Закон України \"Про колективні договори І угоди\", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди) icon

Закон України "Про колективні договори І угоди", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди)
Скачати 101.21 Kb.
НазваЗакон України "Про колективні договори І угоди", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди)
Дата02.11.2012
Розмір101.21 Kb.
ТипЗакон

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Ректор Херсонського

державного університету__________ проф..Ю.І. Бєляєв

“ __ “ ___________ 2010 р.


ПРОГРАМА

навчання з курсу “Безпека життєдіяльності” для керівних кадрів освіти: проректорів з напрямків діяльності, директорів і заступників директорів інститутів, деканів і заступників деканів факультетів, директорів: СОТ “Буревісник”, видавництва, бібліотеки, навчально-тренувального та навчально-інформаційного центрів, агробіостанції-ботанічного саду та спеціалістів з безпеки життєдіяльності (36 год.)


Тема І. Законодавство про працю. (4 год.)

Кодекс законів про працю України і охорона праці. Закон України “Про колективні договори і угоди”, Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди).

Правила внутрішнього розпорядку. Забезпечення здорових і безпечних умов праці та навчання відповідно до закону “Про охорону праці”.

Праця жінок та неповнолітніх.

Індивідуальні трудові спори. Відповідальність за порушення законодавства про працю.


Тема ІІ. Законодавство про охорону праці. (4 год.)

Поняття безпеки життєдіяльності. Соціально-економічне значення безпеки життєдіяльності. Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності: Конституція України, закони України про охорону праці, охорону здоров’я, пожежну безпеку, дорожній рух, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, використання ядерної енергії та радіаційний захист, Кодекс законів про працю України, цивільну оборону.

Державне управління охороною праці. Державний нагляд за охороною праці.

Державні міжгалузеві нормативні акти з охорони праці.

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Трудовий договір і охорона праці. Соціальне страхування.

Положення про навчання і перевірку знань працівників, учнів, студентів з питань охорони праці (види, періодичність, зміст).

Положення про службу охорони праці, основні завдання, функціональні обов’язки та права.

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

Штрафні санкції до організацій, навчальних закладів за порушення нормативних актів з охорони праці.

Національний науково-дослідний інститут охорони праці.

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

Порядок повідомлення Міносвіти про нещасний випадок в установі, закладі освіти.


Тема ІІІ. Пожежна безпека. (4 год.)

Закон України “Про пожежну безпеку”. Основні документи, що регламентують роботу по забезпеченню пожежної безпеки об’єктів.

Пожежна служба: положення про службу, основні завдання, функціональні обов’язки та права.

Обов’язки керівника об’єкту та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта.

Основні причини пожеж на об’єктах. Утримання територій об’єкта, джерела протипожежного водопостачання, протипожежний режим. Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і навчальних приміщеннях, при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, при проведенні електрогазосварювальних (різальних), паяльних та інших вогневих робіт.

Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем пожежегасіння і автоматичної пожежної сигналізації.

Призначення та місцезнаходження на об’єкті засобів пожежегасіння, противопожежного обладнання та інвентарю. Правила їх використання. Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону, газорятувальні та інші рятувальні аварійні служби. Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання пожеж та загибелі людей на них. Порядок повідомлення Міносвіти про пожежу в установі, закладі освіти.

Тема ІV. Радіаційна безпека. (2 год.)

Радіонукліди та їх характеристики. Іонізуючі випромінювання (рентгенське). Джерела опромінювання людини. Радіаційний фон. Радіаційнонебезпечні об’єкти в Україні. Принципи і норми радіаційної безпеки. Протирадіаційний захист населення. Індивідуальні і колективні засоби захисту. Правила поведінки людей на забруднених територіях. Профілактика радіаційних уражень.

Запобігання накопичення радіонуклідів в організмі людини. Служба радіаційної безпеки.


Тема V. Безпека дорожнього руху. (2 год.)

Закон України “Про дорожні рух”. Правила дорожнього руху, їх значення в забезпеченні порядку і безпеки дорожнього руху.

Служба безпеки дорожнього руху в управліннях освіти, навчальному закладі: положення про службу, основні завдання, функціональні обов’язки та права.

Знаки дорожні та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація. Дорожня розмітка та її характеристика. Засоби регулювання дорожнього руху. Умови перевезення людей. Вимоги перевезення людей. Вимоги до водіїв і транспортних засобів. Перевезення дітей. Небезпечні наслідки невиконання Правил перевезення дітей. Порядок повідомлення Міносвіти про дорожньо-транспортні пригоди з вини водіїв підвідомчого транспорту.


Тема VІ. Електробезпека. (2 год.)

Електротравматизм. Основні причини та шляхи зниження його рівня. Небезпечні величини електроструму. Залежність дії електроструму на людину від тривалості дії, умов, середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини.

Заземлення та занулення електроустановок. Їх захисна дія. Допустимі величини опору.

Заходи безпеки при роботі з електроінструментами, понижуючими трансформаторами, переносними світильниками тощо. Порядок виконання робіт в діючих електроустановках: наряд-допуск, інструктаж, групи електробезпеки.


Тема VІІ. Вибухобезпека. (2 год.)

Загальні закономірності залежності масштабів зруйнування і тяжкості наслідків аварій. Фактори, що характеризують небезпеку вибуху.

Вибір засобів контролю управління і проти аварійного захисту. Ліквідація аварій. Небезпека петард та ін.


Тема VІІІ. Безпека поводження на воді. (2 год.)

Нормативна база безпечного поводження на воді. Навчальна програма та план-графік проводження навчального матеріалу початкового навчання плаванню. Правила безпеки поводження на воді: перевірка стану місця плавання, особливо стану дна, оцінка сприятливості метеорологічних умов. Правила дотримання гігієни та заходи щодо попередження простудних захворювань. Перегрівання. Переохолодження. Прийоми рятування потерпілих на воді. Надання першої, долікарняної допомоги потерпілому.

Інструкція № 9. товариства рятування на водах України.


Тема ІХ. Поводження в надзвичайних ситуаціях. (2 год.)

Характеристика надзвичайних ситуацій. Землетруси. Урагани. Пожежі. Наслідки аварій і катастроф на АЕС. Наслідки аварій і катастроф на підприємствах, що виробляють або використовують сильнодіючі отруйні речовини. Зсунення ґрунту, селеві потоки. Снігові лавини. Катастрофічне затоплення, як наслідок паводків, руйнування гребель водосховищ.

Організація життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. Порядок повідомлення Міністерство Освіти України про надзвичайні ситуації в установі.


Тема Х. Цивільна оборона. (2 год.)

Прогнозування можливих надзвичайних ситуацій. Планування дій об’єкту в умовах надзвичайних ситуацій (організація спостереження і розвідки, зв’язок і оповіщення, захист людей з допомогою індивідуальних та колективних засобів захисту, евакуація, інженерна розвідка і розгородження, пожежетушіння, рятівні роботи, надання невідкладної медичної допомоги, евакуація і охорона матеріальних цінностей, охорона громадського порядку, матеріальне і транспортне забезпечення).

Підготовка керівного складу до дій у надзвичайних ситуаціях.

Формування і підготовка створення необхідних об’єктів невоєнізованих формувань. Підготовка всіх людей до дій у надзвичайних ситуаціях.

Підготовка матеріальних та інженерно-технічних засобів до надзвичайних ситуацій.


Тема ХІ. Профілактика побутового травматизму. (2 год.)

Нещасні випадки невиробничого характеру (побутові травми, механічні ушкодження від контакту з тваринами, травми, отримані по дорозі на роботу/ з роботи тощо. Запобігання побутового травматизму в житлових та підсобних приміщеннях на комунально-побутових та торгівельних об’єктах, що обслуговують населення, присадибних ділянках, у місцях відпочинку та масового перебування людей, на транспортні тощо.

Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру в побуті, на дорогах і ін.


Тема ХІІ. Психологія безпеки життєдіяльності. (2 год.)

Фізіологічна та психологічна основи навчального та трудового процесу. Пристосування людини до навколишніх умов навчання та праці (промислова оптика, ритми і темпи роботи, гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці. Зв’язок “людина-машина”. Ергономічні вимоги.

Методи пропаганди та агітації з безпеки життєдіяльності. Посадові інструкції, встановлення обов’язків, прав і відповідальності за створення безпечних умов навчання та праці.

Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальні пофарбування, знаки безпеки. Засоби колективного захисту. План ліквідації аварії. План евакуації з приміщень у випадку пожежі, аварії. (2 год.)


Тема ХІІІ. Охорона навколишнього середовища. (2 год.)

Законодавчі акти з раціонального природокористування. Відповідальність керівників за порушення раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища. Ресурсозберігаючі технології, оцінка на екологічну припущенність. Забруднення води, повітряної сфери, земель та прогноз забруднення, науково-технічні проблеми природокористування, провідні екологічно допустимі технології.

Очисні споруди. Безвідходні технології. Методи рекультиваційних робіт. Озеленення промислових зон.


Тема ХІV. Надання першої допомоги при нещасних випадках. (2 год.)

Перша допомога: її правильність, доцільність, швидкість, рішучість, спокій. Черговість надання першої допомоги.

Медична аптечка, її склад, правила використання медикаментів.

Перша допомога при кровотечі. Зупинка кровотечі.

Прийоми реанімації. Підготовлення потерпілого до реанімації. Непрямий (закритий) масаж серцевої м’язи.

Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах та розтягненні м’язів, пораненнях, переломах, ушкоджені хребта та кісток тазу, утоплені.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних, термічних опіках та опіках очей, при тепловому та сонячному ударі, при обмороженні та замерзанні, непритомності, травматичному шоці, отруєні.

Правила транспортування потерпілих.


Література:

 1. Конституція України.

 2. Кодекс законів про працю України.

 3. Закон України “Про охорону праці”.

 4. Закон України “Про пожежну безпеку”.

 5. Закон України “Про охорону навколишнього середовища”.

 6. Закон України “Про охорону здоров’я”.

 7. Збірник “Міжнародне законодавство про охорону праці”. 3 томи.

 8. Збірник “Законодавство України про охорону праці”. 4 томи.

 9. Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону праці”.

 10. “Пожежна безпека” (нормативні акти та інші документи).

 11. Правила охорони праці на автомобільному транспорті.

 12. Правила захисту від статичної електрики.

 13. Каталог основних засобів забезпечення пожежної безпеки.

 14. Методичний посібник з питань експлуатації та застосування вогнегасників.

 15. Обладнання та експлуатація котелень (запитання і відповіді).

 16. Правила безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів.

 17. Збірник “Сертифікація в Україні” (нормативні акти та інші документи).

 18. Положення про розслідування та облік нещасних випадків в навчальних закладах.

 19. Положення про організацію роботи з охорони праці порядок розслідування нещасних випадків в навчально-виховних закладах (наказ Міносвіти від 30.11.93 року № 429).

 20. Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаних з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці (наказ Держнаглядохоронпраці України від 30.12.94 року № 130).

 21. Положення про службу охорони праці університету.

 22. Положення про громадських уповноважених з питань охорони праці.

 23. Положення про Комісію з питань охорони праці університету.

 24. Положення про Комісію з навчання, інструктажів та перевірки знань працівників університету з питань охорони праці.

 25. Положення про систему адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці в університеті.

 26. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

 27. Закон України “Про цивільну оборону”.

 28. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. (ПТБ).


Інші джерела:


 1. Безопасность. Учебное пособие. — М., 1995. Бурдіян Г., Дерев’янко В., Кривульченко А. Навколишнє середовище та його охорона. — К., 1993.

 2. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие / Под ред. Э. А. Арустамова. — М.: Маркетинг, 1999. Васильчук М. В., Вінокурова Л. Е., Тесленко М. Я. Основи охорони праці. — К.: Просвіта, 1997.

 3. Денисенко Г. Ф. Охрана труда. — М.: Высшая школа, 1985.

 4. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. — Львів: Афіша, 1999.

 5. Збірник чинних нормативних документів з охорони праці. Том 1, 2. / За ред.

проф. Ю.І. Бєляєва, Л.Т. Гармаша. – Херсон: вид. ХДУ, 2008. – 220с.

 1. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності./ За ред.

Васильчик М.В. – 3–41 К.: Основа, 2007. – 944с.

 1. Керб Л. П. Производственная санитария и охрана труда. — К., 1985.

 2. Количественные оценки тяжести труда. Межотраслевые методические рекомендации. — М.: Экономика, 1988.

 3. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці. — К., 2000.

 4. Купчик М. П., Гандзюк М. П., Степанець І. Ф. та ін. Основи охорони праці. — К.: Основа, 2000.

 5. Кутиркін А. М., Лук’янченко Н. Д. Економіка охорони праці. — Донецьк: ІЕП НАН України, 1996.

 6. Методические рекомендации по комплексной оценке социально-экономической эффективности мероприятий по улучшению условий и охраны труда. — М., 1985.

 7. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів поліпшення умов і охорони праці. — К.: Основа, 1999.
 1. Методичні рекомендації з охорони праці для керівників і працівників з охорони праці підприємств сільського господарства. / Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.: Київ. – 2008. – 38с.

 2. Науково-практичний коментар до закону України «Про охорону праці». — К., 1996.

 3. Осокин В. В., Сорока И. В. Охрана труда в торговле. — Донецк, 1998.

 4. Перша невідкладна допомога при найбільш типових травмах. / Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.: Київ. – 2009. – 18с.

 5. Рыбалко В. И. Ответы на вопросы по охране труда и производственной среды. — Донецк, Донбас, 1990.

 6. Рекомендации о защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах. МБТ. — Женева, 1991.

 7. Ткачук К. Н., Иванчук Д. Ф. и др. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. — К.: Техника, 1991.

 8. Тематичний посібник з охорони праці та профілактики виробничого травматизму для керівників і працівників з охорони праці підприємств сільського господарства. / Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.: Київ. – 2008. – 38с.

 9. Экология и безопасность жизнедеятельности / Под ред. Л. А. Муравья. — М.: Юнити, 2000.

 10. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г. Т. Меликьяна, Р. П. Колосовой. — М.: изд-во МГУ, 1996.Начальник відділу охорони праці

і техніки безпеки Сенчин М.М.


ПОГОДЖЕНО

Перший проректор Херсонського

державного університету

________________ проф..О.В.Мішуков

“__ “ ___________ 2010 р.
Схожі:

Закон України \"Про колективні договори І угоди\", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди) iconЗакон україни про колективні договори І угоди
Цей Закон визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів І угод з метою сприяння регулюванню трудових...
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди) iconЗакон україни про колективні договори І угоди
Цей Закон визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів І угод з метою сприяння регулюванню трудових...
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди) iconЗакон україни про колективні договори І угоди

Закон України \"Про колективні договори І угоди\", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди) iconТема правові засади соціального партнерства. Колективні договори І угоди колективні трудові спори
Неприпустимість заборони діяльності щодо укладення та виконання колективних договорів І угод
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди) iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди) iconПоложення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди) iconПоложення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди) iconШановні учасники конференції!
Договір укладено відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди) iconКолективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки
Закону України «Про колективні договори І угоди», Генеральної, галузевої угод, Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Закон України \"Про колективні договори І угоди\", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди) iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина»
Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи