Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
Скачати 407.88 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
Сторінка1/3
Дата06.11.2012
Розмір407.88 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Факультет технологій та сфери обслуговування

Кафедра професійної освіти


ЗАТВЕРДЖУЮ


Н.Тюхтенко

Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради

«_____»______________2011 р.

«____»_________20_______р.ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

«Спецтехнології з механізації технологічнних процесів сільськогосподарського виробництва та методика їх викладання»


для напряму підготовки 6.010 104 «Професійна освіта. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», денної, заочної та екстернатної форм навчання


СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

факультету

Протокол № 6 від 19.12.2011 р.


Голова ради

___________________Кострицький В.Г.


^ Херсон -2011


Обговорено на засіданні кафедри професійної освіти факультету технологій та сфери обслуговування

Протокол № 6 від «5» грудня 2011 р.


Завідувач кафедри _________ доцент Чепок Р.В.


ВСТУП


Програма державного екзамену «Спецтехнології з механізації технологічних процесів сільськогосподарського виробництва та методика їх викладання» підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 6.010104 «Професійна освіта. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт».

Метою державного екзамену є перевірка рівня теоретичних знань та практичних вмінь студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Державний екзамен проводиться як комплексна перевiрка знань студентiв з дисциплiн навчального плану напряму підготовки «Професійна освіта. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт» за білетами складеними у повнiй вiдповiдностi до навчальних программ за методикою визначеною навчальним закладом.

Програма державного екзамену укладена на основі змісту програм дисциплін навчального плану, що увійшли до її складу і не є їх повторенням.

Струтура білета включає чотири питання: які дають можливість перевірити:

− перші два питання дають змогу перевірити теоретичні знання, що формують основні компетенції бакалавра, які зазначені у галузевому стандарті вищої освіти, освітньо-кваліфікаційній характеристиці напряму підготовки;

− інші два питання творчого характеру, що дозволяють перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На державний екзамен виносяться наступні дисципліни:

 1. Трактори та автомобілі;

 2. Сільськогосподарські та меліоративні машини;

 3. Машини та обладнання у сільськогосподарському виробництві;

 4. Технологія ремонту сільськогосподарської техніки;

 5. Методика викладання дисциплін з професійного навчання;

 6. Машиновикористання у сільськогосподарському виробництві.

На державному екзамені випускник повинен продемонструвати достатній рівень готовності до майбутньої практичної роботи викладачем практичного навчання у професійно-технічному навчальному закладі.

Тривалість підготовки до відповіді студента на державному екзамені складає 4 години.

При підготовці до державного екзамену студенти повинні використовувати власний досвід, набутий під час проходження навчальних, виробничих та переддипломних практик, проведення занять виробничого навчання з автотракторної справи, вивчення фахових дисциплін, а також їм рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці кожної програми.

^ ДИСЦИПЛІНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ «ТРАКТОРИ ТА АВТОМОБІЛІ»


Зміст програми

Конструкція тракторів і автомобілів. Загальна будова тракторів та автомобілів. Призначення і розміщення їх основних елементів (двигуна, трансмісії, ходової частини, механізмів керування та робочого, додаткового і допоміжного обладнання).


Будова і робота двигунів внутрішнього згоряння.

Призначення, принцип дії, загальна будова і класифікація тракторних і автомобільних двигунів внутрішнього згоряння.

Основні механізми і системи двигунів і їхнє призначення. Принципи роботи карбюраторних і дизельних двигунів, основні поняття і визначення.

Робота одноциліндрового чотиритактного і двотактного двигунів. Основні поняття про сумішоутворення і згоряння робочої суміші в карбюраторному двигуні і дизелі.

Робота багатоциліндрових рядних і У-подібних двигунів. Порядок роботи циліндрів.

Механізми двигунів внутрішнього згоряння. Призначення, будова і матеріали основних деталей кривошипно-шатунного, газорозподільного і декомпресійного механізмів газорозподілу. Можливі кінематичні схеми.

^ Кривошипно-шатунний механізм. Блок-картер і циліндри двигунів. Призначення, умови роботи і матеріал. Блокові конструкції циліндрів і циліндри індивідуальної виливки. Блоки-картери рядних і У-подібних двигунів.

Гільзи. Типи гільз, їхня конструкція, кріплення гільз. Картери і циліндри двигунів повітряного охолодження. Піддон картера.

Головки циліндрів. Призначення, умови роботи і матеріал. Форми камер згоряння. Розташування форсунок і камер у головках дизелів.

Поршнева група. Призначення, умови роботи і матеріал поршня. Переваги і недоліки чавунних і алюмінієвих поршнів. Конструкція поршнів. Камери згоряння.

Поршневі кільця, їх призначення, умови роботи і матеріал.

Поршневі пальці, їх призначення, умови роботи і матеріал, способи кріплення пальців.

Шатуни. Призначення, умови роботи і матеріал. Конструкція шатунів. Типи шатунних підшипників і вкладишів.

Колінчасті вали і корінні підшипники. Призначення, умови роботи і матеріал. Конструкція і форми колінчастих валів рядних і V-подібних двигунів.

Маховик, його призначення і будова. Корінні підшипники і вкладиші.

^ Газорозподільний механізм. Призначення і типи газорозподільного механізму. Деталі клапанного розподільного механізму і їх призначення.

Клапани. Призначення, умови роботи і матеріал. Конструкція клапанів. Клапанні пружини, призначення, матеріал і способи кріплення. Направляючі втулки клапанів, їх призначення і матеріал.

Розподільний вал. Призначення валу, його будова і матеріал. Профіль кулачків.

Декомпресійні механізми дизелів, їх призначення і будова.

Системи живлення двигуна. Призначення, типи систем живлення і їх складових частин.

Підведення повітря і видалення відпрацьованих газів. Типи очисників повітря. Наддув повітря. Наддув з проміжним охолодженням. Турбокомпресори. Призначення, будова, робота. Система підігріву свіжого заряду. Глушники. Іскрогасники.

Характеристики палива. Паливні баки, фільтри, відстійники і поливопідкачуючі насоси.

Паливні насоси високого тиску і форсунки. Їх призначення і класифікація. Будова і робота форсунок, паливних насосів рядного і розподільного типів.

Будова і робота найпростішого карбюратора. Необхідність додаткових пристроїв і пристосувань у карбюраторі для роботи двигуна на різних режимах.

Система живлення двигунів газобалонних автомобілів. Призначення, будова і робота системи живлення двигунів, що працюють на стиснутому і зрідженому газі.

^ Системи впорскування палива. Система впорскування палива («K-Jetronic», «KE-Jetronic», «L-Jetronic», «Mono-Jetronic», Opel-Multec».

Система мащення двигуна. Призначення і типи систем ожолодження. Мастила, що застосовуються у двигунах внутрішнього згоряння. Будова і принцип дії системи мащення, її складальних одиниць і механізмів.

Контрольні прилади: манометри, термометри і покажчики рівня мастила в картері.

Система охолодження. Призначення, типи систем охолодження і їх порівняльна оцінка. Класифікація рідинних систем охолодження. Характеристика рідин, що застосовуються в системі охолодження. Призначення будова і принцип дії радіатора, водяного насоса, вентилятора, жалюзів (шторок), термостата, пароповітряного клапана. Повітряна система охолодження. Вентилятори. Дефлектори. Прилади контролю.

Система пуску двигуна. Способи пуску карбюраторних і дизельних двигунів. Пускові двигуни, передпускові підігрівники, редуктори й інші пристрої пуску.

Електрообладнання тракторів і автомобілів. Складові частини електрообладнання, призначення і основні технічні вимоги, що висуваються до них. Принципові схеми електрообладнання сучасних тракторів і автомобілів.

^ Джерела електричної енергії на тракторах і автомобілях. Акумуляторні батареї. Призначення, типи, маркування і принцип дії стартерних акумуляторних батарей. Особливості конструкції акумуляторних батарей і їх електрична характеристика.

Автотракторні генераторні установки і їх класифікація. Генератори змінного струму і регулюючі пристрої. Реле-регулятори, регулятори напруги. Контактно-транзисторні і безконтактні реле-регулятори.

^ Системи електричного запалювання робочої суміші у двигунах. Призначення систем запалювання. Класифікація систем електричного запалювання і їх основні елементи. Свічі запалювання. Призначення, будова, матеріал, класифікація і маркування свіч запалювання.

^ Батарейна система запалювання. Принципова схема батарейної системи запалювання. Призначення, будова і робота перервника-розподільника, індукційної котушки високої напруги.

^ Електронні системи запалювання. Принцип їх дії. Вплив на роботу системи запалювання конструктивних та експлуатаційних факторів.

Запалювання від магнето високої напруги. Призначення і типи магнето. Основні параметри, будова і електричні процеси. Характеристика магнето.

Електричний пуск двигуна, прилади освітлення і допоміжного електроустаткування. Призначення, класифікація, загальні вимоги, які висуваються до електричних стартерів. Стартери з механічним і дистанційним включенням.

Призначення і вимоги, що висуваються до освітлювальних, звукових і інших приладів електрообладнання. Установка електричних приладів на тракторі і автомобілі.

Трансмісія тракторів та автомобілів. Призначення і класифікація трансмісій.

Будова і принцип дії основних елементів механічних ступінчастих трансмісій тракторів і автомобілів (зчеплення, коробки передач, проміжного з’єднання і карданної передачі, головної і кінцевої передач, диференціала колісних машин і механізмів повороту гусеничних машин).

Особливості конструкцій трансмісій повноприводних тракторів і автомобілів.

Елементи трансмісії для підвищення експлуатаційних якостей тракторів і автомобілів (коробки передач з кількома діапазонами передач, ходозменшувач, підсилювач крутного моменту, механізм реверса, механізм блокування диференціала, механічні коробки передач з переключенням передач без зупинки трактора, гідродинамічні та гідрооб’ємні передачі).

Ходова частина тракторыв та автомобілів. Призначення, загальна будова і класифікація (за типом основних елементів).

^ Ходова частина колісних тракторів. Класифікація. Основні елементи. Ведучі і направляючі колеса. Типи шин, їх. позначення і будова. Пристосування і пристрої, що підвищують тягово-зчіпні властивості трактора.

Передня вісь. Зміна колії, бази і дорожнього просвіту ведучих і направляючих коліс. Підвіска колісних тракторів.

^ Ходова частина гусеничних тракторів. Призначення, класифікація і принцип дії. Основні елементи конструкції. Типи підвісок, їх робота. Натяжні пристрої гусеничного ланцюга.

^ Ходова частина автомобіля. Основні елементи і деталі ходової частини, підвіски автомобілів. Амортизатори і їх робота. Типи коліс. Пневматичні шини автомобілів. Безкамерні шини. Шини типу Р и PC, їх переваги і недоліки. Способи закріплення шин на ободах коліс.

Механізми керування тракторів і автомобілів. Рульове керування колісних тракторів і автомобілів. Способи повороту колісного трактора і автомобіля. Призначення рульового керування. Передня вісь, поворотні цапфи. Рульова трапеція. Конструкція рульових механізмів і приводів. Підсилювачі рульового керування.

Механізми повороту тракторів із шарнірною рамою.

Керування поворотом гусеничних тракторів. Будова і дія механізму повороту. Планетарні механізми повороту. Гальма. Передаточні деталі. Підсилювачі.

Гальмові системи тракторів і автомобілів. Призначення. Типи гальм. Підсилювачі. Пристрої, що підвищують надійність дії гальмових систем. Антиблокуючі пристрої. Будова гальмових систем тракторів, автомобілів і причепів. Будова і робота деталей гальмових систем.

Робоче, додаткове та допоміжне обладнання тракторів і автомобілів. Особливості агрегатування тракторів з технологічними машинами та знаряддями (способи і схеми з’єднання та передачі енергії).

Тягово-зчіпні пристрої тракторів. Причіпний пристрій і способи регулювання точки причеплення.

Буксирні пристрої (гідрогак, сідельний пристрій) і особливості їх використання.

Призначення і принцип роботи гідроначіпної системи. Будова начіпного механізму і гідравлічного приводу. Автозчеплення.

Додатковий відбір потужності. Способи здійснення додаткового відбору потужності. Синхронний і несинхронний привід. Залежний, напівзалежний і незалежний привід ВВП. Конструкція механізмів приводу ВВП.

Способи регулювання глибини обробітку ґрунту. Гідравлічні довантажувачі ведучих коліс. Призначення, схема. Конструкція і дія. Керування гідросистемою при роботі з довантажувачем. Позиційно-силовий регулятор (призначення, будова, дія). Керування гідросистемою при роботі з регулятором.

^ Допоміжне обладнання тракторів і автомобілів (кабіна, сидіння, вентиляційно-обігрівальні пристрої). Основні вимоги, загальна будова та особливості використання допоміжного обладнання.


Питання до білету державного екзамену

 1. Кривошипно-шатунний механізм: призначення, будова та принцип дії.

 2. Двигун внутрішнього згоряння: призначення, загальна будова та принцип роботи.

 3. Газорозподільний механізм: призначення, будова та принцип дії.

 4. Система охолодження: призначення, будова та принцип роботи. Технічні рідини (марки і їх основні характеристики).

 5. Система мащення: призначення, будова та принцип роботи. Мастильні матеріали (марки і їх основні характеристики).

 6. Система живлення карбюраторних двигунів: призначення, будова та принцип роботи. Паливо (марки і їх основні характеристики).

 7. Система живлення дизельних двигунів: призначення, будова та принцип роботи. Паливо (марки і їх основні характеристики).

 8. Система живлення двигунів газобалонних автомобілів: призначення, будова та принцип роботи. Газоподібні палива (марка і їх основні характеристики).

 9. Електрообладнання тракторів та автомобілів: призначення, загальна будова та принципові схеми.

 10. Ведучі мости гусеничних тракторів: призначення, будова i робота механiзмiв повороту.

 11. Система електроживлення: призначення, будова та принцип роботи основних елементів.

 12. Система електропуску: призначення, будова та принцип роботи.

 13. Система освітлення і світлової сигналізації: призначення, загальна будова та принцип роботи основних елементів.

 14. Трансмісія автомобілів: призначення, загальна будова та їх схеми. Трансмісійні мастила (марки і їх основні характеристики).

 15. Зчеплення: призначення, загальна будова та принцип дії.

 16. Коробка передач: призначення, загальна будова та робота.

 17. Проміжні з’єднання і карданні передачі: призначення, загальна будова та їх типи і конструкції.

 18. Рульове керування автомобілів: призначення, будова та принцип роботи.

 19. Ходова частина автомобілів: призначення, загальна будова та робота її елементів.

 20. Ходова частина колісних тракторів: призначення, загальна будова та робота її елементів.

 21. Ходова частина гусеничних тракторів: призначення, загальна будова та робота її елементів.

 22. Гальмова система автомобілів з гідравлічним приводом: призначення, будова та принцип роботи.

 23. Гальмова система автомобілів з пневматичним приводом: призначення, будова та принцип роботи.

 24. Електронна система запалювання: призначення, будова та принцип дії.

 25. Система батарейного запалювання: призначення, будова та принцип дії.

 26. Механізми ведучих мостів автомобілів: призначення, будова та принцип роботи.

 27. Гідравлічна начіпна система тракторів: призначення, будова і принцип роботи.

 28. Гальмова система тракторів: призначення, будова та принцип роботи.

 29. Рульове керування колісних тракторів: призначення, будова та принцип роботи.

 30. Система впорскування палива: призначення, будова та принцип дії.


Перелік джерел з підготовки до державного екзамену

  1. Головчук А.С. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки [Текст]: підручник: кн. 1: Трактори / А.С. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П Строков – К.: Грамота, 2003. – 336 с.

  2. Кисликов В.Ф. Будова й експлуатація автомобілів [Текст]: підручник – 5-те вид. / В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик – К.: Либідь, 2005. – 400 с.


^ ДИСЦИПЛІНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТА МЕЛІОРАТИВНІ МАШИНИ»


Зміст програми

Ґрунтообробні машини і знаряддя. Машини для основного і спеціального обробітку ґрунту. Плуги, їх призначення і класифікація. Будова та робочий процес лемішно-полицевого плуга. Робочі органи плуга: корпус, передплужник, кутознімач, дисковий та чересловий ножі, ґрунтопоглиблювач, їх будова і робочий процес.

Машини і знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту. Лущильники, борони, мотики, культиватори, фрези, котки, вирівнювачі, їх призначення, типи, будова і робочий процес. Робочі органи машин: кульові та голчасті диски, розпушувальні зуби, плоскорізальні та розпушувальні лапи, ножі, диски з шпорами, барабани тощо.

Машини для підготовки та внесення добрив. Машини для внесення у ґрунт твердих мінеральних добрив та хімічних меліорантів, будова і робочий процес. Туковисівні апарати культиваторів-рослинопідживлювачів, комбінованих сівалок та саджалок. Робочі органи машин для внесення, добрив, призначення, будова і робочий процес.

Машини і пристрої для локального внесення мінеральних добрив та підживлення рослин.

Машини для внесення твердих і рідких органічних добрив, будова і робочий процесс.

Посівні та садильні машини. Класифікація машин, агротехнічні вимоги до них.

^ Зернотукові сівалки. Будова та робочий процес зернотукової сівалки. Робочі органи зернових сівалок: висівні апарати, сошники, загортачі, їх типи, будова і робочий процесс.

Маркер, слідопокажчик, їх призначення та будова. Сівалки для сівби у районах поширення вітрової ерозії ґрунтів. Комбіновані грунтообробно-посівні агрегати.

^ Кукурудзяні та бурякові сівалки, призначення, будова і робочий процес.

Картоплесаджалки. Способи садіння і агротехнічні вимоги до садильних машин. Будова та робочий процес картоплесаджалки. Садильні апарати, сошники і загортачі картоплесаджалок, їх будова і робочий процесс.

^ Розсадо- і висадкосадильні машини. Будова і робочий процес розсадо- і висадкосадильних машин.

Машини для догляду за посівами. Культиватори-рослинопідживлювачі, їх будова та робочий процес. Робочі органи культиваторів, призначення, будова та використання.

Уздовжрядкові проріджувачі, їх призначення і типи. Робочі органи проріджувачів. Будова, робочий процес автоматичного і механічного проріджувачів цукрових буряків.

Машини для захисту рослин. Класифікація машин для захисту рослин.

Обприскування. Будова та робочий процес обприскувача. Робочі органи обприскувачів: насоси, дозатори, вентилятори, розпилювачі, брандспойти, ежектори, їх призначення і типи, будова і робочий процес.

Обпилювання. Загальна будова та робочий процес обпилювача. Робочі органи обпилювачів: дозатори, вентилятори, розпилювачі, їх типи, будова, робочий процес та регулювання. Аерозольний обробіток. Будова, робочий процес та регулювання аерозольного генератора.

^ Протруювання насіння. Типи протруювачів. Будова та робочий процес протруювача камерного типу.

Агрегати для приготування робочих розчинів та заправки обприскувачів, будова, робочий процес і регулювання.

Машини для заготівлі кормів. Класифікація машин, агротехнічні вимоги до них. Косарки та косарки-плющилки, типи, будова та робочий процес. Типи різальних апаратів, їх будова і робочий процес.

Граблі тракторні, волокуші, підбирачі-копнувачі, стогоутворювачі, копицевози, стогоклади та стоговози. Призначення, типи, будова, робочий процес.

Прес-підбирачі, пакопідбирачі і транспортувальники штабелів паків, будова, робочий процес.

Косарки-подрібнювачі, кормо - та силосозбиральні комбайни. Будова, робочий процес, використання. Робочі органи машин, їх будова, робочий процес.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти iconЗвіт про проведення конференції назва заходу -всеукраїнська науково-практична конференція: " Інновації у підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та готельно-ресторанного бізнесу"
База проведення – Херсонський державний університет, факультет технологій та сфери обслуговування
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти Кафедра філології
Використання сучасних педагогічних технологій під час викладання дисциплін гуманітарного циклу в дошкільній та початковій ланках...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики та методики її навчання затверджую
Програма комплексного державного екзамену складена на основі галузевого стандарту вищої освіти для спеціальності 04020301. Фізика*...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра професійної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра музичного мистецтва І хореографії Кафедра вокалу та хорових дисциплін затверджую
Спеціалізація: художня культура, інструментально – виконавська майстерність; вокально – хорове мистецтво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи