Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
Сторінка9/13
Дата04.11.2012
Розмір1.28 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

Індивідуальне завдання № 9

Карбонові кислоти та їх похідні.

Одноосновні насичені карбонові кислоти та їх похідні

Питання для самопідготовки


І. Карбоксильна група: склад та будова.

ІІ. Карбонові кислоти:

 1. Склад, будова, класифікація, номенклатура.

 2. Фізичні властивості одноосновних насичених карбонових кислот.

 3. Хімічні властивості одноосновних насичених карбонових кислот:

а) кислотно-основні властивості;

б) реакції нуклеофільного заміщення (утворення похідних карбонових кислот) та їх механізми;

в) реакції відновлення;

г) реакції декарбоксилювання;

д) реакції за участю α-атома Гідрогену.

4. Аналіз карбонових кислот.

5. Методи синтезу одноосновних насичених карбонових кислот.

ІІІ. Похідні карбонових кислот: естери, ангідриди, галогенангідриди, аміди, нітрили, солі.

 1. Склад, будова, номенклатура.

 2. Хімічні властивості:

а) реакції нуклеофільного заміщення (приєднання-відщеплення) та їх механізми;

б) реакція Пьоркіна (галогенангідриди, ангідриди);

в) реакція Кляйзена (естери);

г) кислотно-основні властивості, взаємодія з HNO2, реакція Гофмана (аміди).

 1. Методи синтезу.

 2. Аналіз.

IV. Окремі представники: мурашина кислота, оцтова кислота, пальмітинова кислота, стеаринова кислота, ацетилхлорид, оцтовий ангідрид, етилацетат, ацетамід, ацетонітрил.

V. Жири: склад, будова, номенклатура, властивості.

Література


[1] – С. 179-192, 201-202.

[2] – С. 155-167.

[3] – С. 536-550, 563-590, 597-601.

[5] – С. 28-31.

[6] – С. 56-61, 84, 86-90.


Завдання


 1. Напишіть рівняння можливих реакцій карбонової кислоти з наведеними нижче реагентами, дайте назви утвореним продуктам реакцій:

 1. KOH 7. H2/Ni, 20°С, 101,3 кПа 13. Br2/Fe

 2. Al 8. LiAlH4 14. Br2 + P

 3. CaO 9. KMnO4, t° 15. HNO3, H2SO4, t°

 4. Na2CO3 10. PCl5 16. димляча H2SO4

 5. NH3 (водн.) 11. PCl3 17. CH3Cl, AlCl3

 6. продукт (5), t° 12. SOCl2 18. н-C3H7OH (H+)

 1. Напишіть рівняння реакції. Назвіть вихідну речовину та продукт реакції. Наведіть механізм реакції.

 2. Напишіть рівняння можливих реакцій похідного карбонової кислоти з наведеними нижче реагентами, дайте назви утвореним продуктам реакцій:

 1. H2O 7. CH3NH2 13. LiAlH4, потім H2O (H+)

 2. H2O (H+), t° 8. (CH3)2NH 14. Br2 + KOH

 3. H2O (ОH), t° 9. (CH3)3N 15. P2O5, t°

 4. і-C3H7OH (H+) 10. NH3, t° 16. C2H5OH + Na

 5. п-нітрофенол 11. толуен, AlCl3 17. HNO2 (H2O)

 6. NH3 12. C3H7MgBr, потім H2O 18. H2 (Pd)

 1. Напишіть рівняння реакції. Назвіть продукти реакції.

 2. Запропонуйте схему розділення суміші наведених речовин. Напишіть схеми реакцій.

 3. Визначте будову сполуки. Напишіть рівняння реакцій.

 4. Запропонуйте схему синтезу наведеної сполуки, зазначивши реагенти, умови реакцій, проміжні продукти.

 5. Напишіть схему перетворень і назвіть усі речовини.
№ задачі


№ вар.

1

2

1

ізомасляна кислота
2

м-толуїлова кислота
3

масляна кислота
№ задачі


№ вар.

1

2

4

п-нітробензойна кислота
5

валеріанова кислота
6

п-етилбензойна кислота
7

циклогексанкарбо­нова кислота
8

фенілоцтова кислота
9

п-толуїлова кислота
10

триметилоцтова кислота
11

о-толуїлова кислота
12

капронова кислота
13

γ-фенілмасляна кислота
14

каприлова кислота
15

ізовалеріанова кислота№ задачі


№ вар.

3

4

5

1

н-бутирилхлорид

гідрогенізація три­олеату гліцерину

капронова кислота і етилкапроат

2

пропіоновий ангідрид

лужний гідроліз олеопальмітостеарату гліцерину

ди-н-бутиловий етер і н-масляна кислота

№ задачі


№ вар.

3

4

5

3

метил-н-бутират

утворення тригліце­риду діолеостеарату

ізомасляна кислота і

1-гексанол

4

етилацетат

лужний гідроліз трипальмітату

бензоат натрію і три­фенілкарбінол

5

амід масляної кислоти

утворення твердого жиру

бензойна кислота і етилбензоат

6

нітрил ізомасляної кислоти

одержання пальміто­дистеарату гліцерину

н-валеронітрил і

н-валеріанова кисло­та

7

бензоїлхлорид

лужний гідроліз ліно­ленодипальмітату гліцерину

бензоат амонію і бензамід

8

бензамід

кислотний гідроліз лінолеодиолеату глі­церину

н-масляна кислота і

н-аміловий спирт

9

бензонітрил

одержати натрієву сіль стеаринової кис­лоти

н-масляна кислота і

н-амілхлорид

10

етилбензоат

каталітичне гідруван­ня тригліцериду ліно­левої кислоти

бензойна кислота і анілін

11

п-нітробензоїлхлорид

одержати трилінолеат гліцерину

бензойна кислота і фенол

12

масляний ангідрид

утворення тригліце­родіолеостеарату

бензальдегід і бен­зойна кислота

13

етил-3,5-динітробен­зоат

утворення тригліце­риду олеодипальміта­ту

бензиловий спирт і бензойна кислота

14

амід ізомасляної кислоти

лужний гідроліз три­гліцериду міристиату

валеріанова кислота і етиловий естер валеріанової кислоти

15

нітрил триметилоцто­вої кислоти

міжмолекулярна пе­реестерифікація сумі­ші тригліцеридів

ацетофенон і феніл­оцтова кислота
№ задачі


№ вар.

6

7

1
етилен → пропіонова к-та

№ задачі


№ вар.

6

7

2
ацетон → ізомасля­на к-та

3
бутиловий спирт → α-метилвалеріанова к-та

4
ацетилен → масляна к-та

5
толуен → фенілоцто­ва к-та

6
пропілен → амід ізо­масляної к-ти

7
толуен → 3,5-диніт­робензоїлхлорид

8
ацетон → триметил­оцтова к-та

9
толуен → 2-бром-

4-нітробензойна к-та

10
циклопропанол → циклопропанкарбоно­ва к-та

№ задачі


№ вар.

6

7

11
бромобензен → етилбензоат

12
толуен → α-метил­фенілоцтова к-та

13
бромобензен →

м-бромобензамід

14
толуен → п-аміно­бензойна к-та

15
толуен → м-аміно­бензойна к-та
№ задачі


№ вар.

8

1
2
3
4
5
6
№ задачі


№ вар.

8

7
8
9
10
11
12
13
14
15


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації до лабораторного практикуму з органічної хімії для студентів спеціальностей
Повтяной М. В. – доктор хімічних наук, професор, кафедри органічної хімії Херсонського державного технічного університету
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconКи для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconИ для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль ІІ донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец. 0921. 08 „Теплогазопостачання...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Вибрані розділи органічної хімії для студентів за спеціальністю
Речицький Олександр Наумович – завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії iconРобоча програма Пропедевтичний курс органічної хімії для студентів за напряму підготовки
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи