Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
Сторінка7/13
Дата04.11.2012
Розмір1.28 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
^

Індивідуальне завдання № 7

Гідроксипохідні вуглеводнів

Спирти, феноли, етери

Питання для самопідготовки


І. Спирти

А. Одноатомні спирти

 1. Склад, будова, номенклатура.

 2. Фізичні властивості.

 3. Хімічні властивості:

а) кислотно-основні властивості;

б) електрофільно-нуклеофільні реакції та їх механізми;

в) реакції елімінування та їх механізми;

г) окисно-відновні реакції;

 1. Методи синтезу.

 2. Аналіз.

Б. Багатоатомні спирти

 1. Особливості складу, будови та властивості.

 2. Методи синтезу.

 3. Аналіз.

ІІ. Феноли

А. Одноатомні феноли

 1. Склад, будова, номенклатура.

 2. Фізичні властивості.

 3. Хімічні властивості.

а) кислотно-основні властивості фенолів;

б) електрофільно-нуклеофільні властивості;

в) окисно-відновні властивості.

 1. Аналіз фенолів.

 2. Методи синтезу.

Б. Багатоатомні феноли

 1. Особливості складу, будови, номенклатури, властивостей, аналізу та методів синтезу.

В. Нафтоли

 1. Особливості складу, будови, номенклатури, властивостей, аналізу та методів синтезу.

ІІІ. Етери

  1. Склад, будова, номенклатура.

  2. Фізичні властивості.

  3. Хімічні властивості.

а) кислотно-основні властивості;

б) реакції заміщення.

  1. Аналіз.

  2. Методи синтезу.

IV. Окремі представники: метанол, етанол, бензиловий спирт, етиленгліколь, гліцерин, фенол, крезол, нафтоли, диетиловий етер, анізол.

Література


[1] – С. 114-146, 409-430.

[2] – С. 120-140, 474-484.

[3] – С. 280-345.

[5] – С. 20-25.

[6] – С. 35-49.

Завдання


 1. Напишіть рівняння можливих реакцій гідроксипохідного вуглеводню з наведеними нижче реагентами, дайте назви утвореним продуктам реакцій:

 1. H2SO4 (конц.), 20°С 14. Cu, 250°С

 2. H2SO4, 100°C 15. NaOH (водн.)

 3. H2SO4, t°>100°С 16. NaHCO3

 4. KMnO4, 20°С 17. диметилсульфат, NaOH(водн.)

 5. CrO3, H2SO4 18. бензилбромід, NaOH (водн.)

 6. Br2/H2O 19. бромобензен, NaOH (водн.)

 7. Br2/CS2 20. (CH3CO)2O

 8. HBr (конц. водн. розчин) 21. фталевий ангідрид, t°

 9. P + I2 22. п-нітробензоїлхлорид,піридин

 10. Na 23. HNO3(розв.), 20°С

 11. CH3COOH, H+ 24. CO2, NaOH, 125°С, 5 атм.

 12. H2, Ni, 200°С, 2026 кПа 25. CHCl3, NaOH (водн.), 70°С

 13. CH3MgBr 26. H2, Ni

 1. Запропонуйте хімічні реакції, за допомогою яких можна розрізнити наведені сполуки. Напишіть рівняння реакцій.

 2. Визначте будову наведеної сполуки. Напишіть рівняння реакцій. Запропонуйте теоретичний спектр ПМР (δ, м.ч.) цієї сполуки.

 3. Напишіть схему синтезу.

 4. а) Напишіть схему перетворень і назвіть речовини.

б) Наведіть механізм реакції зазначеної стадії перетворення.№ задачі


№ вар.

1

2

1

циклогексанол

м-крезол

н-бутиловий спирт

3-бутен-1-ол

вінілетиловий етер

2

аміловий спирт

β-нафтол

3-пентанол

1-пентанол

диетиловий етер

№ задачі


№ вар.

1

2

3

ізопропіловий спирт

о-бромофенол

3-пентанол

1,2-пентандіол

1-пентанол

4

трет-бутиловий спирт

о-крезол

3-феніл-1-пропанол

коричний спирт

п-етилфенол

5

2-пентанол

α-нафтол

н-бутиловий спирт

трет-пентиловий спирт

дибутиловий етер

6

3-метил-1-бутанол

п-крезол

2-циклогексен-1-ол

1-метилциклогексанол

циклогексен

7

2,2-диметил-1-пропанол

резорцин

п-бромобензиловий спирт

п-етилбензиловий спирт

п-етилфенол

8

етиленгліколь

саліцилова кислота

α-фенілетиловий спирт

β-фенілетиловий спирт

етиловий спирт

9

кротиловий спирт

гідрохінон

п-крезол

бензиловий спирт

анізол

10

бензиловий спирт

п-нітрофенол

1,3-бутандіол

2,3-бутандіол

2-бутанол

11

коричний спирт

пірокатехін

гліцерин

фенол

гексиловий спирт

12

α-фенілетиловий спирт

анізол

етиленгліколь

етиловий спирт

2-брометанол

13

2-хлоретанол

тімол

п-бромофенол

бромобензен

4-бромоциклогексанол

14

β-фенілетиловий спирт

п-хлорофенол

п-метиланізол

п-крезол

п-хлорофенол

15

гліцерин

о-нітрофенол

α-нафтол

нафтален

α-бромонафтален
№ задачі


№ вар.

3

4

1
пропілен → диметил­ізопропілкарбінол

2
бензен → циклогек­санол

3
ацетилен → бутинді­ол

4
о-нітрофенол → мо­нометиловий етер пі­рокатехіну

5
ацетилен → діізо­пропіловий етер

6
пропін → 2-метил-

3-пентин-2-ол

7
бензен → саліцилова к-та

8
метанол → ізопропа­нол

9
пропіловий спирт → діізопропіловий етер

№ задачі


№ вар.

3

4

10
бензен → п-амінофе­нол

11
бензен → дифеніло­вий етер

12
толуен → бензило­вий етер п-бромобен­зойної к-ти

13
бензен → резорцин

14
пропілен → аліловий спирт

15
гліцерин → аліловий спирт
№ задачі


№ вар.

5

1
№ задачі


№ вар.

5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
№ задачі


№ вар.

5

11
12
13
14
15


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconКи для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconИ для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль ІІ донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец. 0921. 08 „Теплогазопостачання...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Пропедевтичний курс органічної хімії для студентів за напряму підготовки
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи