Методичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства icon

Методичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Скачати 455.78 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Сторінка3/4
Дата06.11.2012
Розмір455.78 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

^ Неправильно Правильно

Mr(ZnSO4) = 65 + 32 + Mr(ZnSO4) = 65,39 + 32,07 +

+ 4.16 = 161 + 4.16,00 = 161,46

Mr(NaCl) = 23 + 35,5 = 58,5 Mr(NaCl) = 22,990 + 35,453 =

= 58,443

Науково необгрунтовне заокруглення числових значень вихідних величин суперечить стандарту [3]. Згідно з методом значущих цифр при додаванні чи відніманні результат обчислення повинен мати останню цифру того ж розряду, що і одна з вихідних з останньою цифрою найвищого розряду. При обчисленні Mr(ZnSO4) такою вихідною є Mr(ZnSO4) = 65,39, отже, остання цифра результату Mr(ZnSO4) повинна бути в розряді сотих, а не одиниці. У другому прикладі всі вихідні мають останню цифру в розряді тисячних, отже, результат повинен мати останню цифру того ж розряду.


^ Неправильно Правильно


V(O2) = = 11,25 л V(O2) = = 11 л

Згідно з методом значущих цифр при множенні і діленні результат повинен мати стільки значущих цифр, скільки їх у одній з вихідних з найменшою кількістю значущих цифр. Уданому разі всі вихідні мають одну значущу цифру, отже, результат не може мати чотири цифри.  1. ^ ЗАЙВІ ДОПОВНЕННЯ


Неправильно Правильно

«Масова частка в процентах». «Масова частка».

«Об’єм у літрах». «Об’єм».

«Маса в грамах». «Маса».

«Кількість речовини в молях». «Кількість речовини».

Доповнення «у процентах», «у літрах», «у грамах», «у молях» не тільки зайві, а й не правомірні, бо, як вище вказувалося, одиниця фізичної величини визначається не побажанням, а її числовим значенням, яке повинно бути в межах 0,1 – 1 000,0.


^ Неправильно Правильно


«Середня молярна маса суміші». «Молярна маса суміші».


Зайве «середня», бо для суміші іншої молярної маси не буває.


^ Неправильно Правильно


«Величини маси», «величина об’єму» «Маса», «об’єм» і т. п., або в разі

і т. п. необхідності – «розмір маси»,

«розмір об’єму» і т. п.

Зайва «величина», бо будь-яка фізична величина є величиною, а отже, це тавтологія – величина величин.


^ Неправильно Правильно


«Масова, (об’ємна) частка виходу «Вихід продукту від теоретичного».

продукту від теоретично можливого».

Зайві «масова (об’ємна) частка» і «можливого». Адже розмір (числове значення і одиниця) виходу продукту реакції не залежить від фізичних величин, на основі яких він розраховується:

η = = =

Слово «можливо» не має будь-якого смислового навантаження.


^ 4. ПОРУШЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ЗВЯЗКІВ ЕЛЕМЕНТІВ КІЛЬКІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТА


Неправильно Правильно


«Обчислення об’єму певної маси «Обчислення об’єму газуватої ре-

газуватої речовини». човини певної маси».

«Яка кількість речовини містить «Яка кількість речовини води чис-

2,4 . 1023 молекул води? ». лом молекул 2,4 . 1023? ».


Обчислюється фізична величина не фізичної величини, а об’єкта (речовини).


^ 5. НЕВІДПОВІДНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ ОБ’ЄКТА


Неправильно Правильно


«Колбу об’ємом 5 л заповнили…» «Колбу місткістю 5 л заповнили…»


Об’єм будь-якої посудини більший її місткості.


^ 6. НЕРАЦІОНАЛЬНІСТЬ КІЛЬКІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТІВ

Фізична величина

Неправильно

Правильно

нераціонально

Правильно

раціонально

Молярна маса«Яка маса 1 моля газу кисню?» Йдеться про визначення відношення тобто

молярної маси

«Яка маса кисню кількістю речовини 1 моль?»

«Яка молярна маса кисню?»

Густина

«Маса 1 л водню 0,09 г». Йдеться про визначення відношення тобто густини

«Водень масою 0,09 г займає об’єм в 1 л».

«Густина водню 0,09 г/л».

Молярна концентрація

«Скільки молів кристалогідрату міститься в 1 л розчину?»

Йдеться про визначення відношення

тобто молярної концентрації

«Яка кількість речовини кристалогідрату міститься в розчині об’ємом 1 л?»

«Яка молярна концентрація кристалогідрату в розчині?»

Масова концентрація

«Вода океанів містить у середньому в 1 л 27,6 г натрій хлориду»

Йдеться про визначення відношення тобто масової концентрації

«У середньому у воді океанів об’ємом 1 л міститься натрій хлорид масою 27,6 г»

«Масова концентрація натрій хлориду у воді океанів у середньому дорівнює 27,6 г/л».

Розчинність

«Обчисліть, яка маса кисню може розчинитися в 1 м3 води». Йдеться про визначення відношення тобто розчинності

«Обчисліть, яка маса кисню може розчинитися у воді об’ємом 1 м3».

«Обчисліть розчинність кисню у воді».

Фізична величина

Неправильно

Правильно

нераціонально

Правильно

раціонально

Об’ємне відношення

«Один об’єм води при 0ºС розчиняє 80 об’ємів сірчистого газу».

Йдеться про визначення відношення тобто

об’ємного відношення

«У воді об’ємом у 1 об’ємну одиницю при 0ºС розчиняється сірчистий газ об’ємом 80 об’ємних одиниць».

«Об’ємне відношення сірчистого газу і води в насиченому розчині при 0ºС дорівнює 80».

Молярне відношення

«Скільки молів води припадає на 1 моль гідроген хлориду? » Йдеться про визначення відношення тобто молярного відношення

«Яка кількість речовини води припадає на гідроген хлорид кількістю речовини 1 моль?».

«Яке молярне відношення води до гідроген хлориду?».

Вихід від теоретичного

«Скільки це становить (у відсотках) від тієї маси, яка утвориться, якби весь узятий бензен вступив у реакцію? ». Йдеться про визначення відношення , тобто виходу від теоретичного

«Яку масову частку це становить від маси, яка утворилася б, якби весь узятий бензен вступив у реакцію?»

«Який вихід від теоретичного за бензеном це становить?».ЛІТЕРАТУРА


1. Буринська Н. М. Хімія, 8 кл. – Київ: Ірпінь, ВТФ «Перун». – 1997. – 160 с.

2. Ерыгин Д. П., Шишкин С. А. Методика решения задач по химии. – М.: Просвещение. – 1989. – 175 с.

3. Шаповалов А. І. Методика розв’язування задач з хімії. – К.: Рад. шк. – 1989. – 89 с.

4. ГОСТ 16263-70. Метрология. Термины и опредиления. – М.: Изд-во стандартов. – 1970.

5. Стандарт СЭВ СТ СЭВ 1052-78. Метрология. Единицы физических величин. – М.: Изд-во стандартов. – 1978.

6. СТ СЭВ 543-77. Числа. Правила записи и округления. – М.:Изд-во стандартов. – 1978.

7. Методические указания. Внедрение и применение СТ СЭВ 1052-78. Метрология. Единицы физических величин. – М.: Изд-во стандартов, 1979.

8. Бурдун Г. Ю., Базакуца В.Л. Единицы физических величин. – Харьков: Высшая шк. – 1984. – 125 с. –

9. Стоцкий А. Р. Физические величины и их единицы. – М.: Просвещение, 1984.-240 с.

10. Степин Б. Д. Применение международной системы единиц физических величин в химии. – М.: Высш. шк. – 1990. – 230 с.

11. Стоцкий Л.Р. Методические указания по правильному применению физических величин и их единиц в школьном курсе химии ∕∕ Химия в школе. – 1980. – №5, 6. – С. 24 – 27.


Додаток

^ ОСНОВНІ І ПОХІДНІ РЗФВ В НАВЧАННІ ХІМІЇ В ШКОЛІЕмпіричні РЗФВ речовин

РЗФВ індивідуальних речовин (Реч)

1. Густина речовин:

ρг(Реч)=,

де ρг (твердих і рідких Реч)= const при певній температурі

відносна густина речовини: ρг( Реч/Реч′′)=

2. Розчинність речовин:

ρр(Реч)= ,

де Рід – рідина, ρр(Реч)= const при певній температурі

3. Рівняння стану газів:
РЗФВ сполук і їх складових (АВ.)

4. Маса сполуки і її складових:

m(AB.)=m(А) + m(В)

5. Масове відношення сполуки і її складових:

m′(A. B.): m′(А) : m′(В)= m′′(A. B.): m′′(А) : m″(В)

6. Масова частка складової сполуки:

w(Скл)=,

де w(Скл)= const

7. Масова частка складової і інших складових сполуки:

w(Скл′)=1-

*Номера основних РЗФВ пікреслені


РЗФВ дисперсних систем речовин (Д): розчинів (Роз), сумішей (Сум)

8. Густина ДСР: Pг(Д)=

відносна густина ДСР: Pг(Д′/Д″)=

9. Рівняння стану сумішей газів:
РЗФВ дисперсних систем і їх складових (А, В)

10. Маса ДСР і її складових:

m(A, B)=m(А) + m(В)

11. Масова частка складової ДСР:

w(Скл)=

12. Масова частка даної складової і інших складових ДСР:

w(Скл′)=1-

13. Масова частка спільної складової складових ДСР:

w(Скл сп)= w(Скл сп в А)·w(A)+ w(Скл сп в В)·w(В)

14. Об’єм суміші і її складових:

V(A,В)=V(A)+V(B)

15. Об’ємна частка складової суміші:

φ(Скл)=

16. Об’ємна частка даної і інших складових суміші:

φ(Скл′)=1-

17. Масова концентрація складової ДСР:

рк(Скл′)=

18. Тиск суміші газів і її складових:

Р(А, Вгаз)=Р(Агаз)+Р(Вгаз)


РЗФВ процесів перетворення

РЗФВ дисперсних перетворень

[А]′+[В]″ [А, В]

[^ А]′+[А, В]″ [А, В]

[А, В]′+[А, В]″ [А, В]

19. Маса речовин в дисперсних перетвореннях:

m([А]′)+m([В]″) = m([А, В])

m([А]′)+m([А, В]″) = m([А, В])

m([А, В]′)+m([А, В]″) = m([А, В])


РЗФВ хімічних перетворень

А+В→К+ L

20. Маса речовин в хімічних перетвореннях:

m(А)+m(В) =m(К)+m(L)

21. Відношення мас речовин в хімічній реакції:

m′(А):m′(В):m′(К):m′(L)= m′′(А):m′′(В):m′′(К):m′′( L)

22. Відношення обємів газів в хімічній реакції:

V′(Aг):V′(Вг):V′(К):V′(L)=V′′(Aг):V′′(Вг):V′′(К):V′′( L)

23. Комбіноване відношення мас твердих чи рідких речовин і об’ємів газів в хімічній реакції:

m′(A):V′(Вг):m′(К):V′(Lг)=m′′(A):V′′(Вг):m′′(К):V′′(Lг)

24. Тиск і об’єм газів до і після хімічної реакції:25. Ступінь перетворення речовини:

α(Реч)=

26. Відношення мас твердих чи рідких речовин, об’ємів, газів і

теплоти в хімічній реакції:

m′(A):V′(Вг):m′(К):V′(L):Q′(реакц.)=

=m′′(A):V′′(Вг):m′′(К):V′′(L):Q″(реакц.)

27. Питома (масова) теплота перетворення речовини:

Qм(перетв.)=

28.”Об’ємна” теплота перетворення газу:

Q0(перетв.)=


Теоретичні хімічні РЗФВ

РЗФВ речовин. РЗФВ індивідуальних речовин

29. Молярна маса речовини:

М(Реч)=

30. Молярний об’єм газів:

Vm=

31. Стала Авогадро:

NA=

32. Маса і об’єм газу:33. Маса і число молекул речовини:34. Об’єм і число молекул газу:35. Густина і молекулярна маса газу:

ρг(Газ)=

36. Відносна густина і молярна маса газу:

ρг(Газ/Газ′)=,

де Газ′ - інший газ чи суміш газів.

37. Рівняння Мендєлєєва-Клапейрона:

ρ(Газ)·V(Газ) = ν(Газ)·RT(Газ)


РЗФВ індивідуальних сполук і їх складових (АаВв)

^ 38. Молярна маса сполуки і її складових:

М(АаВв) = аМ(А) + вМ(В)

39. Відношення мас і молярних мас сполуки і її складових:

m(AaBв) :m(А): m(В)=М(АаВв): аМ(А): вМ(В)

40. Відношення масових часток і молярних мас сполуки і її

складових:

1: w(A): w(B)=М(АаВв): аМ(А): вМ(В)

41. Масова частка і молярна маса складової сполуки:

w(А)=,

42. Відношення кількості речовини сполуки і її складових:

ν(АаВв): ν(А): ν(В)=1: а: в


РЗФВ дисперсних систем речовин

43. Молярна маса суміші речовин:

М(Сум)=

44. Молярний об’єм суміші газів:

Vm(Сум. Газ)=

45. Стала Авогадро суміші газів:

NA=

46. Маса і об’єм суміші газів:
47. Густина і молярна маса суміші газів:

рг(Сум.г)=

48. Рівняння Менделєєва-Клапейрона:

Р(Сум.г)·V(Сум.г) = ν(Сум.г)·RT(Сум.г)


РЗФВ дисперсних систем речовин і її складових

^ 49. Кількість речовини суміші і її складових:

ν(А, В) = ν(А) + ν(В)

50. Молярна частка складової суміші:

χ(Скл)=

51. Молярна маса суміші і її складових:

М(А, В) = χ(А)·М(А) + χ(В)·М(В)

52. Молярна маса суміші газів і її складових:

М(Аг, Вг) = φ(А)·М(Аг) + φ(В)·М(Вг)

53. Еквімолярна суміш:

ν(А) = ν(В)

54. Молярна концентрація складової ДСР:

С(Скл)=

55. Йонний добуток води:

С(Н+)·С(ОН-) = 1014

56. Водневий показник розчину:

рН=-lg(Н+)


РЗФВ процесів перетворення речовин

^ РЗФВ дисперсних перетворень речовин

57. Молярна концентрація речовин при розведенні розчину:

С′(А)·V′(А,В) + С′′(А)·V″(А, В) = С(А)·V(А, В)


РЗФВ хімічних реакцій:

аА + вВ +…→ kК + ℓL +… Q

58. Число атомів одного і того ж хімічного елемента в реакції:

а·і(Е в А) + в·і(Е в В) +…= k·і(Е в К) + l·і(Е в L) +…,

де і – атом елемента.

59. Відношення мас і молярних мас речовин в хімічній реакції:

m(А):m(В):…m(К):m(L):…∆m =

= аМ(А) :вМ(В):…кМ(К): ℓМ(L)

60. Відношення об’ємів газів та коефіцієнтів речовин в хімічній реакціі:

V(Aг):V(Вг):…V(Кг):V(Lг)=а: в:k: ℓ

61. Відношення кількостей речовини речовин в хімічній реакції:

ν(А): ν(В):ν(К): ν(L) = а: в:k: ℓ

62. Комбіноване відношення мас, об’ємів, кількостей речовини в реакції:

1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації для індивідуальної роботи з неорганічного та органічного синтезу для студентів IV-V курсів спеціальності "Хімія" денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Навчально-методичні рекомендації для індивідуальної роботи з неорганічного та органічного синтезу для студентів IV-V курсів спеціальності...
Методичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання
Методичні рекомендації схвалено Рекомендовано до друку на навчально-методичній раді науково-методичною радою Інституту природознавства...
Методичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії
Методичні рекомендації до самостійної роботи з органічної хімії для студентів спеціальностей 010103 пмсо. Хімія І біологія, 010103...
Методичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації "Державна атестація студентів з хімії" для студентів IV-V курсів спеціальності Хімія денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Державна атестація студента – це визначення фактичної відповідності його освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої...
Методичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Методичні рекомендації до написання випускних робіт для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності «Українська...
Методичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів денної, заочної І екстернатної
Методика навчання біології (розділи “Людина”, “Біологічні основи поведінки людини”) методичні рекомендації до проведення практичних...
Методичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання)
Запрошені: Лаврикова О. В., декан факультету природознавства, здоров’я людини і туризму
Методичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconМетодичні рекомендації для студентів денної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології Херсон 2006

Методичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconКурс лекцій для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології Частина ІІ херсон 2006
Курс лекцій для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології
Методичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства iconКурс лекцій для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології Частина І херсон
Курс лекцій для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи