Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра історії світової літератури І культури О. Мішуков Європейські студії (Навчально-методичний посібник) icon

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра історії світової літератури І культури О. Мішуков Європейські студії (Навчально-методичний посібник)
Скачати 140.83 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра історії світової літератури І культури О. Мішуков Європейські студії (Навчально-методичний посібник)
Дата02.11.2012
Розмір140.83 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
Міністерство освіти і науки України


Херсонський державний університет

Кафедра історії світової літератури і культури
О. МішуковЄвропейські студії


(Навчально-методичний посібник)Херсон – 2006


Рекомендовано вченою радою ХДУ (протокол №1 від 4 вересня 2006 року).


Мішуков Олег Васильович

Доктор філологічних наук, професор, академік АПСН Росії, заслужений діяч мистецтв України, заслужений працівник культури України, член Національної спілки театральних діячів України, член Національної спілки журналістів України, член Міжнародної спілки письменників, член Спілки театральних діячів Росії. Працює першим проректором Херсонського державного університету, завідувачем кафедри історії світової літератури і культури, директором Херсонського Академічного ліцею при ХДУ. Є депутатом Херсонської обласної ради, президентом Херсонського відділення Малої Академії наук України, головою обласної організації Асоціації культурологів України, головою спеціалізованої вченою ради по захисту кандидатських дисертацій з літературознавства. Автор 6 монографій та підручників, біля 180 наукових та навчально-методичних статей, виданий в Україні, Росії, Великій Британії, Польщі, Франції, США, Грузії та ін.


Мішуков О.В.

Європейські студії: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант. 2006. – 20 с.

ISBN 966-630-037-0


ISBN 966-630-037-0 © Мішуков О.В., 2006

© ХДУ, 2006
^

Шановні студенти!
Навчальний курс “Європейські студії” дозволяє вам краще вивчити історію, політичний устрій, культуру і побут сучасної Європи, зрозуміти, що таке основні європейські цінності, інституції, організації тощо. Цей курс – авторський, він викладається у не- багатьох вищих навчальних закладах України і є своєрідною відповіддю наукової спільноти на трансформації і виклики Часу у сучасній Європі.

Навчальна дисципліна складається з чотирьох змістовних модулів, кожен з яких репрезентує лекційні, семінарські модулі та модуль самостійної роботи. Чотири модулі – чотири форми контролю. Це можуть бути колоквіум, тест або письмова контрольна робота.

Лекцій відбуватимуться у конференц-залі ХДУ (256 аудиторія головного корпусу) у вівторок (один раз на два тижні), а семінари – за розкладом у спеціалізованій аудиторії кафедри (один раз на тиждень).


Лекційні заняття проводитиме професор О. Мішуков, а семінарські заняття-кандидат філологічних наук, доцент кафедри Т. Томіліна, викладач кафедри А. Самарін.


Содержательные модули

учебного курса
^

ПЕРВЫЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Лекционный модуль:

 1. Легенда о Европе. Периодизация европейской истории. Основная характеристика Античности, Средневековья и Нового времени.

 2. Христианство и его роль в становлении и развитии европейской цивилизации.

 3. Библия как памятник мировой культуры^

Семинарский модуль:

 1. Древнегреческий период в европейской истории. Мифология, литература, театр, искусство.

 2. Римская империя – первая попытка создания объединенной Европы. Место и роль Римской империи в становлении европейской цивилизации.

 3. Эпоха Средневековья: периодизация, религиозные войны, наука, искусство, политические и экономические реалии времени.

 4. Эпоха Возрождения и Реформации в Европе: гуманизм и гуманисты, протестанты, искусство и литература, новые ценностные ориентиры в обществе.

 5. Эпоха Просвещения и абсолютизма. Великие буржуазные революции в Нидерландах, Англии, Франции.

 6. Европа в ХІХ столетии: этапы становления, политико-экономическая характеристика, основные тенденции культурного развития.

 7. Итоговое занятие.^

Модуль самостоятельной работы:

 1. Тема для осмысления и дискуссии: является ли христианство единственным фактором объединения современной Европы.

 2. Выучить наизусть фрагмент из Евангелия (по выбору студента).^

ВТОРОЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Лекционный модуль:

 1. Зарождение и этапы развития Европейского союза (ЕС). Фундаментальные ценности ЕС. Структура ЕС.

 2. Конституция Евросоюза и европейское законодательство. Украины и ЕС на современном этапе.

 3. Североатлантический блок НАТО: история создания и этапы развития, основные задания в области безопасности, трансформация Альянса в условиях нового климата безопасности в Европе, формирование политики и принятие решений, гражданские организации и структуры НАТО, военная структура, основные комитеты и институты, парламентские и неправительственные организации.

 4. Украина и НАТО. Евроатлантизм и неоглобализм. Современнные трансформации и вызовы Времени.^

Семинарский модуль:

 1. Европа в начале ХХ столетия. Первая мировая война: уроки и выводы для европейского сообщества.

 2. Европа перед Второй мировой войной: зарождение фашизма в Италии и Германии, политика "умиротворения противника", Лига наций.

 3. Уроки Второй мировой войны. Конференции руководителей антигитлеровской коалиции (СССР, Великобритания, США) в Тегеране, Ялте, Потсдаме.

 4. Послевоенное устройство Европы. Речь Черчилля в Фултоне. "Холодная война" в контексте противостояния двух систем. Биполярный мир .

 5. Распад СССР: значение этого процесса для судеб Европы на рубеже ХХ–ХХІ веков. Возникновение СНГ, ГУАМ , ЕЭП .

 6. Европейский союз: история развития, структура, декларируемые ценности, законодательство, вопрос о расширении, современные проблемы и пути их решения. Евроатлантизм.

 7. Итоговое занятие.^

Модуль самостоятельной работы:1. Сделать тезисный конспект основных положений Конституции Украины и Универсала национального единства (3 августа 2006 года) по вопросу о вхождении страны в различные блоки, альянсы, экономические и прочие союзы (НАТО, ЕЭС, ЕЭП и т.д.).


^

ТРЕТИЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Лекционный модуль:

   1. Болонский процесс – попытка создания ЕВРОПЫ ЗНАНИЙ: основные принципы, документы, этапы развития.

   2. Место и роль Франции в становлении современной Европы. Ценностные ориентиры т.н. «СТАРОЙ ЕВРОПЫ». Основные этапы исторического развития Франции.

   3. Франция: этнический состав, религия, местные и региональные власти, политическая система второй половины ХХ – начала ХХІ вв.

   4. Основные концепции культурного развития Франции на рубеже ХХ – ХХІ веков.

   5. Княжество Монако.^

Семинарский модуль:

 1. Северная Европа (Норвегия, Швеция, Дания): общий обзор.

 2. Государства БЕНИЛЮКС: общий обзор.

 3. Австрия: общая характеристика.

 4. Германия: основные этапы исторического развития, современная политическая система и региональная политика.

 5. Германия: культурное развитие, быт и традиции, устремленность в будущее в контексте глобализации.

 6. Особая позиция Германии и Франции по отдельным вопросам мировой политики. Проблема мигрантов в этих странах.

 7. Болонский процесс в контексте трансформации высшего образования в Европе.

 8. Высшее образование в Германии и Франции.

 9. Итоговое занятие.^

Модуль самостоятельной работы:

 1. Подготовить тезисный конспект по теме: «Участие Украины в реализации основных положений Болонского процесса»
^

ЧЕТВЕРТЫЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Лекционный модуль:

 1. Историческая судьба Великобритании. Становление англосаксонской цивилизации: ценностные ориентиры, институции, документы, события и факты. Соединенные штаты Америки и Великобритания.

 2. Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии на современном этапе: политика, религия, экономика, местные и региональные власти.

 3. Королевская семья, английские традиционные ценности, культура и быт современной Великобритании.

 4. Испания: история и культура, экономика, религия и политика.

 5. Диктатура Франко и восстановление монархии, национальное примирение на рубеже ХХ столетия.^

Семинарский модуль:1. Италия: историческая судьба, итальянские города- государства, движение Гарибальди и объединение страны во второй половине ХIХ века.

2. Итальянская республика на современном этапе развития Европы: политика и экономика, культура и традиционные ценности.

3. Российская Федерация: история становления государства.

4. Современное политическое и экономическое положение России. Евразийское лидерство России на рубеже веков, «суверенная демократия» и геополитика многополярного мира, взаимоотношения с США, ЕС, НАТО, Китаем и Украиной.

5. Русская культура эпохи Московской Руси и ХVII – ХVIII вв. Место и роль Украины в европеизации России.

6. Русская классическая литература и искусство ХIХ века.

7. Российская культура ХХ столетия: основные тенденции развития.

8. Польша: общая характеристика.

9. Итоговое занятие.


^

Модуль самостоятельной работы:1. Подготовиться к дискуссии по теме «Российско-украинские взаимоотношения в ХХI столетии: проблемы и перспективы»

Литература

 1. Абетка Законодавства європейського співробітництва. /К. – Д. Боршарт: Пер. з англ. – К.: Представництво Європейської Комісії, 2001. – 112 с.

 2. Аксенова Л.А. Бельгия. – М: Мысль, 1982. – 133 с.

 3. Актеры зарубежного кино. Вып. 5. – М: Искусство, 1970. – 192 с.

 4. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. /1945 – 1986: Учеб. пос.-М.: Высш. шк.., 1988.-639 с.

 5. Алпатов М.В. Немеркнущее наследие: Кн. для учителя /Сост. С. П. Истратова. – М.: Просвещение, 1990.-303 с.

 6. Арманд Д.Л. Румыния: Физико-географическое описание. – М – Л.: АН СССР, 1946. – 260 с.

 7. Бєляєв Ю., Мішуков О. Болонський профес. Хрестоматія. – Херсон, 2005. – 276 с.

 8. Бирюков В.П. Париж. -М.: Просвещение, 1968. – 144 с.

 9. Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство 17- 18 вв. – Л.: Искусство, 1972. – 240 с.

 10. Болгария. – М.: Мысль, 1973. – 368 с.

 11. Британская империя. – М., 1943. – 464 с.

 12. Бусыгин А.В. Нидерланды. – М.: Мысль, 1986. – 125 с.

 13. Валев Э.Б. Болгария: Экономико-географическое описание. – М.: Географгиз, 1949. – 406 с.

 14. Васильев О.С. Встречи с Британией. – М.: Мол. Гвардия, 1977. – 208 с.

 15. Васильев Я.А. Исландия вчера и сегодня. – М.: Наука, 1986. – 152 с.

 16. Виргинский B.C. Очерки истории науки и техники 16-19 веков /до 70 х гг. 19 в.: Пос. для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 287 с.

 17. Всеобщая история искусства: В 6-ти т. /Под ред. В.В. Веймарна. – М.: АН СССР, 1956. – 468 с.

 18. Галкина Т.А. Италия. – М.: Мысль, 1985, – 152 с.

 19. Гарэн 3. Проблемы Итальянского Возрождения. – М.: Прогресс, 1986. –400 с.

 20. Глобалізація, Європейський союз та Україна: Незалежний союз та Україна. – № 19. – 2000. – 277 с.

 21. Глушенко И.Е. У зарубежных друзей. /Англия, Швеция, Дания, Болгария, Франция, Япония. – М.: АН СССР, 1957. – 472 с.

 22. Гнідан О., Мішуков О. Історія української літератури 70 – 90-х років ХІХ ст. // Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів: У 2-х томах. – К.: Вища школа, 2002 – 75 с.

 23. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М.: Искусство, 1990. – 396 с.

 24. Гусев В.І. Західна філософія Нового часу. 17 – 18 ст. – К.: Либідь, 2000. – 368 с.

 25. Дебур А. Дипломатическая история Европы: В 2-х т.Т.1,2. – М.: ИЛ, 1947. – 482 с.

 26. Делакруа Э. Мысли об искусстве, о знаменитых художниках. – М.: АН СССР, 1960. – 282 с.

 27. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. пос. для студ. пед. Вузов. – М.: Гум. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 432 с.

 28. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 200 с.

 29. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. Вып. 2. Северное Возрождение, страны Западной Европы 17-18 вв., Россия 18 в. – 3-е изд., доп. – М.: Искусство, 1991. – 318 с.

 30. Дробков В.А. На перекрестке дорог, культур, истории: Очерки о Бельгии и Люксембурге. – М.: Мысль, 1989. – 186 с.

 31. Егер О. Всемирная история: В 4-х т. Т.1 – 4. М.: ACT, 199. – 696 с.

 32. Ефимов М. Скандинавия. – М.: Госполитиздат, 1940. – 72 с.

 33. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX в: Трактаты, статьи, эссе /Сост. Г.К. Косикова. – М.: МГУ, 1987. – 512 с.

 34. Зыков С.П. О Франции и французах. – М.: Политиздат, 1978. – 231 с.

 35. Искусство стран народов мира. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. /Под ред. Н.В. Баранова. – М.: АН СССР, 1962. – 696 с.

 36. Искусство и культура Италии эпохи Возрождения и Просвещения. – М.: Наука, 1997. – 265 с.

 37. Искусство. Книга для чтения. Живопись, скульптура, графика: архитектура. /Сост. М.В. Алпатов. – М.: Просвещение, 1969. – 542 с.

 38. История искусства зарубежных стран. Первобытное искусство. Древний Восток, античность. /И.В. Бозунова-Пестрякова. -М.: Изобразительное искусство, 1980. – 374 с.

 39. История западноевропейского театра. Т. 1,2. /Под ред.  С. С. Мокульского. – М.: Искусство, 1956. – 752 с.

 40. История английской литературы. – Т.З. – М.: АН СССР, 1958. – 732 с.

 41. История всемирной литературы: В 9-ти т. /Под ред. Ю.Б. Виппера. – М.: Наука, 1983. 830 с.

 42. История Древнего Рима. /Сост. К.П. Паневин. – СПб.: Полигон, 1998. – 893 с.

 43. История Европы: В 8-ми т. – М.: Наука, 1988. – 704 с.

 44. История искусства: Учеб. Для уч-ся. /А. Воротников. – Мн.: Литература, 1998. – 608 с.

 45. История итальянской литературы XIX – XX вв. /Под ред. И.П. Володина. – М.: Высш. шк., 1990.-286 с.

 46. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918 – 1945: Учеб. для студ. вузов. /Под ред. Е. Язькова. – М.: Высш. Шк., 1989. – 463 с.

 47. История средних веков: В 2-х т.: Учеб. пос. для вузов. /Под ред. С. Карпова. – М.: Изд-во МГУ: ИНФРА – М, 2000. – 432 с.

 48. История французской литературы. Т.З 187171917гг. -М.: АН СССР, 1959. – 584 с.

 49. История эстетической мысли: В 6-ти т. – М.: Искусство, 1985. – 464 с.

 50. Іванова І.Л. та ін. Історія опери: Західна Європа. 17 – 19 ст. – К.: Заповіт, 1998. – 384 с.

 51. Історія західних і південних слов'ян (з давніх часів до XX ст.: Курс лекцій: Навч. пос. для студ. історик, вищ. нач. закл. /За ред. B.I. Ярового. – К.: Либідь. – 2001. – 632 с.

 52. Історія світової культури: Культурні регіони: Навч. пос. для вузів. /Л.Т. Левчук. – К.: Либідь, 1997.-448 с.

 53. Історія світової та української культури. /В. Гречанко. – К.: Літера, 2000. – 464 с.

 54. Історія філософії: Підруч. для вищ. школи. /В.Г. Кремень та ін. – 2-ге вид., доп. – Харьків: Прапор, 2003. – 768 с.

 55. Карри – Линдал К. Европа. – М.: Прогресс, 1981. – 340 с.

 56. Карху Э.Г. История литературы Финляндии от истоков до конца 19 в. – Л. – Наука, 1979.-512 с.

 57. Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. – М.: Наука, 1986. – 512 с.

 58. Комики мирового экрана. – М.: Искусство, 1966. – 288 с.

 59. Конституція України. – К., 2006. – 64 с.

 60. Кривенко Н. Вокруг Европы. Заметки туриста. – М.: Госполитиздат, 1957. – 96 с.

 61. Крицкий Л.Г. Португалия.-М.: Мысль, 1981.- 128 с.

 62. Крывелев и.а. История религий: Очерки в 2-х т. – 2-е изд., дораб. – М.: Мысль, 1988. – 445 с.

 63. Куликова И.С. Философия и искусство модернизма. – 2-е доп. – М.: Политиздат, 1980. – 272 с.

 64. Культура Возрождения XVI века. – М.: Наука, 1997. – 362 с.

 65. Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. – М.: Наука, 1997. – 224 с.

 66. Культурология. История мировой культуры. /Под ред. А.Н. Марковой. – 2-е изд. Доп. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 600 с.

 67. Лазарев В.Н. Искусство проторенессанса. – М.: АН СССР, 1956. – 440 с.

 68. Любимов Л. Небо не слишком высоко. Золотой век итальянской живописи. – М.: Дет. лит., 1970.-224 с.

 69. Маккаи Л. Мир Ренессанса. – Будапешт: Корвина, 1984. – 168 с.

 70. Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие. – М.: изд. Сервис, 2000. – 416 с.

 71. Малая история искусств. Искусство Средних веков. Византия. Армения и Грузия. Болгария и Сербия. Древняя Русь. Украина и Белоруссия. /В. Тяжелов. – М.: Искусство, 1975. – 364 с.

 72. Малышев В.В. Вечный город. – М.: Сов. Россия, 1987. – 128 с.

 73. Марущак М.Й. Історія дипломатії XX ст.: Курс лекцій. – Львів: Бескид Біт, 2003. – 304 с.

 74. Мечников Б.А. Цифрами на карте обозначены /Бельгия, Нидерланды и др. – М.: Мысль, 1986. – 253 с.

 75. Миллер Ян. Шеренга великих композиторов. – Варшава, 1975. – 128 с.

 76. Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1980 – 2000.: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /Л. Гайдуков. – К.: Либідь, 2001. – 624 с.

 77. Мішуков О. В. Європейський контекст “Історії русів”. Монографія. —К., 1999.

 78. Мішуков О. В. Філологія. Історія. Культура. Зб.науквих праць у 2-х томах. –К.: Парламентське видавництво, 2002.

 79. Мишуков О. Прервалась связь времен... Херсон, 2002; Тбилиси, 2002.

 80. Мухин А.И. Австрия. – М.: Мысль, 1979. – 71 с.

 81. Налоговые системы зарубежных стран: Учеб. пос. для вузов. /Под ред. В.Г. Князева. – 2-е доп. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 191 с.

 82. НАТО.Довсідник. - Брюссель, 2001. – 608 с.

 83. Наукові записки. Києво-Могилянська Академія. Т.12. Політологія. – К.: КПВД "Педагогіка", 1999. – 96 с.

 84. Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка 1939 – 1975: Учеб. пос. для вузов. /Под ред. С.М. Стецкевича. – 3-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1978. – 575 с.

 85. Ортега-и-Гассет X. Что такое философия. – М.: Наука, 1991. – 408 с.

 86. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства: Навч. пос. для вузів. – 3-те вид., – К.: Либідь, 2001. – 360 с.

 87. Податкова політика в Європейському Союзі: Пер. англ.–К.: Представництво Європейської комісії, 2001. – 42 с.

 88. Поліщук Є.П. Історія культури: короткий довідник. – К.: Укр. центр духовної культури, 2000. – 196 с.

 89. Прага. /Под ред. И.А. Черкасова: Пер. с чешек. – М.: Прогресс, 1981. – 336 с.

 90. Прага: Орбис, 1957. – 38 с.

 91. Приезжайте в Чехословакию. /Под ред. В. Страки. – Прага: АРТИЯ, 1964. – 236 с.

 92. Радько О.Г. Культура Западной Европы и Америки XIX – XX ст.: Пос. для студ. истории. Фак. – Мн.: БГУ, 2002. – 79 с.

 93. Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: Основи, 1995. – 769 с.

 94. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX: Навч. пос. для студ. вузів. – К.: Либідь, 1998. – 988 с.

 95. Сбруєва А.А., Рисина М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах. – Суми: СДПУ, 2000. – 208 с.

 96. Себайн Дж. Торсон Т.Л. Історія політичної думки: К.: Основи, 1999. – 837с

 97. Сироткин В.Г. Бельгия – страна на европейском перекрестке. – М.: Знание, 1981. – 64 с.

 98. Скосырев В.А. В тени Большого Бена. (Англия)-М.: Известия, 1986. – 176 с.

 99. Смирнов В.П. Новейшая история Франции. 1918 – 1975.: Учеб. пос. для студ. вузов. -М: Высш. шк., – 1979. – 376 с.

 100. Современная западня философия: Словарь. /Сост. B.C. Малахов. – М.: Политиздат, 1991. – 414 с.

 101. Современная Испания. /Под ред. В.В. Загладина. – М.: Политиздат, 1983. – 383 с.

 102. Соколов М.Н. Швеция. – М.: Ш Географиздат, 1953. – 88 с.

 103. Сопоцинский О.И. Искусство западно-европейского Средневековья. – М.: Искусство. 1964. – 79 с.

 104. Страшунсий Д. Швеция /Под ред. Н. Адамова. – М.: Соцэкгиз, 1940. – 216 с.

 105. Терещенко ЮЛ. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. – К.: Перун, 1996. – 496 с.

 106. Тимашев А.К. Варшава. – М.: Просвещение, 1968. – 112 с.

 107. Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу. – К.: К.1.С., 2001. – 136 с.

 108. Токарев С.А. Религия в истории народов мир. – 4-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1986. – 576 с.

 109. Українська та зарубіжна культура. /За ред. М.М. Заковича. – К.: Т-во "Знання", 2000. – 622 с.

 110. Устименко Ю. Познакомьтесь: Ирландия. – М.: Мысль, 1978. – 205 с.

 111. Фіцула М.М. Педагогіка: Пос. для вищ. пед. закл. освіти. – К.: Академія, 2002. – 528 с.

 112. Франция и ее владения. – М.: Сов. Энциклопедия, 1948. – 800 с.

 113. Хома Н.М. Історія держави і право зарубіжних країн: Навч. пос. для студ. вищ. закл. освіти. – К.: Каравела, 2003. – 480 с.

 114. Хохловкина А. Западно-европейская опера. Конец 18-1 половина 19 века: Очерки. -М.: Музгиз, 1962. – 368 с.

 115. Царенко О.М. Захарчук А.С. Економічна історія України і світу: Навч. пос. для студ. вузів. – Суми: Університетська книга, 2001. – 310 с.

 116. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии: Древний мир – эпоха Просвещения: Сб. статей. /Сост. П.С. Гуревич. – М.: Политиздат, 1991. – 461 с.

 117. Універсал національної єдності. – К., 2006. – 12 с.

 118. Шахова К.А. Творчество великих европейских художников 15 – 18 вв. – 2-е изд. К.: Виш. шк.. 1980. – 176 с.

 119. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних правових вчень. – К.: Юрінком, 1999. – 304 с.

 120. Юрьев Ю.Н. В стране валланов и фламанцев. (Бельгия) – М.: Мысль, 1965. – 72 с.

 121. Яровий В.І. Історія західних та південних словян: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1996. – 406 с.


Методичне видання


Мішуков Олег Васильович


Європейські студії


(Навчально-методичний посібник)


ISBN 966-630-037-0


Технічний редактор – Дудченко С.Г.


Підписано до друку 31.08.06.
Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Друк різографія.
Гарнітура Arial. Умовн.друк.арк. 1,75. Наклад 200 прим.


Віддруковано у ТОВ "Айлант"

73000, Україна, м.Херсон, пров.Пугачова, 5/20.
Тел.: 26-67-22.
Схожі:

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра історії світової літератури І культури О. Мішуков Європейські студії (Навчально-методичний посібник) iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра історії світової літератури І культури О. Мішуков Історія зарубіжної літератури І культури (Навчально-методичний посібник)
Асоціації культурологів України, головою спеціалізованої вченою ради по захисту кандидатських дисертацій з літературознавства. Автор...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра історії світової літератури І культури О. Мішуков Європейські студії (Навчально-методичний посібник) iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв паспорт кафедри психології та педагогіки мистецької освіти (навчально-методичний посібник)
Під загальною редакцією завідувача кафедри кандидата психологічних наук, доцента Т. А. Демидової
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра історії світової літератури І культури О. Мішуков Європейські студії (Навчально-методичний посібник) iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник)
За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т....
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра історії світової літератури І культури О. Мішуков Європейські студії (Навчально-методичний посібник) iconХерсонський державний університет горбонос Ольга В’ячеславівна
...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра історії світової літератури І культури О. Мішуков Європейські студії (Навчально-методичний посібник) iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти і науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра історії світової літератури І культури О. Мішуков Європейські студії (Навчально-методичний посібник) iconСписок рекомендованої літератури
Аксіологічні основи психологічної культури особистості: навчально-методичний посібник / В. В. Рибалка. – К.: Апн україни, Ін-т пед...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра історії світової літератури І культури О. Мішуков Європейські студії (Навчально-методичний посібник) iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Спеціальності: 010103 Педагогіка І методика середньої освіти. Музика. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра історії світової літератури І культури О. Мішуков Європейські студії (Навчально-методичний посібник) iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра культурології
Спеціальності: 040101. Психологія. Спеціалізація: художня культура, режисура молодіжних театрів
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра історії світової літератури І культури О. Мішуков Європейські студії (Навчально-методичний посібник) icon11 вересня 2012 р. (вівторок) Методичний семінар кафедри світової літератури
Викладання історії світової літератури для студентів факультету іноземних мов, філософського факультету, факультету культури і мистецтв:...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра історії світової літератури І культури О. Мішуков Європейські студії (Навчально-методичний посібник) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра музичного мистецтва І хореографії Кафедра вокалу та хорових дисциплін затверджую
Спеціалізація: художня культура, інструментально – виконавська майстерність; вокально – хорове мистецтво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи