Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання) icon

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання)
Скачати 93.82 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання)
Дата07.06.2013
Розмір93.82 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання Вченої ради

Херсонського державного університету

від 22 квітня 2013 р. № 9

м. Херсон
Голова Вченої ради університету Ходосовцев О.Є.

Секретар Вченої ради університету Стеценко Н.М.

Присутні: 61 член Вченої ради університету з 71.

Запрошені: Лаврикова О.В., декан факультету природознавства, здоров’я людини і туризму.


Про рекомендацію до друку


По доповіді Карташової І.І. щодо рекомендації до друку Вчена рада університету


УХВАЛИЛА (одноголосно):

Рекомендувати до друку навчальні та навчально-методичні праці викладачів ХДУ:Автор

Назва посібника

1

2

3

1.

Яковлева С.Д.

Психопатологія. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання).

2.

Яковлева С.Д.

Невропатологія. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів І курсу напряму підготовки 6.010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання).

3.

Машкова О.В.,

Меркулова О.О.

Геокологічні основи туризму. Методичні рекомендації до проведення семінарських і практичних робіт для студентів напрямів підготовки 6.040104. Географія* 6.140103. Туризм.

4.

Гурова А.І.

Всуп до спеціальності. Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять для студентів ВНЗ напряму підготовки 6.010203. Здоров’я людини всіх форм навчання.

5.

Цуркан І.М.

Основи туризмознавства. Навчально-методичні рекомендації для студентів І курсу напряму підготовки 6.140103. Туризм.

6.

Савченко М.І.

Атлетизм та силові види спорту. Навчальний посібник для студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання, напряму підготовки: 6.012001. Спорт 6.010202. Фізичне виховання

7.

Лановенко О.Г.

Словник-довідник з екології. Навчальний посібник для студентів екологічних та біологічних спеціальностей університетів.

8.

Попович І.С.

Оптимізація розвитку соціально- психологічних очікувань у студентській групі. Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ.

9.

Бахтіарова Т.В.

Художня своєрідність поетичної творчості М. Вінграновського. ^ Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки Філологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання.

10.

Цуркан І.М.

Основи туризмознавства. Збірник тестових завдань для студентів І курсу напряму підготовки 6.140103. Туризм.

11.

Кострицький В.Г.,

Дубовик Л.П.

Теорія механізмів і машин. Практикум до змістового модуля “Динамічне дослідження плоских механізмів” для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання галузі знань 0101. Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010104. Професійна освіта. Профіль: Технологія виробництва і переробки продуктів сільськоо господарства.

12.

Тропіна Н.П.,

Гладкова Р.Я.,

Недбайло С.І.,

Резніченко Н.О.,

Прохоренков В.М.,

Черкун Л.І.,

Югай К.П.

Збірник авторських програм навчальних дисциплін кафедри російської мови та загального мовознавства підготовки “бакалаврів”, “спеціалістів”, “магістрів” за напрямом 6.020303. Філологія (російська, українська мова та література)*; Філологія (російська, англійська мова та література)*; Філологія (англійська мова та література)* Спеціалізація: польська мова 7.02030302. Мова і література (російська, українська)*; 7.02030302. Мова і література (англійська, російська)*; 8.020303. Філологія (російська мова та література)*; 8.02030302. Мова і література (англійська)*.

13.

/за заг. ред.

Н.І. Ільїнської

Збірка авторських навчальних програм дисциплін кафедри світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова.

14.

Мироненко О.В.

Сучасна українська мова з практикумом. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів за напрямом 6.010101. Дошкільна освіта.

15.

Кіщенко Ю.В.

Вступ до перекладознавства. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.020303 Філологія (переклад).

16.

Кіщенко Ю.В.

Порівняльна граматика англійської та української мов. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.020303. Філологія (переклад).

17.

Кіщенко Ю.В.

Методика викладання іноземної мови. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.020303. Філологія (англійська мова та література)* спеціалізація: турецька мова.

18.

Михайловська Г.О.

Методика викладання мов. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму 6.020303. Філологія (російська, українська мова та література).

19.

Гульчин М.Б.

Спецкурс з польської мови “Порівняльна граматика польської та української мов.” Авторська програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму 6.020303. Філологія (англійська мова та література) спеціалізація: польська мова.

20.

Гульчин М.Б.

Практичний курс польської мови. Авторська програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” напряму 6.020303. Філологія (англійська мова та література). Спеціалізація: полька мова; спеціальності: 7.02030302 Мова і література (англійська); 8.02030302 Мова і література (англійська).

21.

Мунтян С.В.

Риторика. Авторська програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму 6.020303. Філологія (російська, українська мова і література).

22.

Михайловська Г.О.

Основи мовленнєвої комунікації. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму 6.020303. Філологія (російська, українська мова та література).

23.

Кострицький В.Г.

Опір матеріалів. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР “бакалавр” напряму підготовки 6.010104. Професійна освіта.

24.

Кострицький В.Г.

Технічна механіка (розділ: Теорія механізмів і машин). Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР “бакалавр” напряму підготовки 6.010103. Технологічна освіта.

25.

Кострицький В.Г.

Стандартизація управління якістю та сертифікація. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР “бакалавр” напряму підготовки 6.010103. Технологічна освіта.

26

Дзюндзя О.В.

Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР “бакалавр” напряму 6.140101. Готельно-ресторанна справа.

27.

Дзюндзя О.В.

Основи курортної справи. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР “бакалавр” напряму 6.140101. Готельно-ресторанна справа.

28.

Носова І.О.

Економіка сільськогосподарського виробництва, маркетинг. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР “бакалавр” напряму 6.010104. Професійна освіта.

29.

Носова І.О.

Інформаційні технології в готельному і ресторанному бізнесі. Авторська програма варіативної навчальної дисципліни підготовки ОКР “бакалавр” напряму 6.140101. Готельно-ресторанна справа.

30.

Чепок В.І.

Технічна механіка (розділ “Деталі машин”). Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР “бакалавр” напряму підготовки 6.010103. Технологічна освіта.

31.

Акішина М.О.

Інформаційні технології в перекладацькій діяльності. Авторська програма варіативної навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму 6.020303. Філологія (переклад).

32.

Колкунова В.В.

Країнознавство. . Авторська програма варіативної навчальної дисципліни підготовки “бакалавр” напряму 6.020303. Філологія (англійська мова та література)*. Спеціалізація: турецька мова.

33.

Черевань В.М.

Американський варіант англійської мови. Авторська програма навчальної дисципліни за вибором студента підготовки “бакалавр” напряму 6.020303. Філологія (переклад).

34.

Просяннікова Я.М.

Практична фонетика англійської мови. Авторська програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.020303. Філологія (англійська мова та література)* спеціалізація: турецька мова.Голова Вченої ради університету О.Є. Ходосовцев


Секретар Вченої ради університету Н.М. Стеценко


^
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання Вченої ради

Херсонського державного університету

від 22 квітня 2013 р. № 9

м. Херсон
Голова Вченої ради університету Ходосовцев О.Є.

Секретар Вченої ради університету Стеценко Н.М.

Присутні: 61 член Вченої ради університету з 71.

Запрошені: Лаврикова О.В., декан факультету природознавства, здоров’я людини і туризму.


Про рекомендацію до друку


По доповіді Карташової І.І. щодо рекомендації до друку Вчена рада університету


УХВАЛИЛА (одноголосно):

Рекомендувати до друку та для надання Грифа МОН України посібники:


1.

Євтухова С.М.

Паблік Рилейшнз. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030601. Менеджмент ОКР “бакалавр”.

2.

Петухова Л.Є.,

Анісімова О.Є.

Фребельпедагогика хрестоматія. Для студентів 3, 4 курсу напряму підготовки 6.010101. Дошкільна освіта 6.010102. Початкова освіта.

3.

Решнова С.Ф.,

Пилипчук Л.Л,,

Малєєва Н.Т.

Хімія біоорганічна. Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.040102. Біологія* денної і заочної форми навчання.

4.

Байша К.М.

Англійська мова для студентів економічних спеціальностей ВНЗ. Навчально-методичний посібник.

5.

Корольова І.І.,

Блах В.С.


Моніторинг результатів освітньо-наукового процесу у ВНЗ. Навчально-методичний посібник.

6.

Беляєв Ю.І.

Простое синтаксически осложненное предложение в современном русском литературном языке. Навчально-практичний посібник для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.020303. Філологія “російська, англійська мова та література.”*Голова Вченої ради університету О.Є. Ходосовцев


Секретар Вченої ради університету Н.М. Стеценко

Схожі:

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання) iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів денної, заочної І екстернатної
Методика навчання біології (розділи “Людина”, “Біологічні основи поведінки людини”) методичні рекомендації до проведення практичних...
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання) icon«Корекційна освіта»
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напрям підготовки 010105 «Корекційна освіта»
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання) iconМетодичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання
Методичні рекомендації схвалено Рекомендовано до друку на навчально-методичній раді науково-методичною радою Інституту природознавства...
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання) iconМетодичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Методичні рекомендації до написання випускних робіт для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності «Українська...
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання) iconМетодичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсу напряму підготовки 030301. Журналістика денної та заочної форм навчання
Державний екзамен з теоретичних та практичних аспектів англійської мови та практики усного та писемного перекладу. Методичні рекомендації...
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання) iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу " Навчання та виховання дітей з особливими потребами" для студентів спеціальності 010100 Дефектологія
Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу “Навчання та виховання дітей з особливими потребами” для студентів...
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання) iconПлан практичних (семінарських) занять з основ соціальної реабілітації для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності Корекційна освіта (за нозологіями) на 2012-2013 н р
План практичних (семінарських) занять з основ соціальної реабілітації для студентів V курсу денної форми навчання
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання) iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни “Університетська освіта” для...
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання) iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «економіка І організація виробництва» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання
«Економіка І організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 050701 – «Електротехніка...
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання) iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи