Ψ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної icon

Ψ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної
Скачати 78.49 Kb.
НазваΨ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної
Дата04.05.2013
Розмір78.49 Kb.
ТипДокументи


Ψ

SAPERE AUDE!


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет психології, історії та соціології

Кафедра загальної та соціальної психології

Психологічна служба Херсонського державного університету


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет клінічної психології

Кафедра загальнопсихологічних дисциплін


^ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

«Соціально-психологічні технології розвитку особистості»

04-05 квітня 2013 р.


Інформаційний лист


Оргкомітет запрошує студентів, магістрантів та аспірантів до участі у науково-практичній конференції «Соціально-психологічні технології розвитку особистості», що відбудеться у Херсонському державному університеті 4-5 квітня 2013 року.

Мета конференції – залучення до науково-дослідницької діяльності в галузі соціальної психології студентів та молодих науковців; поширення проблематики прикладних досліджень у соціально-психологічній сфері; вивчення особливостей формування та розвитку особистісних якостей, системи відносин, чинників, що визначають динаміку та закономірності становлення особистості в умовах сучасної реальності.


^ Тематичні напрямки роботи конференції:

 • Особистість, чинники її становлення; соціальна компетентність і соціально-психологічна адаптованість;

 • Соціально-психологічні процеси в малих групах;

 • Масова свідомість, чинники її формування та впливу;

 • Новітні технології дослідження, розвитку та вдосконалення особистості.


В рамках роботи конференції передбачені наступні заходи:

Пленарне засідання за участю провідних науковців та діячів освіти України.

Фестиваль соціально-психологічних технологій – передбачає демонстрацію власних розроблених або адаптованих програм проведення тренінгів різних напрямків. Виступ передбачає два формати: майстер-клас з презентації програми тренінгу (тривалість 2-3 години), а також окремої вправи або ігри (тривалість 20-30 хвилин). Для виступу на фестивалі необхідно подати заявку.

Конкурс наукових проектів – до конкурсу приймаються наукові статті, що містять оригінальні результати наукових та прикладних досліджень (див. вимоги до оформлення наукових статей). Найкращі роботи, відзначені журі конкурсу та учасниками конференції, будуть нагороджені дипломами.

Культурно-розважальна програма.


Для участі у конференції необхідно до 10 березня 2013 року надіслати заявку і матеріали (статті) в електронному вигляді. E-mail: narmina@ksu.ks.ua

Звертаємо Вашу увагу, що заявку (див. форму), матеріали і сканований варіант квитанції про оплату оргвнеску необхідно надіслати у листі як прикріплені файли. Ім’я файлу зі статтею – прізвище першого автора «Смирнов»; ім’я файлу із заявкою – «заявка Смирнов», ім’я файлу з квитанцією «квитанція Смирнов».

Организаційний внесок за участь у конференції становить 150 грн. У його вартість входить підготовка та друк матеріалів конференції у науковому збірнику «Інсайт» факультету психології, історії та соціології, підготовка програми конференції та сертифікату учасника, перерва на каву, участь у майстер-класах, можливість представити власний майстер-клас, участь у культурно-розважальній програмі.

Оплата оргвнеску здійснюється у відділеннях Приватбанку на карточку 4627 0817 2752 0285, на ім’я Білик Тетяни Миколаївни.


^ При заочній участі після проведення конференції протягом місяця учасникам, які сплатили оргвнесок, збірник надсилається поштою. Для цього необхідно зробити відмітку в реєстраційній формі і сплатити додатково 20 гривень за пересилання. Вкажіть, будь ласка, точну адресу.

Усі витрати, пов’язані з власним проїздом, харчуванням та проживанням несуть учасники конференції або організація, що їх відряджає. Передбачене поселення учасників конференції у гуртожитку ХДУ (вартість проживання 50-70 гривень за добу).


^ Контактні дані оргкомітету:

Гусейнова Нарміна Оруджівна – координатор конференції. Тел.: 099-90-04-341.

Блинова Олена Євгенівна – завідувач кафедри загальної та соціальної психології.

Тел.: 050-14-08-270

Адреса оргкомітету: 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, кафедра загальної та соціальної психології

телефон:  (0552) 32-67-91


Вимоги до оформлення матеріалів

1. Обсяг статті – 5-10 стор. Наукова стаття має бути написана грамотною науковою мовою (українською або російською), мати логічно побудовану структуру (вступ із постановкою проблеми та завдання, виклад основного матеріалу з обґрунтуванням методів і методик дослідження, одержаних наукових результатів, висновки).

^ 2. Назва статті – великі літери, напівжирний шрифт, форматування по центру.

Ініціали і прізвища авторів – наступний рядок після назви статті: курсив, форматування по центру.

^ Назва організації, e-mail – наступний рядок після прізвища автора, форматування по центру.

Дані про наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали) – на наступному рядку після назви організації: курсив, форматування по центру.

^ 3. Текст статті – через інтервал після даних про наукового керівника: форматування по ширині. Текст без переносів, абзац – 10 мм, посилання – у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру та сторінки цитованого джерела [3, с. 15].

Матеріали необхідно готувати у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows (версія до 2007 включно).

Формат шрифта: розмір – 14; тип – Times New Roman. Міжстрочний інтервал – 1,5.

Поля: зліва, справа, зверху, знизу – 20 мм.

^ 4. Список літератури – через 1 інтервал після тексту статті. Перелік літератури з дотриманням правил Держстандарту (з нумеруванням, за алфавітним порядком, без абзаців). При поданні матеріалів, окрім електронної версії, надається роздрукована версія статті (для перевірки журі наукових проектів). Сторінки статті не нумеруються. Автор статті підписується на зворотному боці останньої сторінки, чим підтверджує, що дати, цитати, фактичні дані звірені, а стаття належним чином підготовлена до видання.


Приклад оформлення


ПсихологІЧНІ особЛИВОСТІ САМОТНОСТІ

^ УЧНІВ ОДИНАДЦЯТИХ КЛАСІВ І СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ

М.О. Токарева

Херсонський державний університет, appgs_tgu@mail.ru

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент С.С. Смирнов


Оргкомітет запрошує бажаючих взяти участь у конференції!


Заявка на участь у конференції


^ П.І.Б. учасника (повністю)
Повна назва вищого навчального закладу
^ Назва факультету
Кафедра або спеціалізація (якщо є)
^ Ваш статус (студент/магістрант/аспірант)
Курс/рік навчання
^ П.І.Б. наукового керівника (повністю)
Науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника (повністю)
Форми участі:

 • очна участь з публікацією

 • очна участь без публікації

 • участь у фестивалі соціально-психологічних технологій

 • заочна: тільки публікація статтіОбов’язково заповніть ЗАЯВКУ!

^ Назва статті (виступу)
Поштова адреса для відправки примірника збірника (якщо участь є заочною)
^ Контактний телефон
E-mail
 • Чи потрібно Вам офіційне запрошення?

 • ^ Вкажіть тип запрошення: на ім’я учасника конференції, на ім’я наукового керівника, на ім’я керівника структурного підрозділу

Так / ні

Запрошення треба надіслати на ім’я ____________

Чи потрібна організація поселення на проживання (оплата за рахунок учасника)


Так / ні

^ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Заявка на проведення психологічного тренінгу чи групи (2-3 години)

Тема або назва
Напрямок або підхід, у якому працює автор
Мета тренінгу
Стислий опис структури заняття
Очікувані результати
Тривалість тренінгу
Кількість учасників
Необхідні допоміжні матеріали та устаткування
^ Заявка на проведення тренінгової вправи, гри (20-30 хвилин)

Назва вправи
Тип вправи
Мета вправи
Стислий опис структури вправи
Основні питання до учасників
Кількість учасників
Необхідні допоміжні матеріали


Схожі:

Ψ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму затверджено
Блинова О.Є. – завідуючий кафедри загальної та соціальної психології хду, доктор психологічних наук
Ψ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
На відміну від курсових екзаменів він має комплексний характер, включає питання історії педагогіки, педагогічної майстерності, психології,...
Ψ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т інститут психології, історії та соціології

Ψ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра музичного мистецтва І хореографії Кафедра вокалу та хорових дисциплін затверджую
Спеціалізація: художня культура, інструментально – виконавська майстерність; вокально – хорове мистецтво
Ψ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра інструментального виконавства І теорії музики Кафедра вокалу та хорових дисциплін затверджую
Спеціалізація: художня культура, інструментально – виконавська майстерність; вокально – хорове мистецтво
Ψ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Ψ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Ψ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Ψ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Ψ sapere aude! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології Кафедра загальної iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи