Перший змістовний модуль «людина, її зовнішність та характер. Родина. Професії» icon

Перший змістовний модуль «людина, її зовнішність та характер. Родина. Професії»
НазваПерший змістовний модуль «людина, її зовнішність та характер. Родина. Професії»
Сторінка1/12
Дата03.11.2012
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

УПМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (І курс)


ПЕРШИЙ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ


«ЛЮДИНА, ЇЇ ЗОВНІШНІСТЬ ТА ХАРАКТЕР. РОДИНА. ПРОФЕСІЇ»


Практичний модуль

Список літератури до практичних занять дивись після останнього заняття модулю.


Практичне заняття №1. Діагностичний тест. Ознайомлення з підручником “A way to success”.

1. Написання діагностичного тесту.

 1. Ознайомлення з підручником “A Way to Success”.

 2. Складання діалогічних висловлювань про себе та свою родину.

 3. Тренування у постановці різних типів запитань.

Д/з: впр. 1, 2, 3, стор. 5, опрацювання словника стор. 5.


Практичне заняття №2. Ознайомлення з новими лексичними одиницями з теми «Ім’я людини».

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Опрацювання активного словника уроку.

 3. Складання власних речень з новими словами.

 4. Активізація вживання нової лексики у діалогах.

 5. Розповіді про своїх одногрупників.

Д/з: впр. 6, стор. 6, впр. 7, стор. 7.


Практичне заняття №3. Читання та переклад тексту “Про що говорить ім’я?”

 1. Переклад речень впр. 6, стор.6.

 2. Виконання передтекстових завдань: впр. 7, стор. 7.

 3. Читання та переклад тексту «Про що говорить ім’я?».

 4. Виконання вправ для перевірки розуміння прочитанного.

Д/з: підготувати переказ тексту, вивчити нові слова.


Практичне заняття №4. Контроль засвоєння лексики. Переказ тексту.

 1. Переказ студентами тексту.

 2. Контроль засвоєння лексики.

 3. Складання власних речень зі словами активного словника.

 4. Тренування студентів у непідготовлених монологічних висловлюваннях.

Д/з: робота з новою лексикою, впр.10, 11, стор. 8.


Практичне заняття №5. Аудіювання тексту “Кінозірка”. Складання діалогів з використанням розмовних фраз.

 1. Підготовка до аудіювання тексту, ознайомлення з новими словами.

 2. Аудіювання та письмовий переказ прослуханого тексту.

 3. Опрацювання нової лексики.

 4. Перевірка домашнього завдання.

 5. Активізація нових ЛО в усному мовленні.

Д/з: вивчити нові слова, впр. 13, стор 9.


Практичне заняття №6. Введення нових лексичних одиниць з теми “Вік людини”.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Контроль засвоєння ЛО з теми. Диктант.

 3. Виконання вправ на переклад.

 4. Складання діалогів з використанням активної лексики уроку.

Д/з: підготуватися до контрольної роботи, впр. 15, 16, стор.10.


Практичне заняття №7. Домашнє читання. Дафна Дюмор’є “Ребека” (1-3 глави).

 1. Читання та переклад окремих фрагментів тексту.

 2. Переказ прочитаного.

 3. Відповіді на запитання.

 4. Опрацювання лексики тексту.

Д/з: прочитати глави 4-6.


Практичне заняття №8. Контрольна робота. Виконання вправ на усний та письмовий переклад.

 1. Написання контрольної роботи.

 2. Виконання вправ на усний та письмовий переклад.

 3. Проведення рольової гри.

Д/з: впр. 20, 21, стор. 12-13.


Практичне заняття №9. Ознайомлення з правилами написання адреси в англомовних країнах. Структура неофіційного листа.

 1. Читання та переклад тексту впр. 20, стор 12.

 2. Складання інтерв’ю за зразком прочитаного тексту.

 3. Виконання післятектових вправ.

 4. Правила написання адреси у англомовних країнах.

 5. Ознайомлення зі структурою неофіційного листа.

Д/з: впр. 25, 27, стор. 14-15.


Практичне заняття №10. Введення нової лексики з теми “Родина”. Виконання вправ.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Введення лексики з теми «Родина».

 3. Активізація нових лексичних одиниць у вправах на підстановку та заміщення та розгорнутих відповідях на запитання.

 4. Складання власних речень та міні-монологів з використанням нових слів.

Д/з: впр. 14, 16, стор. 90-91.


Практичне заняття №11. Робота з текстом “Бабусі та дідусі”. Складання мікродіалогів.

 1. Бесіда за темою «Моя родина».

 2. Читання та переклад тексту «Бабусі та дідусі».

 3. Відповіді на запитання за змістом тексту.

 4. Проведення дискусії на тему «Різниця поколінь».

 5. Складання мікродіалогів за темою уроку.

Д/з: підготувати переказ тексту, вивчити нові слова.


Практичне заняття №12. Аудіювання тексту “Королівська родина Британії”.

 1. Переказ студентами тексту.

 2. Перевірка знання лексичного матеріалу.

 3. Слухання тексту «Королівська родина Британії».

 4. Виконання вправ на розуміння прослуханого.

 5. Відповіді на запитання за текстом.

Д/з: впр. 20, 21, стор. 94.

Практичне заняття №13. Домашнє читання. Дафна Дюмор’є “Ребека” (4-6 глави).

 1. Переклад складних частин тексту.

 2. Виконання вправ на розуміння прочитаного.

 3. Переказ тексту.

Д/з: прочитати 7-9 глави.


Практичне заняття №14. Диктант. Розвиток діалогічного та монологічного мовлення.

 1. Написання словникового диктанту.

 2. Закріплення активної лексики з теми «Родина» у вправах на переклад.

 3. Складання діалогів з використанням розмовних фраз.

 4. Дискусія на тему «Ідеальна родина».

 5. Тренування у непідготовленому монологічному мовленні.

Д/з: впр. 23, 24, 25, стор. 95-96, підготувати проект «Моє родинне дерево».


Практичне заняття №15. Презентація та захист проектів “Моє родинне дерево”.

 1. Презентація та захист проектів «Моє родинне дерево».

 2. Постановка запитань різних типів з вживанням активного словника.

 3. Монологічні висловлювання за темою уроку.

Д/з: впр. 27, 28, стор. 97.


Практичне заняття №16. Робота з текстом “Мередит Берні: мої справжні сімейні узи”.

 1. Читання та переклад тексту впр. 21, стор. 94.

 2. Виконання післятекстових вправ.

 3. Опрацювання лексики тексту.

 4. Розігрування діалогів на основі тексту.

Д/з: підготуватися до контрольної роботи, впр. 29, стор 98.


Практичне заняття №17. Контрольна робота. Опрацювання лексики з теми “Професії”.

 1. Написання контрольної роботи.

 2. Опрацювання лексики з теми «Професії».

 3. Виконання вправ з метою активізації нових ЛО.

 4. Складання власних речень з новими словами.

Д/з: впр. 14, 16, 17, стор. 35-36.


Практичне заняття №18. Виконання вправ на усний та письмовий переклад. Аудіювання.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Контроль засвоєння лексики за допомогою вправ на переклад.

 3. Опрацювання англійських прислів’їв з теми.

 4. Аудіювання тексту впр. 26, стор. 39.

 5. Виконання післятекстових вправ.

Д/з: вивчити нові слова, впр. 27, 28, стор. 40.


Практичне заняття №19. Диктант. Розвиток діалогічного та монологічного мовлення за темою.

 1. Написання словникового диктанту за темою «Професії».

 2. Складання діалогів та ситуацій на основі лексики уроків.

 3. Рольова гра «Чия професія найкраща?»

 4. Проведення дискусії за темою уроку.

 5. Виконання вправ 34, 35, стор. 43.

Д/з: впр. 32, 33, стор. 42-43.


Практичне заняття №20. Домашнє читання. Дафна Дюмор’є “Ребека” (7-9 глави).

 1. Читання та переклад окремих фрагментів тексту.

 2. Переказ прочитаного.

 3. Відповіді на запитання.

 4. Опрацювання лексики тексту.

Д/з: прочитати глави 10-14.


Практичне заняття №21. Контрольна робота для перевірки вмінь та навичок студентів.

 1. Написання контрольної роботи.

 2. Перевірка знання лексичного матеріалу за темами змістовного модулю.Література


 1. Английский язык: 350 текстов, диалогов и упражнений по английскому языку для развития навыков устной речи / Е. М. Базанова, Т. С. Путиловская. – М.: Дрофа, 2000. – 480с.

 2. Григор’єва О. О. Навчально-методичні рекомендації «Практичні завдання до модульної програми з усного та писемного англійського мовлення»: Для студентів І курсу денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 36с.

 3. Дюморье Д. Ребекка ( Rebecca) / адаптация текста, комментарий, упражнения, словарь Н. И. Кролик. – М.: Айрис-пресс, 2002. – 240с.

 4. Людина та суспільство. Лексичні вправи та завдання / М. В. Бондарь, О. В. Бондарь, О. В. Карпенко та ін. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 128с.

 5. Тучина Н. В., Меркулова Т. К., Кузьмина В. С. Speak English with pleasure / За ред. Луїзи Грін (Велика Британія), Кіри О. Янсон (США). – Харків: Торсінг, 2003. – 288с.

 6. A way to Success: English for University Students. Year 1 (Student’s Book) / Н. В. Тучина, І. В. Жарковська, Н. О. Зайцева та ін. – Харків: Фоліо, 2004 – 336с.

 7. Friederike Klippel Keep talking. Communicative fluency activities for language teaching. – Cambridge University Press, 1996. – 202p.

 8. Luke Prodromou Grammar and vocabulary for first certificate. – Pearson Education Limited, 2006. – 320p.

9. Michael McCarthy, Felicity O’Dell English vocabulary in use / upper-intermediate. – Cambridge University Press, 2001. – 310p.

10. The Peace Corps TEFL Training Workbook – Part III Those ten minutes left. – Peace Corps, Ukraine, 2000. – 102p.


Модуль самостійної роботи


Літературу до завдань модулів самостійної роботи дивись у списках джерел до практичних занять


Завдання № 1. Самостійно опрацювати додаткову лексику за темою «Родинні стосунки та відносини між людьми», виконати вправи (Grammar and vocabulary for first certificate, стор. 266 -270).


Завдання № 2. Прочитати автентичні статті (2-3) за темою «Сімейні проблеми в англомовних країнах», підготувати переклад та переказ прочитаних текстів.


Завдання № 3. Підготувати тему «Проблеми молоді в англомовних країнах та Україні» за таким орієнтовним планом:

 • Особливості молодіжного життя у Великій Британії та США;

 • Захоплення молоді, заняття у вільний час;

 • Проблеми молоді;

 • Порівняння життя молоді в англомовних країнах та Україні;

 • Молодіжні організації.


Завдання № 4. Написати твір за темою «Зовнішність та характер людини, яку я добре знаю (захоплююсь)» з використанням активного словника за темою «Зовнішність, характер».


Завдання № 5. Самостійно опрацювати додаткову лексику за темами «Зовнішність та характер людини» та «Професії. Робота» (English vocabulary in use, units 37, 38, 44)


Завдання № 6. Написати твір за темою «Моя майбутня професія» за таким орієнтовним планом:

 • What profession are you going to write about? Explain your choice.

 • What do you know from the history of this profession? (ancient, ... goes back to..., quite new...).

 • What must one consider when choosing this profession? or What do you think are the most important factors that must be taken into consideration, when choosing this profession?

 • Must a person be physically strong to take up this profession?

 • What education is required to become a specialist in this profession?

 • Is this profession connected directly with people?

 • What opportunities are open for people of the profession?

 • In what way is this profession necessary and useful? Why does it attract people?
  What makes it popular?

 • Does this profession run in the family? Do you know any people involved in this
  profession? Can they serve as an example for those who are going to take it up?

 • Are you suited for this profession? Why?^ ДРУГИЙ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ


«МІЙ ДІМ, МОЯ КВАРТИРА. ДОМАШНІ ОБОВ’ЯЗКИ»


Практичний модуль

Список літератури до практичних занять дивись після останнього заняття модулю.


Практичне заняття № 1. Типи будинків.

1. Типи будинків, опрацювання нової лексики.

2. Виконання вправ з метою активізації нових слів.

3. Особливості різних типів житла в англомовних країнах.

4. Аудіювання тексту впр. 4, стор 155.

Д/з: вивчити слова стор. 154, впр. 8, 9, стор. 156.


Практичне заняття № 2. Виконання вправ на підстановку, заміщення та доповнення. Розвиток монологічного мовлення.

 1. Перевірка засвоєння лексики.

2. Виконання вправ на підстановку, заміщення та доповнення.

 1. Відповіді на запитання впр. 6, стор 156.

 2. Проведення дискусії за темою уроку.

Д/з: впр. 12, 13, стор. 158.


Практичне заняття № 3. Робота з текстом “Українські помешкання”.

 1. Читання та переклад тексту впр. 12, стор 158.

 2. Виконання післятекстових вправ.

 3. Відповіді на запитання.

 4. Складання запитань за зразком, опрацювання їх в парах.

 5. Описання будинків за малюнками.

Д/з: вивчити нові слова, переказ тексту.


Практичне заняття № 4. Диктант. Аудіювання тексту.

 1. Написання словникового диктанту.

 2. Аудіювання тексту впр. 10, стор. 157.

 3. Переказ прослуханого.

 4. Опрацювання лексики тексту.

Д/з: впр. 15,16, стор. 160.


Практичне заняття № 5. Читання та переклад тексту “Помешкання у Великій Британії та США”.

 1. Виконання передтекстових завдань.

 2. Читання та переклад тексту «Помешкання у Великій Британії та США».

 3. Виконання вправ для перевірки розуміння прочитаного.

 4. Складання плану тексту.

Д/з: підготувати переказ тексту, впр. 18, стор. 162.


Практичне заняття № 6. Складання діалогів за ситуаціями. Переказ тексту.

 1. Переказ тексту.

 2. Перевірка знання лексичного матеріалу з теми.

 3. Складання діалогів за ситуаціями.

 4. Активізація ЛО в усному мовленні.

Д/з: впр. 19, 20, стор. 162-163.


Практичне заняття № 7. Домашнє читання. Дафна Дюмор’є “Ребека” (10-12 глави).

1. Читання та переклад окремих фрагментів тексту.

 1. Переказ прочитаного.

 2. Відповіді на запитання.

 3. Опрацювання лексики тексту.

Д/з: прочитати глави 13-15.


Практичне заняття № 8. Помешкання та меблі.

 1. Введення ЛО за темою «Помешкання та меблі».

 2. Описання малюнків.

 3. Виконання вправ для активізації нової лексики.

 4. Складання власних речень та ситуацій з новою лексикою.

Д/з: впр. 22, 23, 24, стор. 164-165.


Практичне заняття № 9. Контроль засвоєння лексики. Монологічне мовлення за темою.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Контроль засвоєння лексики. Диктант.

 3. Виконання практичних завдань.

 4. Тренування у складанні діалогів-розпитування за темою «Моє помешкання».

 5. Розвиток монологічного мовлення за ситуаціями впр. 28, стор. 167.

Д/з: підготувати проект «Дім моєї мрії».


Практичне заняття № 10. Презентація проектів “Дім моєї мрії”.

 1. Презентація проектів «Дім моєї мрії».

 2. Відповіді на запитання.

 3. Визначення переваг та недоліків проектів одногрупників.

 4. Виконання вправ 29-31, стор. 167.

Д/з: впр. 34,36, 37,стор. 168-170.


Практичне заняття № 11. Опрацювання тексту “Вибір будинку”

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Виконання впр. 41, стор. 171.

 3. Читання та переклад тексту «Вибір будинку».

 4. Виконаня післятекстових вправ.

 5. Тренування у постановці запитань.

Д/з: впр. 45, 46, стор. 172-173.


Практичне заняття № 12. Розвиток діалогічного мовлення за темою «Житло».

 1. Розвиток діалогічного мовлення, впр. 44, стор. 172.

 2. Перевірка домашнього завдання.

 3. Закріплення лексики з теми уроку в мовленні.

Д/з: впр. 47, 48, стор. 173.


Практичне заняття № 13. Розвиток писемного мовлення, написання твору за темою.

 1. Обговорення проблемних ситуацій.

 2. Контроль засвоєння лексики.

 3. Ознайомлення з текстами реклам будинків.

 4. Складання плану майбутнього твору.

Д/з: написання твору за впр.50, стор. 174.

Практичне заняття № 14. Домашнє читання. Дафна Дюмор’є “Ребека” (13 -15 глави).

 1. Переклад складних частин тексту.

 2. Виконання вправ на розуміння прочитаного.

 3. Переказ тексту.

Д/з: прочитати 16-19 глави.


Практичне заняття № 15. Види кімнат, умеблювання.

 1. Опрацювання лексики «Види кімнат, умеблювання».

 2. Виконання вправ на активізацію лексики.

 3. Описання малюнків.

 4. Відповіді на запитання.

Д/з: вивчити нові слова, впр 9, стор. 177, впр. 17, стор. 180.


Практичне заняття № 16. Передпокій. Вітальня.

 1. Ознайомлення з новими ЛО за темою уроку.

 2. Тренування у постановці різних типів запитань з новими словами.

 3. Описання малюнків стор. 175-176.

 4. Відповіді на запитання впр.3, стор. 175 та впр. 7, стор. 177 для закріплення лексичного матеріалу.

 5. Описання вітальні у власному будинку, впр. 4, стор. 175.

Д/з: вивчити нові слова, впр. 5, 6,стор. 176, впр. 8, 9, стор. 177.


Практичне заняття № 17. Спальня.

 1. Повторення та закріплення попереднього лексичного матеріалу.

 2. Презентація ЛО за темою «Спальня».

 3. Виконання вправи 11, стор. 178.

 4. Складання власних речень для активізації лексичного матеріалу.

 5. Тренування студентів у непідготовлених монологічних висловлюваннях.

Д/з: вивчити нові слова, впр. 12, 15, стор. 178-179.


Практичне заняття № 18. Кабінет. Моя кімната.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Читання та переклад тексту впр. 15, стор. 179.

 3. Виконання післятекстових завдань, опрацювання лексики тексту.

 4. Обговорення теми «Кімната студента».

Д/з: написати твір «Моя кімната», впр. 16, 17, стор. 180.


Практичне заняття № 19. Кухня.

 1. Читання та обговорення творів студентів, відповіді на запитання одногрупників.

 2. Введення нового лексичного матеріалу за темою «Кухня. Кухонне обладнання».

 3. Описання малюнків.

 4. Відповіді на запитання впр. 19, стор. 181.

 5. Складання міні-діалогів за запропонованими ситуаціями.

Д/з: вивчити нові слова, впр. 21, 24, стор. 182-183.


Практичне заняття № 20. Ванна кімната.

 1. Аудіювання тексту. Відповіді на запитання.

 2. Закріплення попередньо вивченого лексичного матеріалу у непідготовлених монологічних висловлюваннях.

 3. Опрацювання ЛО з теми «Ванна кімната»

 4. Складання власних речень та запитань з новими словами.

 5. Виконання вправ на переклад.

Д/з: впр. 25, 26, стор. 184.


Практичне заняття № 21. Домашнє читання. Дафна Дюмор’є “Ребека” (16-19 глави).

1. Читання та переклад окремих фрагментів тексту.

 1. Переказ прочитаного.

 2. Відповіді на запитання.

 3. Опрацювання лексики тексту.

Д/з: прочитати глави 20-24.


Практичне заняття № 22. Читання та переклад тексту “Це була любов з першого погляду”.

 1. Виконання вправ на підстановку, заміщення, доповнення.

 2. Читання та переклад тексту «Це була любов з першого погляду».

 3. Відповіді на запитання.

 4. Опрацювання лексики тексту.

Д/з: переказ тексту, впр. 37, 38, стор. 192.


Практичне заняття № 23. Диктант. Переказ тексту. Введення лексики з теми “Домашні обов’язки”.

 1. Написання словникового диктанту.

 2. Переказ тексту.

 3. Введення нової лексики з теми «Домашні обов’язки».

 4. Активізація нового лексичного матеріалу в запитаннях та відповідях.

 5. Виконання вправ 2, 3, стор. 196.

Д/з: вивчити нові слова, впр. 6, 7, стор. 197.


Практичне заняття № 24. Аудіювання тексту. Створення власних монологічних висловлювань за темою.

 1. Підготовка до аудіювання тексту.

 2. Введення незнайомих слів та виразів.

 3. Аудіювання тексту впр. 10, стор. 198 та заповнення таблиці під час слухання.

 4. Складання власних монологічних висловлювань про домашні обов’язки.

Д/з: впр. 11, 12, 13, стор. 201.


Практичне заняття № 25. Розподіл домашніх обов’язків у родині. Контроль засвоєння лексики.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Контроль засвоєння лексики.

 3. Обговорення проблемних ситуацій.

 4. Виконання вправ 18-20, стор 204.

Д/з: впр. 22, 23, стор. 206.


Практичне заняття № 26. Розвиток діалогічного мовлення. Рольова гра.

 1. Складання діалогів за ситуаціями.

 2. Розвиток мовлення за впр. 24, стор 207.

 3. Проведення дискусії за темою уроку.

 4. Тренування у постановці різних типів запитань.

 5. Проведення рольової гри.

Д/з: впр. 30, 32, 33, 34, стор. 209-210.


Практичне заняття № 27. Робота з текстом. Виконання вправ.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Читання та переклад тексту впр. 36, стор. 211.

 3. Відповіді на запитання.

 4. Складання міні-діалогів за ситуаціями.

 5. Виконання вправ.

Д/з: впр. 47, 48, стор. 217.


Практичне заняття № 28. Домашнє читання. Дафна Дюмор’є “Ребека” (20-24 глави).

1. Читання та переклад окремих фрагментів тексту.

 1. Переказ прочитаного.

 2. Відповіді на запитання.

 3. Опрацювання лексики тексту.

 4. Обговорення вражень від прочитаного твору.


Практичне заняття № 29. Розвиток монологічного мовлення підготовка до контрольної роботи.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Закріплення вивченого лексичного матеріалу у вправах на переклад.

 3. Описання різних видів кімнат.

 4. Обговорення теми «Кімната моєї мрії».

 5. Складання діалогів за запропонованими ситуаціями.

Д/з: підготуватися до контрольної роботи.


Практичне заняття № 30. Контрольна робота.

 1. Написання контрольної роботи.

 2. Перевірка засвоєння матеріалу теми.Література


 1. Английский язык: 350 текстов, диалогов и упражнений по английскому языку для развития навыков устной речи / Е. М. Базанова, Т. С. Путиловская. – М.: Дрофа, 2000. – 480с.

 2. Григор’єва О. О. Навчально-методичні рекомендації «Практичні завдання до модульної програми з усного та писемного англійського мовлення»: Для студентів І курсу денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 36с.

 3. Дюморье Д. Ребекка ( Rebecca) / адаптация текста, комментарий, упражнения, словарь Н. И. Кролик. – М.: Айрис-пресс, 2002. – 240с.

 4. Скалкин В. Л., Рубинштейн Г. А., Аникина В. Н. Учись говорить по-английски. – М.: Просвещение, 1982. – 304с.

 5. Томахин Г. Д. Лингвострановедческий словарь Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 720с.

 6. Тучина Н. В., Меркулова Т. К., Кузьмина В. С. Speak English with pleasure / За ред. Луїзи Грін (Велика Британія), Кіри О. Янсон (США). – Харків: Торсінг, 2003. – 288с.

 7. A way to Success: English for University Students. Year 1 (Student’s Book) / Н. В. Тучина, І. В. Жарковська, Н. О. Зайцева та ін. – Харків: Фоліо, 2004 – 336с.

 8. Luke Prodromou Grammar and vocabulary for first certificate. – Pearson Education Limited, 2006. – 320p.

 9. Michael McCarthy, Felicity O’Dell English vocabulary in use / upper-intermediate. – Cambridge University Press, 2001. – 310p.

 10. David McDowall Britain in close-up. – Pearson Education Limited, 2000. – 208p.Модуль самостійної роботи


Літературу до завдань модулів самостійної роботи дивись у списках джерел до практичних занять.


Завдання № 1. Підготувати індивідуальне читання. (Читання та переклад художньої неадаптованої англомовної літератури).


Завдання № 2. Самостійно опрацювати додаткову лексику за темою «Умови проживання. У будинку» (Grammar and vocabulary for first certificate, стор. 263 – 265).


Завдання № 3. Написати твір за темою «Переваги та недоліки проживання у квартирі та власному будинку», використовуючи активну лексику теми.


Завдання № 4. Знайти та порівняти англійські та українські прислів’я щодо житла та ставлення людей до свого помешкання. Скласти невеличкі ситуації для пояснення значення прислів’їв.


Форма контролю: екзамен


^ ТРЕТІЙ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ


«ЇЖА, ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУХНІ. ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ»


Практичний модуль

Список літератури до практичних занять дивись після останнього заняття модулю.


Практичне заняття № 1. Їжа, способи приготування.

1. Введення та опрацювання лексики з теми «Їжа, способи приготування».

2. Відповіді на запитання.

 1. Складання власних речень з новими словами.

 2. Активізація ЛО у мовленні.

Д/з: впр. 5, 6, стор. 219-220.


Практичне заняття № 2. Виконання вправ на усний та письмовий переклад.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Переклад речень з новими словами.

 3. Виконання вправ на трансформацію та доповнення.

 4. Закріплення лексичного матеріалу за допомогою письмового та усного перекладу.

Д/з: вивчити слова, впр. 9, 10, стор. 221-222.


Практичне заняття № 3. Робота з текстом “Три товсті жінки з Антиб”.

 1. Читання та переклад тексту «Три товсті жінки з Антиб».

 2. Відповіді на запитання до тексту.

 3. Характеристика головних персонажів оповідання.

 4. Опрацювання лексичного матеріалу тексту.

 5. Складання плану до тексту.

Д/з: переказ тексту, впр. 11, 12, стор. 223.


Практичне заняття № 4. Хліб та випічка. Аудіювання тексту “Види хліба”.

 1. Переказ тексту за планом.

 2. Введення нових слів з теми «Хліб та випічка».

 3. Відповіді на запитання.

 4. Аудіювання тексту «Види хлібу».

 5. Виконання вправ до тексту.

Д/з: вивчити нові слова, впр. 16, 17, 18, стор. 225.


Практичне заняття № 5. М’ясо, риба, молочні продукти.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Опрацювання лексики з теми «М’ясо, риба, молочні продукти».

 3. Читання рецептів страв.

 4. Відповіді на запитання з використанням нової лексики.

 5. Виконання вправ на переклад.

Д/з: впр. 20, 21, стор 227.


Практичне заняття № 6. Складання діалогів за ситуаціями. Виконання вправ на переклад.

 1. Перевірка домашнього завдання, активізація пізнавальної діяльності студентів.

 2. Складання діалогів за ситуаціями.

 3. Перевірка засвоєння лексики.

 4. Виконання вправ на переклад.

Д/з: впр. 26, 28, стор. 229.


Практичне заняття № 7. Домашнє читання. А. Крісті «Пригоди Джоні Веверлі».

 1. Обговорення оповідання А. Крісті «Пригоди Джоні Веверлі».

 2. Читання та переклад окремих фрагментів тексту.

 3. Відповіді на запитання.

 4. Виконання вправ для перевірки розуміння прочитаного.


Практичне заняття № 8. Розвиток письмового мовлення. Написання рецепту улюбленої страви.

 1. Розвиток письмового мовлення за темою уроку.

 2. Закріплення активного словника уроку на письмі.

 3. Ознайомлення з правилами написання рецептів.

 4. Збір матеріалу для написання власного рецепту.

Д/з: написати рецепт улюбленої страви.


Практичне заняття № 9. Фрукти та овочі.

 1. Введення лексики з теми «Фрукти та овочі».

 2. Відповіді на запитання з використанням нових слів.

 3. Складання власних речень.

 4. Виконання вправ на заміщення та доповнення.

 5. Опис ситуативних малюнків, складання монологічних висловлювань.

Д/з: впр. 30, 31, стор. 229.


Практичне заняття № 10. Диктант. Розвиток діалогічного мовлення.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Написання диктанту.

 3. Виконання вправ для закріплення лексичного матеріалу.

 4. Складання діалогів за запропонованими ситуаціями.

Д/з: підготувати проект «Мій сад».


Практичне заняття № 11. Розвиток монологічного мовлення за темою “Мій сад”.

 1. Перевірка знання лексики.

 2. Розвиток монологічного мовлення.

 3. Презентація проектів «Мій сад».

 4. Тренування у постановці запитань.

Д/з: впр. 32, 33, стор. 230.


Практичне заняття № 12. Напої. Аудіювання тексту “Чаювання у Великій Британії”.

 1. Опрацювання лексики з теми «Напої».

 2. Відповіді на запитаня.

 3. Виконання передтекстових завдань.

 4. Слухання тексту «Чаювання у Великій Британії».

 5. Виконання вправ для перевірки розуміння прослуханого. Переказ тексту.

Д/з: впр. 36, стор. 232.


Практичне заняття № 13. Традиційна українська кухня.

 1. Обговорення теми «Традиційна українська кухня».

 2. Національні блюда України. Способи їх приготування.

 3. Монологічні висловлювання на тему «Мої улюблені страви української кухні».

 4. Розвиток діалогічного мовлення.

Д/з: впр. 37, стор. 233.


Практичне заняття № 14. Перевірка засвоєння лексики. Виконання практичних завдань.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Перевірка засвоєння лексики. Виконання вправ на переклад.

 3. Виконання практичних завдань.

 4. Обговорення проблемних ситуацій.

Д/з: впр. 38, стор. 234.


Практичне заняття № 15. Аудіювання тексту “Англійській пудинг”.

 1. Ознайомлення з традиційною їжею Великої Британії.

 2. Аудіювання тексту «Англійський пудинг».

 3. Робота з лексикою тексту.

 4. Виконання вправ до тексту.

Д/з: впр. 40, 41, стор. 234-235.


Практичне заняття № 16. Домашнє читання. А. Крісті «Загадка Бейзінг Маркета».

 1. Обговорення оповідання А. Крісті «Загадка Бейзінг Маркета»

 2. Читання та переклад окремих фрагментів тексту.

 3. Відповіді на запитання. Характеристика головних героїв.

 4. Переказ тексту.


Практичне заняття № 17. Робота з текстом “Національна англійська їжа”.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Виконання передтекстових завдань.

 3. Читання та переклад тексту “Національна англійська їжа”.

 4. Відповіді на запитання за змістом тексту.

 5. Обговорення особливостей англійської кухні. Переказ тексту.

Д/з: впр. 43, 44, 46, стор. 236.


Практичне заняття №18. Англійські прислів’я про їжу.

 1. Обговорення англійських прислів’їв про їжу.

 2. Складання ситуацій для ілюстрації прислів’їв.

 3. Порівняння англійських прислів’їв та їх українських еквівалентів.

 4. Тренування у постановці різних типів запитань за темою уроку.

Д/з: впр. 45, 47, стор. 236-237.


Практичне заняття № 19. Виконання вправ на усний та письмовий переклад.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Закріплення попередньо вивченого лексичного матеріалу у непідготовлених монологічних висловлюваннях.

 3. Відповіді на запитання одногрупників.

 4. Виконання вправ на усний та письмовий переклад.

Д/з: впр. 48, 49,стор. 238.


Практичне заняття № 20. Здорове харчування.

 1. Читання та переклад тексту “Здорове харчування”.

 2. Виконання практичних завдань до тексту.

 3. Обговорення теми «Поради щодо здорового харчування».

 4. Складання запитань для анкети «Наскільки корисним є твоє харчування».

 5. Проведення опитування серед одногрупників. Підведення підсумків.

Д/з: переказ тексту, впр. 51, 52, 53, стор.239-240.


Практичне заняття № 21. Вегетаріанство.

 1. Читання та переклад тексту «Вегітаріанство».

 2. Відповіді на запитання до тексту, висловлювання свого ставлення до проблеми.

 3. Розвиток монологічного мовлення за темою.

 4. Обговорення проблемних ситуацій.

Д/з: впр. 55, стор. 240.


Практичне заняття № 22. Аудіювання.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Підготовка до прослуховування тексту. Виконання передтекстових завдань.

 3. Аудіювання тексту «Проблеми харчування в англомовних країнах»

 4. Відповіді на запитання. Переказ прослуханого тексту.

 5. Обговорення теми «Проблеми харчування в англомовних країнах та Україні».

Д/з: підготуватися до контрольної роботи.


Практичне заняття № 23. Контрольна робота.

 1. Узагальнення та систематизація вивченого.

 2. Написання контрольної роботи з теми «Їжа, особливості національної кухні в Україні та англомовних країнах».


Практичне заняття № 24. Домашнє читання. А. Крісті «Плімутський Експрес».

 1. Виконання передтекстових завдань.

 2. Переклад окремих частин тексту.

 3. Відповіді на запитання до тексту. Переказ.

 4. Висловлювання свого ставлення до прочитаного.


Практичне заняття № 25. Читання фрагменту із романа С. Моема “Театр”.

 1. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів.

 2. Виконання передтекстових завдань.

 3. Опрацювання фрагменту із романа С. Моема “Театр”.

 4. Виконання вправ до тексту. Опрацювання лексичного матеріалу.

 5. Складання міні-діалогів за змістом тексту.

Д/з: переказ тексту, впр. 3, 4, стор. 243.


Практичне заняття № 26. Заклади харчування.

 1. Переказ тексту.

 2. Опрацювання ЛО з теми «Різні види закладів харчування».

 3. Активізіція нової лексики.

 4. Виконання вправ на підстановку, заміщення та доповнення.

Д/з: вивчити нові слова, впр. 6, 7, стор. 244.


Практичне заняття № 27. Ресторанне харчування.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Робота з текстом “Ресторанне харчування у Британії”.

 3. Відповіді на запитання за текстом.

 4. Тренування у постановці різних типів запитань.

 5. Порівняння закладів харчування у Британії та Україні.

Д/з: переказ тексту, впр. 9, 10, 11, стор. 246.


Практичне заняття № 28. Типи ресторанів.

 1. Переказ тексту.

 2. Опрацювання лексичного матеріалу за темою «Типи ресторанів».

 3. Складання власних речень з новими словами.

 4. Тренування вживання нових ЛО в діалогічному мовленні.

Д/з: вивчити нові слова, впр. 13, 14, стор.247-248.


Практичне заняття № 29. Розвиток діалогічного мовлення.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Складання діалогів за запропонованими ситуаціями.

 3. Рольова гра «У ресторані».

 4. Перевірка засвоєння лексичного матеріалу. Виконання вправ на переклад.

Д/з: впр. 17, стор. 249.


Практичне заняття № 30. Складові меню.

 1. Складові меню. Опрацювання лексики.

 2. Читання меню різних типів закладів харчування.

 3. Виконання практичних завдань.

 4. Складання власного меню.

 5. Розвиток діалогічного мовлення.

Д/з: вивчити слова стор. 248, впр. 15, 16, стор. 248.


Практичне заняття № 31. Домашнє читання. А. Крісті. «Леді з вуаллю».

 1. Читання та переклад окремих фрагментів оповідання.

 2. Виконання завдань для перевірки розуміння прочитаного.

 3. Переказ тексту.


Практичне заняття № 32. Аудіювання тексту “Ресторанна справа у Великій Британії”.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Закріплення вивченого лексичного матеріалу у непідготовлених монологічних висловлюваннях.

 3. Аудіювання тексту “Ресторанна справа у Великій Британії”.

 4. Виконання післятекстових завдань.

Д/з: впр. 20, 21, 22, стор. 251.


Практичне заняття № 33. Запрошення до ресторану. Правила поведінки за столом.

 1. Активізація лексичного матеріалу з теми уроку.

 2. Запрошення до ресторану. Розігрування діалогів.

 3. Перевірка знання лексики. Диктант.

 4. Висловлювання на тему “Правила поведінки за столом”.

Д/з: Підготувати проект «Мій улюблений ресторан».


Практичне заняття № 34. Мій улюблений ресторан.

 1. Презентація проекту “Мій улюблений ресторан”.

 2. Тренування у постановці різних типів запитань за темою уроку.

 3. Відповіді на запитання.

Д/з: підготуватися до контрольної роботи.


Практичне заняття № 35. Контрольна робота.

 1. Перевірка знання лексичного матеріалу з теми «Заклади харчування».

 2. Контрольна робота для перевірки знань та навичок студентів.Література


 1. Английский язык: 350 текстов, диалогов и упражнений по английскому языку для развития навыков устной речи / Е. М. Базанова, Т. С. Путиловская. – М.: Дрофа, 2000. – 480с.

 2. Григор’єва О. О. Навчально-методичні рекомендації «Практичні завдання до модульної програми з усного та писемного англійського мовлення»: Для студентів І курсу денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 36с.

 3. Крісті А. Справа багатої жінки. Вісім оповідань.Книга для читання англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов і філологічних факультетів / Адаптація, методична обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, примітки В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 272с.

 4. Людина та суспільство. Лексичні вправи та завдання / М. В. Бондарь, О. В. Бондарь, О. В. Карпенко та ін. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 128с.

 5. Тучина Н. В., Меркулова Т. К., Кузьмина В. С. Speak English with pleasure / За ред. Луїзи Грін (Велика Британія), Кіри О. Янсон (США). – Харків: Торсінг, 2003. – 288с.

 6. A way to Success: English for University Students. Year 1 (Student’s Book) / Н. В. Тучина, І. В. Жарковська, Н. О. Зайцева та ін. – Харків: Фоліо, 2004 – 336с.

 7. Elizabeth Sharman Across Cultures. – Pearson Education Limited, 2004 – 160p.

 8. Eva Medved The World of Food. – A Simon and Schuster Company, 1988. – 652p.

 9. Friederike Klippel Keep talking. Communicative fluency activities for language teaching. – Cambridge University Press, 1996. – 202p.

 10. Luke Prodromou Grammar and vocabulary for first certificate. – Pearson Education Limited, 2006. – 320p.

 11. Michael McCarthy, Felicity O’Dell English vocabulary in use / upper-intermediate. – Cambridge University Press, 2001. – 310p.Модуль самостійної роботи


Літературу до завдань модулів самостійної роботи дивись у списках джерел до практичних занять.


Завдання № 1. Прочитати та опрацювати автентичні англійські статті з теми «Особливості національної кухні англомовних країн», підготувати переклад та переказ статей.


Завдання № 2. Опрацювати автентичні рецепти приготування різних страв. Підготувати переклад рецптів (2-3) з англійської мови на українську та навпаки.


Завдання № 3. Підготувати тему «Традиції харчування в різних країнах».


Завдання № 4. Опрацювати додаткову лексику з теми “Продукти харчування” (Grammar and vocabulary for first certificate стор. 284-286, English vocabulary in use).


Завдання № 5. Написати твір з теми «Здорова їжа» з використанням активного словника.


^ ЧЕТВЕРТИЙ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ


«БУДНІ ТА ВИХІДНІ. ПОКУПКИ»


Практичний модуль


Список літератури до практичних занять дивись після останнього заняття модулю.


Практичне заняття № 1. Студентське життя.

 1. Введення нових лексичних одиниць за темою «Навчання в університеті. Люди, що залучені у процес навчання».

 2. Виконання вправ на переклад.

 3. Розвиток усного мовлення.

 4. Виконання практичних завдань.

Д/з: вивчити нові слова, впр. 3, 4, 5, стор. 318.


Практичне заняття № 2. Опрацювання тексту “Курси за вибором”.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Активізація вживання нових ЛО.

 3. Опрацювання тексту “Курси за вибором”.

 4. Виконання післятекстових завдань.

 5. Складання плану до тексту.

Д/з: підготувати переказ тексту, впр. 8, 9, 10, 11, стор. 320-321.


Практичне заняття № 3. Розвиток діалогічного мовлення.

 1. Переказ тексту.

 2. Розвиток діалогічного мовлення. Складання діалогів за запропонованими ситуаціями.

 3. Виконання вправ на підстановку та трансформацію.

 4. Закріплення вивченого лексичного матеріалу в мовленні.

Д/з: впр. 15 – 17, стор. 325.


Практичне заняття № 4. Диктант. Вправи на усний та письмовий переклад.

 1. Повторення лексичних одиниць з теми «Навчання в університеті».

 2. Складання власних речень та висловлювань з активним словником уроку.

 3. Написання словникового диктанту.

 4. Вправи на усний та письмовий переклад.

Д/з: впр. 20, 21, стор. 327-328.


Практичне заняття № 5. Студентське життя в США.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Підготовка до слухання тексту, виконання передтекстових завдань.

 3. Аудіювання тексту “Студентське життя в США”.

 4. Виконання вправ до тексту.

 5. Висловлення своєї думки щодо особливостей студентського життя в англомовних країнах.

Д/з: впр. 22-24, стор. 328-329.


Практичне заняття № 6. Мій університет.

 1. Активізація пізнавальної діяльності студентів.

 2. Тренування у постановці запитань різних типів. Відповіді на запитання.

 3. Опрацювання нової лексики для описання вищого навчального закладу.

 4. Складання плану розповіді.

5. Монологічне висловлювання за темою “Мій університет”.

Д/з: впр. 25-26, стор. 330.


Практичне заняття № 7. Домашнє читання. А. Крісті. «Справа невдоволеного солдата».

 1. Опрацювання окремих фрагментів оповідання.

 2. Відповіді на запитання за текстом.

 3. Переказ тексту.

 4. Виконання лексичних завдань.


Практичне заняття № 8. Університетські іспити.

 1. Робота з текстом “Університетські іспити”.

 2. Введення нової лексики.

 3. Складання власних речень та висловлювань за темою. Відповіді на запитання.

 4. Бесіда за темою «Як найкраще підготуватися до іспитів?»

Д/з: впр. 28, 29, 30, стор. 331 – 333.


Практичне заняття № 9. Робочий день студента.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Аудіювання тексту. Переказ прослуханого, виконання вправ.

 3. Читання тексту «Робочий день першокурсника».

 4. Відповіді на запитання після тексту, обговорення теми.

 5. Монологічні висловлювання за темою уроку.

Д/з: впр. 31-32, стор. 333.


Практичне заняття № 10. Студентське життя.

 1. Опрацювання тексту “Труднощі та переваги студентського життя”.

 2. Складання ситуацій за темою.

 3. Перевірка засвоєння лексичних одиниць. Диктант.

 4. Виконання вправ на усний та письмовий переклад.

Д/з: впр. 33, 34, стор. 334.


Практичне заняття № 11. Розвиток діалогічного та монологічного мовлення за темою.

 1. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів.

 2. Узагальнення вивченого лексичного матеріалу.

 3. Тренування у постановці запитань за темою уроку та відповіді на них.

 4. Складання діалогів за запропонованими ситуаціями.

 5. Складання непідготовлених монологічних висловлювань.

Д/з: впр. 1, 2, 3, стор. 49.


Практичне заняття № 12. Дозвілля. Заняття у вільний час.

 1. Опрацювання нових лексичних одиниць за темою «Дозвілля».

 2. Складання власних речень та запитань з новими словами.

 3. Виконання вправ на підстановку та доповнення.

 4. Відповіді на запитання.

Д/з: вивчити нові слова, впр. 7-11, стор. 50-51.


Практичне заняття № 13. Хобі. Різномаїття захоплень.

 1. Тренування у вживанні активного словника уроку.

 2. Читання та переклад тексту «Різні захоплення».

 3. Виконання післятекстових завдань.

 4. Висловлення свого відношення щодо різних хобі.

 5. Складання міні-діалогів за темою «Наші захоплення».

Д/з: впр. 19-22, стор. 55-56.


Практичне заняття № 14. Мої захоплення.

 1. Перевірка знання лексичного матеріалу за темою уроку.

 2. Написання словникового диктанту.

 3. Розвиток монологічного мовлення за темою «Мої захоплення».

 4. Відповіді на запитання.

Д/з: впр. 23-25, стор. 56-57.


Практичне заняття № 15. Захоплення друзів та членів родини. Екстремальні види спорту.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Читання та переклад тексту «»

 3. Опрацювання лексики тексту. Відповіді на запитання.

 4. Обговорення теми «Екстремальні види спорту».

 5. Складання діалогів за запропонованими ситуаціями.

Д/з: впр. 30, стор. 60-61.


Практичне заняття № 16. Домашнє читання. А. Крісті «Справа жінки середнього віку».

 1. Читання та переклад окремих частин тексту.

 2. Виконання лексичних завдань.

 3. Виконання вправ для перевірки розуміння прочитаного.

 4. Переказ тексту.

 5. Характеристика головних персонажів оповідання.


Практичне заняття № 17. Вільний час студента.

 1. Читання та переклад тексту «Молодіжні організації в США».

 2. Відповіді на запитання за змістом тексту.

 3. Обговорення теми «Найкращий спосіб проводити вільний час».

 4. Складання діалогічних та монологічних висловлювань за темою уроку.

Д/з: підготуватися до контрольної роботи.


Практичне заняття № 18. Контрольна робота.

 1. Узагальнення та систематизація матеріалу за темою.

 2. Написання контрольної роботи з теми «Будні та вихідні».


Практичне заняття № 19. Покупки в США.

 1. Бесіда за темою «Покупки». Виконання передтекстових завдань.

 2. Робота з текстом “Покупки у США”

 3. Виконання вправ для контролю розуміння прочитаного.

 4. Опрацювання лексичного матеріалу тексту.

 5. Обговорення особливостей магазинів в США та Україні.

Д/з: переказ тексту, впр. 4-6, стор. 258.


Практичне заняття № 20. Типи магазинів.

 1. Переказ тексту.

 2. Ознайомлення з новими ЛО з теми «Типи магазинів».

 3. Активізація нової лексики у мовленні.

 4. Відповіді на запитання.

Д/з: вивчити нові слова, впр. 8-10, стор. 260.


Практичне заняття № 21. Особливості здійснення покупок.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Виконання завдань для перевірки засвоєних лексичних одиниць.

 3. Аудіювання та обговорення тексту “Особливості здійснення покупок”.

 4. Бесіда за темою «Сучасні способи здійснення покупок».

Д/з: впр. 14-15, стор. 261-262


Практичне заняття № 22. Розвиток діалогічного мовлення.

 1. Активізація пізнавальної діяльності студентів.

 2. Ознайомлення та опрацювання зразків мовлення за темою «Здійснення покупок».

 3. Доповнення та продовження зразків діалогів.

 4. Драматизація діалогів “У магазині”.

Д/з: впр. 16-20, стор. 263-264.


Практичне заняття № 23. Перевірка знання лексичного матеріалу.

 1. Активізація вживання тематичного словника у мовленні.

 2. Диктант.

 3. Виконання вправ на підстановку, доповнення та переклад.

 4. Розігрування ситуацій «продавець – покупець».

Д/з: впр. 21-23, стор. 265.


Практичне заняття № 24. Домашнє читання. А. Крісті «Справа міського клерка».

 1. Обговорення складних частин тексту.

 2. Відповіді на запитання за змістом тексту.

 3. Переказ тексту.

 4. Робота з лексичним матеріалом оповідання.


Практичне заняття № 25. Грошові одиниці та види оплати.

 1. Введення нової лексики.

 2. Обговорення особливостей грошових одиниць та способів оплати в англомовних країнах.

 3. Розвиток зв’язного мовлення.

 4. Аудіювання тексту, переказ прослуханого.

Д/з: вивчити нові слова, впр. 26, стор. 266.


Практичне заняття № 26. Читання.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Опрацювання фрагменту з романа “Солодкий лжець”.

 3. Робота з лексикою тексту. Відповіді на запитання.

 4. Складання плану тексту.

Д/з: переказ, впр. 28-29, стор. 269.


Практичне заняття № 27. Розвиток монологічного мовлення. Види упакування.

 1. Переказ тексту. Монологічне мовлення.

 2. Введення нової лексики за темою «Види упакування».

 3. Виконання практичних завдань.

 4. Виконання вправ на усний та письмовий переклад.

Д/з: вивчити слова, впр. 30-31, стор. 270.


Практичне заняття № 28. Особливості роботи магазинів в різних країнах.

 1. Складання діалогів з використанням розмовних фраз.

 2. Виконання передтекстових завдань.

 3. Аудіювання тексту “Особливості роботи магазинів у різних країнах”.

 4. Відповіді на запитання.

 5. Порівняння магазинів в англомовних країнах та Україні.

Д/з: впр. 32, стор. 271.


Практичне заняття № 29. Переваги та недоліки різних типів магазинів.

 1. Читання, переклад та обговорення тексту “Переваги та недоліки супермаркетів”.

 2. Диктант.

 3. Складання власних висловлювань за ситуаціями.

 4. Виконання вправ на переклад, доповнення, заміщення.

 5. Тренування у непідготовленому діалогічному та монологічному мовленні за темою уроку.

Д/з: підготувати проект «Мій власний магазин», впр. 36, стор. 272.


Практичне заняття № 30. Мій власний магазин.

 1. Презентація та захист проектів “Мій власний магазин”.

 2. Відповіді на запитання.

 3. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

Д/з: впр. 1-3, стор. 274.


Практичне заняття № 31. Сфера обслуговування.

 1. Введення нової лексики за темою «Заклади сфери обслуговування».

 2. Складання власних речень та запитань з новими ЛО.

 3. Читання та переклад Фрагменту твору «»

 4. Опрацювання лексичного матеріалу тексту.

 5. Відповіді на запитання.

Д/з: вивчити нові слова, підготувати переказ тексту.


Практичне заняття № 32. Домашнє читання. А. Крісті «Справа багатої жінки».

 1. Читання та переклад складних частин тексту.

 2. Переказ оповідання.

 3. Висловлення свого ставлення до подій та головних героїв.

 4. Виконання лексичних вправ.


Практичне заняття № 33. В перукарні. В салоні краси.

 1. Перевірка домашнього завдання. Переказ тексту.

 2. Активізація нових ЛО в мовленні.

 3. Виконання впра на доповнення та підстановку.

 4. Розігрування ситуацій «В перукарні. В салоні краси».

Д/з: вивчити слова, впр. 7-9, стор. 276 – 277.


Практичне заняття № 34. На пошті. У фотостудії.

 1. Ознайомлення з новими ЛО за темою уроку.

 2. Опрацювання розмовних фраз для складання діалогів.

 3. Розігрування діалогів за запропонованими ситуаціями.

 4. Виконання вправ на переклад.

 5. Обговорення теми «Якість сучасних послуг».

Д/з: впр. 13-16, стор. 279 – 280, підготуватися до контрольної роботи.


Практичне заняття № 35. Контрольна робота.

 1. Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу.

 2. Написання контрольної роботи з теми «Покупки. Сфера обслуговування».


Література


 1. Григор’єва О. О. Навчально-методичні рекомендації «Практичні завдання до модульної програми з усного та писемного англійського мовлення»: Для студентів І курсу денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 36с.

 2. Крісті А. Справа багатої жінки. Вісім оповідань.Книга для читання англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов і філологічних факультетів / Адаптація, методична обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, примітки В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 272с.

 3. Людина та суспільство. Лексичні вправи та завдання / М. В. Бондарь, О. В. Бондарь, О. В. Карпенко та ін. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 128с.

 4. Томахин Г. Д. Лингвострановедческий словарь Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 720с.

5. A way to Success: English for University Students. Year 1 (Student’s Book) / Н. В. Тучина, І. В. Жарковська, Н. О. Зайцева та ін. – Харків: Фоліо, 2004 – 336с.

6. Luke Prodromou Grammar and vocabulary for first certificate. – Pearson Education Limited, 2006. – 320p.

7. Michael McCarthy, Felicity O’Dell English vocabulary in use / upper-intermediate. – Cambridge University Press, 2001. – 310p.

8. David McDowall Britain in close-up. – Pearson Education Limited, 2000. – 208p.


Модуль самостійної роботи


Літературу до завдань модулів самостійної роботи дивись у списках джерел до практичних занять.


Завдання № 1. Підготувати індивідуальне читання (читання неадаптованої англійської художньої літератури): читання, переклад та переказ прочитаного.


Завдання № 2. Прочитати автентичні статті з теми «Види магазинів у Великій Британії» (2-3), підготувати переклад, тематичний словник та 20 запитань різних видів до текстів.


Завдання № 3. Опрацювати додаткову лексику з теми «Надання побутових послуг» та «Грошові одиниці та види оплати» (English vocabulary in use, Grammar and vocabulary for first certificate).


Завдання № 4. Написати твір з теми «Мій улюблений вид відпочинку» з використанням активного словника.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Перший змістовний модуль «людина, її зовнішність та характер. Родина. Професії» iconЗмістовний модуль №1 І Змістовний модуль №2
...
Перший змістовний модуль «людина, її зовнішність та характер. Родина. Професії» iconПерший змістовний модуль «стратегії та одиниці перекладу. Лексичні прийоми перекладу» Лекційний модуль
Поняття перекладу, неперекладності, відносної перекладності. Скорочений переклад та його види. Найбільш розповсюджені способи повного...
Перший змістовний модуль «людина, її зовнішність та характер. Родина. Професії» iconПерший змістовний модуль «учень та його оточення»
Практичне заняття № Складання простих речень типу „Хто це?” „Що це?”. (2 години)
Перший змістовний модуль «людина, її зовнішність та характер. Родина. Професії» iconПрактична граматика англійської мови (І курс) перший змістовний модуль
Практичне заняття №1. Іменник. Класифікація іменників, морфологічні та синтаксичні характеристики
Перший змістовний модуль «людина, її зовнішність та характер. Родина. Професії» iconПерший змістовний модуль «спілкування з іноземними партнерами»
Літературу до завдань модулів самостійної роботи див у списках джерел до практичних модулів
Перший змістовний модуль «людина, її зовнішність та характер. Родина. Професії» iconОбов’язковий мінімум теоретичних питань і практичних навичок з модулю №3 «Хвороби пародонту», без оволодіння якими студент не зможе одержати позитивну оцінку Змістовний модуль “Хвороби пародонта.
Змістовний модуль “Хвороби пародонта. Систематика хвороб пародонта. Обстеження хворих з патологією тканин пародонта”
Перший змістовний модуль «людина, її зовнішність та характер. Родина. Професії» iconПерший змістовний модуль “артикуліція англійських голосних (монофтонгів)”
...
Перший змістовний модуль «людина, її зовнішність та характер. Родина. Професії» iconЗмістовний модуль №3: «Пульпіт»
Модуль№2: Захворювання ендодонта (пульпіт та періодонтит). Етіологія, патогенез
Перший змістовний модуль «людина, її зовнішність та характер. Родина. Професії» iconМодуль 4 «симптоми та синдроми в хірургії» Змістовний модуль 7
Визначити методи діагностики, алгоритми консервативного та оперативного лікування хірургічних захворювань в залежності від сиптомних...
Перший змістовний модуль «людина, її зовнішність та характер. Родина. Професії» iconОрганізація самостійної роботи Змістовний модуль №1 «теоретичні основи інфор­маційних систем І технологій в статистиці»
Змістовний модуль №1 «теоретичні основи інфор­маційних систем І технологій в статистиці»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи