Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
Сторінка6/13
Дата04.11.2012
Розмір1.28 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

Індивідуальне завдання №6

Галогенопохідні вуглеводнів

Питання для самопідготовки


 1. Моногалогенопохідні насичених, ненасичених та ароматичних вуглеводнів. Реакційна здатність в залежності від будови вуглеводневого радикалу.

 2. Реакції нуклеофільного заміщення галогенів та їх механізми.

 3. Реакції елімінування та їх механізми.

 4. Методи синтезу моногалогенопохідних вуглевіднів.

 5. Полігалогенопохідні. Особливості властивостей гемінальних ди-, тригалогенопохідних.

 6. Методи синтезу полігалогенопохідних.

 7. Аналіз галогенопохідних вуглеводнів.

 8. Окремі представники: хлороформ, чотирихлористий вуглець, дихлоретан, хлористий вініл, трихлоретилен, хлористий аліл, хлорбензен, фреони.

Література


[1] – С. 99-114, 389-397.

[2] – С. 101-119, 434-442.

[3] – С. 218-248.

[5] – С. 20.

[6] – С. 27-35.

Завдання


 1. Напишіть рівняння можливих реакцій галогенопохідного вуглеводню з наведеними нижче реагентами, дайте назви утвореним продуктам реакцій:

1. Mg, етер 10. Cl2, Fe

2. киплячий водний 11. CH3CH2Cl, AlCl3

розчин NaOH (ω=10%) 12. KMnO4, 20°С

3. киплячий спиртовий 13. KMnO4, t°

розчин KOH 14. Zn, H+

4. ацетиленід натрію 15. Na, t°

5. етилат натрію 16. Br2/CCl4

6. NH3, 100°С 17. H2, Pt

7. киплячий водний 18. NaI, ацетон

розчин NaCN

8. HNO3, H2SO4

9. димляча сульфатна к-та

 1. Розташуйте наведені сполуки у порядку збільшення реакційної здатності в реакції з водним розчином лугу. Дайте пояснення.

 2. Запропонуйте хімічні реакції за допомогою яких можна розрізнити наведені сполуки. Напишіть рівняння реакцій.

 3. Напишіть схему синтезу.

 4. Визначте структурну формулу галогенопохідного вуглеводню наведеного складу за параметрами спектру ПМР (δ, м.ч.).

 5. Визначте будову галогенопохідного вуглеводню. Напишіть усі рівняння реакцій, назвіть речовини.

 6. а) Напишіть схему перетворень, назвіть речовини.

б) Наведіть механізм реакції зазначеної стадії перетворень.№ задачі


№ вар.

1

2

3

4

1

1-бромобутан

2-бром-

2-метилбутан

1-бромопентан

2-бромопентан

трет-бутиловий спирт

трет-бутилхло­рид

1-октен

бензен→м-ніт­рохлоробензен

2

бромобензен

1-бром-3-ме­тилбутан

2-бром-2-ме­тилбутан

3-бром-2-ме­тилбутан

хлористий аліл

хлористий про­піл

пропін

1-бромобутан→ 2-хлоробутан

3

2-хлоропентан

1-бром-2,2-ди­метилпропан

1-бром-2-ме­тилбутан

1-бром-3-ме­тилбутан

циклогексанол

циклогексил­бромід

циклогексен

ізопентан→

2-бром-3-метил­бутан

4

4-бром-

1-бутен

хлористий бен­зил

п-хлоробензил­хлорид

п-метилбензил­хлорид

1-хлоропропен

3-хлоропропен

пропен

ізобутилен→

1-йод-2-метил­пропан

5

хлористий бензил

бромістий бен­зил

α-фенілетил­бромід

β-фенілетил­бромід

4-бром-1-бутен

4-бром-1-бутин

1-бромобутан

толуен→п-бромобензило­вий спирт

6

3-йодопентан

5-бром-2-ме­тилпентан

3-бром-2-ме­тил-2-пентен

4-бром-2-ме­тил-2-бутен

3-бромоцикло­пентен

циклопентен

хлорометилцик­лопентан

1-бромобутан→ 2,2-дибромобу­тан

№ задачі


№ вар.

1

2

3

4

7

2,4-динітро-бромобензен

первинні хлоро-, бромо- та йодо­пентани

хлористий бен­зил

п-хлоротолуен

толуен

бромобензен→

п-хлоропропіл­бензен

8

2-бром-

1-бутен

1-бромобутан

1-бром-1-бутен

1-бром-2-бутен

1-феніл-1-хлор­етан

п-хлороетилбен­зен

етилбензен

1-бутен→

2,2-дихлоро­бутан

9

п-бромотолуен

3-феніл-

1-хлоропропан

2-феніл-

2-хлоропропан

1-феніл-

1-хлоропропан

3-бромоцикло­гексен

1-бромоцикло­гексин

бромоциклогек­сан

2-бромопропан→ 2,3-дибром-

2,3-диметилбутан

10

2-бром-2-ме-тилпропан

хлористий про­піл

хлористий ізо­пропіл

3-хлор-1-про­пен

4-метил-

4-хлорогексан

4-метил-2-гексен

4-метил-2-хлор-2-гексен

толуен→

п-бромобензаль­дегід

11

п-бромостирен

4-бром-1-бутен

3-бром-1-бутен

2-бром-1-бутен

1-бром-1-фе­нілпропан

1-бром-3-фе­нілпропан

1-бромопропен

ізобутиловий спирт→йодис­тий трет-бутил

12

3-бром-

1-бутен

1-бром-3-ме­тилбутан

4-бром-2-ме­тил-2-бутен

3-бром-2-ме­тил-2-бутен

3-бром-1-хлоро­пропен

1-бром-3-хлоро­пропен

3-бром-1-хлоро­пропан

1,2-дибромо­бутан→2,3-ди­бромобутан

13

1-бром-2-ме-тилпропан

2-метил-

2-хлоробутан

2-метил-

3-хлор-2-бутен

2-хлоропентан

4-октин

хлоробензен

хлороцикло­гексан

толуен→

2-бром-4-нітро­бензойна к-та

№ задачі


№ вар.

1

2

3

4

14

1-бром-3-фе-нілпропан

п-нітрохлоро­бензен

2,4-динітро­хлоробензен

2,4,6-тринітро­хлоробензен

2-хлоропентан

2-хлор-1-пентен

1-пентен

2-хлоробутан→ 2,2-дийодобутан

15

бромоцикло­бутан

хлороцикло­гексан

3-хлор-1-цик­логексен

хлоробензен

циклогексан

толуен

хлоробензен

4,4-диметил-

1-пентен→

4,4-диметил-

2,3-дихлоропен­тан
№ задачі


№ вар.

5

6

1

C3H3Cl5

4,52 (т, 1Н); 6,07 (д, 2Н)
2

С3Н5Сl3

2,20 (c, 3H); 4,02 (c, 2H)
3

C4H9Br

1,04 (д, 6Н); 1,95 (м, 1Н)

3,33 (д, 2Н)
4

C10H13Cl

1,57 (с, 6Н); 3,07 (с, 2Н); 7,27 (с, 5Н)
5

C9H11Br

2,15 (кв, 2Н); 2,75 (т, 2Н); 3,38 (т, 2Н); 7,22 (с, 5Н)
№ задачі


№ вар.

5

6

6

С8Н8Cl2

2,4 (с, 3Н);
7,0 (м, 5Н)
7

C3H7Br

1,1 (т, 3Н);
1,9 (м, 2Н); 3,4 (т, 2Н)
8

C8H9Br

2,0 (д, 3Н); 5,2 (кв, 1Н); 7,4 (с, 5Н)
9

C4H6Br2

2,15 (с, 3Н); 4,15 (д, 2Н); 5,8 (т, 1Н)
10

C8H9Br

1,0 (т, 3Н);

2,5 (кв, 2Н); 7,2 (с, 4Н)
11

C3H3Cl5

4,6 (т, 1Н); 6,05 (д, 2Н)
12

C3H7F

1,23 (д, 6Н); 5,36 (м, 1Н)
13

C8H9Cl

1,1 (с, 3Н);
3,5 (с, 2Н);
7,3 (с, 4Н)
14

C2H3Br3

4,3 (д, 2Н); 5,9 (т, 1Н)
15

C8H8F

3,2 (т, 2Н);
4,3 (т, 2Н);
7,2 (с, 5Н)
№ задачі


№ вар.

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
№ задачі


№ вар.

7

11
12
13
14
15


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconКи для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconИ для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль ІІ донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец. 0921. 08 „Теплогазопостачання...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Пропедевтичний курс органічної хімії для студентів за напряму підготовки
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи