Матеріали вступного випробування з музики (творчий конкурс) Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки „Музичне мистецтво” icon

Матеріали вступного випробування з музики (творчий конкурс) Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки „Музичне мистецтво”
Скачати 83.57 Kb.
НазваМатеріали вступного випробування з музики (творчий конкурс) Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки „Музичне мистецтво”
Дата02.11.2012
Розмір83.57 Kb.
ТипКонкурс

МАТЕРІАЛИ

вступного випробування з музики (творчий конкурс)


Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки „Музичне мистецтво” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” після закінчення музичних училищ, училищ мистецтв, училищ культури та, як виняток музичних шкіл або шкіл мистецтв, повинні на належному рівні володіти музичним інструментом, мати відповідні знання з музично-теоретичних дисциплін, бути наділені співочим голосом.

Творчий конкурс складається з IIІ розділів: гра на музичному інструменті, спів, теорія музики та сольфеджіо.

Гра на музичному інструменті – виявляє рівень володіння музичним інструментом, музичну пам’ять, художній смак, виконавські навички, здібності до виступу перед аудиторією слухачів.

Абітурієнт (спеціалізація: інструментально – виконавська майстерність) повинен виконати напам’ять 3 підготовлені твори на музичному інструменті не нижче рівня виконання випускників вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації:

 • твір крупної форми (I, II, III частини концерту, сонати, сюїти, варіації);

 • етюд або віртуозну п’єсу;

 • кантиленну п’єсу.

Абітурієнт (спеціалізація: вокально-хорове мистецтво) повинен виконати напам’ять 2 підготовлені твори на музичному інструменті не нижче рівня важкості середньої спеціальної музичної освіти:

 • твір крупної форми (I, II, III частини концерту, сонати, сюїти, варіації);

 • п’єсу.


Приклади програм для виконання на музичному інструменті:

Фортепіано:

 • Й.Бах. Прелюдії та фуги, ДТК т.I, II;

 • В. Моцарт. Сонати для ф-но;

 • В.Моцарт. Концерт (D-dur);

 • Л.Бетховен. Концерт № 1 для ф-но з оркестром;

 • Ф.Мендельсон. Пісня без слів;

 • Л.Бетховен. Сонати для ф-но;

 • Ф.Шуберт. Соната (C-dur);

 • С.Прокоф’єв. Сонати №5, I ч.;

 • Е.Гріг. Соната (e-moll);

 • В.Косенко. Соната № 3, I ч.;

 • Б.Лятошинський „Шевченківська сюїта” тв.13.;

 • К.Мясков. „Фантазія на закарпатські теми”;

 • Ф.Ліст „Угорська рапсодія” № 10 (E-dur);

 • С.Рахманінов. Прелюдії тв.33, тв.39;

 • Ф.Шопен. Полонез (d-moll);

 • Ф.Шопен. Ноктюрн № 1 тв. 48 (c-moll).

Скрипка:

 • Й.Бах. Сонати та партити.

 • М.Скорик. Карпатська рапсодія.

 • В.Моцарт. Концерти для скрипки з оркестром №1, 4, 5.

 • Л.Ревуцький. Пісня і танок.

 • А.Вьєтан. Концерт № 4,5,6 для скрипки з оркестром.

Флейта:

 • Й.Бах. Сюїта (d-moll);

 • Х.Глюк. Мелодія;

 • А.Вівальді. Концерт для флейти, I ч.;

 • М.Лисенко. Українська фантазія.

Баян, акордеон:

 • Й. Бах. Прелюдія та фуга (e-moll);

 • Й. Бах. Органна прелюдія (d-moll);

 • М. Чайкін. Концерт;

 • В. Зубицький. «Концертні варіації на теми А. Пьяццоли»;

 • А. Чайкін. Концерт для баяну з симфонічним оркестром (B-dur);

 • Г. Шендерьов. Думка;

 • А. Шалаєв. Варіації на російські теми;

 • М. Лисенко. Елегія;

 • М. Скорик. Гуцульський танок.

Бандура:

 • М. Дремлюга. Прелюдія і фуга (e-moll);

 • К. Мясков. Концертна п’єса;

 • С. Баштан. Варіації на тему української номадної пісні «Пливе човен»;

 • А. Левицький. Прелюд.

Домра:

 • Л. Бетховен. Соната (C-dur);

 • І. Михальченко. Варіації на тему р.н.п. «Выйду ль я на реченьку»;

 • П. Чайковський. Осіння пісня;

 • Ф. Фіорілло. Етюд.


Музичні твори виконуються на всіх інструментах народного або симфонічного оркестру.


Спів. Абітурієнт (спеціалізація: вокально-хорове мистецтво) повинен виконати напам’ять 2 різнохарактерні твори (a capella або у супроводі ф-но). Абітурієнт (спеціалізація: інструментальне виконавство) повинен виконати напам’ять 1 твір (a capella або у супроводі ф-но).

Під час виступу абітурієнт повинен продемонструвати технічну досконалість (чисте інтонування, метроритмічну єдність, чітку дикцію) різні засоби музичної виразності, артистизм тощо.

Приклади вокальних творів:

Українська народна пісня в обр. Б.Лятошинського „Ой вербо, вербо”;

А.Скарлатті. Арія „Ле Віолета”;

Ж.Масне, сл. А.Лалле „Елегія”;

Ю.Рожавський, сл. Л.Реви „Летять ніби чайки”;

Ф.Мендельсон, сл. Ф.Роберта „Улюблене місце”;

І.Шамо, сл. Д.Луценка „Не шуми калинонька”;

Т.Джордані. Арія „О милий мій”.


^ Розділ III. Теорія музики та сольфеджіо

Сольфеджіо: 1. Абітурієнт повинен побудувати та заспівати в тональності та від звука (вгору та вниз) мажорні та мінорні (3 види) гами до семи знаків та лади народної музики, діатонічні та характерні інтервали, тризвуки з розв’язанням та оберненнями. Д7 та його обернення з розв’язанням, зм. VII7 з розв’язанням та інші види септакордів. Визначити на слух інтервальні та акордові послідовності.

Проспівати нотний взірець з наступних видань: Б. Калмиков, Г. Фрідкін. Одноголосне сольфеджіо; О. Островський. Сольфеджіо тощо.

2^ .Письмове завданн: написати одноголосний диктант.

Теорія музики: визначення основних понять курсу елементарної теорії: музична система, музичні ключі, темперований стрій, альтерація, знаки альтерації, енгармонізм звуків, ритм, особливі види ритмічного поділу, метр, прості, складні та змішані розміри, групування у простих, складних та змішаних розмірах, перемінні метри та розміри, поліритмія, темпи, агогіка, значення темпу в музиці, інтервал, інтервали між основними ступенями звукоряду, прості та складні інтервали, діатонічні та хроматичні інтервали, консонанси та дисонанси, тризвуки, типи тризвуків та їх обернення, септакорд, малий мажорний септакорд та його обернення, мінорний септакорд та його розв’язання, лад, ступені ладу, мажор (гама, тетрахорди), натуральний мінор та його гама, ввідні септакорди, музична термінологія.


МУЗИКА (творчий конкурс) Критерії оцінювання творчого конкурсу


1

100-106 балів

Абітурієнт не має сформованого уміння сприйняття музичних образів та їх відтворення; демонструє дуже слабке художньо-естетичне мислення; відсутність елементарних знань та умінь у музично-творчій діяльності; не володіє музично-теоретичним матеріалом; словниковий запас дає змогу чітко проаналізувати свої помилки; музично-виконавський рівень дуже низький.

2

107-115

балів

Абітурієнт має слабко сформований рівень сприйняття музичних образів та частковий рівень їх відтворення; демонструє слабко сформоване художньо-естетичне мислення; відсутність елементарних музично- теоретичних знань; володіє не достатнім рівнем виконавських навичок і умінь; не уміє проаналізувати свої помилки й виправити їх.

3

116-123 балів

Абітурієнт має недостатньо сформований рівень сприйняття музичних образів та частковий рівень їх відтворення. Демонструє слабко сформований художньо-естетичне мислення; низький рівень знань та умінь у музично-творчій діяльності; володіє незначною частиною теоретичного матеріалу; використовує обмежений теоретичний та словниковий запас; виконавсько-технічний рівень низький.

4

124-126 балів

Абітурієнт може відтворити музичні образи на репродуктивному рівні, але не завжди розуміє суть образу; володіє елементарними навичками та уміннями аналізу музичного образу, але не завжди вміє відтворити його; його музично-теоретична підготовка не має системного характеру; не володіє достатнім рівнем виконавських навичок і умінь; виявляє недостатнє знання спеціальної музичної термінології.

5

127-130 балів

Абітурієнт відтворює музичні образи на достатньому репродуктивному рівні, володіє елементарними навичками аналізу музичного образу, але не завжди вміє адекватно відтворити його; виконавсько-технічні навички на низькому рівні; має певний обсяг музично-теоретичних знань.

6

131-144 балів

Абітурієнт може відтворити музичний образ, але не завжди послідовно використовує музично-теоретичні знання; не вміє самостійно проаналізувати власні помилки; його виконавсько-технічні навички недостатньо стійкі, спостерігаються значні помилки в інтерпретації та побудові виконавського плану музичного твору.

7

145-159 балів

Абітурієнт відтворює музичні образи на достатньому рівні, але не завжди логічно використовує теоретичні знання, тому не завжди вміє самостійно проаналізувати власні помилки; володіє виконавськими навичками, але вони не достатньо стійкі; спостерігаються помилки в інтерпретації та побудові виконавського плану музичного твору. Музично-теоретична підготовка на задовільному рівні.

8

160-174 балів

Абітурієнт сприймає і інтерпретує музичні образи відповідно авторському задуму, але має стандартне мислення, бракує власних бачень; виявляє достатній рівень засвоєння музично-теоретичного матеріалу, але при цьому не досить повно робить аналіз свого виконання, допускає незначні помилки у виконанні музичних творів; трапляються недоліки в інтерпретації музичного образу; володіє достатніми виконавсько-технічними навичками і уміннями.
9

175-189

балів

Абітурієнт володіє необхідним комплексом музично-теоретичних знань; може адекватно авторському задуму інтерпретувати музичні образи досить повно, але його музичне мислення має стандартний характер, бракує власних поглядів; виявляє добрий рівень сформованості музичного слуху, виконавсько-технічних навичок, але припускається незначних помилок у виконанні музичних творів та відтворенні музичних образів.

10

190-193 балів

Абітурієнт володіє музично-теоретичними знаннями у необхідному обсязі, уміє використовувати знання і уміння у виконавській діяльності; адекватно інтерпретує музичні образи, його виконавська діяльність на доброму рівні без суттєвих технічних помилок; аналітичні уміння на відповідному рівні, може самостійно власні виконавські недоліки.

11

194-197 балів

Абітурієнт має добре розвинуті музичний слух, музично-образне уявлення; міцні ґрунтовні музично-теоретичні знання, вільно володіє виконавсько-технічними уміннями; вміє проаналізувати власне виконання, визначити недоліки і свідомо їх усунути.

12

198-200 балів

Абітурієнт володіє значним арсеналом музично-теоретичних знань, розвинутим музичним слухом, музично-образним уявленням; вміє максимально використовувати набуті знання і практичні уміння у виконавській діяльності, інтерпретації художнього образу музичного твору. На високому рівні володіє виконавською технікою, сформованими виконавськими навичками. Емоційно виразно виконує творчо-музичні твори.

Схожі:

Матеріали вступного випробування з музики (творчий конкурс) Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки „Музичне мистецтво” iconМатеріали вступного випробування з музики (творчий конкурс) Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки „Музичне мистецтво”
Творчий конкурс складається з трьох розділів: гра на музичному інструменті, спів, теорія музики та сольфеджіо
Матеріали вступного випробування з музики (творчий конкурс) Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки „Музичне мистецтво” iconПрограма співбесіди з методики музичного виховання
Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 020204. Музичне мистецтво, повинні скласти творчий конкурс на професійну...
Матеріали вступного випробування з музики (творчий конкурс) Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки „Музичне мистецтво” iconВ. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва "затверджую" ректор в. Д. Будак " 22 " лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс
Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 020204. Музичне мистецтво, повинні скласти творчий конкурс на професійну...
Матеріали вступного випробування з музики (творчий конкурс) Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки „Музичне мистецтво” iconМатеріали вступного випробування з музики (творчий конкурс) для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр на старші курси
Затверджено на засіданні кафедри інструментального виконавства та теорії музики протокол №10 від 02. 2012 р
Матеріали вступного випробування з музики (творчий конкурс) Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки „Музичне мистецтво” iconЗагальна характеристика програми вступного випробування
Програма фахового вступного випробування «Творчий конкурс з музики» відповідає змісту навчальних програм загальноосвітніх, спеціалізованих...
Матеріали вступного випробування з музики (творчий конкурс) Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки „Музичне мистецтво” iconПояснювальна записка
Творчий конкурс зі спеціальності «Дизайн» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Дизайн»за спеціалізаціями: «дизайн одягу»,...
Матеріали вступного випробування з музики (творчий конкурс) Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки „Музичне мистецтво” iconМатеріали співбесіди з музики (творчий конкурс) для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр
Затверджено на засіданні кафедри інструментального виконавства та теорії музики протокол №10 від 02. 2012 р
Матеріали вступного випробування з музики (творчий конкурс) Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки „Музичне мистецтво” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Напрям підготовки: 02020401 Музичне мистецтво (за видами)*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Матеріали вступного випробування з музики (творчий конкурс) Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки „Музичне мистецтво” iconМузичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: виконання...
Матеріали вступного випробування з музики (творчий конкурс) Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки „Музичне мистецтво” iconМузичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи