Питання державного екзамену з філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: садово-паркове господарство Спеціалізація: імунологія та біохімія icon

Питання державного екзамену з філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: садово-паркове господарство Спеціалізація: імунологія та біохімія
Скачати 50.33 Kb.
НазваПитання державного екзамену з філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: садово-паркове господарство Спеціалізація: імунологія та біохімія
Дата04.05.2013
Розмір50.33 Kb.
ТипДокументи

ПОГОДЖЕНО


Декан факультету біології,

географії і екології, доцент


________________ І. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор


_____________________ Н.ТюхтенкоПитання державного екзамену

з філогенії органічного світу

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”

спеціальності 7.04010201. Біологія*,

Спеціалізація: садово-паркове господарство

Спеціалізація: імунологія та біохімія

(денна форма навчання)

студентами спеціальності: 7.04010201. Біологія*

Спеціалізація: імунологія та біохімія

(заочна форма навчання)


 1. Поняття про таксономію та еволюційну систематику (філогенію).

 2. Ботанічна, зоологічна та бактеріологічна номенклатури.

 3. Принципи номенклатури. Бінарна система. Таксони. Типифікація. Синоніми. Базионіми.

 4. Класичний дарвінізм. Роботи Ч. Дарвіна (Дарвин, 1991).

 5. Макроеволюція та мікроеволюція. Паралелізм та конвергентна еволюція.

 6. Молекулярна біологія як методологічна основа сучасної макротаксономії та філогенії.

 7. Методи побудови філогенетичних макросистем.

 8. Структура філогенетичних дерев (дендрограм). Дерево життя.

 9. Двоцарственні системи органічного світу: система Аристотеля-Ліннея.

 10. Трьохцарственні системи органічного світу: система Фріза, Хога, Геккеля, Мережковського.

 11. Чьотирьохцарственні системи органічного світу: система Тахтаджана.

 12. П’ятицарственні системи органічного світу: система Уітейкера.

 13. Поняття про домініони органічного світу: система Воуза з співавторами.

 14. Багатоцарственні системи органічного світу: система Кусакіна і Дроздова.

 15. Кладистична система органічного світу: система Едла з співавторами.

 16. Гіпотези походження клітини: Дарвіна (1853), Опаріна (1924), Рассела та Хейла (1997).

 17. `Архейне` та `Eoцитне` дерева. Гіпотези зв’язків головних філогенетичних ліній.

 18. Універсальне філогенетичне дерево: Archebacteria, Eubacteria, Eucariota.

 19. Таксономічні ознаки домініона Archebacteria. Царство Евріархеоти. Царство Кренархеоти.

 20. Неомуральна гіпотеза походження архебактерій (Cavalier-Smith, 2002).

 21. Еволюція фотосинтезуючих прокаріот: ціанобактерії, пурпурні бактерії, зелені сірчисті бактерії).

 22. Еволюція хемоавтотрофних та хемоорганотрофних грацилікут (Scotobacteria).

 23. Еволюція фірмікут та тенерікут.

 24. Сценарії автогенного походження евкаріотичної клітини: прекаріотична гіпотеза (Cavalier-Smith, 1975), археозойна гіпотеза (Саvalier-Smith, 1987).

 25. Сценарії симбіотичного походження евкаріотичної клітини: гіпотеза двох плазм (Мережковський, 1905), гіпотеза хімеризації (Zillig, 1989), воднева гіпотеза (Martin, Muller, 1998).

 26. Сценарії синтетичного походження евкаріотичної клітини.

 27. Історичні (Догель, 1975) та сучасні (Кавалье-Смит, 1998; Кусакіна, Дроздов, 1998; Adl et al. 2005) погляди на положення безмітохондріальних організмів в системі органічного світу.

 28. Філогенія безрангової групи найвищого рангу Excavata та Amoebozoa в клади стичній системі (Аdl et al. 2005).

 29. Автогенна гіпотеза походження пластид та мітохондрій (Taylor, 1976).

 30. Симбіотична гіпотеза походження пластид та мітохондрій (Мережковский, 1905; Маргулис, 1983).

 31. Еволюція архепластид: хлоропласти, родопласти та ціанопласти.

 32. Ендогенна еволюція пластид: первинно-симбіотичні, вторинно-симбіотичні та третинно-симбіотичні пластиди.

 33. Історичні (Догель, 1975) та сучасні погляди (Adl et al. 2005) на положення однокілтинних гетеротрофних мітохондріальних організмів в системі органічного сіту

 34. Характеристика, об’єм та філогенія найвищих безрангових груп Alveolata та Rhizaria.

 35. Напрямки еволюції та адаптації одноклітинних гетеротрофних мітохондріальних організмів.

 36. Водоростева гіпотеза походження оомікотових грибів (Принсгейм, 1858).

 37. Місце грибоподібних організмів в системі органічного світу (за системою Adl et al., 2005).

 38. Характеристика, об’єм та філогенія безрангових груп Mesomycetozoa, Eumycetozoa та Сercozoa.

 39. Еволюція грибоподібних організмів.

 40. Клітини-організми в різних філах органічного світу.

 41. Сучасне положення водоростей в системі органічного світу та еволюція їх основних груп.

 42. Характеристика, об’єм та філогенія найвищої безрангової групи Archaeplastida.

 43. Походження та ймовірні анцестори судинних рослин.

 44. Гіпотези походження квіткових рослин.

 45. Місце царства Plantae в системі органічного світу.

 46. Еволюція типів морфологічних структур рослинного світу (Масюк, 1990).

 47. Філогенетичний ряд органів рослин.

 48. Напрямки еволюції форм статевого процесу в органічному світі.

 49. Місце та типи мейозу в життєвих циклах організмів, його біологічна сутність.

 50. Еволюція життєвих циклів вищих рослин. Роль різноспоровості в еволюції рослин.

 51. Мікрофільна та макрофільна еволюційні лінії рослинного світу.

 52. Еволюція життєвих циклів водоростей, грибів та грибоподібних організмів.

 53. Генеральні лінії еволюції організмів з оксигенним фотосинтезом.

 54. Гіпотези щодо походження та еволюції грибів: хітридіальна (Berbee, Taylor, 1993), флоридейна (Сакс, 1874), зигомікотова (де Барі, Брефельд, 1880).

 55. Сучасні погляди на еволюцію та походження грибів.

 56. Гіпотези походження багатоклітинних тварин: гастрейна (Геккель, 1984), фагоцительна (Мечніков, 1886), целюлярізації (Хаджа, 1950), хоанофлагелятна.

 57. Характеристика, об’єм та філогенія найвищої без рангової групи Opisthoconta.

 58. Сучасні погляди на еволюцію багатоклітинних тварин.

 59. Роль горизонтальних переносів в еволюції органічного світу. Чотирьохгеномні організми.

Схожі:

Питання державного екзамену з філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: садово-паркове господарство Спеціалізація: імунологія та біохімія iconПитання державного екзамену з фізіології адаптацій для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” студентами спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: садово-паркове господарство Спеціалізація: імунологія та біохімія
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор
Питання державного екзамену з філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: садово-паркове господарство Спеціалізація: імунологія та біохімія iconПитання державного екзамену з фітоценології та географії рослин для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” студентами спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: садово-паркове господарство Спеціалізація: імунологія та біохімія
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор
Питання державного екзамену з філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: садово-паркове господарство Спеціалізація: імунологія та біохімія iconПитання державного екзамену з філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” студентами спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: імунологія І біохімія
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор
Питання державного екзамену з філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: садово-паркове господарство Спеціалізація: імунологія та біохімія iconПитання державного екзамену з фізіології адаптацій для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” студентами спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: імунологія та біохімія
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор
Питання державного екзамену з філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: садово-паркове господарство Спеціалізація: імунологія та біохімія iconПитання державного екзамену з фітоценології та географії рослин, методики викладання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” студентами спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: імунологія та біохімія
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор
Питання державного екзамену з філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: садово-паркове господарство Спеціалізація: імунологія та біохімія iconПитання державного екзамену з еволюції та філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” студентами спеціальності 04010201. Біологія*
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор
Питання державного екзамену з філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: садово-паркове господарство Спеціалізація: імунологія та біохімія iconПитання державного екзамену з еволюції та філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” студентами спеціальності 04010201. Біологія*
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор
Питання державного екзамену з філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: садово-паркове господарство Спеціалізація: імунологія та біохімія iconПитання державного екзамену з біології, методики навчання біології для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” студентами напряму підготовки 040102. Біологія*, Спеціалізація: ботаніка і мікологія Спеціалізація: імунологія та біохімія
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор
Питання державного екзамену з філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: садово-паркове господарство Спеціалізація: імунологія та біохімія iconПитання державного екзамену з біології, методики навчання біології для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” студентами напряму підготовки 040102. Біологія*, Спеціалізація: імунологія І біохімія
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор
Питання державного екзамену з філогенії органічного світу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” спеціальності 04010201. Біологія*, Спеціалізація: садово-паркове господарство Спеціалізація: імунологія та біохімія iconПитання державного екзамену з фізіології адаптації організму людини для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” студентами спеціальності 04010201. Біологія*
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи