Мета та завдання курсу icon

Мета та завдання курсу
НазваМета та завдання курсу
Сторінка1/6
Дата02.11.2012
Розмір0.98 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ:

Перебудова педагогічного процесу в дитячих дошкільних закладах відповідно до концепції дошкільного виховання та створення оптимальних умов розумового і фізичного розвитку дитини вимагають певних змін у підготовці спеціалістів. Основним завданням у підготовці фахівців є оволодіння ними знаннями про природу рідного краю, її видову різноманітність, проблеми збереження та використання її потенціалу в гуманізації педагогічного процесу (розвитку розумових, моральних, естетичних сторін особистості дитини). У концепції дошкільного виховання особлива увага приділяється вирішенню завдань екологічного та фізичного виховання дітей, формування у них ціннісного ставлення до природи. Програма є інтегрованою і складається з трьох концентрів – „Системи живої природи”, „Системи неживої природи” та “Методика ознайомлення дітей з природою”.

Завдання першого концентру – сформувати знання про неживу природу, сучасні уявлення про склад, будову та походження Всесвіту, явища та процеси, що відбуваються в географічній оболонці планети. Другий концентр вміщує знання про рослинний та тваринний світ планети у їх взаємозв’язку. Студенти ознайомлюються з можливостями використання різних об’єкті в та явищ природи у роботі з дітьми дошкільного віку, враховуючи природне оточення дитячого дошкільного закладу.

У третьому концентрі закладається історія розвитку методики ознайомлення дітей з природою, завдання, зміст, методи і форми ознайомлення дошкільнят з природою, створення для неї матеріальної бази. Викладання курсу органічно пов’язане проведенням природничої та педагогічної практики. Важливою складовою програми є розвиток національної самосвідомості при вивченні різноманіття природи України.

Матеріал навчальної дисципліни вивчається протягом шести модулів та передбачає такі види контролю: два заліки та екзамен.


^ ПРОГРАМА КУРСУ “ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ

Довкілля людини. Системи неживої природи. Земля і Всесвіт.

Сучасні уявлення про склад, будову та походження Всесвіту. Сонячна система. Походження. Склад. Вивчення Сонячної системи. Сучасні досягнення науки.

Форма та розміри Землі. Вплив форми Землі на компоненти географічної оболонки. Рух Землі навколо осі. Докази та параметри. Наслідки. Місцевий та поясний час. Рух Землі навколо Сонця. Докази та параметри та наслідки. Календар. Народний прогностик. Рух Місяця навколо Землі. Наслідки.

Будова Землі. Літосфера. Склад. Вік Землі. Геологічне обчислювання часу. Мінерали, загальні уявлення. Гірські породи. Класифікація. Геосинкліналі та платформи. Рельєф. Головні фактори утворення рельєфу. Ендогенні та екзогенні процеси. Головні етапи гороутворення. Вивітрювання. Денудація. Головні планетарні форми рельєфу. Головні форми рельєфу океанічного дна. Головні форми рельєфу материків. Значення рельєфу у природі та діяльності людини.

Природні умови України. Головні форми рельєфу. Гори. Класифікація по висоті. Рівнини. Характеристика основних височин і низовин України.

Вода. Головні властивості. Світовий океан. Склад води. Течії. Ґрунтові води. Річки. Режим та живлення. Акумуляція та ерозія. Річкові системи та басейни. Озера, походження та класифікація. Болота. Використання знань про водойми у навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного віку.

Атмосфера. Поняття про атмосферу. Склад та будова атмосфери. Сонячна радіація – пряма, розсіяна, сумарна. Зміна сонячної радіації в атмосфері. Температура повітря. Розподіл температур на поверхні Землі. Теплові пояси. Вода в атмосфері. Утворення опадів. Розподіл опадів на поверхні Землі

Атмосферний тиск. Центри дії атмосфери. Загальна циркуляція атмосфери. Погода і клімат. Кліматоутворюючі фактори. Типи кліматів. Прогнозування погоди і використання місцевих ознак погоди в роботі з дошкільниками. Народний прогностик.

Уявлення про біосферу. Ноосфера. Роль живих організмів в розвитку атмосфери, гідросфери і літосфери. Ґрунт. Ґрунтоутворюючий процес. Головні закономірності просторової диференціації географічної оболонки. Природні зони України. Загальна характеристика.

Вплив людини на навколишнє середовище. Наслідки. Зміна навколишнього середовища в Україні. Екологічна криза. Херсонська область. Географічне положення. Геологічна будова. Рельєф. Корисні копалини. Клімат і погода. Річки та озера. Грунти. Рослинність. Тваринний світ. Населення. Головні галузі промисловості та сільського господарства. Проблеми природокористування та екологічної безпеки. Особливості екологічного виховання дітей дошкільного віку.

Рослини – частина живої природи.

Різноманітність клітин рослин. Протопласт. Компоненти цитоплазми (плазмолема, мезоплазма тонопласт, пластиди), їх структура та функції. Вакуолі. Клітинна оболонка. Осмос. Тургор. Плазмоліз. Деплазмоліз. Визначення тканини. Класифікація тканин.

^ Різноманітність рослинних організмів Загальна характеристика грибів. Представники, їх характеристика. Нижчі рослини. Водорості. Лишайники. Особливості будови, поширення, розмноження. Основні відділи водоростей: зелені, синьозелені, діатомові, бурі, червоні. Їх характеристика і представники. Значення водоростей. Відділ Мохоподібні. Папоротеподібні. Хвощеподібні. Плауноподібні. Загальна характеристика. Життєвий цикл. Поширення та значення в природі, житті людини. Відділ папоротеподібні. Морфологічні особливості. Життєвий цикл. Значення папоротей, хвощів та плаунів у природі та житті людини.

Відділ Голонасінні. Особливості будови вегетативних органів голонасінних. Значення насіння в процесі еволюції рослин. Сучасні класи голонасінних, їх характеристика. Життєвий цикл сосни звичайної. Утворення насіння, особливості його будови. Відділ Покритонасінні. Покритонасінні – вища ступінь еволюції царства рослин. Життєвий цикл. Ознаки подібності та відмінності між покритонасінними і голонасінними. Класи дводольні та однодольні. Їх ознаки. Характеристика родин: розові, бобові, пасльонові, губоцвітні, капустяні, гарбузові, айстрові, лободові, лілійні, злакові. Культурні рослини, знайомство з ними дошкільників. Парки та сквери – штучні угрупування рослин. Поняття про садово-паркові стилі. Ознайомлення дітей з рослинами на ділянках у дитячому садочку

Різноманітність тваринного світу.

Тваринний світ країни, його різноманітність. Значення тварин у природі та житті людини. Ознайомлення дошкільників зі значенням тварин у природі і житті людини. Характеристика основних систематичних груп тварин. Основні відмінності тварин від рослин, риси подібності. Клас Саркодові. Клас Джгутикові. Клас Інфузорії. Патогенні найпростіші. Черепашкові амеби. Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика. Клас Гідроїдні. Загальна характеристика. Розмноження Кишковопорожнинних. Різноманітність і значення Кишковопорожнинних. Ознайомлення дошкільників з медузами.

Плоскі черви. Загальна характеристика. Особливості будови і життєдіяльності планарії білої. Стьожкові черви. Цикл розвитку ехінококу, бичачого ціп’яка. Тип Круглі черви. Загальна характеристики. Аскарида людська. Цикл розвитку.

Будова та життєдіяльність дощового черв'яка. Нервова система, органи чуття та розмноження червів. Тип Молюски. Загальна характеристика. Клас Двостулкові молюски. Клас Черевоногі молюски. Клас Головоногі молюски. Роль та значення молюсків. Ознайомлення дошкільників з деякими представниками. Тип Членистоногі. Загальна характеристика. Клас Ракоподібні. Будова і життєві функції на прикладі рака річного. Павукоподібні. Загальна характеристика. Отруйні павуки. Розмноження. Розмноження і типи розвитку комах. Комахи із неповними перетворенням (ряди: Прямокрилі, Тарганові, Бабки, Клопи). Комахи із повним перетворенням (ряди: Блохи, Двокрилі, Перетинчастокрилі, Лускокрилі, Твердокрилі). Роль та значення комах. Формування у дошкільнят уявлень про комах

^ Хордові тварини –результат еволюції. Тип Хордові. Загальна характеристика. Походження Хордових. Клас Хрящові риби. Будова і життєві функції. Клас Кісткові риби. Особливості внутрішньої будови на прикладі окуня річкового. Підклас Кистепері. Розмноження, нерест, розвиток риб. Організація та ознайомлення з правилами догляду за рибами у акваріумі.

Клас Земноводні. Загальна характеристика. Походження і класифікація земноводних. Значення. Екологічні групи земноводних. Розмноження і розвиток земноводних. Клас Плазуни. Походження і систематичний огляд (ряд Лускаті, Черепахи, Крокодили). Формування у дітей молодшого шкільного віку уявлень про плазунів та земноводних. Прогресивні зміни у скелеті, кровоносній системі і розмноженні плазунів (в порівнянні з земноводними) Різноманітність, роль і значення Плазунів. Охорона.

Клас Птахи. Походження. Загальна характеристика. Надряд Безкільові птахи. Надряд Кільові (ряди: Голінасті, Денні хижаки, Довгокрилі, Трубконосі, Гусеподібні, Нічні хижаки) Роль, значення та охорона птахів. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про перелітних та зимуючих птахів.

Клас Ссавці. Прогресивні риси. Систематичний огляд ссавців. Походження. Порівняльна характеристика систем ссавців і плазунів (нервової, кровоносної, дихальної та інші). Характеристика основних рядів: Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижі, Китоподібні, Ластоногі, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати. Роль та значення ссавців, охорона. Знайомство дітей з дикими та домашніми тваринами

Технології дошкільної освіти . Методика ознайомлення дітей з довкіллям.

Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку про природу. Принцип виховуючого та розвиваючого характеру знань (відбір знанть з урахуванням мети виховання, психічних можливостей дітей та завдань ознайомлення дітей з природою).

Принцип науковості, відбір змісту системи знань для дітей дошкільного віку, виходячи з основних природознавчих ідей і понять (поняття єдності організму та середовища, взаємозв’язку всіх елементів природи, самоорганізації і розвитку природних систем тощо). Формування реалістичних, різнобічних знань дітей про природу (“нежива природа”, рослини, тварини). Ознайомлення дітей із зв’язками та залежностями в природі. Формування знань про зміни в природі, про роль людини у перетворенні природи. Зв’язок принципу науковості з принципом енциклапедичності знань.

Принцип доступності. Доступність матеріалу для сприймання й розумінняі його дошкільниками, формування у дітей системи уявлень і найпростіших понять про природу. Відбір типового матеріалу, що забезпечує формування системності знань. Краєзнавчий принцип у відборі матеріалу. Конкретизація матеріалу відповідно до місцевих умов проживання дитини. Загальна характеристика змісту знань дітей про природу, умінь і навичок щодо вирощування рослин, догляду за тваринами, природоохоронної діяльності в природі.

Структура діючих програм навчання і виховання дітей дошкільного віку в дошкільному закладі. Характеристика розділу ознайомлення дітей з природою. Поступове ускладнення програмового матеріалу в залежності від віковох груп дітей. Концентричний принцип розташування матеріалу, що забезпечує повторність знань, поглиблення їх на кожному ступені вивчення матеріалу. Розтпшування матеріалу за принципом сезонності. Розташування матеріалу за сферами розвитку дитини, видами діяльності.

Методи ознайомлення дітей з природою.

Загальна класифікаація методів ознаойомлення дітей з природою. Залежність вибору методів і прийомів навчання від змісту знань, конкретних завдань розвитку особистості й особливостей пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку.

Спостереження – основний метод ознайомлення дітей з природою. Види спостережень за характером пізнавальних завдань (первинні, повторні, порівняльні, заключні); за тривалістю (короткотривалі, довготривалі, систематичні спостереження за змінами і розвитком природи); за способом організації (планові, за ініціативою дітей, колективні, індивідуальні). Зміст, місце і значення різного виду спостережень у кожній віковій групі дітей у ДНЗ та сім’ї.

Особливості організації і методика керівництва спостереженнями різного виду. Відбір матеріалу для спостережень. Створення умов для проведення спостережень. Схема розгляду рослин і тварин. Прийоми керівництва спостереженнями дітей в різних вікових групах.

Наочні методи ознайомлення дітей з природою. Вікористання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей з природою. Види використання в різних вікових групах. Своєрідність використання репродукцій, пейзажу, натюрморту в роботі з дітьми дошкільного віку.

Технічні засоби в ознайомленні дітей з природою, їх значення. Характеристика аудіовізуальних, візуальних та адитивних технічних засобів та методика їх використання в ознайомленні дітей з природою. Можливості використання комп’ютерної техніки в ДНЗ та сім’ї.

Метод моделювання в ознайомленні дітей старшого дошкільного віку з природою. Роль методу у формуванні уявлень дітей про об’єкти і явища природи, засвоєння дітьми знань про причиново-наслідкові зв’язки і залежності в природі. Зв’язок моделювання зі спостереженнями та іншими методами.

Практичні методи ознайомлення дітей з природою. Праця дітей як один з основних методів ознайомлення з природою, її своєрідність, навчально-виховне значення. Педагогічні та гігієнічні вимоги до праці дітей в природі.

Види праці дітей в природі – вирощування рослин, догляд за тваринами, охорона природи. Змість праці дітей в різних вікових групах. Форми організації праці дітей: доручення, чергування, колективна праці. Методика керівництва різними формами організації праці дітей.

Нескладні досліди як метод ознайомлення дітей з природою. Дослід як своєрідний вид спостереження, що організовується у спеціально створених умовах і передбачає пошукові діх дітей. Значення дослідів у практиці засвоєння дітьми нескладних причиново-наслідкових зв’язків і залежностей у природі, розвитку пізнавальної активності дітей. Структура досліду. Методика організації та проведення дослідів. Зміст дослідів, що проводяться з об’єктами “неживої” природи, рослинами та тваринами. Виховання турботливого ставлення до об’єктів природи у дітей під час проведенняі дослідів.

Гра як метод ознайомлення дітей з природою. Роль і місце різноманітних ігор у збагаченні, закріпленні, систематизації й узагальнення знань дітей про природу.

Творчі рольові ігри, що відображають уявлення дітей про природу (“Зоопарк”, “Мауглі у джунглях”, “Подорож у Космосі” тощо). Керівництва сюжетно-рольовими іграми дітей.

Використання будівельно-констукривних матеріалів для вивчення властивостей природних матеріалів: води, піску, снігу, льоду, листям, насінням та плодами дерев та куців. Створення умов для ігор з природними матеріалами. Методика керівництва іграми дітей з природними матеріалами.

Дидактичні ігри та їх роль в ознайомленні дітей з природою, своєрідність дидактичних ігор природничого змісту. Види дидактичних ігор, структура, змість та методика проведення в різних вікових групах.

Рухливі ігри. Закріплення уявлень дітей про характерні особливості зовнішнього вигляду, способу пересування, спілкування між собою тварин. Використання вправ та ігор імітаційного характеру на заняттях з ознайомлення дошкільників з природою. Словесні методи ознайомлення дітей з природою.

Розповіді вихователя про предмети та явища природи, їх значення та місце в системі формування знань дітей про природу. Вимоги до розповідей вихователя про природу. Види розповідей, методика їх використання у навчально-виховному процесв.

Дитяча художня література як метод ознайомлення з природою, вимоги до дитячої природознавчої книги. Реалістичні та фантастичні твори письменників класиків і сучасних письменників про природу для дітей дошкільного віку. Методика використання природознавчої літератури в різних вікових групах. Загальна характеристика сучасних дитячих природознавчих журналів.

Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою. Види бесід з дітьми про природу (вступна, супровідна, тематична, заключна) і їх зміст. Вимоги до проведення бесід, методика їх проведення. Роль бесід у систематизації знань дітей про природу.

Місце кожного методу в ознайомленні дітей з природою. Використання методів в системі для взаємодоповнення інформації та вражень при ознайомленні дітей з природою.

Форми організації та планування роботи з ознайомлення дітей з природою.

Загальна характеристика основних форм ознайомлення дітей з природою. Необхідність використання різноманітних форм навчання у навчально-виховному процесі ДНЗ та сім’ї.

Заняття як важлива форма ознайомлення дітей з природою, значення і місце заняіть у системі роботи з ознайомлення дітей різних вікових груп з природою. Змість знань, умінь і навичок, що формуються на заняттях з природознавства, виходячи з вимог програми. Відбір матеріалу для занять. Єдність виховних та освітніх завдань, що здійснюються на занятях з ознайомлення дітей з природою.

Використання різноманітних методів і прийомів на заняіттях, відповідно до завдвнь програми, місця заняття у системі роботи, віку дітей, їх пізнавальних потреб та інтересів. Типи занять за їх місцем у системі роботи з ознайомлення дітей з природою: формування початкових уявлень, збагачення та розширення знань, узагальнення та систематизація знань дітей на заняттях. Методика проведення занять різного типу.

Своєрідність вимог до організації і проведення природознавчих занять. Особливості провдення занятьь з дітьми молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. Система і послідовність занять, пов’язаних з природою, у різні пори року. Використання на заняттях знань дітей, що отримані ними у повсякденному житті, зв’язок занять з іншими формами роботи.

Екскурсія як особливий вид занять. Місце екскурсій в системі роботи щодо ознайомлення дітей з природою в умовах дитячого садка та сім’ї. Зміст екскурсій, їх тематика. Структура екскурсії. Методика проведення екскурсій. Підготовка вихователя до екскурсії. Методика проведення екскурсій. Підготовка вихователя до екскурії. Визначення програмових завдань, місця, маршруту екскурсії, підбір обладнання для збору і розміщення природного матеріалу. Підготовка дітей до екскурсії. Поєднання різноманітних методів і прийомів роботи з дітьми в ході екскурсії. Організація діяльності дітей на екскурсії: пізнавальної, ігрової, трудової.

Цільова прогулянка як форма організації роботи з ознайомлення дітей з природою. Відмінність цільової прогулянки від екскурсії. Зміст спостередень на цільвих прогулянках. Методика проведення цільвої прогулянки в природі.

Повсякденні прогулянки на ділянці дитячого садка, їх значення та місце в системі роботи з ознайомлення дітей з природою, організація спостережень за об’єктами і явищами природи на прогулянці. Форми організації спостережень. Керівництво самостійними спостереженнями дітей. Організація та керівництво іграми дітей з природними матеріалами на прогулянках у різні пори року. Праця дітей на ділянці під час прогулянок.

Засоби фіксації знань дітей про природу. Календар природи і календар погоди, методика їх ведення. Відображення вражень дітей у малюнках чи інших видах зображувальної діяльності. Складання нескладних колекцій зі старшими дошкільниками. Організація свят в природі.

Куточок природи та ділянка дитячого садка як основна база ознайомлення дітей з природою. Куточок природи в дошкільному навчальному закладі. Необхідність організації куточка природи, його навчально-виховне значення. Розміщення і обладнання куточка природи. Створення науково-природничого центру в куточку природи. Вимоги до його обладнання. Правила підбору об’єктів для куточка природи: врахування можливостей утримання об’єкта в умовах жилого приміщення, безпечність для дітей, відповідність вимогам програм, доступність для догляду тощо. Постійні та тимчасові мешканці куточка живої природи.

Кімнатні рослини куточка природи і зимового саду (декоративно-листяні, красиво-квітучі, цибулинні, виткі, ампельні, сукуленти): походження рослин, біологічна характеристика, особливості догляду, використання.

Утримання риб у куточку природи. Риби місцевих водойм і екзотичні риби, їх біологія, умови утримання. Влаштування акваріуму і догляд за ним.

Птахи в куточку природи. Утримання в куточку природи папуг, канарок, щиглів, їх біологія та умови утримання.

Ссавці – постійні мешканці кутка природи: морська свинка, хом’ячок. Біологія тварин та умови утримання.

Тимчасові мешканці куточка природи: безхребетні тварини (молюски, ракоподібні, комахи та хребетні (земноводні, плазуни, ссавці, птахи). Біологія тварин та умови утримання. Сезонні зміни в об’єктах куточка природи.

Ділянка дитячого садка. Навчально-виховне значення ділянки дитячого садка, їх види і влаштування. Підбір декоративних квітникових рослин: багаторічних, дворічних, однорічних з урахуванням термінів цвітіння та естетичного вигляду. Біологія і агротехніка вирощування. Створення куточків дикоростучих рослин на території дитячого садка. Особливості планування місця, висадки та догляду за рослинами лісу, луків, водойми.

Вимоги до плодового саду на ділянці дитячого садка. Планування саду, підбір плодових дерев та ягідних кущів. Посадка саду та догляд за ним у різні пори року. Город на ділянці дитячого садка, його планування. Підбір овочевих культур, їх біологія та агротехніка.

Приваблюванняя птахів на ділянці в різні пори року. Влаштування годівниць, поїлок, штучних гніздівель.

Планування і облік роботи з ознайомлення дітей з природою.

Значення та основні принципа планування роботи з ознайомлення дітей з природою. Планування системи занять на сезон. Поступове ускладнення матеріалу. Відбір методів проведення занять, що забезпечують засвоєння дітьми системи знань, формування пізнавальної активності, практичних умінь та навичок спілкування з природою, встановлення зв’язків занять з основ природознавства із заняттями з інших розділів програми. Розробка системи комплексних занять. Встановлення зв’язку при плануванні системи занять з роботою у повсякденному житті. Види планів. Структура плану методиста дошкільного навчального закладу, вихователя. Облік виконаної роботи та досягнень дітей.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Мета та завдання курсу iconРобоча програма дисципліни "Релігієзнавство" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв'язки
Майбутній фахівець повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, зосереджені у вченнях світових релігій....
Мета та завдання курсу iconКонтрольні питання з курсу “Історія слов’янських народів”
Предмет, мета, періодизація І завдання курсу “Історія срср”. Джерела та історіографія
Мета та завдання курсу iconМета, завдання курсу та очікувані результати тематична структура курсу
Курс «Соціальна політика» читається для спеціалістів філософського факультету спеціальності «Політологія». Розрахований на 33 години...
Мета та завдання курсу iconЗміст курсу Пояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: ознайомлення студентів із закономірностями розвитку науки, із особливостями організації психолого-педагогічних досліджень,...
Мета та завдання курсу iconМета курсу: ознайомити студентів із органами та установами державного управління, та особливостями їх функціонування, структурою та алгоритмом управлінської діяльності. Завдання курсу
...
Мета та завдання курсу iconМета: оволодіти знаннями з політико-географічної та геополітичної термінології, засвоїти методику створення відповідних поняттєво-термінологічних систем. Завдання
Завдання: ознайомитися з науково-теоретичними засадами курсу, особливостями поняттєво-термінологічних систем політичної географії...
Мета та завдання курсу iconМета курсу: формування знань теоретико-методичної бази екологічного маркетингу як управлінського інструменту, методології, що ґрунтується на системному підході. Завдання курсу
...
Мета та завдання курсу iconМета та завдання навчальної дисципліни
Мета : ознайомити студентів з основними засадами вчення про словниковий склад мови
Мета та завдання курсу iconЗміст курсу Мета курсу
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями дидактикивищої школи, професійними особливостями викладання дисциплін педагогічного...
Мета та завдання курсу iconЗміст курсу Мета курсу
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями дидактики вищої школи, професійними особливостями викладання дисциплін педагогічного...
Мета та завдання курсу iconЗміст курсу Мета курсу
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями дидактики вищої школи, професійними особливостями викладання дисциплін педагогічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи