Анотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання” icon

Анотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання”
Скачати 225.82 Kb.
НазваАнотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання”
Дата03.11.2012
Розмір225.82 Kb.
ТипДокументи

Анотації до лекцій

з курсу “Методика музичного виховання”


Тема 1. Предмет і завдання курсу “Методика музичного виховання”. Сучасні вимоги до музичного виховання у загальноосвітній школі.

 1. Зміст і завдання курсу, його зв’язок з іншими предметами навчального плану спеціальності: Музика.

 2. Музичне виховання як складова естетичного виховання учня, формування його особливості.

 3. Основні вимоги до вчителя музики у процесі його музично – педагогічної діяльності.


Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Абдулин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1983.

 3. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки.: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1984.

 4. Гадалова І.М. Методика викладення музики у початкових класах. – К., 1994.

 5. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989.

 6. Методика викладання музики в початковій школі: Навч. – метод. посібник. – Тернопіль, 2002.

 7. Методика викладення музики в основній школі: Навч. – метод. посібник. – Тернопіль, 2001.


Тема 2. Шляхи музичного виховання школярів.

 1. Стан музичної освіти в Україні (історичний огляд). Основні тенденції вітчизняної музичної педагогіки.

 2. Музично – виховна концепція Д.Ковалевського.

 3. Прогресивні системи музичного виховання дітей за кордоном.

 4. Зміст навчальних програм з музики.


Література:

 1. Гадалова І.М. Методика викладання музики у початкових класах. – К., 1994.

 2. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземно ва Т. Вивчення музики в 1 – 4 класах..: Навч. метод. посібник для вчителя. – Харків, 2003.

 3. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземно ва Т. Вивчення музики в 5 – 8 класах..: Навч. метод. посібник для вчителя. – Харків, 2003.

 4. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 5. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 6. Рудницька О.П. Музика і культура особистості. Проблеми сучасної педагогіки. – К., 1998.

 7. Музика: Проблеми та поурочні методичні розробки для 1 – 4 класів загальноосвітньої школи. – Тернопіль, 2003.

 8. Музика: Проблеми та поурочні методичні розробки для 5 – 8 класів загальноосвітньої школи. – Тернопіль, 2003.


Тема 3. Дидактичні основи музичного виховання в школі. Специфіка уроку музики.

 1. Реалізація основних дидактичних принципів на уроках і в позаурочних формах музичного виховання.

 2. Специфіка використання загальних методів навчання в навчально – виховному процесі на уроках музики.

 3. Творчий підхід учителя музики до проведення уроку. Проблема цілісного підходу до уроку музики.


Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Абдулин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1983

 3. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземно ва Т. Вивчення музики в 1 – 4 класах..: Навч. метод. посібник для вчителя. – Харків, 2003.

 4. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземно ва Т. Вивчення музики в 5 – 8 класах..: Навч. метод. посібник для вчителя. – Харків, 2003.

 5. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 6. Рудницькі О.П. Педагогіка загальна та мистецька.: Навч. посібник. – Тернопіль, 2005.


Тема 4. Вікові особливості музичного розвитку учнів.

 1. Музичність і її компоненти.

 2. Здібності до різних видів музичної діяльності.

 3. Взаємозв’язок фізіологічних і психологічних особливостей дітей з динамікою музичного розвитку на різних вікових станах (молодші школярі, підлітки).


Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.Давыдова. – М.,1991.

 3. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989.

 4. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі.: Нав. – метод. посібник. – Тернопіль, 2001.

 5. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Избранные труды: в 2-х т. Т. 1. – М., 1985. – С. 42-222.


Тема 5. Музичне сприйняття і методика його розвитку у школярів.

 1. Специфіка музичного сприйняття, його сутність. Етапи розвитку музичного сприйняття.

 2. Педагогічне керівництво розвитком музичного сприйняття учнів.

 3. Основні етапи ознайомлення з музичним твором в процесі слухання музики.

 4. Меж предметні зв’язки як засіб активізації музичного виховання учнів.


Література:

 1. Блинова М.П. Некоторые вопросы музыкального восприятия школьников в свете учения о высшей нервной деятельности.: Пособие для учения. – М.-Л.: Музыка, 1964.

 2. Восприятие музыки: Сб. ст. // Ред. сост. В.М.Максимов. – М., 1980.

 3. Костюк А.Г. Восприятие мелодии: Мелодические параметры процесса восприятия музыки. – К.: Наукова думка, 1986.

 4. Музыкальное восприятие как предмет комплексного исследования: Сб. ст. / Сост. А.Г.Костюк. – К.: Музична Україна, 1986.

 5. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М., 1972.

 6. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання. – К.: ІЗМН, 1997.

 7. Слухання музики в 4–5 класах загальноосвітньої школи: Посібник для вчителя. – К.: Музична Україна, 1984.

 8. Радынова О.П. Слушаем музыку. – М.,1990.


Тема 6. Хоровий спів у школі і методика формування навичок виразного виконання.

 1. Хоровий спів як вид виконавського мистецтва і його значення в масовому музичному вихованні дітей.

 2. Основні вокально – хорові навички й методика їх формування у школярів різного віку.

 3. Основні етапи розучування пісні.

 4. Взаємозв’язок співу на уроці музики з іншими видами виконавської діяльності.


Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989.

 3. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України / З педагогічної спадщини. Упор. Л.О.Іванова. – К.: Музична Україна, 1989.

 4. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе :Методическое пособие. – К., 1982.

 5. Печерська Е. Уроки музики в початкових класах : Навч. посібник. – К., 2001.

 6. Раввінов О. Методика хорового співу в школі. Вид. 2-ге. – К.: Музична Україна, 1971.

 7. Струве Г.А. Школьный хор. Книга для учителя. – М.,1981.

 8. Стулова Г.П. Хоровой класс: Теория и практика вокальной работы в детском хоре.: Учеб. пособие. – М., 1988.

 9. Тавлина В.К. Вокально-хоровая работа // Музыкальное воспитание в школе. - Вып. 15. – М., 1982.

 10. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания.: Учеб. Пособие. – М.,1989.


Тема 7. Засвоєння музично – теоретичних знань і розвиток музично – слухових уявлень.

 1. Важливість засвоєння музично – теоретичних знань щодо активного сприйняття музики в процесі різновидної музичної діяльності учнів.

 2. Системи звуковисотності і метроритму як основа оволодіння музичною грамотою.

 3. Абсолютна та відносна (релятивна) системи ознайомлення дітей з поняттям звуковисотності і метроритму, їх сутність.


Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. – 2-е изд. – М., 1987.

 3. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989.

 4. Кабалевський Д.Б. Як розповідати дітям про музику.

 5. Ковалів В. Методика музичного виховання на релятивній основі. – К., 1973.

 6. Печерська Е. Уроки музики в початкових класах : Навч. посібник. – К., 2001.

 7. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 8. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 9. Раввінов О.Г. Сольфеджіо для учнів початкової школи. – К., 1967.

 10. Сергеева Г. Нотная грамота на уроках музыки // Музыка в школе. – 1985. - №2. С.7-12.

 11. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа / Ред. сост. А.Баренбойм. – М., 1978.


Тема 8. Розвиток творчої активності учнів у різновидній музичній діяльності.

 1. Характеристика дитячої музичної творчості в різних видах музичної діяльності.

 2. Послідовність роботи щодо формування пісенної творчості у школярів.

 3. Використання елементарних музичних інструментів задля відповідних імпровізацій.

 4. Прийоми активізації музично – ігрової, танцювальної творчості дітей, розвитку їх фантазії у процесі інсценування пісні.


Література:

 1. Бервецький З., Хлєбникова Л. Виховувати музичну культуру // Грані творчості: Кн.. для вчителя. – К., 1989.

 2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991.

 3. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989.

 4. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 5. Шип С.В. Детское музыкальное творчество в динамике становления личности // Проблемы музыкальной культуры: Сб. ст. – Вып. 1. – К., 1987.


Тема 9. Різновиди музичної діяльності на уроках музики в загальноосвітній школі.

 1. Розвиток співацьких навичок.

 2. Виховна роль споріднених видів мистецтва.

 3. Особливості програм з музики для загальноосвітньої школи.


Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Гродзенская Н.Л. Слушание музыки / Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. – М., 1971.

 3. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989.

 4. Кабалевський Д.Б. Про трьох китів та інші цікаві речі. – К.: Музична Україна, 1973.

 5. Печерська Е. Уроки музики в початкових класах : Навч. посібник. – К., 2001.

 6. Падалка Г. Учитель, музика, діти. – К.: Музична Україна, 1982.

 7. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 8. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.


Тема 10. Зміст та методика музичного виховання в початковій школі.

 1. Особливості музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку.

 2. Програмні вимоги і зміст музичного виховання в 1-4 класах.

 3. Побудова і методика проведення уроку музики в початковій школі.


Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Гадалова І.М. Методика викладання музики у початкових класах. – К., 1994.

 3. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989.

 4. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца.: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1984.

 5. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземно ва Т. Вивчення музики в 1 – 4 класах.: Навч. метод. посібник для вчителя. – Харків, 2003.

 6. Печерська Е. Уроки музики в початкових класах : Навч. посібник. – К., 2001.

 7. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.


Тема 11. Зміст і методика музичного виховання в загальноосвітній школі.

 1. Основні завдання і зміст музичного виховання молодших підлітків.

Побудова і методика проведення уроків музики в 5-6 класах.

 1. Зміст і особливості музичної роботи зі старшими підлітками. Побудова і методика проведення уроків музики в 7-8 класах.

 2. Педагогічне керівництво самостійною музичною діяльністю учнів – підлітків.

 3. Організація і проведення позакласної музично – виховної роботи в загальноосвітній школі.


Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Абдулин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1983.

 3. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземно ва Т. Вивчення музики в 5 – 8 класах.: Навч. метод. посібник для вчителя. – Харків, 2003.

 4. Програма та поурочні методичні рекомендації для загальноосвітніх шкіл. Музика. 5-8 класи. – Тернопіль, 2002.

 5. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 6. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания.: Учеб. пособие. – М.,1989.


Тема 12. Методика позакласної роботи з музичного виховання.

 1. Залучення підлітків та юнаків до позакласної музичної діяльності.

 2. Масові форми позакласної музично-виховної роботи.

 3. Гуртки та методика виховання гурткової діяльності.

 4. Виховний підхід до організації і проведення тематичного заходу.

 5. Педагогічна спрямованість музично-розважальних програм.

 6. Особливості методично-сценарних розробок позакласних заходів.


Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Каган М.С. Роль и взаимодействие искусств в педагогическом процессе // Музыка в школе. – 1984. - №4. – С. 28-32.

 3. Кабалевский Д.Б. Ровесники: Беседы о музыке для юношества. – М., 1987.

 4. Коваль Л.Г. Виховання почуття прекрасного. – К., 1989.

 5. Хентова С.М. Любимая музыка: Популярные очерки. – К.: Музична Україна, 1989.

 6. Художественное воспитание подрастающего поколения: проблемы и перспективы. – Новосибирск, 1988.

 7. Художня освіта і проблеми виховання молоді: Зб. наук. ст. – К., 1997.

 8. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. – М.,1975.

 9. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание.^

Завдання до практичних занять


з курсу “Методика музичного виховання”


Тема 1. Предмет і завдання курсу “Методика музичного виховання”. Сучасні вимоги до музичного виховання у загальноосвітній школі.

Питання для обговорення:

 1. Специфіка музичного мистецтва, його виховні можливості.

 2. Єдність завдань виховання, навчання й освіти у процесі музично-виховної роботи.

 3. Єдність курсу “Методика музичного виховання” з іншими предметами навчального плану.

 4. Сучасні вимоги до вивчення музики.

Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Абдулин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1983.

 3. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки.: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1984.

 4. Гадалова І.М. Методика викладення музики у початкових класах. – К., 1994.

 5. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземно ва Т. Вивчення музики в 1 – 4 класах..: Навч. метод. посібник для вчителя. – Харків, 2003.

 6. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземно ва Т. Вивчення музики в 5 – 8 класах..: Навч. метод. посібник для вчителя. – Харків, 2003.

 7. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 8. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.


Тема 2. Шляхи музичного виховання школярів.

Питання для обговорення:

 1. Розвиток музичного виховання в Україні з часів Київської Русі.

 2. Критичний аналіз системи масового музичного виховання у Радянський період (позитивні і негативні моменти).

 3. Характеристика діяльності видатних педагогів-музикантів: Б.В.Аста’єва, Н.Я.Брюсова, В.Н.Шацької, Б.Л.Яворського, Н.А.Гродзенської, Б.П.Кабалевського, їх внесок в теорію і практику музичного виховання.

Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Астафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Изд.-2. – Л., 1973.

 3. Гадалова І.М. Методика викладання музики у початкових класах. – К., 1994.

 4. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989.

 5. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца: Кн. для учителей. – М.: Просвещение, 1984.

 6. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 7. Рудницька О.П. Музика і культура особистості. Проблеми сучасної педагогіки. – К., 1998.

 8. Якубовська Т.Л., В.Н.Шацкая – музыкант, просветитель, педагог, ученый // Музыка в школе. – 1984. - №1.


Тема 3. Дидактичні основи музичного виховання в школі. Специфіка уроку музики. Вікові особливості музичного розвитку учнів.

Питання для обговорення:

 1. Специфіка використання загальних методів навчання у навально-виховному процесі з музики.

 2. Чим відрізняється урок музики від інших предметів.

 3. Б.М.Теплов про структуру музичності і музичних здібностей.

 4. Вікові рівні музичного розвитку дітей.

Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Абдулин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1983.

 3. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989.

 4. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 5. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі.: Нав. – метод. посібник. – Тернопіль, 2001.

 6. Рудницькі О.П. Педагогіка загальна та мистецька.: Навч. посібник. – Тернопіль, 2005.

 7. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды. – М., 1985. – Т. 1.


Тема 5. Музичне сприйняття і методика його розвитку у школярів.

Питання для обговорення:

 1. Особливості музичного сприйняття.

 2. Розкрити значення слухання музики на шкільному уроці.

 3. Навести приклади активізації емоційного ставлення школярів до музики.

 4. Розкрити послідовність розвитку у школярів музичного сприйняття.

 5. Скласти розгорнутий план сприйняття музичного твору на уроці музики.

 6. Добрати музичний матеріал і скласти план фрагмента уроку з слухання музики та провести його з групою студентів.

Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Блинова М.П. Некоторые вопросы музыкального восприятия школьников в свете учения о высшей нервной деятельности.: Пособие для учения. – М.-Л.: Музыка, 1964.

 3. Восприятие музыки: Сб. ст. // Ред. сост. В.М.Максимов. – М., 1980.

 4. Костюк А.Г. Восприятие мелодии: Мелодические параметры процесса восприятия музыки. – К.: Наукова думка, 1986.

 5. Музыкальное восприятие как предмет комплексного исследования: Сб. ст. / Сост. А.Г.Костюк. – К.: Музична Україна, 1986.

 6. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М., 1972.

 7. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання. – К.: ІЗМН, 1997.

 8. Слухання музики в 4 – 5 класах загальноосвітньої школи: Посібник для вчителя. – К.: Музична Україна, 1984.

 9. Радынова О.П. Слушаем музыку. – М.,1990.


Тема 6. Хоровий спів у школі і методика формування навичок виразного виконання.

Питання для обговорення:

 1. Які завдання музичного виховання вирішуються у співочій діяльності школярів?

 2. Основні вокально-хорові навички та їх значення для виразного виконання пісень.

 3. Розкрити причини фальшивого співу дітей та методику їх подолання.

 4. Розкрити етапи роботи над піснею у початкових, у середніх класах.

 5. Скласти поурочний розгорнутий план роботи над двуголосною піснею, розучування її з групою студентів.

 6. Підготувати і провести розучування пісні з підлітками (реалізація на групі студентів).

Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989.

 3. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України / З педагогічної спадщини. Упор. Л.О.Іванова. – К.: Музична Україна, 1989.

 4. Огородников Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе :Методическое пособие. – К., 1982.

 5. Печерська Е. Уроки музики в початкових класах : Навч. посібник. – К., 2001.

 6. Раввінов О. Методика хорового співу в школі. Вид. 2-ге. – К.: Музична Україна, 1971.

 7. Струве Г.А. Школьный хор. Книга для учителя. – М.,1981.

 8. Стулова Г.П. Хоровой класс: Теория и практика вокальной работы в детском хоре.: Учеб. пособие. – М., 1988.

 9. Тавлина В.К. Вокально-хоровая работа // Музыкальное воспитание в школе. - Вып. 15. – М., 1982.

 10. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания.: Учеб. Пособие. – М.,1989.


Тема 7. Засвоєння музично – теоретичних знань і розвиток музично – слухових уявлень.

Питання для обговорення:

 1. Методична розробка освоєння вокальних вправ з використанням співу по нотам, її практична реалізація.

 2. Методична розробка засвоєння вокальних вправ на релятивній основі, її практична реалізація.

 3. Розробка плану-конспекту фрагменту уроку, де передбачено засвоєння музично-теоретичних знань, його реалізація в формі ділової гри з залученням групи студентів.

Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. – 2-е изд. – М., 1987.

 3. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989.

 4. Кабалевський Д.Б. Як розповідати дітям про музику.

 5. Ковалів В. Методика музичного виховання на релятивній основі. – К., 1973.

 6. Печерська Е. Уроки музики в початкових класах : Навч. посібник. – К., 2001.

 7. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 8. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 9. Раввінов О.Г. Сольфеджіо для учнів початкової школи. – К., 1967.

 10. Сергеева Г. Нотная грамота на уроках музыки // Музыка в школе. – 1985. - №2. С.7-12.

 11. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа / Ред. сост. А.Баренбойм. – М., 1978.Тема 8. Розвиток творчої активності учнів у різновидній музичній діяльності.

Питання для обговорення:

 1. У чому полягає перевага створення ігрових ситуацій на початковому етапі творчого розвитку дітей?

 2. Роль творчих завдань на уроках музики.

 3. Підготувати і провести фрагмент уроку з групою студентів з показом зразків творчості й творчих дій.

 4. Підготувати творчі завдання для школярів, які добре співають і для учнів зі слабим рівнем координації слуху та голосу.

 5. Методична розробка проведення інструментальної (вокальної) імпровізації та інсценування пісні. Проведення з групою студентів у вигляді ділової гри.

Література:

 1. Бервецький З., Хлєбникова Л. Виховувати музичну культуру // Грані творчості: Кн.. для вчителя. – К., 1989.

 2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991.

 3. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989.

 4. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 5. Шип С.В. Детское музыкальное творчество в динамике становления личности // Проблемы музыкальной культуры: Сб. ст. – Вып. 1. – К., 1987.


Тема 9. Різновиди музичної діяльності на уроках музики в загальноосвітній школі.

Питання для обговорення:

 1. Використання знань з “Хорознавства” при проведенні занять з хорового співу на уроці музики.

 2. Розкрити методику роботи з неточно інтонуючими учнями.

 3. Розуміння цілісного уроку при проведенні слухання музики.

 4. Провести слухання конкретного музичного твору з залученням групи студентів.

 5. Розробка плану-конспекту уроку музики з використанням інших видів мистецтва.

 6. Провести аналіз існуючих програм “Музика” для загальноосвітньої школи в плані їх відповідності сучасним вимогам виховання підростаючого покоління.

Література:

 1. Мистецтво і освіта / журнал – 2005. - №1-4.

 2. Мистецтво і освіта / журнал – 2006. - №1-4.

 3. Шкільна програма “Музика” 1-4 класи. – К., 1996.

 4. Програма для загальноосвітніх шкіл: музика 5-8 класи. – Тернопіль, 2002.

Тема 10. Зміст та методика музичного виховання в початковій школі.

Питання для обговорення:

 1. Розкрити особливості музичного виховання у початковій школі.

 2. Аналіз методів і прийомів для досягнення конкретної навчально-виховної мети на уроці музики в початкових класах.

 3. Складення розгорнутого плану-конспекту уроку музики у початкових класах на задану тему, його реалізація в формі ділової гри на групі студентів.

Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Гадалова І.М. Методика викладання музики у початкових класах. – К., 1994.

 3. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989.

 4. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца.: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1984.

 5. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземно ва Т. Вивчення музики в 1 – 4 класах.: Навч. метод. посібник для вчителя. – Харків, 2003.

 6. Печерська Е. Уроки музики в початкових класах : Навч. посібник. – К., 2001.

 7. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.


Тема 11. Зміст і методика музичного виховання в загальноосвітній школі.

Питання для обговорення:

 1. Складення плану-конспекту уроку музики в 5 класі на задану тему з наступною реалізацією його на групі студентів.

 2. Підготовка методичного і музичного матеріалу до уроку музики в 6 класі і практична реалізація його із залученням групи студентів.

 3. Складення плану-конспекту уроку музики в 7 класі на задану тему та його реалізація на групі студентів з подальшим обговоренням.

 4. Складення плану-конспекту конкретного уроку музики в 8 класі і його реалізація на групі студентів з подальшим обговоренням.

Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Абдулин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1983.

 3. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземно ва Т. Вивчення музики в 5 – 8 класах.: Навч. метод. посібник для вчителя. – Харків, 2003.

 4. Програма та поурочні методичні рекомендації для загальноосвітніх шкіл. Музика. 5-8 класи. – Тернопіль, 2002.

 5. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 6. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания.: Учеб. пособие. – М.,1989.


Тема 12. Методика позакласної роботи з музичного виховання.

Питання для обговорення:

 1. Ознайомлення на практиці з досвідом гурткової роботи.

 2. Провести у вигляді ділової гри заняття музично-дискусійного клубу.

 3. Складення плану постановки музичної казки-гри і реалізація його на групі студентів.

 4. Складення і обговорення плану музично-розважальної програми для учнів загальноосвітньої школи.

 5. Добір музичного матеріалу й розробка плану музично-літературної композиції на задану тему.

Література:

 1. Букрєєва Г.Б. Цікава музика: Музично-дидактичні ігри. 5-8 класи / Навчальний посібник. – Тернопіль, 2005.

 2. Брилін Б.А. Вокально-інструментальна діяльність в навчальному закладі. Кн. для вчителя. – К.: Освіта України, 2006.

 3. Каган М.С. Роль и взаимодействие искусств в педагогическом процессе // Музыка в школе. – 1984. - №4. – С. 28-32.

 4. Кабалевский Д.Б. Ровесники: Беседы о музыке для юношества. – М., 1987.

 5. Коваль Л.Г. Виховання почуття прекрасного. – К., 1989.

 6. Мархасев Л.С. В легком жанре. – Л., 1990.

 7. Островерхий І., Пономаренко М. Намисто: П’єси, вистави, музичні казки. – Тернопіль, 2002.

 8. Основи театральної культури. Факультативний курс. – М., 1981.

 9. Рубина Ю., Завадская Т., Шевелев Н. Театральная самодеятельность школьников: Основы педагогического руководства. – 2-е изд. – М., 1993.

 10. Хентова С.М. Любимая музыка: Популярные очерки. – К.: Музична Україна, 1989.

 11. Художественное воспитание подрастающего поколения: проблемы и перспективы. – Новосибирск, 1988.

 12. Художня освіта і проблеми виховання молоді: Зб. наук. ст. – К., 1997.

 13. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание.Модулі самостійної роботи.

Тема І. Методичні Та теоретичні основи музичного виховання в загальноосвітній школі.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Характеристика музично-педагогічної діяльності М.Лисенка, М.Леонтовича, К.Стеценка.

 2. Короткий огляд прогресивних систем музичного виховання за кордоном.

 3. Вивчення і аналіз діючих програм з музики.

 4. Питання діагностики музичних здібностей.


Література:

 1. Апраксина О.А. Музыкальное воспитание в Англии и США. – М., 1988.

 2. Гордійчук М. М.В.Лисенко: Творчий портрет українських композиторів. – К., 1977

 3. Горюхіна Н., Єфремова Л. К.Г.Стеценко. – К., 1955.

 4. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989.

 5. Іванова Л. Музично-педагогічна спадщина Миколи Леонтовича. – Вінниця, 2006.

 6. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України. (з педагогічної спадщини композитора). – К., 1989.

 7. Мкзыкальное воспитание в современном мире. – М., 1989.

 8. Найнис К.О. О системе детского музыкального воспитания Пьера ван Хауве (Г.Дельф, Голландия). – В кн.: Музыкальное воспитание в школе. – М., 1976. Вып. 11.

 9. Пархоменко Л. Кирило Григорович Стеценко. – К.: Музична Україна, 1973.

 10. Програма та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл. Музика 1-4 класи / Авт. кол. О.Ростовський, Р.Марченко, Л.Хлебнікова, З.Бервецький. – К.: Перун, 1998.

 11. Програма та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл. Музика 5-8 класи. – К., 2002.

 12. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа / Под ред. Л.А.Беренбойма. – Л., 1978.

 13. Федотов Є. Кирило Григорович Стеценко. – К.: Музична Україна, 1977.

 14. Чоговець В. М.В.Лисенко. – К., 1979.


Тема ІІ. Види музичної діяльності в школі і методика її організації.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Короткий огляд розвитку методики проведення слухання музики (на основі аналізу діяльності Б.Яворського, Б.Астаф’єва, В.Шацької, Н.Гродненської, Д.Кабалевського).

 2. Мутація, особливості її вияву у хлопчиків та дівчат.

 3. Абсолютна та відносна (релятивна) системи сольмізації, їх сутність.

 4. Педагогічні концепція К.Орфа, З.Кодая і їх роль у вітчизняній музичній педагогіці.


Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Астафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – 2-е изд. – Л.: Музыка, 1973.

 3. Бервецький З., Хлебнікова Л. Виховати музичну культуру // Грані творчості: Кн. для вчителя. – К.: радянська школа, 1989. – С. 126-140.

 4. Белобородова В.К., Ригина Г.С., Алиев Ю.В. Музыкальное восприятие школьников. – М., 1975.

 5. Воспитание музыки: Сб. ст. // Ред. сост. В.Максимов. – М., 1980.

 6. Вейс Н. Ступеньки в музыку: Пособие по сольфеджио. – 2-е изд. – М., 1987.

 7. Грицюк Н., Зінкевич О., Майбурова К., Щурина Н. Слухання музики в 1-3 класах: Метод. посібник. – К.: Музична Україна., 1980.

 8. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку. – М.: Просвещение, 1969.

 9. Кабалевський Д.Б. Як розповідати дітям про музику? – К.: Музична Україна, 1982.

 10. Ковалів В. Методика музичного виховання на релятивній основі. – К.: Музична Україна, 1973.

 11. Куликова Н.Ф. К вопросу о работе с неточно интонирующими учащимися первого класса. – В кн.: Музыкальное воспитание в школе. – М., 1976, вып. 11.

 12. Малинина Е.М. Вокальное воспитание детей: В помощь педагогу-музыканту. – Л., 1967.

 13. Мелабени А.Г. Методы вокальной работы в школе. - В кн.: Музыкальное воспитание в школе. – М., 1976, вып. 11.

 14. Музыкальное воспитание в Венгрии / Ред. сост. Л.Беренбойм. – М., 1983.

 15. Огородников Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе: Метод. пособ. – 3-е изд. – К.: Музыкальная Украина, 1989.

 16. Равінов О. Методика хорового співу в школі. – К., 1971.

 17. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання. – К., 1997.


Тема ІІІ. Зміст музичного виховання в початковій школі.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Побудова і проведення уроку музики в 1 класі.

 2. Програмні вимоги і зміст музичного виховання в 2 класі.

 3. Побудова та методика проведення уроків музики в 3 класі.

 4. Методика проведення уроку музики в 4 класі.


Література:

 1. Дух В.П. Музика в 1 класі: посібник для вчителя початкових класів. – Тернопіль, 2005.

 2. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989.

 3. Лобода О. Музика. Підручник 2 клас. – К., 2003.

 4. Лобода О. Музика. Підручник 3 клас. – К., 2004.

 5. Лобода О. Музика. Підручник 4 клас. – К., 2004.

 6. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземно ва Т. Вивчення музики в 1 – 4 класах.: Навч. метод. посібник для вчителя. – Харків, 2003.

 7. Осенева М.С. Методика музыкального воспитания младших школьников. – М., 2002.

 8. Печерська Є. Уроки музики в початкових класах. – К., 2001.

 9. Ростовський О. Методика викладання музики в початковій школі : Навчально-метод. посіб. – Тернопіль, 2001.


Тема IV. Зміст і методика музичного виховання в загальноосвітній школі.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Особливості музичного розвитку молодших підлітків. Побудова і проведення уроку музики в 5-6 класах. Особливості музичного розвитку старших підлітків.

 2. Побудова і методика проведення уроку музики в 7 класі.

 3. Педагогічне керівництво самостійною музичною діяльністю восьмикласників.


Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Абдулин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1983.

 3. Безбородова Л.А., Алиев Ю.В. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях. – М., 200.

 4. Масол Л., Очаровська Ю., Беземчук Л., Наземно ва Т. Вивчення музики в 5 – 8 класах.: Навч. метод. посібник для вчителя. – Харків, 2003.

 5. Програма та поурочні методичні рекомендації для загальноосвітніх шкіл. Музика. 5-8 класи. – Тернопіль, 2002.

 6. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі. Навч. метод. посібник – Тернопіль, 2001.

 7. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания.: Учеб. пособие. – М.,1989.

Тема V. Методика позакласної роботи з музичного виховання.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Ознайомлення з методикою організації факультативних занять з музики.

 2. Основи організації дозвілля школярів і розвиток дискотечного руху.

 3. Організація та навчально-виховна робота в шкільному вокально-інструментальному ансамблі.

 4. Методика організації і роботи музичного театру в школі.


Література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983.

 2. Каган М.С. Роль и взаимодействие искусств в педагогическом процессе // Музыка в школе. – 1984. - №4. – С. 28-32.

 3. Кабалевский Д.Б. Ровесники: Беседы о музыке для юношества. – М., 1987.

 4. Коваль Л.Г. Виховання почуття прекрасного. – К., 1989.

 5. Хентова С.М. Любимая музыка: Популярные очерки. – К.: Музична Україна, 1989.

 6. Художественное воспитание подрастающего поколения: проблемы и перспективы. – Новосибирск, 1988.

 7. Художня освіта і проблеми виховання молоді: Зб. наук. ст. – К., 1997.

 8. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. – М.,1975.

 9. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание.Питання до контрольної роботи:

 1. Розкрити сутність музичного виховання у загальноосвітній школі.

 2. Ретроспективний аналіз розвитку вітчизняного музичного виховання.

 3. Основні принципи і методи музичного навчання і виховання.

 4. Специфіка уроку музики. Типи уроків музики.

 5. Залежність музичного розвитку учнів від їх вікових особливостей.

Схожі:

Анотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання” iconАнотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання у вищих навчальних закладах
Тема Введення до курсу “Методика музичного виховання у вищих навчальних закладах”. Основні вимоги до педагога-музиканта
Анотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання” iconПитання до екзамену Предмет І завдання курсу „Теорія І методика музичного виховання”
Музичне виховання І розвиток дітей дошкільного віку в контексті сучасних концепцій дитинства
Анотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання” iconТестові завдання з навчальної дисципліни
Вступ. Теоретичні та методологічні основи музичного виховання, етнонаціональна специфіка з музичного виховання у полікультурному...
Анотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання” iconМузичне виховання з методикою викладання
України. Програма курсу “Основи музичного виховання з методикою викладання” у контексті Болонського процесу. Сучасні нормативні документи...
Анотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання” iconЗавдання курсу: методичні
Навчальна програма «Теорія І методика музичного виховання» дітей дошкільного віку є основою для вивчення студентами нормативної дисципліни...
Анотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання” iconМетодика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта»
Педагогічного коледжу для спеціальності «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврів. Вивчення даного курсу має...
Анотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання” iconПовідомлення про зв'язок курсу з педагогікою, психологією, методикою розвитку музичного сприймання, творчих музичних здібностей ( 1год.)
Науково-методичні засади музичного виховання в початкових класах загальноосвітньої школи
Анотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання” iconФакультет фізичного виховання та спорту
Тести складені на основі програмного матеріалу курсу “Теорія та методика фізичного виховання”, запланованого для вивчення студентами...
Анотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання” iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Екзамен має комплексний характер, включає питання з теорії та історії музики, методики музичного виховання в загальноосвітній школі,...
Анотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання” iconЗразок тесту фахових вступних випробувань на напрям 0202 «Мистецтво» спеціальність 020207, 020207 «Музична педагогіка і виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр Методика музичного виховання
Яка програма предмету «Музика» включає критерії оцінювання знань, умінь і навичок?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи