Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
Сторінка3/13
Дата04.11.2012
Розмір1.28 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

Індивідуальне завдання №3

Алкани

Питання для самопідготовки


 1. Склад та будова (хімічна, стереохімічна, електронна).

 2. Номенклатура (тривіальна, раціональна, IUPAC).

 3. Фізичні властивості: агрегатний стан, Тпл. та Ткип., розчинність, густина.

 4. Хімічні властивості: реакції заміщення та їх механізми, крекінг, піроліз, ізомеризація, окиснення.

 5. Аналіз.

 6. Методи синтезу: без зміни, зі зміною (зі збільшенням та зменшенням) карбонового ланцюгу.

 7. Окремі представники: метан, етан, бутан.
^

Література


[1] – С. 44-62.

[2] – С. 24-47.

[3] – С. 86-101.

[6] – С. 5-9.

Завдання


 1. Розташуйте наведені вуглеводні у порядку збільшення температури кипіння. Дайте пояснення.

 2. Визначте структурну формулу вуглеводню наведеного складу за параметрами спектру ПМР (δ, м.ч.). Напишіть рівняння можливих реакцій цього вуглеводню з наведеними нижче реагентами, дайте назви утвореним продуктам реакції:

1) HNO3 (конц.), 500°С;

2) 1 моль Br2 у темряві, 20°C;

3) 1 моль Br2, , 20°С (розрахувати склад суміші);

4) KMnO4, H2O, 20°С;

5) HNO3 (розв.), 140°С, р (вказати основний продукт);

6) О2, t°;

7) O2, t°, каталізатор.

 1. Напишіть рівняння реакції та назвіть продукти цієї реакції.

 2. Запропонуйте всі можливі способи синтезу наведеного вуглеводню.

 3. Бромистий алкіл А утворює реактив Грін’яра, який при обробці водою утворює вуглеводень Б. При дії на сполуку А металічного натрію утворюється вуглеводень В. Визначте будову сполуки А. Напишіть усі рівняння реакцій, назвіть речовини.

 4. Напишіть схему перетворення. Назвіть продукти реакції.
№ задачі


№ вар.

1

2

1

3,3-диметилпентан, н-гептан,

2-метилгептан

C4H10 0,93 (т, 6H);

1,35 (кв, 4H)

2

н-гептан, 2-метилгексан, гексан

C5H12 0,92 (т, 3H);

1,05 (д, 6H);

1,35 (м, 2H); 1,6 (т,1H)

3

н-бутан, пропан, ізобутан

C5H12 0,93 (т, 6H);

1,2 (т, 2H);

1,3 (м, 4H)

4

н-пентан, ізопентан, неопентан

С7Н16 0,94 (т, 6H);

1,18 (м, 6H);

1,31 (м, 4H)

5

н-гексан, 2-метилпентан,

2-метилгептан

С6Н14 0,90 (т, 6H);

1,0 (д, 3H);

1,35 (м, 4H); 1,6(м,1H)

6

2,2-диметилбутан,

2-метилпентан, н-гексан

C6H14 0,91 (т, 3H);

1,01 (д, 6H);

1,3 (м, 2H); 1,4 (м, 2H);

1,6 (м, 1H)

7

н-гептан, 2-метилгексан,

2,2-диметилгептан

C3H8 0,90 (т, 6H);

1,3 (кв, 2H)

8

3-метилгексан,

2,2-диметилпентан, гексан

C6H14 0,95 (д, 12H);

1,52 (кв, 2H)

9

2,3-диметилпентан,

2-метилгексан,

3,3-диметилпентан

C6H14 0,96 (т, 6H);

1,3 (м, 4H);

1,45 (м, 4H)

10

3-етилпентан,

2,2,3-триметилбутан,

3,3-диметилпентан

C7H16 0,92 (д, 6H); 1,02 (т, 3H);

1,28 (м, 2H); 1,37 (м, 2H);

1,45 (м, 2H); 1,55 (м, 1H)

11

2-метилгексан, н-гексан,

н-гептан

C7H16 0,94 (д, 3H); 1,06 (т, 6H);

1,31 (м, 2H); 1,4 (м, 2H);

1,45 (м, 2H); 1,57 (м, 1H)

12

н-пентан, ізобутан, н-бутан

C8H18 0,9 (д, 3H);

0,96 (д, 6H); 1,05(т, 3H);

1,3 (м, 2H); 1,4 (м, 2H);

1,5 (м, 1H); 1,6 (м, 1H)

13

н-гептан, н-октан, 2-метилгептан

C8H18 0,9 (с, 6Н); 0,96 (т, 3Н);

1,02 (т, 3Н); 1,3 (т, 2Н);

1,39 (кв, 2Н); 1,47(м, 2Н)

14

3-метилпентан,

2,2-диметилбутан, бутан

C11H24 0,91 (с, 9Н); 0,93 (с, 6Н);

0,98 (д, 3Н); 1,07 (т, 3Н);

1,3 (м, 2Н); 1,5 (м, 1Н)

№ задачі


№ вар.

1

2

15

н-нонан, 3-метилгептан,

3,3-диметилгексан

C10H22 0,9 (с, 6Н); 1,0 (д, 6Н);

1,1 (т, 3Н); 1,28 (кв, 2Н);

1,37 (м, 2Н); 1,45 (м, 2Н);

1,55 (кв. 1Н)
№ задачі


№ вар.

3

4

5

1
н-октан

Б н-гексан

В додекан

2
2-метилбутан

Б н-гексан

В 5,6-диме­тилдекан

3
2,3-диметил­бутан

Б н-гексан

В 4,6-диетил­октан

4
н-гексан

Б 2-метил­пентан

В 4,7-диме­тилдекан

5
тетраметил­метан

Б 2-метил­пентан

В 4,4,5,5-тет­раметил­октан

6
2-метилгексан

Б 2-метил­пентан

В 3,4-диетил-2,5-диме­тилгексан

7
2,2,3,3-тетра­метилбутан

Б 2-метил­пентан

В 2,4,5,7-тет­раметил­октан

8
н-декан

Б 2-метил­пентан

В 2,9-диме­тилдекан

9
2,7-диметил­октан

Б 3-метил­пентан

В 3,8-диме­тилдекан

№ задачі


№ вар.

3

4

5

10
3,4-диметил­гексан

Б 3-метил­пентан

В 3,4,5,6-тет­раметил­октан

11
2,5-диметил­гексан

Б 3-метил­пентан

В 3,4-диетил-3,4-диме­тилгексан

12
н-бутан

Б 3-метил­пентан

В 3,5-диетил­октан

13
н-пентан

Б 2,2-диме­тилпентан

В 2,2,7,7-тет­раметил­октан

14
2-метилпропан

Б 2,2-диме­тилбутан

В 2,2,3,4,5,5-тетраметил­гексан

15
пропан

Б 2,2-диме­тилбутан

В 3,3,6,6-тет­раметил­октан
№ задачі


№ вар.

6

1
2
3
4
5
№ задачі


№ вар.

6

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconКи для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconИ для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль ІІ донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец. 0921. 08 „Теплогазопостачання...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Пропедевтичний курс органічної хімії для студентів за напряму підготовки
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи