Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет icon

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Скачати 115.56 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Дата02.11.2012
Розмір115.56 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Херсонський державний університетФакультет дошкільної та початкової освіти


Кафедра педагогіки початкової освіти


Укладач

ст.викладач Н. Резнік


Тестові завдання

з навчальної дисципліни

“Основи педагогічної майстерності”
для студентів ІУ курсу спеціальності “Дошкільне виховання”
Херсон – 2008Програма курсу


Педагогічна майстерність у сучасній системі освіти. Становлення і розвиток педагогічної майстерності в Україні. Педагогічні думки давньогрецьких ораторів і політичних діячів, їх творчий розвиток у сучасній педагогіці. Питання майстерності вчителя у працях визначних українських мислителів, педагогів, діячів освіти. Сутність педагогічної діяльності. Елементи педагогічної майстерності. Майстерність педагогічного спілкування. Структура, стиль педагогічного спілкування. Передовий педагогічний досвід та його роль у вдосконаленні педагогічної майстерності. Професійні знання – основа становлення педагогічної майстерності вчителя.

Педагогічна техніка вчителя початкових класів. Внутрішня-зовнішня техніка вчителя. Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці. Основи культури техніки мовлення вчителя. Майстерність педагогічного спілкування. Основи культури та техніки мовлення. Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці.


Тестові завдання з дисципліни «Основи педагогічної майстерності»

для спеціальності «Дошкільне виховання»:

1.Педмайстерність – це…..

а) наука про дитину;

б) наука про виховання та навчання дитини;

в) наука про професійну компетентну діяльність вихователя;

г) наука про виховання як спеціально організовану діяльність.


2. Гуманістична спрямованість діяльності вихователя:

а) вияв професійної ідеології вихователя;

б) негативне ставлення до педагогічної діяльності;

в) система роботи вихователя в проведенні різних форм роботи з дітьми;

г) саморозвиток дитини в діяльності.


3. Професійна компетентність вихователя дитячого садка:

а) знання основ управління дошкільним навчальним закладом;

б) вирішення конфліктних ситуацій;

в) знання основ педагогіки і психології дітей дошкільного віку;

г) матеріальна технічна база дошкільного навчального закладу.


4. Педагогічні здібності вихователя:

а) методична діяльність;

б) педагогічна діяльність;

в) креативність;

г) емоційна стабільність.


5. Педагогічна техніка буває:

а) шкільна;

б) позашкільна;

в) навчальна;

г) зовнішня.


6. Самовиховання вихователя – це:

а) організація позакласної діяльності учнів початкової школи;

б) формування людиною своєї особистості відповідно до свідомо поставленої мети;

в) участь у навчально-виховній діяльності;

г) організація роботи з батьками дітей.


7. Психологічна стійкість у професійній діяльності:

а) позитивне емоційне ставлення до себе, дітей, праці;

б) негативні емоції;

в) мінорний тон;

г) емоційні переживання.


8. Якості, які дають змогу вихователю здійснювати свою професійну діяльність:

а) альтруїзм;

б) авторитарність;

в) впевненість у собі, відсутність страху перед дітьми;


9. Головними критеріями передового педагогічного досвіду є:

а) актуальність, перспективність, новизна результатів, результативність;

б) особистість автора досвіду;

в) наявність матеріальних умов для поширення досвіду;

г) оригінальність форм досвіду.


10. Компоненти діяльності вихователя дитячого садка;

а) зовнішній вигляд;

б) делікатність;

в) особистісний;

г) комунікативність.


11. Види дихання:

а) фізіологічне;

б) носове;

в) гортанне;

г) ключичне.


12. Яку роль відіграє дикція в діяльності вихователя дошкільного навчального закладу?

а) організовує навчальну діяльність дітей;

б) організовує позакласну діяльність учнів;

в) служить прикладом мовлення для дітей;

г) створювати конфліктні ситуації у спілкуванні.


13. Основною умовою цілеспрямованого впливу на особистість дитини є:

а) правильне сприймання вихователем особистості дитини;

б) спеціальна організація провідного виду діяльності;

в) уміння враховувати основні потреби дитини;

г) враховувати особистісні якості дитини в організації діяльності.


14. Навчання – це…..

а) процес і результат сприймання індивідуального досвіду;

б) активність суб’єкта діяльності;

в) цілеспрямована послідовна передача досвіду іншій людині в спеціально організованих умовах.


15.Основною метою оцінки вихователем знань дітей є:

а) інформувати учнів про їх успіх або неуспіх у конкретній ситуації;

б) стимулювати і спрямовувати навчально-пізнавальну діяльність дітей;

в) втратити думку вихователя про дитину;

г) інформувати батьків про діяльність дитини.


16. Педагогічний досвід – це…

а) практична діяльність вихователя дошкільного навчального закладу і її результат;

б) загальна ознака педагогічної діяльності;

в) вид діяльності вихователя дошкільного навчального закладу;

г) накопичення професійних навичок.

17. Новаторський педагогічний досвід – це:

а) методика роботи вихователя дошкільного навчального закладу ;

б) використання передових ідей в особистий досвід вихователя;

в) педагогічні ідеї, що виходять за рамки існуючих нормативів і сприяють створенню нових педагогічних технологій і систем.


18. Передовий педагогічний досвід – це :

а) накопичення передових ідей в системі роботи вихователя дошкільного навчального закладу;

б) педагогічні ідеї у найефективнішому використанні форм, методів, прийомів і засобів навчання та виховання;

в) технологія роботи вихователя дошкільного навчального закладу;

г) науково-методичні положення, які забезпечують якість процесу засвоєння досвіду.


19. Методи вивчення передового досвіду:

а) спостереження за роботою вихователя;

б) перегляд фрагментів фільмів;

в) перегляд методичної літератури;

г) дослідження з певних тем.


20. Основні категорії педагогіки:

а) освіта;

б) виховний процес у позашкільних закладах;

в) гурткова робота;

г) культура.


21. Джерела розвитку педагогіки:

а) філософія;

б) народна педагогіка;

в) деантологія;

г) освіта.


22. Педагогічні вміння вчителя-вихователя:

а) технічні;

б) раціональні;

в) масово-ігрові;

г) дидактичні.


23. Стилі педагогічного спілкування:

а) демократичний;

б) педагогічний;

в) особовий;

г) психолого-педагогічний.


24. Педагогічні умови, які сприяють ефективності спілкування:

а) володіння психолого-педагогічними якостями та уміннями;

б) організаторські вміння;

в) дидактичні прийоми;

г) методи навчання.


25. Види спілкування:

а) вербальне;

б) естетичне;

в) загальне;

г) комунікативне.


26. Якому поняттю відповідає визначення: «Комплекс властивостей особистості, який забезпечує високий рівень самоорганізації професійної педагогічної діяльності на рефлексивній основі»:

а) педагогічна діяльність;

б) педагогічна майстерність;

в) педагогічна техніка;

г) педагогічна творчість.


27. Цілі, об’єкт, суб’єкт, засоби і результат є компонентами:

г) педагогічної творчості;

а) педагогічної діяльності;

б) педагогічної майстерності;

в) педагогічної техніки.


28. Об’єктом педагогічної діяльності є:

а) вихователь;

б) вихованець;

в) методи навчання і виховання.


29. Суб’єктом педагогічної діяльності є:

а) вихователь;

б) вихованець;

в) методи навчання і виховання.

30. Що визначає специфіку професійної діяльності вихователя ДНЗ:

а) об’єкт;

б) суб’єкт;

в) засоби;

г) результат.


31. Засобом виховання дітей дошкільного віку є:

а) Художня література;

б) зображувальне мистецтво;

в) різні види дитячої діяльності;

г) приклад дорослих;

д) педагогічне спілкування.


32. Який компонент педагогічної майстерності визначається мотивами, потребами, ідеалами, схильностями, ціннісними орієнтаціями:

а) педагогічні знання;

б) педагогічні здібності;

в) гуманістична спрямованість;

г) педагогічні вміння.


33. Який компонент педагогічної майстерності є фундаментом, основою цього комплексу:

а) педагогічні знання;

б) педагогічні здібності;

в) гуманістична спрямованість;

г) педагогічні вміння.


34. Який компонент педагогічної майстерності виконує роль системо утворюючого фактора:

а) педагогічні знання;

б) педагогічні здібності;

в) гуманістична спрямованість;

г) педагогічні вміння.


35. Який компонент педагогічної майстерності забезпечує швидкість оволодіння майстерністю:

а) педагогічні знання;

б) педагогічні здібності;

в) гуманістична спрямованість;

г) педагогічні вміння.


36. Який компонент педагогічної майстерності виконує інтегруючу функцію:

а) педагогічні знання;

б) педагогічні здібності;

в) гуманістична спрямованість;

г) педагогічні вміння.


37. Якому поняттю відповідає визначення: «Це виявлені в педагогічному процесі суперечності, які враховує вихователь, стимулюючи розвиток особистості, це мета, поставлена за певних умов»:

а) педагогічна ситуація;

б) педагогічна задача.


38. Міміка, жестика, пантоміміка, праксеміка, такесика, візуальний контакт є засобами:

а) вербальної взаємодії;

б) невербальної взаємодії.


39. Норми часової, просторової орієнтації партнерів по спілкуванню вивчає :

а) жестика;

ю) кінетика;

в) праксеміка;

г) пантоміміка.


40. Моторику всього тіла: позу, ходу, нахили, поставу відображає:

а) жестика;

ю) кінетика;

в) праксеміка;

г) пантоміміка.


41. Якому методу психофізичної саморегуляції відповідає визначення: «Психотерапевтичний метод, заснований на самонавіюванні й саморегуляції, під час якого людина спочатку оволодіває тими функціями, які не піддавалися свідомій регуляції, а потім веде наступ на свої переживання, позбавляючи їх підтримки організму»:

а) самонавіювання;

б) аутотренінг;

в) бібліотерапія;

г) імітаційна гра.


42. Дихання, голос, дикція, і темпоритм – це:

а) комунікативні якості мовлення;

б) складові техніки мовлення.


43. Що не є характеристикою голосу:

а) сила;

б) помітність;

в) темпоритм;

г) мелодика;

д) діапазон.


44. Правильність, виразність, ясність, точність, стислість, доцільність, пестливість – це:

а) комунікативні якості мовлення;

б) складові техніки мовлення.


45. Завдяки якій якості здійснюється вплив на почуття і емоції аудиторії:

а) правильність;

б) ясність;

в) виразність;

г) точність;

д) пестливість.


46. Аналітичні, проектні, конструктивні, організаційні, комунікативні вміння утворюють групу умінь:

а) психолого-педагогічних;

б) фахово-методичних;

в) спеціальних;

г) творчих.


47. Уміння малювати, співати, ритмічно рухатися під музику, писати вірші – це уміння:

а) психолого-педагогічних;

б) фахово-методичних;

в) спеціальних;

г) творчих.


48. Які вміння не належать до групи вмінь самовдосконалення:

а) комунікативні;

б) аналітичні;

в) проективно-конструктивні;

г) гностичні;

д) спонукально-організаційні.


49. Яка функція педагогічного спілкування відіграє вирішальну роль у формуванні емпатії:

а) співпереживання;

б) обмін ролями;

в) інтегративно-компенсаторна;

г) організація діяльності;

д) самоствердження.


50. Яка функція педагогічного спілкування сприяє усвідомленню дитиною свого «я»:

а) обмін ролями;

б) співпереживання;

в) самоствердження;

г) організація діяльності;

д) пізнавальна.


КЛЮЧІ

 1. в;

 2. а;

 3. в;

 4. б;

 5. г;

 6. б;

 7. а;

 8. в;

 9. а;

 10. г;

 11. а;

 12. в;

 13. в;

 14. в;

 15. б;

 16. а;

 17. в;

 18. б;

 19. а;

 20. а;

 21. б;

 22. г;

 23. а;

 24. а;

 25. а;

 26. -;

 27. б;

 28. б;

 29. б;

 30. а;

 31. а;

 32. в;

 33. в;

 34. а

 35. в

 36. б

 37. г

 38. б

 39. в

 40. г

 41. б

 42. в

 43. а

 44. в

 45. а

 46. в

 47. а

 48. г

 49. а

 50. вСписок літератури


1. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). –К., 1994.

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. –К.: Академвидав, 2004. – 352с.

3. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред.. О.М. Пєхоти. _К.: А.С.К., 2002. -255с.

4. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко,

І.Ф. Кривонос та ін.; За заг. ред.. І.Я. Зязюна. -2-ге вид., дововн. і переробл. –К.: Вища шк.., 2004. -422с.

5. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. Посіб. / Упоряд.: І.А. Зязюн, Н.Г. Базидевич, Т.Г. Дмитренко та ін., За ред.. І. А. Зязюна. –К.: Вища шк.., 2006. – 606 с.: іл..

6. Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя. –М.: Центр «Педагогический поиск», 2001.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Програма розроблена на основі
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів Асоціація культурологів Херсонщини
Херсонський державний університет та Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів проводять...
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Назва першого підрозділу
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра соціальної роботи І соціальної педагогіки Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї,
Головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Демидова Тетяна Анатоліївна – доцент, завідувач кафедри психології та педагогіки мистецької освіти
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи