Рішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи» icon

Рішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи»
Скачати 72.57 Kb.
НазваРішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи»
Дата23.06.2013
Розмір72.57 Kb.
ТипРішення

РІШЕННЯ
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи»


З 15 по 16 травня 2013 року на базі Херсонського державного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи».

Організаторами конференції були

 • Міністерство освіти і науки України;

 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти;

 • Національна академія педагогічних наук України;

 • Інститут педагогіки НАПН України;

 • Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;

 • Журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї»;

 • Херсонський державний університет;.

Тематика конференції охоплювала основні питання методики викладання інформатики у школі та вузі, підготовки і підвищення кваліфікації учителів у сфері інформаційних технологій протягом усього життя та включала такі тематичні напрямки:

 • Психолого-педагогічні аспекти використання інформаційних технологій в освіті.

 • Методика навчання інформатики в основній школі.

 • Підготовка та перепідготовка кадрів в умовах реалізації Державної цільової програми «Сто відсотків».

 • Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання: проблеми створення і застосування.

 • Інформаційні технології в управлінської діяльності навчальних закладів.

На конференцію було подано 61 статтю українською, російською та англійською мовами. Кожна стаття пройшла подвійне сліпе рецензування членами програмного комітету та редакційної колегії збірника наукових праць «Інформаційні технології в освіті». До складу експертів увійшли 8 докторів педагогічних наук, 3 доктори фізико-математичних наук, 7 кандидатів педагогічних наук, 4 кандидати фізико-математичних наук, та по одному кандидату технічних і філософських наук.

Високий рівень зацікавленості в участі у конференції було доведено тим, що авторами статей стали 9 докторів наук та 19 кандидатів наук. Статті з найвищою оцінкою були опубліковані у збірнику наукових праць «Інформаційні технології в освіті» - випуск 15.

У збірку матеріалів конференції увійшли 49 тез доповідей та детальна програма конференції. В роботі конференції прийняли участь 16 запрошених доповідачів, серед яких:

 • Провідні науковці:

  • Биков Валерій Юхимович – директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, д.т.н., професор, дійсний член НАПН України;

  • Спірін Олег Михайлович – заступник директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, д.пед.н.

  • Співаковський Олександр Володимирович – перший проректор Херсонського державного університету, д.пед.н., професор;

  • Лапінський Віталій Васильович – завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України, к.ф.-м.н., доцент;

  • Сєдов Євген Петрович – проректор з інноваційних та інформаційних технологій Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського к.т.н., доцент.

 • Представники МОНУ

  • Паньков Андрій Вікторович – науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

 • Автори програм і навчальних підручників з інформатики:

  • Шакотько Віктор Васильович – заступник директора Кременчуцького педагогічного училища;

  • Чернікова Людмила Антонівна – завідувач кафедри Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, к.пед.н;

  • Карташова Любовь Андріївна – д. пед. н., професор;

  • Барна Ольга Василівна – кафедри фундаментальних дисциплін Чортківського інституту підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету, к.пед.н., доцент;

  • Тихонова Тетяна Валентинівна – доцент кафедри прикладної математики та інформаційних комп'ютерних технологій Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, к.пед.н., доцент.

 • Партнери конференції:

  • Свириденко Ольга Сергіївна – керівник програми «Партнерство в навчанні» Майкрософт Україна;

  • Примаченко Олексій Іванович – тренер з продукції Intel;

  • Волинець Максим Валентинович – тьютор відділу системних рішень компанії Panasonic;

  • Кочарян Артур Борисович – координатор програми Microsoft ʺШколи-новаториʺ.

Серед учасників, які приїхали на конференцію були 1 дійсний член НАПН України 11 професорів, докторів наук та 31 кандидат наук з України, 3 старших наукових співробітника, 18 методистів з інформатики обласних інститутів післядипломної освіти, 12 завідувачів кафедр вищих навчальних закладів, 11 учителів загальноосвітніх шкіл міста Херсона.

Робота конференції надала учасникам нового імпульсу в зміцненні міжнародного співробітництва, забезпеченні розвитку ІТ-освіти з урахуванням потреб ІТ-бізнесу.

Було визначено ряд проблем, що перешкоджають активному розвитку інформаційних технологій у нашій країн. Учасниками конференції було розроблено ряд рекомендацій, що сприятимуть активному розвитку освіти у галузі ІКТ.

^ РЕКОМЕНДАЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Президії НАПН України

Продовжити роботу щодо розроблення критеріїв та показників рівнів сформованості та оцінювання ІТ-компетентності педагогічних працівників, розробити систему моніторингу та сертифікації з цього питання.

Міністерству освіти і науки України

 1. Порушити клопотання щодо внесення змін до наказу №128 від 20.02.2002 р. про поділ класів на підгрупи, врахувавши необхідність поділу класів на підгрупи під час проведення всіх уроків з інформатики, інформаційних технологій та «Сходинок до інформатики».

 2. Узгодити зазначений документ із наказом №407 від 20.05.2004 р. «Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання ЗНЗ» щодо забезпечення кожного учня окремим робочим місцем за комп’ютером.

 3. Порушити клопотання щодо оновлення Державних санітарних правил і норм роботи учнів за комп’ютером.

 4. Активувати роботу з підготовки галузевих стандартів з Інформатики для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр». Розширити склад робочих груп з його створення за рахунок фахівців Національної академії педагогічних наук України, Національної академії наук України ім.Б. Патона.

 5. Збільшити державне замовлення для ВНЗ на спеціальність Інформатика*, в першу чергу для педагогічних університетів.

 6. Дати роз’яснення щодо проходження атестації вчителів інформатики, які викладатимуть предмет «Сходинки до інформатики».

 7. Надати офіційного статусу в Україні Міжнародному конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер».

 8. Внести зміни в положення про конкурс «Учитель року» щодо необхідності оцінювання всіх матеріалів, поданих на конкурс учасниками.

 9. Забезпечити постачання у бібліотеки вищих навчальних закладів, які готують учителів інформатики, комплектів нових підручників з інформатики для школи.

 10. Повернути 5-6 годин математики в школі.

 11. Забезпечення проведення технологічного коридору для системних досліджень.

 12. Сприяти розвитку і поширення технологій дистанційного навчання, новітніх електронних навчальних засобів і ресурсів у підготовці фахівців з інформатики, удосконалення нормативно-правової бази цього процесу.

Інституту інноваційних технологій та змісту освіти

 1. Внести в лист про методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2013-2014 н.р. пояснення щодо особливостей викладання інформатики в 5-х класах, в яких учні вже вивчали інформатику («Сходинки до інформатики», «Скарбниця знань», «Комп’ютерленд» тощо) в початковій школі.

 2. Внести в лист про методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2013-2014 н.р. дозвіл на використання програми з інформатики для 5-9 класів для навчальних закладів і класів з поглибленим вивченням природничо-математичних дисциплін і в класах з поглибленим вивченням інших предметів.

 3. Планувати проведення науково-методичних семінарів, практикумів, тренінгів для завідуючих кабінетами (методистів) інформатики ОІППО України двічі на рік.

 4. Розробити та увести в дію Положення про сертифікацію дистанційних електронних навчальних курсів.

В системі післядипломної педагогічної освіти

 1. Обласним ІППО посилити роботу щодо методичної та предметної підготовки вчителів інформатики.

 2. ЦІППО спланувати неперервну предметну підготовку завідуючих кабінетами (методистів) інформатики ОІППО України щодо постійного оновлення фахових знань.

 3. Забезпечити перепідготовку учителів зі стандарту ECDL кожні 3 роки.

Авторам навчальних програм та підручників з інформатики

 1. Приймати зауваження щодо недоліків програми з інформатики 5-9 класів.

 2. Врахувати зауваження при розробці нової програми з 2016 року.

 3. Доповнити навчально-методичні комплекти практичними матеріалами для викладання курсу інформатики на базі альтернативних операційних систем.

^ Вищим навчальним закладам, що готують учителів інформатики

 1. Використовувати у підготовці учителів он-лайн курс «Навчання з технологіями», розроблений з урахуванням рекомендацій ЮНЕСКО, що до рівня ІКТ компетенції учителів усіх предметів, а не лише інформатики. (www.pil-nerwotk.com)

 2. Підвищувати мобільність та доступ до навчальних матеріалів, оптимізувати витрати навчальних закладів за рахунок впровадження хмарних технологій, зокрема безкоштовного набору сервісів для навчальних закладів Office 365 www.microsoft.ua/office365

 3. Посилити співпрацю та впровадження спільних програм з приватними партнерами, зокрема Microsoft.

 4. Сприяти більш широкому застосуванню можливостей ІКТ при організації та проведенні конференції - он-лайн реєстрація учасників , спільні документи й ін.

 5. Посилити роль міжпредметних зв’язків, моделювання, рішення реальних прикладних завдань (адаптованих для навчальних цілей) в шкільному і вузівському курсах підготовки з інформатики.

 6. Рекомендувати удосконалення методики викладання інформатики в школі першого ступеня, передбачити різні способи підготовки для різних спеціальностей.

 7. Фундаменталізація підготовки майбутніх вчителів інформатики шляхом перебудови структури курсу інформатики, ширшого упровадження та використання у навчальному процесі новітніх електронних навчальних засобів і ресурсів.

 8. Ширше впровадження, залучення у навчальний процес інформаційно-технологічних платформ нового покоління.

 9. Сприяти формуванню і розвитку у вищих навчальних закладах хмаро-орієнтованого інформаційно-освітнього середовища, а також ширшому залученню у навчальний процес передових засобів і технологій інформаційного суспільства, зокрема, мобільного, віртуального навчання..

 10. Звернути увагу на доцільність застосування інтелектуальних технологій в навчанні; введення елементів інтелектуальних технологій в процесі навчання (наприклад, робота зі знаннями, знанієорієнтовані технології).

Схожі:

Рішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи» iconНаказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
«Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 29 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної...
Рішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи» iconШановний
Всеукраїнської науково-практичної конференції "Стан та перспективи інноваційного розвитку сільського господарства України: концепції,...
Рішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи» iconУчасть викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціях
Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції....
Рішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи» icon«стан І перспективи сучасного туризму» 22–23 листопада 2012 року
Запрошують Вас узяти участь у роботі І всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан І перспективи сучасного туризму»
Рішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи» iconРішення II всеукраїнської науково-практичної конференції " Актуальні проблеми прикладної фізики " 20-23 жовтня 2008 р., м. Кременчук
За результатами роботи II всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми прикладної фізики” постановили
Рішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи» iconРезолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи»
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова проходила міжнародна науково-практична конференція в рамках Міжнародного...
Рішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи» iconРішення II всеукраїнської науково-практичної конференції " Актуальні проблеми прикладної фізики "
За результатами роботи II всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми прикладної фізики” постановили
Рішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи» iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту...
Рішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи» iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції „Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи”

Рішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи» iconЗаявка у часника Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Стан, досягнення І перспективи холодильної техніки І технології»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи