Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 100.24 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата06.11.2012
Розмір100.24 Kb.
ТипРобоча програма
1. /Художня обробка матер_ал_в з практикумом/Художня обробка матер_ал_в з практикумом 1к 1с самост_йна робота.doc
2. /Художня обробка матер_ал_в з практикумом/Художня обробка матер_ал_в з практикумом 2к 3с самост_йна робота.doc
3. /Художня обробка матер_ал_в з практикумом/Художня обробка матер_ал_в з практикумом практичн_ роботи.doc
4. /Художня обробка матер_ал_в з практикумом/Художня обробка матер_ал_в з практикумом робоча програма.doc
5. /Художня обробка матер_ал_в з практикумом/Художня обробка матер_ал_в з практикумом самост_йна робота.doc
Назва теми Зміст завдань
Назва теми Зміст завдань
Тема: "Технологія виконання геометричної І контурної різьби"
Міністерство освіти І науки україни
Тема: "Технологія виконання геометричної І контурної різьби"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХерсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор,

_______________професор О.Мішуков

“_______”_____________2010 р.
Робоча програма


Художня обробка матеріалів з практикумом


Факультет Інженерно-технологічний


Кафедра Трудового навчання


Спеціальність ПМСО. Трудове навчання


Курс 1,2


Форма навчання денна, заочна

Херсон – 2010
Програма розроблена:


Кузьмін Анатолій Іванович, викладач кафедри трудового навчання,

Яковлева Тетяна Анатоліївна, викладач кафедри трудового навчання.


Схвалено науково-методичною радою факультету


Протокол № ____ від “_____” _____________ 2010р.


Голова науково-методичної ради факультету

Кострицький Віталій Григорович


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Мета курсу: ознайомити з технологією художнього розпису деревини, різьби та мозаїки по дереву, чеканки, сприяти розвитку творчого мислення і художніх здібностей особистості, виховувати загальну естетичну культуру, навчити технології виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

Завдання курсу:

Методичні - підготовка студентів до самостійного рішення практичних і творчих задач під час проведення навчальних занять з трудового навчання в загальноосвітній школі, а також в процесі керівництва позакласною і позашкільною роботою з художньої обробки деревини та чеканки по металу.

Пізнавальніознайомлення з основними закономірностями композиційних побудов та особливостей їх використання в петриківському розписі деревини; розпису деревини; мозаїки та різьби по дереву; чеканки; технологією виготовлення та декорування виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

Практичні - навчання проектуванню та виготовленню виробів декоративно-ужиткового мистецтва (розробка технологічної документації, виконання відповідних операцій); формування творчого підходу до розробки орнаментальної композиції; декоративно-прикладних видів, навчання виконанню техніко-технологічних прийомів художньої обробки матеріалів.

Велике значення в підготовці майбутнього вчителя трудового навчання до роботи в школі і позашкільних закладах має знайомство його з основами художньої обробки матеріалів. Сучасний учитель трудового навчання повинен не тільки мати сформований художній смак, але і володіти практичними вміннями і навиками по виконанню окремих видів художньої обробки матеріалів.


Вироби народного мистецтва, що виконуються завжди в ручну, ціняться тим, що вони зберігають творчий характер праці народного мистецтва, обов’язковою умовою того, що кожний виріб – неповторний витвір мистецтва.

Практичні заняття з даної дисципліни спрямовані на формування і розвиток у студентів естетичного смаку, вмінь і навиків роботи у художньому оформлення виробів. У програмі наведено орієнтовний перелік об’єктів праці, які рекомендується виготовляти на заняттях для оволодіння елементами петриківського розпису, мозаїки та різьби по дереву, чеканки по металу.


Вивчення курсу на денній формі навчання передбачає навчальне навантаження обсягом:

Тема або розділ

Кількість годин для денної форми навчання

Форма семестрового контролю

Всього

Лекції

Семінари

Практична (лабораторна) робота

Самостійна робота

Художня обробка соломки


38

24
Художня обробка природних матеріалів


38

26

екзамен

Основи декоративного розпису


18

26
Виготовлення декоративних виробів із застосуванням петриківського розпису


18

28

залікЗМІСТ ПРОГРАМИ
Змістовні модулі


І. Змістовний модуль

Тема: «Художня обробка соломки».


Практичні модулі:

 1. Властивості соломки та підготовка її до виконання аплікації.

 2. Виконання предметної площинної аплікації із соломки.

 3. Виконання предметної аплікації із соломки методом накладки.

 4. Виконання аплікації із соломки методом мозаїки.

 5. Виконання аплікації із соломки методом інкрустації.

 6. Виконання аплікації із соломки технікою графіки.

 7. Виконання аплікації методом розщеплення соломки.

 8. Виконання аплікації методом крихт із соломки.

 9. Виконання аплікації із соломки методом плетіння.

 10. Виконання тонально-площинної аплікації із соломки.

 11. Розробка композиції з поєднанням різних методик.

 12. Підготовка матеріалів до виконання композиції.

 13. Підготовка деталювання елементів композиції.

 14. Виготовлення елементів композиції.

 15. Виготовлення елементів композиції.

 16. Виготовлення елементів композиції

 17. Зєднання елементів композиції.

 18. Складання композиції.

 19. Кінцева обробка.


Модулі самостійної роботи

 1. Розробка композиції декоративного виробу з використанням різних прийомів виконання аплікації з соломи.

 2. Виготовлення елементів для композиції.

 3. З’єднання елементів композиції та остаточне оздоблення виробу.


Список рекомендованої літератури

 1. Бардина Р.А. Изделие народных промыслов и сувениров. М.: Высшая школа, 1990. – 367с.

 2. Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»/ Н.А.Горяева: Под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2003. – 109с.:ил.

 3. Гусакова М.А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1987. – 56с.

 4. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 1981- 235с.

 5. Моздир М., Федорук О. Види і мистецька самобутність //Українці: 1ст.-етногр.моногр. В 2 кн. Кн. 2.- Опішне, 1999.- 208с.

 6. Народные ремесла. Справочник. – Симферополь.: Бизнес информ, 1995 – 264с.

 7. Новикова Е.Ф. Вдохновение. Аранжировка цветов. Флористика. – Минск: ПП «МЕТ» 1994 – 354с.

 8. Первушина О.М., Столова В.Г. Природа и творчество. – Перм: Пермское книжное изд-во, 1990. – 148с.


ІІ. Змістовний модуль

Тема: «Художня обробка природних матеріалів».


Практичні модулі:

 1. Види матеріалів, що використовуються для створення аплікації.

 2. Підготовка природних матеріалів до аплікації.

 3. Розробка композиції орнаменту.

 4. Виготовлення орнаменту.

 5. Розробка композиції натюрморту.

 6. Виготовлення натюрморту.

 7. Виготовлення натюрморту.

 8. Кінцева обробка натюрморту.

 9. Розробка композиції пейзажу.

 10. Виготовлення пейзажу.

 11. Виготовлення пейзажу.

 12. Кінцева обробка пейзажу

 13. Розробка об’ємної композиції.

 14. Виготовлення об’ємної композиції.

 15. Виготовлення об’ємної композиції.

 16. Виготовлення виробу за власним задумом.

 17. Виготовлення виробу за власним задумом.

 18. Кінцева обробка виробу за власним задумом.


Модулі самостійної роботи

 1. Розробка композиції декоративного виробу з використанням різних прийомів аплікації та природних матеріалів.

 2. Підготовка матеріалів до виконання аплікації.

 3. Виготовлення декоративного виробу з використанням різних прийомів аплікації та природних матеріалів.

 4. Виготовлення декоративного виробу з використанням різних прийомів аплікації та природних матеріалів.

З’єднання елементів композиції та остаточне оздоблення виробу.


Список рекомендованої літератури

 1. Бардина Р.А. Изделие народных промыслов и сувениров. М.: Высшая школа, 1990. – 367с.

 2. Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»/ Н.А.Горяева: Под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2003. – 109с.:ил.

 3. Гусакова М.А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1987. – 56с.

 4. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 1981- 235с.

 5. Моздир М., Федорук О. Види і мистецька самобутність //Українці: 1ст.-етногр.моногр. В 2 кн. Кн. 2.- Опішне, 1999.- 208с.

 6. Народные ремесла. Справочник. – Симферополь.: Бизнес информ, 1995 – 264с.

 7. Новикова Е.Ф. Вдохновение. Аранжировка цветов. Флористика. – Минск: ПП «МЕТ» 1994 – 354с.

 8. Первушина О.М., Столова В.Г. Природа и творчество. – Перм: Пермское книжное изд-во, 1990. – 148с.


ІІІ. Змістовний модуль

Тема: «Основи декоративного розпису».


Практичні модулі

 1. Засвоєння техніки малювання тонких ліній та стеблин.

 2. Засвоєння техніки малювання мазка “зернятко”.

 3. Засвоєння техніки малювання “кривеньке зернятко”.

 4. Вдосконалення техніки малювання мазка “кривеньке зернятко”.

 5. Засвоєння техніки малювання основних мазків з набиранням кількох фарб.

 6. Засвоєння техніки малювання листя та ягід за допомогою елементів декоративного розпису.

 7. Засвоєння техніки малювання квітів за допомогою елементів декоративного розпису.

 8. Малювання простих рослинних орнаментів.

 9. Виконання складних елементів петриківського розпису.


Модулі самостійної роботи

 1. Підготовка доповідей про віхи розвитку станкового живопису на території України.

 2. Доповідь про майстрів декоративного розпису.

 3. Малювання складних орнаментальних смуг.


Список рекомендованої літератури

 1. Бардина Р.А. Изделие народных промыслов и сувениров. М.: Высшая школа, 1990. – 367с.

 2. Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»/ Н.А.Горяева: Под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2003. – 109с.:ил.

 3. Кириченко М.А. Український декоративний розпис: Навч.посіб – К.:Знання-Прес, 2006. – 228 с.

 4. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 1981- 235с.

 5. Мельник В.М. Декоративний розпис на уроках образотворчого мистецтва. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 64с.

 6. Моздир М., Федорук О. Види і мистецька самобутність //Українці: 1ст.-етногр.моногр. В 2 кн. Кн. 2.- Опішне, 1999.- 208с.

 7. Народные ремесла. Справочник. – Симферополь.: Бизнес информ, 1995 – 264с.

 8. Ружицький В.А., Малиніна А.О. Основи петриківськоро розпису: Навчально-методичний посібник. – Х.: “Скорпіон”, 2003. – 48 с.

 9. Сензюк П.К. Композиція в декоративному мистецтві. – К.: Рад. Шк., 1988 – 124с.

 10. Супрун Л.Я. Резьба и роспись по дереву. – М.: Легкая промышленность , 1983. – 236с.

 11. Яремків М.М. Композиція: творчі основи зображення: Навч.посібн. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2005. – 112 с.


IV Змістовний модуль

Тема: «Виготовлення декоративних виробів із застосуванням петриківського розпису»


Практичні модулі

 1. Розробка композиції швейного виробу із розписом.

 2. Підготовка матеріалів до виконання роботи.

 3. Вибір кольорового рішення композиції.

 4. Прорисовування композиції.

 5. Виготовлення декоративного розпису.

 6. Виготовлення декоративного розпису

 7. Виготовлення декоративного розпису.

 8. Виготовлення виробу із розписом.

 9. Остаточне оздоблення виробу з декоративним розписом.


Модулі самостійної роботи

 1. Розробка композиції декоративного виробу з розписом.

 2. Виготовлення розпису.

 3. Остаточне оздоблення виробу з розписом.


Список рекомендованої літератури

 1. Бардина Р.А. Изделие народных промыслов и сувениров. М.: Высшая школа, 1990. – 367с.

 2. Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»/ Н.А.Горяева: Под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2003. – 109с.:ил.

 3. Кириченко М.А. Український декоративний розпис: Навч.посіб – К.:Знання-Прес, 2006. – 228 с.

 4. Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 1981- 235с.

 5. Мельник В.М. Декоративний розпис на уроках образотворчого мистецтва. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 64с.

 6. Моздир М., Федорук О. Види і мистецька самобутність //Українці: 1ст.-етногр.моногр. В 2 кн. Кн. 2.- Опішне, 1999.- 208с.

 7. Народные ремесла. Справочник. – Симферополь.: Бизнес информ, 1995 – 264с.

 8. Ружицький В.А., Малиніна А.О. Основи петриківськоро розпису: Навчально-методичний посібник. – Х.: “Скорпіон”, 2003. – 48 с.

 9. Сензюк П.К. Композиція в декоративному мистецтві. – К.: Рад. Шк., 1988 – 124с.

 10. Супрун Л.Я. Резьба и роспись по дереву. – М.: Легкая промышленность , 1983. – 236с.

 11. Яремків М.М. Композиція: творчі основи зображення: Навч.посібн. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2005. – 112 с.Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи