Професор В.І. Чепок Доцент Ю. О. Разлівінських Доцент І. О. Носова Доцент Г.І. Разумна icon

Професор В.І. Чепок Доцент Ю. О. Разлівінських Доцент І. О. Носова Доцент Г.І. Разумна
Скачати 62.21 Kb.
НазваПрофесор В.І. Чепок Доцент Ю. О. Разлівінських Доцент І. О. Носова Доцент Г.І. Разумна
Дата06.11.2012
Розмір62.21 Kb.
ТипДокументи

Професор В.І. Чепок


Доцент Ю.О. Разлівінських

Доцент І.О.Носова

Доцент Г.І. Разумна
Всеукраїнська науково-методична конференція

«Безпека 2010. Актуальні проблеми викладання

безпеки життєдіяльності в закладах освіти»


14-15 жовтня 2010 року на інженерно-технологічному факультеті відбулась науково-методична конференція «Безпека 2010. Актуальні проблеми викладання безпеки життєдіяльності в закладах освіти», яка традиційно проводиться на факультеті і була присвячена проблемам науково-методичного забезпечення викладання БЖД у закладах освіти та підготовки фахівців з безпеки життєдіяльності.

Під час проведення пленарного засідання та в ході роботи 4 секцій було заслухано та обговорено 4 доповіді та 59 повідомлень провідних вчених, фахівців та практиків, в яких відображені питання, пов’язані з проблемами підготовки фахівців у вищих навчальних закладах з безпеки життєдіяльності; удосконалення змісту та методики викладання безпеки життєдіяльності в закладах освіти; науково-методичного забезпечення викладання БЖД; розвитку безпеки життєдіяльності, як дисципліни та науки.

Основними напрямками роботи конференції були визначені:

  • Проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних закладах з БЖД.

  • Удосконалення змісту та методики викладання БЖД в закладах освіти.

  • Науково-методичне забезпечення викладання БЖД у закладах освіти.

  • Тенденції розвитку безпеки життєдіяльності, як дисципліни та наукового напрямку.

В роботі конференції взяли участь понад 60 представників—науковців та практиків з різних регіонів України (Київ, Сімферополь, Миколаїв, Одеса, Ізмаїл), з ВНЗ – 52 особи; в тому числі 4 доктори наук, 5 професорів, 22 кандидати наук, 25 доцентів, співробітники науково-методичного центру (НМЦ) цивільного захисту (ЦЗ) та безпеки життєдіяльності (БЖД) Херсонської області, вчителі загальноосвітніх шкіл м. Херсона та області, студенти інженерно-технологічного факультету.

На пленарному засіданні здійснили доповіді:

Заплатинський В. М. (доцент, кандидат сільськогосподарських наук, Національний авіаційний університет, м. Київ, президент Академії безпеки та основ здоров’я, член науково-методичної комісії з цивільної безпеки Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, дійсний член (академік) Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (МАБЖД), віце-президент European Association for Security (Европейської асоціації безпеки), дійсний член (академік) Академії безпеки та основ здоров’я, член спілки фахівців БЖД), який привітав учасників конференції від всіх науковців та практиків області, висвітлив провідну ідею даної конференції та її значення з позицій сучасних соціально-виробничих проблем педагогічної науки та практики. У своєму виступі Заплатинський В.М. надав характеристику тенденціям розвитку освіти з безпеки в Україні;Фото 1. Виступ Заплатинського В.М.

Чепок В.І. (декан інженерно-технологічного факультету ХДУ, кандидат педагогічних наук, професор), який привітав учасників конференції та звернув увагу на важливість проведення наукових конференцій з безпеки життєдіяльності в сучасних умовах;Фото 2. Виступ декана факультету

Михайлик В.Д. (професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри екології та БЖД, Херсонський національний технічний університет) в своєму виступі розкрив значення дисципліни «Безпека життєдіяльності» для професійної підготовки фахівців;

Одінцов В.В. (доктор фізико-математичних наук, професор, академік міжнародної академії екології та безпеки життєдіяльності (м.Санк-Пітербург), академік зв’язку України (м.Одеса), заслужений працівник освіти України) висвітлив актуальні проблеми безпеки життєдіяльності в сучасному суспільстві та проаналізував стан виховання молоді з цієї точки зору;Фото 3. Виступ Одінцова В.В.

Мозговий В.Л. (к.п.н., старший викладач кафедри теорії і практики психолого-педагогічних дисциплін, декан факультету культури й виховання Миколаївського державного аграрного університету) звернув увагу на виконання правил поведінки студентів під час проведення культурно-масових та виховних заходів з метою запобігання небезпечних випадків;

Возник М.В. (начальник кафедри тактико-специфічної підготовки Академії управління МВС України) зазначив, що за останні 10-15 років світове товариство пережило своєрідний вибух — пік злочинної діяльності та озброєності. Відповідно, збільшення кількості вогнепальної зброї вимагає адекватного правового забезпечення, відповідальності за її застосування, розробки правової бази та механізмів щодо забезпечення зберігання, носіння, застосування цивільними особами вогнепальної зброї.

На секційних засіданнях найбільш високу науково-практичну значущість мали доповіді: Слюсаренко Н.В. (д.п.н., доцента кафедри педагогіки та психології ХДУ), Кузьменко В.В. (д.п.н., професора, завідувача кафедри педагогіки і психології Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів), Михайлюк В.О. (к.т.н., професора Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна), Чудакової В.П. (психолога, майстер-практика, наукового співробітника інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України), Ненько С.К. (начальника НМЦ ЦЗ та БЖД Херсонської області полковник служби ЦЗ), Ліпшиця В.М. (методиста НМЦ ЦЗ та БЖД Херсонської області), Новгородського О.В. (завідуючого обласним методичним кабінетом НМЦ ЦЗ та БЖД Херсонської області), Заплатинського В. М. (доцента, к.с.г.н., Національний авіаційний університет, м. Київ), Гвоздій С.П. (в.о. завідувача кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності, к.п.н., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), Пастиря І.В. (к.п.н., доцента, завідувача кафедри образотворчого мистецтва Ізмаїльського ДГУ) та інших.

В конференції прийняли участь практично всі викладачі інженерно-технологічного факультету ХДУ. Відповідно до програми конференції відбулися засідання «Круглих столів». Також відбувся обмін досвідом та намічені шляхи наукової співпраці між вищими навчальними закладами південного регіону України.Фото 4. Гості конференції

В ході конференції учасники із задоволенням відвідали навчально-методичний кабінет безпеки життєдіяльності та охорони праці, який організований на факультеті за допомогою ректорату ХДУ та ознайомилися з сучасним навчально-методичним наповненням цього кабінету. Також учасники конференції ознайомилися з матеріальною та методичною базою ІТФ.

Внаслідок проведення конференції учасники прийняли відповідне рішення. Проблематика конференції «Безпека 2010. Актуальні проблеми викладання безпеки життєдіяльності в закладах освіти» відповідає Концепції освіти з напряму «Безпека життєдіяльності людини» та сприяє інтенсифікації усіх форм освітянської роботи з даного напрямку, вважати за необхідний подальший розвиток досліджень і розробку шляхів впровадження в масову практику найсучасніших ефективних чинників формування стійкої культури і поведінки безпечної життєдіяльності усіх верств населення України, здорового способу життя молоді. З цією метою:

1. В основу забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі має бути закладено вплив суспільства на прийняття і реалізацію державних рішень.

2. Вважати за доцільне поповнення існуючої та оновлення матеріальної бази для відпрацювання практичних навичок, як основи дій людини у випадку надзвичайної ситуації, доповнення дисципліни питаннями, психологічної безпеки і витривалості в екстремальних ситуаціях та введення в курс безпеки життєдіяльності нового розділу «Економічна безпека».

3. За останні 10-15 років світове товариство пережило своєрідний вибух, пік злочинної діяльності та озброєності. Збільшення кількості вогнепальної зброї вимагає адекватного правового забезпечення, відповідальності за її застосування, розробки правової бази та механізмів щодо забезпечення зберігання, носіння, застосування цивільними особами вогнепальної зброї.

4. Вирішення низки проблем щодо безпеки людини, зокрема розвитку освіти в даній галузі значно поліпшиться тоді коли викладачі у повній мірі будуть застосовувати досвід співробітників МНС та використовувати у навчальному матеріалі, який надають студентам, знання з спеціальних дисциплін по основам підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях.

5. Скоординувати діяльність ВНЗ у напрямку інформатизації викладання БЖД та охорони праці, сприяти поширенню програмного забезпечення і вдосконалення матеріально-технічної бази викладання дисциплін зазначеної спрямованості.

6. Враховуючи актуальність розглянутих питань та певну ефективність їх вирішення на конференції, учасники вважають доцільним проведення наступної конференції у 2012 році на базі одного із ВНЗ південного регіону України із залученням максимально числа провідних вчених і практиків з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту населення та охорони праці.

7. Зазначене рішення конференції опублікувати в періодичних виданнях.

Учасники конференції схвалюють практику і традиції проведення конференцій з питань БЖД на інженерно-технологічному факультеті Херсонському Державному університеті (ХДУ), як таких що суттєво сприяють поступальному розвитку наукових і практичних досягнень у важливій і актуальній проблемі сучасності – формуванні культури безпечної і раціональної життєдіяльності широких верств населення України; вважають, що інженерно-технологічний факультет ХДУ методологічно виправдано визначає стратегію і тактику досліджень з безпеки життєдіяльності та здійснює суттєвий внесок в практичну реалізацію зазначеної проблеми.

Схожі:

Професор В.І. Чепок Доцент Ю. О. Разлівінських Доцент І. О. Носова Доцент Г.І. Разумна iconСучасна інформаційна україна: інформатика, економіка, філософія”
Редакційна колегія: Міненко О. С., к ф м н., доцент, (голова), Білокобильський О. В., к філос н., доцент; Горчакова І. А., к пед...
Професор В.І. Чепок Доцент Ю. О. Разлівінських Доцент І. О. Носова Доцент Г.І. Разумна iconРобоча програма патоморфологія
Робочу програму склали: професор Михайлюк І. О., доцент Клюфінський І. Д., доцент Малофій Л. С., доцент Кіндратів Е. О., доцент Тарнавська...
Професор В.І. Чепок Доцент Ю. О. Разлівінських Доцент І. О. Носова Доцент Г.І. Разумна icon3. Тип модуля: обов'язковий. Семестр: VІІІ. Обсяг модуля
Мичуда Зиновій Романович; д т н., професор Бучма Ігор Михайлович; к т н., доцент Вітер Олександр Сергійович; к т н., доцент Мокренко...
Професор В.І. Чепок Доцент Ю. О. Разлівінських Доцент І. О. Носова Доцент Г.І. Разумна icon3. Тип модуля: обов'язковий. Семестр: VІІІ. Обсяг модуля
Мичуда Зиновій Романович; д т н., професор Бучма Ігор Михайлович; к т н., доцент Вітер Олександр Сергійович; к т н., доцент Мокренко...
Професор В.І. Чепок Доцент Ю. О. Разлівінських Доцент І. О. Носова Доцент Г.І. Разумна iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Професор В.І. Чепок Доцент Ю. О. Разлівінських Доцент І. О. Носова Доцент Г.І. Разумна iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Професор В.І. Чепок Доцент Ю. О. Разлівінських Доцент І. О. Носова Доцент Г.І. Разумна iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Професор В.І. Чепок Доцент Ю. О. Разлівінських Доцент І. О. Носова Доцент Г.І. Разумна iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Професор В.І. Чепок Доцент Ю. О. Разлівінських Доцент І. О. Носова Доцент Г.І. Разумна iconФорма № н – 04А
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Професор В.І. Чепок Доцент Ю. О. Разлівінських Доцент І. О. Носова Доцент Г.І. Разумна iconКредитно-економічний факультет кафедра банківських інвестицій
Д. е н., професор, Смагін В. Л. к е н., доцент Максимович В.І., к е н., доцент Диба О. М., ст викладач Мякишевська О. М., к е н.,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи