Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) icon

Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда )
Скачати 51.08 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань ( співбесіда )
Дата06.11.2012
Розмір51.08 Kb.
ТипПояснювальна записка


Міністерство освіти і науки України


Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету,

голова приймальної комісії

професор____Ю.Бєляєв


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ( співбесіда )

З МАТЕМАТИКИ НА IV КУРС


для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Напрям підготовки 6.040201. Математика

(денна, заочна та екстернатна форма навчання)


ПОГОДЖЕНО

Перший проректор,

заступник голови приймальної комісії

професор ______ О.Мішуков


Херсон – 2010

МАТЕМАТИКА

програма фахового вступного випробування ( співбесіда )

з математики у 2010 році на IV курс

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Програма складається з «Пояснювальної записки », «Вимог до рівня загальноосвітньої підготовки з математики», «Переліку розділів і тем» та «Критеріїв оцінювання».

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Матеріал програми з математики розподілено за такими розділами: «Математичний аналіз», «Алгебра», «Геометрія».


ВИМОГИ ДО РІВНЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ З МАТЕМАТИКИ
^

Математичний аналіз


Вступники повинні володіти основними поняттями математичного аналізу (функція, послідовність, границя, неперервність, похідна, диференціал, первісна, визначений інтеграл, ряд, збіжності ряду); мати чітке уявлення про основні властивості елементарних функцій дійсної і комплексної змінної; володіти технікою обчислення границь, похідних і інтегралів; розв'язувати найпростіші диференціальні рівняння; досліджувати на збіжність ряди і вміти розкладати функції у степеневий ряд; знати застосування диференціального і інтегрального числення, а також диференціальних рівнянь до розв'язування задач практичного змісту.
^

Алгебра та теорія чисел


Вступники повинні володіти теоретико - множинною логічною символікою, основними поняттями алгебри і теорії чисел (алгебраїчна операція, група, кільце, поле, векторний простір, лінійна залежність і лінійна незалежність, базис і розмірність, лінійні оператори, матриці і визначники, прості числа, подільність, конгруенції, многочлени); мати чітке уявлення про основні числові системи і їх будову, володіти навичками розв'язування систем лінійних рівнянь, знати основні арифметичні застосування теорії конгруенцій.

Геометрія


Вступники повинні володіти принципами групової і структурної побудови геометрії, аксіоматичним методом; повинні мати загальні уявлення про геометрію Лобачевського, багатовимірні геометрії афінного і евклідового просторів; використовувати знання топології для означення ліній, поверхонь, поверхонь з межею, геометричного тіла тощо. Студенти повинні мати досить широкий погляд на геометрію і бути готовими до викладання елементарної геометрії, незалежно від того, на якій аксіоматиці вона побудована, тобто за будь-яким посібником.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ


 1. Однорідні диференціальні рівняння першого порядку.

 2. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку.

 3. Однорідні лінійні диференціальні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами.

 4. Неоднорідні лінійні диференціальні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами.

 5. Системи лінійних диференціальних рівнянь першого порядку із сталими коефіцієнтами.

 6. Прості числа. Нескінченність множини простих чисел.

 7. Застосування конгруенцій до вивчення ознак подільності.

 8. Лінійні конгруенції з одним невідомим. Основні методи їх розв’язування.

 9. Подільність чисел. Методи розв’язування задач на подільність.

 10. Аксіоматика Пєано.

 11. Діофантові рівняння. Методи розв’язування рівнянь у цілих числах.

 12. Теореми Ейлера і Ферма.

 13. Означення многогранника. Види многогранників. Вершини, ребра і грані многогранників. Теорема Ейлера.

 14. Рівняння вищих порядків із цілими коефіцієнтами. Теорема Вієта.

 15. Схема Горнера.

 16. Кубічні рівняння з дійсними коефіцієнтами. Формула Кордано.

 17. Рівняння четвертого степеня із дійсними коефіцієнтами.

 18. Теорія Галуа.

 19. Правильні многогранники.

 20. Суть аксіоматичного методу. Вимоги до системи аксіом.

 21. Аксіоматика Гільберта.

 22. Аксіоматика А. Колмогорова, О. Погорєлова.

 23. Аксіома паралельності на площині і геометрія М.Лобачевського.

 24. Необхідна і достатня умови неперервності відображення одного топологічного простору в інший.

 25. Доведення компактності відрізка на числовій прямій.

 26. Формула Сімпсона для обчислення об’ємів тіл.

 27. Формули Гюльдена.

 28. Принцип Кавальєрі.

 29. Метод границь в обчисленні об’ємів стереометричних фігур.

 30. Площа поверхні тіл обертання.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Результати співбесіди оцінюються за двобальною системою: «рекомендувати до зарахування за результатами співбесіди» і

«не рекомендувати до зарахування за результатами співбесіди».


Література


1

Атанасян Л.С., Атанасян В.А. Сборник задач по геометрии. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 1973.

2

Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. ч ІІ. – М.: Просвещение, 1987. –352 с.

3

Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. ч.І. – М.: Просвещение, 1986. –336 с.

4

Базылев В.Т., Дуничев К.И. Сборник задач по геометрии. – М.: Просвещение, 1980. – 340 с.

5

Білоусова В.П., Ільїн І.П. та ін. Аналітична геометрія. – К.: Вища школа, 1973. –328 с.

6

Давыдов Н.А., Коровкин П.П., Никольский С.Н. Сборник задач по математическому анализу, « Просвещение », -1977г.

7

Егоров И.Г. Геометрия. – М.: Просвещение, 1979. – 526 с.

8

Зорич В.А. Математический анализ 1,2т. « Наука », 1981г.

9

Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа, « Наука», 1975г.

10

Кузьмич Л.В., Мельник І.І. Геометрія: методичні вказівки. – Херсон: Айлант, 2000. – 64 с.

11

Мельник І.І., Зичкова О.Е. Навчально-методичний посібник з геометрії. – Херсон: Айлант, 2000. – 56 с.

12

Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа, 1,2т. « Наука », 1964г.

13

Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. –М.: Наука, 1968. – 336 с.

14

Шварц Л. Анализ, т.1. « Наука», 1982г.
Голова комісії

по проведенню співбесіди,

декан факультету фізики,

математики та інформатики В.І.Кузьмич
Схожі:

Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconПрограма фахових вступних випробувань ( співбесіда )
...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconПрограма фахових вступних випробувань ( співбесіда )
Програма складається з «Пояснювальної записки», «Вимог до рівня загальноосвітньої підготовки з математики», «Переліку розділів І...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconПрограма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) з математики
...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconПрограма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) з математики для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань ( співбесіда ) iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи