Питання семестрового екзамену з дисципліни «Електротехніка з основами радіоелектроніки» icon

Питання семестрового екзамену з дисципліни «Електротехніка з основами радіоелектроніки»
НазваПитання семестрового екзамену з дисципліни «Електротехніка з основами радіоелектроніки»
Дата06.11.2012
Розмір60.1 Kb.
ТипДокументи

Питання семестрового екзамену з дисципліни «Електротехніка з основами радіоелектроніки»

6 семестр

Провідний викладач – доцент Дубовик Л.П.


 1. Історія розвитку радіоелектроніки. Використання електронних пристроїв в побуті, школі та на виробництві.

 2. Радіосигнали. Види модуляції радіосигналу. Структурна схема каналу зв’язку.

 3. Амплітудно-модульований радіосигнал. Спектр амплітудно-модульованого радіосигналу.

 4. Частотно-модульований радіосигнал. Спектр частотно-модульованого радіосигналу.

 5. Особливості поширення радіохвиль різних діапазонів частот.

 6. Радіоелектронні елементи: резистори, конденсатори, індуктивності. Види, будова, основні характеристики.

 7. Послідовний коливальний контур: будова, резонансна частота, смуга пропускання, добротність, область використання.

 8. Паралельний коливальний контур: будова, смуга пропускання, добротність, резонансна частота, області використання.

 9. Коливальний контур. Вільні коливання в LC- контурі. Частота та амплітуда коливань.

 10. Електронна будова напівпровідників та природа їх провідності. Електронна та дивочна провідність.

 11. Електронна будова та природа провідності напівпровідників з акцепторними домішками.

 12. Електронна будова та природа провідності напівпровідників з донорними домішками.

 13. p-n – перехід та його властивості.

 14. Пояснити хід вольт-амперної характеристики p-n переходу.

 15. Діоди. Види, будова, принцип дії та призначення діодів.

 16. Випрямні діоди. Види, будова, принцип роботи, вольт-амперна характеристика та області використання.

 17. Стабілітрони. Будова, принцип роботи, вольт-амперна характеристика та область використання.

 18. Варикапи. Будова, принцип роботи, області використання.

 19. Фотодіоди. Будова, принцип роботи та область використання.

 20. Світловоди. Будова, принцип роботи, основні характеристики та область використання.

 21. Біполярний транзистор. Будова, принцип роботи та області використання.

 22. Схеми включення біполярного транзистора та їх основні характеристики.

 23. Статичні вхідні характеристики біполярного транзистора. Визначення положення робочої точки підсилювача при різних режимах роботи та вхідного опору транзистора (схема включення транзистора зі спільним емітером).

 24. Електронна будова та природа провідності напівпровідників з донорними домішками.

 25. Коефіцієнт передачі струму при включенні транзистору за схемами з спільним емітером, спільною базою, спільним колектором.

 26. Напівпровідникові інтегральні мікросхеми. Будова, види, області використання.

 27. Основні поняття про функціональну мікроелектроніку (оптоелектроніка, магнітоелектроніка).

 28. Електронно-променеві прилади. Кінескоп: будова, принцип роботи та області використання.

 29. Польові транзистори. Будова, принцип роботи та основні характеристики.

 30. Електронно дірковий перехід в напівпровідниках та його властивості.

 31. Двотактний підсилювач потужності на транзисторах з однаковим типом провідності. Будова, принцип роботи та основні характеристики.

 32. Двотактний підсилювач потужності на транзисторах з різним типом провідності. Будова, принцип роботи та основні характеристики.

 33. Підсилювачі з зворотнім зв’язком. Будова, принцип роботи та основні характеристики.

 34. Підсилювач з позитивно-зворотнім зв’язком. Основні характеристики та область використання.

 35. Підсилювачі з негативним-зворотнім зв’язком. Основні характеристики та області використання.

 36. Параметричний стабілізатор напруги. Будова, принцип роботи та основні характеристики.

 37. Компенсаційний стабілізатор напругу. Будова, принцип роботи та основні характеристики.

 38. Перетворювачі електричних коливань. Модулятори. Будова, принцип роботи.

 39. Детектори. Будова, принцип роботи та області використання.

 40. Загальна структура і типи генераторів електричних коливань.

 41. Автогенератори з коливальним контуром. Будова, принцип роботи, області використання.

 42. Умови балансу амплітуд і балансу фаз при роботі автогенератора.

 43. Релаксаційний генератор. Будова, принцип роботи, основні характеристики.

 44. Мультивібратори. Будова, принцип роботи, основні характеристики.

 45. Структурна схема радіоприймача, класифікація радіоприймачів.

 46. Детекторний радіоприймач. Будова, принцип роботи, основні характеристики.

 47. Радіоприймач прямого підсилення. Будова, принцип роботи, основні характеристики.

 48. Супергетеродинний радіоприймач. Будова, принцип роботи та основні характеристики.

 49. Радіопередавач. Будова та принцип роботи.

 50. Структурна схема телевізійного приймача та принцип його роботи.

 51. Селектори електричних сигналів. Типи електричних фільтрів.

 52. Селекторні властивості коливального контуру, смуга пропускання та добротність контуру.

 53. Підсилювачі електричних сигналів. Загальна структура, режими роботи, типи підсилювачів та їх основні характеристики.

 54. Умови балансу амплітуд і балансу фаз при роботі автогенератора.

 55. Природа частотних спотворень радіосигналу в підсилювачах та способи їх зменшення.

 56. Робота аперіодичного підсилювача напруги в режимі А. Основні характеристики режиму А.

 57. Аперіодичний підсилювач напруги. Будова, принцип роботи та основні характеристики.

 58. Аперіодичний підсилювач струму. Будова, принцип роботи та основні характеристики.

 59. Аперіодичний підсилювач потужності. Будова, принцип роботи та основні характеристики.

 60. Резонансні підсилювачі напруги. Будова, принцип роботи, основні характеристики та області використання.

 61. Знайти коефіцієнт підсилення підсилювача напруги з негативним зворотнім зв’язком при К=30 і β=0,01.

 62. Знайти коефіцієнт підсилення підсилювача напруги з позитивним зворотнім зв’язком при К=30 і β=0,01.

 63. Використовуючи амплітудно-частотну характеристику коливального контуру визначити його добротність.

 64. Використовуючи амплітудно-частотну характеристику коливального контуру, визначити полосу пропускання контуру на рівні 0,707.

 65. Використовуючи статичні вихідні вольт-амперні характеристики транзистора визначити коефіцієнт передачі струму при І = 2мА, U = 6В.

 66. Використовуючи статичні вихідні вольт-амперні характеристики транзистора визначити його вихідний опір при І = 2мА, U = 6В.

 67. Використовуючи статичні вхідні вольт-амперні характеристики транзистора визначити його вхідний опір при U = 0,3В.

 68. Використовуючи статичні вхідні вольт-амперні характеристики транзистора визначити допустиму амплітуду вхідного сигналу при U = 0,3В. Режим роботи підсилювача А.

 69. Використовуючи вольт-амперну характеристику стабілітрона визначити інтервал робочих струмів.

 70. Використовуючи вольт-амперні характеристики стабілітрона визначити його напругу стабілізації.

 71. Використовуючи вольт-амперні характеристики діода визначити максимально допустиму зворотну напругу.

 72. Використовуючи вольт-амперну характеристику діода визначити його зворотній диференційний опір при U = 5В.

 73. Використовуючи вольт-амперну характеристику діода визначити його зворотній омічний опір при U = 5В.

 74. Використовуючи вольт-амперну характеристику діода визначити його прямий диференційний опір при U = 0,5В.

 75. Використовуючи вольт-амперну характеристику діода визначити його прямий омічний опір при U = 90,5В.

 76. Знайти коефіцієнт підсилення підсилювача з негативним зворотнім зв’язком якщо К=20 і β=0,02.

 77. Знайти коефіцієнт підсилення підсилювача з позитивно зворотнім зв’язком якщо К=10 і β=0,03.

 78. Визначити добротність коливального контуру виходячи з його амплітудно-частотної характеристики.

 79. Визначити смугу пропускання коливального контуру на рівні 0,707 використовуючи його амплітудно-частотну характеристику.

 80. Використовуючи статичні вихідні вольт-амперні характеристики транзистора визначити коефіцієнт передачі струму при І = 1 мА, U = 5В.

 81. Використовуючи статичні вихідні вольт-амперні характеристики транзисторів визначити його вихідний опір при І = 1 мА, U = 5В.

 82. Використовуючи статичну вхідну вольт-амперну характеристику транзистора визначити його вхідний опір при U = 0,2В.

 83. Використовуючи вольт-амперну характеристику діода визначити його прямий омічний опір при U = 0,2В.

 84. Використовуючи вольт-амперні характеристики діода визначити максимально допустиму зворотну напругу.

 85. Використовуючи вольт-амперну характеристику діода визначити його зворотній омічний опір при U = 50В.

 86. Використовуючи вольт-амперну характеристику діода визначити його зворотній диференційний опір при U = 50В.

 87. Визначити максимально-допустиму зворотну напругу діода використовуючи його вольт-амперну характеристику.

 88. Визначити напругу стабілізації стабілітрона використовуючи його вольт-амперну характеристику.

 89. Визначити інтервал робочих струмів стабілітрона використовуючи його вольт-амперну характеристику.

 90. Визначити коефіцієнт передачі струму транзистора при І = 3мА, U = 9В, використовуючи статичні вольт-амперні характеристики транзистора.

Схожі:

Питання семестрового екзамену з дисципліни «Електротехніка з основами радіоелектроніки» iconПитання семестрового екзамену з дисципліни “Трактори та автомобілі”

Питання семестрового екзамену з дисципліни «Електротехніка з основами радіоелектроніки» iconПитання семестрового екзамену з дисципліни “Сільськогосподарські І меліоративні машини”

Питання семестрового екзамену з дисципліни «Електротехніка з основами радіоелектроніки» iconПитання семестрового екзамену з дисципліни “Водо- І теплопостачання в сільськогосподарському виробництві”

Питання семестрового екзамену з дисципліни «Електротехніка з основами радіоелектроніки» iconПитання семестрового екзамену з дисципліни “Сільськогосподарські І меліоративні машини”
Сторія створення сільськогосподарських машин І сільськогосподарського машинобудування
Питання семестрового екзамену з дисципліни «Електротехніка з основами радіоелектроніки» iconПитання семестрового екзамену з дисципліни “Технічне обслуговування І ремонт автомобіля”
Способи ремонту й відновлення спрацьованих та з іншими дефектами деталей І спряжень
Питання семестрового екзамену з дисципліни «Електротехніка з основами радіоелектроніки» iconПитання семестрового екзамену з дисципліни “Технічне обслуговування І ремонт автомобіля”
Система технічної експлуатації автомобілів І її зв’язок з основним виробничим процесом
Питання семестрового екзамену з дисципліни «Електротехніка з основами радіоелектроніки» iconПитання семестрового екзамену з дисципліни «Загальна фізика»
Передача енергії випромінюванням. Закон Стефана-Больцмана. Формула Планка. Оптична пірометрія
Питання семестрового екзамену з дисципліни «Електротехніка з основами радіоелектроніки» iconПитання семестрового екзамену з дисципліни “Техніко-технологічне проектування”
Зміст та послідовність виконання проектних та перевірочних розрахунків основних елементів пристроїв для технічного сервісу машин
Питання семестрового екзамену з дисципліни «Електротехніка з основами радіоелектроніки» iconПитання семестрового екзамену з дисципліни “Технологія технічного обслуговування машин та обладнання”
Система технічної експлуатації машин І її зв’язок з основним виробничим процесом
Питання семестрового екзамену з дисципліни «Електротехніка з основами радіоелектроніки» iconПитання семестрового екзамену з дисципліни «Технологія ремонту машин та обладнання»
Автоматичне зварювання І наплавлення під шаром флюсу, в середовищі захисних газів, вібродугове наплавлення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи