В.П.

Технологія сільськогосподарського виробництва. ^ Авторська програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.010103 Технологічна освіта спеціальності: Технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства.

37.

Крупецьких В.П.

Машини та обладнання у сільськогосподарському виробництві.^ Авторська програм нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.010104 Професійна освіта спеціальності: Технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства.

38.

Крупецьких В.П.

Трактори та автомобілі. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.010104 Професійна освіта спеціальності: Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства.

39.

Крупецьких В.П.

Машиновикористання у сільськогосподарському виробництві. ^ Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму: Професійна освіта спеціальності: Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства.

40.

Костючков С.К.

Політологія. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.130102. Соціальна робота, 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030102 Психологія, 6.020302 Історія.

41.

Шкворець О.В.

Технічне моделювання та художнє оформлення одягу. Авторська програма варіативної (вибіркової) навчальної дисципліни підготовки ОКР ”бакалавр” напрям підготовки 6.010103 Технологічна освіта, підготовки ОКР ”спеціаліст” спеціальності 7.01010301 Технологічна освіта спеціалізація: Конструювання та моделювання одягу, підготовки ОКР ”магістр” 8.01010301 Технологічна освіта.

42.

Шпак Л.М.,

Спотар О.Є.

Методика профільного навчання та науково-технічної творчості. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни спеціальностей: 7.01010301 Технологічна освіта, 8.01010301 Технологічна освіта.

43.

Разлівінських Ю.О.

Методика викладання дисциплін автосправи. Авторська програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ”бакалавр” напряму 6.010103 Технологічна освіта.

44.

Яковлева Т.А.

Основи декоративно-ужиткового мистецтва. Авторська програма варіативної навчальної дисципліни підготовки ”спеціалістів” спеціальності 7.010103. Технологічна освіта, підготовки ”магістр” спеціальності 8.010103. Технологічна освіта.

45.

Яковлева Т.А.

Технологічний практикум. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ”бакалавр” напряму 6.010103. Технологічна освіта.

46.

Яковлева Т.А.

Художня обробка матеріалів з практикумом. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ”бакалавр” напряму 6.010103. Технологічна освіта.

47.

Шпак Л.М.

Комп’ютерний дизайн в конструюванні та моделюванні одягу. Авторська програма вибіркової навчальної дисципліни спеціальностей: 7.01010301 Технологічна освіта, 8.01010301 Технологічна освіта.

48.

Шкворець О.В.

Методика навчання виготовленню виробів з текстильних матеріалів. Авторська програма варіативної (вибіркової) навчальної дисципліни підготовки ОКР ”бакалавр” напряму 6.010103. Технологічна освіта.

49.

Шкворець О.В.

Технологія швейного виробництва. Авторська програма варіативної (вибіркової) навчальної дисципліни підготовки ОКР ”бакалавр” напряму 6.010103. Технологічна освіта.

50.

Шкворець О.В.

Конструювання швейних виробів. Авторська програма варіативної (вибіркової) навчальної дисципліни підготовки ОКР ”бакалавр” напряму 6.010103. Технологічна освіта.

51.

Шкворець О.В.

Основи швейного виробництва. Авторська програма варіативної (вибіркової) навчальної дисципліни підготовки ОКР ”бакалавр” напряму 6.010103. Технологічна освіта.

52.

Шкворець О.В.

Матеріалознавство швейного виробництва. Авторська програма варіативної (вибіркової) навчальної дисципліни підготовки ОКР ”бакалавр” напряму 6.010103. Технологічна освіта.


УХВАЛИЛА (одноголосно):

Рекомендувати до друку та для надання Грифа МОНмолодьспорту України посібники:


1.

Ковбасюк Л.А.

Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів III курсу ВНЗ за напрямом підготовки 6.020303 ”Філологія (німецька, англійська мова та література)”

2.

Глущук-Олея Г.І.

Дієслівна система іспанської мови: лінгвістичні дослідження та граматичний аналіз. ^ Навчальний посібник для студентів спеціальності "Філологія. Мова та література (іспанська, англійська)".

3.

Голяка С.К.,

Возний С.С.

Фізіологічні основи фізичної культури та спорту.^ Навчально-методичний посібни для студентів факультету фізичного виховання та спорту.

4.

Прохоренков В.М.

Система контролю якості знань студентів навчальної дисципліни "Історична граматика" (частина І. Історична фонетика). ^ Навчально-методичний посібник.

5.

Речицький О.Н.,

Решнова С.Ф.

Органічна хімія в схемах частина І, ІІ, ІІІ. Навчальний посібник для студентів ІІ-ІІІ курсу напряму підготовки 6.040101. Хімія*.

6.

Грабовський Ю.А.,

Ткачук В.П.,

Степанюк С.І.


Масова фізична культура і спорт: основи організації та методики. Навчальний посібник для студентів ВНЗ галузі знань: 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».

7.

Карташова І.І.,

Прохоренков В.М.

Тестування у системі моніторингу якості знань студентів. Навчально-методичний посібник.

8.

Тропіна Н.П.

Навчальний соціолінгвістичний словник-довідник. Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.Голова Вченої ради університету О.Є. Ходосовцев


Секретар Вченої ради університету Н.М. Стеценко

Схожі:

Методичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання iconЗагальна стилістика: організація самостійної роботи за кредитно-модульною системою для студентів ІІІ курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 “журналістика” денної форми навчання
Спеціальності 030301 “журналістика” денної форми навчання / Укл. А. О. Євграфова. — Суми: Видавництво СумДУ, 2010. — 65 с
Методичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки України
«Економіка підприємства» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 020107 "Туризм", та для...
Методичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання
Для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). Харк нац акад міськ...
Методичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика» денної форми навчання
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Методичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання iconРобоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 "Журналістика" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030301 “Журналістика”: Львів, 2010
Методичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання)
Запрошені: Лаврикова О. В., декан факультету природознавства, здоров’я людини і туризму
Методичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «економіка І організація виробництва» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання
«Економіка І організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 050701 – «Електротехніка...
Методичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки України
Кравець О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Методичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання iconЗатверджую
Методичні вказівки І тематика курсових робіт з дисципліни “Фінансовий облік” для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи