Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики
Скачати 356.48 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики
Дата06.11.2012
Розмір356.48 Kb.
ТипРегламент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ


КАФЕДРА МОВОЗНАВСТВА

Миколаївський національний університет

імені В.О.Сухомлинського


Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка
Програма

всеукраїнської науково-практичної конференції


«Слово, речення, текст:

когнітивний, прагматичний та лінгводидактичний аспекти»


01-02 березня 2012 року


^

Херсон – 2012

Організаційний комітет конференціїГолова оргкомітету: Федяєва Валентина Леонідівна


Співголови оргкомітету: Олексенко Володимир Павлович Гайдаєнко Ірина Василівна

Горошкіна Олена Миколаївна

Рускуліс Лілія Володимирівна


Члени оргкомітету: Пентилюк Марія Іванівна

Митрофанова Олена Григорівна

Окуневич Тетяна Григорівна

Андрієць Олена Миколаївна

Красножан Жаннетта Вікторівна

Тимченко Марія Феліксівна

Попова Людмила Олександрівна

Петренко Наталія Володимирівна

Засименко Вікторія Володимирівна

Радочинська Лариса Григорівна

Чирик Ганна Юріївна


Відповідальний секретар: Клочкова Аліна Михайлівна

РегламентДоповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.

Доповідь на засіданні секцій – до 15 хв.

Повідомлення на засіданнях секцій – до 10 хв.


^ Шановні пані та панове!

Оргкомітет Всеукраїнської наукової конференції «Слово, речення, текст: когнітивний, прагматичний та лінгводидактичний аспекти» бажає Вам натхненної, плідної роботи та приємного спілкування.


^

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ01 березня, четвер

8.30 - 10.00 Зустріч та реєстрація учасників конференції

(ауд.466, кафедра мовознавства ХДУ)

10.10 - 13.10 Відкриття всеукраїнської науково-практичної конференції та пленарне засідання (ауд. 460 корпусу №2 ХДУ)

13.20 - 13.50 Презентація наукових праць кафедри мовознавства

(ауд. 460 корпусу №2 ХДУ)

14.00 - 15.00 Обідня перерва (кафе Академічного ліцею при ХДУ)

15.00 - 17.00 Робота секцій:


Секція №1:

Когнітивна та комунікативна лінгвістики (472 ауд.)

Секція №2:

Функціональна семантика мовних одиниць.

Методика концептуального аналізу (465 ауд.)

Секція №3:

^ Лінгвістика тексту й контекстні вияви граматичних і лексичних одиниць (460 ауд.)

Секція №4:

Дискурс у сучасному мовному просторі.

Проблеми прикладної лінгвістики та перекладознавства (471 ауд.)

Секція №5:

Сучасна лінгводидактика (469 ауд.)

Секція №6:

^ Методика навчання мови у ВНЗ (592 ауд.)

Секція №7:

Методика навчання мови в загальноосвітній школі (475 ауд.)


02 березня, п’ятниця

^ 10.00 - 1200 Круглий стіл

«Сучасні орієнтири філології та лінгводидактики в Україні» (472 ауд. корпусу №2 ХДУ)

12.30 - 13.30
Відвідання Краєзнавчого музею м. Херсона

14.00 - 15.00 Підсумкове пленарне засідання (звіт керівників секцій)

(460 ауд. корпусу №2 ХДУ)


^ 01 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ

1010 - 1310

(460 аудиторія корпусу №2 ХДУ)


Відкриття конференції


Проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, завідувач загальноуніверситетської кафедри педагогіки та психології, професор Федяєва Валентина Леонідівна

Декан факультету філології та журналістики, завідувач кафедри журналістики Херсонського державного університету, доктор філологічних наук, професор Олексенко Володимир Павлович


^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


Доповіді:


1. Текст і дискурс у проспекції сучасної лінгвістики

Пентилюк Марія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри мовознавства, заслужений діяч науки і техніки України, Херсонський державний університет


^ 2. Евфемізми в українській жіночій прозі

Олексенко Володимир Павлович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики, декан факультету філології та журналістики, Херсонський державний університет


^ 3. Текстоцентризм у реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови в старшій школі

Голобородько Євдокія Петрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради


^ 4. англійські балади в українських та російських перекладах

Демецька Владислава Валентинівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, декан факультету перекладознавства, Херсонський державний університет

^ 5. Когнітивний ракурс дослідження діалектних текстів

Руснак Наталія Олександрівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


^ 6. УКРАЇНСЬКА МОВА І НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ НА ТЛІ МОВНО-МЕНТАЛЬНИХ ГРУП СВІТУ

Лопушинський Іван Петрович – доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління, педагогіки та психології, заслужений працівник освіти України, Херсонський національний технічний університет


^ 7. Актуалізаційні функції засобів вторинної предикації в простому реченні

Кульбабська Олена Валентинівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


^ 8. Дієслова у формулюваннях умови дослідницьких завдань з морфології української мови

Омельчук Сергій Аркадійович – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри мовознавства, Херсонський державний університет


^ 9. Інтерактивні технології – один зі шляхів удосконалення комунікативної компетенції майбутніх учителів української мови

Рускуліс Лілія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального і прикладного мовознавства, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського


^ 10. Риторична підготовка студентів у процесі вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Чабан Наталя Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної освіти, Херсонський державний університет


^ 11. Текстоцентрированный подход к изучению русского языка

Михайловська Галина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янських мов та методик їх викладання, Херсонський державний університет

^ 12. Функції терміна в художньому тексті

Красножан Жаннетта Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства, Херсонський державний університет


^ 13. Концепти української культури як засіб мовленнєвого розвитку учнів

Горошкіна Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


^ 14. Розвиток мовленнєвого етикету майбутнього педагога

Бакум Зінаїда Павлівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»


^ 15. Текстоцентричний підхід до розвитку професійного мовлення в навчанні української мови студентів-нефілологів

Дроздова Ірина Петрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології, Харківська національна академія міського господарства


^ 16. Текст як продукт зв’язного висловлювання старших дошкільників

Горбунова Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, директор інституту педагогіки, психології та інклюзивної освіти, Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)


^ 17. Діалог мовних особистостей у вимірах педагогічної взаємодії

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу теорії та історії педагогічної майстерності, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України


^ 18. Текстотвірні функції вербалізаторів відчуттів у художній картині світу

Гайдаєнко Ірина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри мовознавства, Херсонський державний університет

Презентація

наукових праць кафедри мовознавства

1320 – 1350

(аудиторія 460 корпусу №2 ХДУ)


^ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ


01 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ

1500 - 1700

Секція №1: Когнітивна та комунікативна лінгвістики

(472 аудиторія)


Керівник: Руснак Наталія Олександрівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

^ Секретар: Митрофанова Олена Григорівна – кандидат філологічних наук,

доцент кафедри мовознавства, Херсонський державний університет


Доповіді:

^ 1. Концепт «степ» у поемі Валер’яна Поліщука «Асканія Нова»

Демченко Алла Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет


^ 2. Лінгвокультурні концепти роману Валерія Шевчука «Тіні зникомі»

Чухонцева Наталя Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет


^ 3. Міфологема «мати» в мовній картині світу поетів ІІ половини ХІХ століття

Морфіна Жанна Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


^ 4. Лінгвокультурологічні особливості сучасного українського політичного дискурсу

Митрофанова Олена Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства, Херсонський державний університет

^ 5. лінгвопрагматичний аналіз мовлення персонажів у драматичний творах

Медвідь Наталія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка


^ 6. Оцінні характеристики концепту «ARBEIT» у німецьких прислів’ях та приказках

Михайлишин Уляна Іванівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка


^ 7. кОМУНІКАТИВНІ ПРИЙОМИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ У АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ

Станко Дарина Василівна – викладач кафедри англійської мови, Ужгородський національний університет


Повідомлення:


^ 1. Концептуальний простір історичних романів і.с. Нечуя-левицького

Мірошниченко Ольга Олександрівна – асистент кафедри української мови та літератури, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка


^ 2. Роль риторичних запитань у комунікативній динаміці розгортання текстового концепту «ВЛАСНЕ Я»

Логвиненко Марина Іванівна – аспірант кафедри романської філології, Київський національний лінгвістичний університет


^ 3. Концепт «патріот» у сучасному художньому дискурсі

Антіпов Олег Сергійович – здобувач кафедри української мови, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


^ 4. Мовна презентація концептів «добро» і «зло» в українських і англійських народних казках

Омельчук Юлія Олександрівна – старший лаборант кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет


^ 5. Мовне вираження концепту «рідний край» у поезії Юрія Федьковича: семантико-стилістичний аспект

Чаура Наталія Сергіївна – магістрант кафедри мовознавства, Херсонський державний університет


^ 6. Концепти історичної романістики П. Загребель - ного (на прикладі роману «Роксолана»)

Привалова Марія Володимирівна – магістрант кафедри української мови та літератури, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка


^ 7. Комунікативно-прагматичні та лінгводидак -тична особливості драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки

Хас Марія Михайлівна – магістрант кафедри загального мовознавства та української філології, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка


^ Секція №2: Функціональна семантика мовних одиниць.

Методика концептуального аналізу

(465 аудиторія)


Керівник: Кульбабська Олена Валентинівна – доктор філологічних наук,

доцент кафедри сучасної української мови, Чернівецький

національний університет імені Юрія Федьковича


^ Секретар: Петренко Наталія Володимирівна – кандидат філологічних

наук, доцент кафедри мовознавства, Херсонський державний

університет


Доповіді:


^ 1. Піктографічні властивості літературних жанрів французького алфавіту

Сидельникова Лариса Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології, Київський національний лінгвістичний університет


^ 2. Семіотичний аналіз назв декоративних квітів через призму асоціативних уявлень

Желязкова Вікторія Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського


^ 3. Методика дослІдження особливостей Класу займенників у текстах американської поезії

Петренко Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства, Херсонський державний університет


^ 4. Функціонування семантично оказіональних прислівників у мові сучасної української періодики

Мироненко Оксана Василівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри філології, Херсонський державний університет


^ 5. Лексико-семантичні особливості епістолярію Бориса Грінченка

Чорна Марина Миколаївна – викладач кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет


^ 6. Образ міста В художніх творах Ірени Карпи

Мікрюкова Катерина Олександрівна – викладач кафедри загального та прикладного мовознавства, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського


Повідомлення:

^ 1. Семантичне поле «Образ України» в мовній картині світу канадських україномовних поетів

Сушич Тетяна Миколаївна – здобувач кафедри мовознавства, Херсонський державний університет


^ 2. Контекстна реалізація засобів позначення руху у творах сучасних українських письменників

Митрофанова Юлія Валеріївна – магістрант кафедри мовознавства, Херсонський державний університет


^ 3. Концептуальний аналіз творів В. Нестайка

Безкоровайна Інна Вікторівна – магістрант кафедри української мови та літератури, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

^ Секція №3: Лінгвістика тексту й контекстні вияви граматичних і лексичних одиниць

(460 аудиторія)


Керівник: Олексенко Володимир Павлович – доктор філологічних наук,

професор, завідувач кафедри журналістики, декан факультету

філології та журналістики, Херсонський державний університет


^ Секретар: Красножан Жаннетта Вікторівна – кандидат філологічних

наук, доцент кафедри мовознавства, Херсонський державний

університет


Доповіді:


^ 1. Народнорозмовне джерело мовної творчості Уласа Самчука

Каленюк Світлана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського


^ 2. Лінгвістична інтерпретація символів у романах Василя Шкляра

Гайдученко Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет


^ 3. Мова драми «Бояриня» Лесі Українки

Тихоша Валентина Іванівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет


^ 4. Морфологічна структура зоонайменувань у сучасній українській мові

Карабута Олена Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет


^ 5. стилістичні особливості поетичного мовлення Михайла Драй-Хмари

Родіонова Інна Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічної підготовки, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

^ 6. Складні синтаксичні конструкції з різними видами сполучникового зв’язку в романі В. Земляка «Лебедина зграя»

Тимченко Марія Феліксівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського


^ 7. Роль апелятивних одиниць у творенні українських прізвищ

Бабій Юлія Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і прикладного мовознавства, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського


^ 8. Мовно-стильова специфіка новели М.Коцюбинського «Цвіт яблуні»

Бондаренко Лідія Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет


^ 9. Сучасні тенденції у мас-медійній лексиці

Рембецька Ольга Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики, Херсонський державний університет


^ 10. Проблеми функціонування одиниць сленгу в сучасній українській літературі

Демченко Володимир Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет


^ 11. Лексичний потенціал створення комічних ефектів у художніх текстах

Місяк Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри мовної освіти, Херсонський державний університет


^ 12. Стилістична оцінка позанормативних засобів у творах письменників Східної Слобожанщини кінця ХХ – початку ХХІ століття

Ніколаєнко Ірина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та загального мовознавства, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


^ 13. Функціонування вставних одиниць у текстах офіційно-ділового стилю

Грицина Валентина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної освіти, Херсонський державний університет


^ 14. Мовно-стильові параметри образів Михайла Коцюбинського та Миколи Чернявського в оповіданні «Вечірній дзвін» Леоніда Куліша

Немченко Іван Васильович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет


^ 15. ad-hoc-abkürzungen in den neven medien

Ковбасюк Лариса Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови, Херсонський державний університет


^ 16. Сленгова лексика В художньому тексті кінця ХХ – початку ХХІ століття

Мартос Світлана Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет


^ 17. Граматичні прийоми, що акцентують значення якості в іспанській мові

Гончаренко Олена Миколаївна – доцент кафедри романо-германських мов, Херсонський державний університет


^ 18. Особливості формування та функціонування англійського фанатського сленгу

Лєбєдєва Надія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германських мов, Херсонський державний університет

Бутенко Ольга Анатоліївна – старший викладач кафедри романо-германських мов, Херсонський державний університет


^ 19. Система імплікатів синтаксичного рівня поетичного тексту

Гриняк Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри романо-германських мов, Херсонський державний університет


^ 20. Особливості персоніфікації Зла у творах Стівена Кінга

Борисова Тетяна Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Херсонський державний університет


^ 21. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ПРЕПОЗИТИВ -НИМИ АБРОМОРФЕМАМИ

Климович Світлана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет


^ 22. Особливості стилістичного використання баскетбольної термінології

Орлова Наталя Василівна – старший викладач кафедри журналістики, Херсонський державний університет


^ 23. Функціональне навантаження тропів у творах Ірен Роздобудько

Власенко Любов Валентинівна – старший викладач кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет


^ 24. Особливості словотворення дериватів з інструментальним значенням у говірках Миколаївщини

Ландер Майя Анатоліївна – викладач кафедри української мови та літератури, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського


^ 25. Художній образ коханої/коханого в англомовних поетичних текстах ХІХ-ХХ століття: гендерний аспект

Колесова Алла Олексіївна – викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Херсонський державний університет


^ 26. УТВОРЕННЯ ДЕВЕРБАЛЬНИХ КАУЗАТИВНИХ ДІЄСЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФІКСА – IZ (НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ)

Глущук-Олея Ганна Ігорівна – викладач кафедри романо-германських мов, Херсонський державний університет


Повідомлення:


^ 1. Явище антонімії в українській астрономічній термінології

Соломахін Андрій Федорович – асистент загальноуніверситетської кафедри мовної освіти, Херсонський державний університет


2. Іншомовна лексика в текстах газет Херсонщини

Гаврилова Яна Леонідівна – асистент кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет


^ 3. ПАРОНІМІЧНА АТРАКЦІЯ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРАДИГМАТИЧНИХ ВІДНОСИН У ФРАНКОМОВНОМУ МАГРИБСЬКОМУ РОМАНІ

Бондаренко Вікторія Сергіївна – аспірант кафедри романо-германської філології, Київський національний лінгвістичний університет


^ 4. Особливості сучасного риторичного тексту

Прядка Яна Юріївна – аспірант кафедри української мови, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


^ 5. Історія лінгвістичних досліджень категорії темпоральності у вітчизняному мовознавстві

Лихошерстова Марія Юріївна – аспірант кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу, Київський національний лінгвістичний університет


^ 6. Поліінтенційність жанру світської бесіди

Жовнір Марина Миколаївна – аспірант кафедри загального і слов’янського мовознавства, Полтавський національний університет імені В.Г.Короленка


^ 7. Особливості реалізації індексальності в англомовних канадських поетичних текстах

Просяннікова Яна Миколаївна – аспірант кафедри англійської мови та методики її викладання, Херсонський державний університет


^ 8. Абревіація в мережній лексичній системі іспанської мови

Ляпунова Наталія Валеріївна – аспірант кафедри романської філології, Київський національний лінгвістичний університет


^ 9. Мовно-стилістична презентація роману Ю.Андруховича «Дванадцять обручів»

Клочкова Аліна Михайлівна – аспірант кафедри української мови та соціолінгвістики, Херсонський державний університет


^ 10. Аналітична деривація в говірках Бузько-Інгульського межиріччя

Ярославський Ігор Георгійович – студент факультету філології та журналістики, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського


^ 11. Звуковий символізм у поетичному мовленні (на матеріалі американської та української поезії ХІХ-ХХ ст.)

Бутрій Катерина Миколаївна – магістрант кафедри мовознавства, Херсонський державний університет


^ 12. Багаторівневі варіанти в говірках Бузько-Інгульського межиріччя

Сорокіна Марина Олегівна – студентка факультету філології та журналістики, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського


^ 13. Демонологічна лексика у творах сучасних українських письменників

Навертюк Юлія Сергіївна – магістрант кафедри мовознавства, Херсонський державний університет


^ 14. Власні назви як складник ідіостилю П.Загребельного (за романами «Диво», «Первоміст», «Смерть у Києві»)

Колєснік Альона Анатоліївна – магістрант кафедри мовознавства, Херсонський державний університет


^ 15. Феномен сучасного теле- і радіодискурсу

Дзекелев Роман Євгенійович – магістрант кафедри української мови та літератури, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка


^ 16. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення мовних одиниць

Богач Ольга Володимирівна – магістрант кафедри української мови та літератури, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка


^ 17 Авторська трансформація в сучасній публіцистиці

Лозко Ольга Миколаївна – магістрант кафедри загального мовознавства та української філології, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка


^ 18. Функціонування фразеологізмів у художньому дискурсі г. Квітки-Основ’яненка

Васіна Альона Леонідівна – магістрант кафедри загального мовознавства та української філології, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка


^ Секція №4: Дискурс у сучасному мовному просторі.

Проблеми прикладної лінгвістики та перекладознавства

(471 аудиторія)


Керівник: Демецька Владислава Валентинівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, декан факультету перекладознавства, Херсонський державний університет


^ Секретар: Воробйова Алла Вікторівна – викладач загальноуніверситетської

кафедри мовної освіти, Херсонський державний університет


Доповіді:


^ 1. Аксіологічні особливості міського дискурсу в поетичній збірці Станіслава Бондаренка «Кирилиця київських вулиць»

Поворознюк Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики української мови, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

^ 2. Особливості інтерпретації поезій Дмитра Кременя в перекладах Світлани Іщенко та Расила Горнтона

Супрун Алла Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і прикладного мовознавства, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського


^ 3. Лінгвістичний дискурс збірки «Атомні прелюди» М.Вінграновського

Бахтіарова Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства, Херсонський державний університет


^ 4. Механізм утворення гротескного образу людини в текстах англомовних байок

Главацька Юлія Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Херсонський державний університет


^ 5. Особливості побудови хронотопу в класичному детективі: перекладознавчий аспект

Хан Олена Георгіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Херсонський державний університет


^ 6. Гра як текстоформувальний фактор сучасної прози

Короткова Людмила Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Херсонський державний університет


^ 7. Специфіка невербальних засобів риторичного дискурсу в сучасному мовному просторі

Воробйова Алла Вікторівна – викладач загальноуніверситетської кафедри мовної освіти, Херсонський державний університет


^ 8. Перекладний текст як соціокультурний феномен

Горошкін Ігор Олександрович – викладач кафедри практики мовлення, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


Повідомлення:


^ 1. інтегрований підхід до вивчення етнореалій в автралійських поетичних текстах

Маляренко Ірина Олександрівна – асистент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Херсонський державний університет


^ 2. Лексико-семантичні особливості газетно-публіцистичного дискурсу

Коробчук Ірина Петрівна – магістрант кафедри мовознавства, Херсонський державний університет


^ Секція №5: Сучасна лінгводидактика

(469 аудиторія)


Керівник: Пентилюк Марія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри мовознавства, заслужений діяч науки і техніки України, Херсонський державний університет


^ Секретар: Попова Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних

наук, доцент кафедри української мови, Луганський

національний університет імені Тараса Шевченка

Доповіді:

^ 1. Роль тексту у створенні нового покоління підручників

Попова Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


^ 2. Інтернет-комунікація в контексті розвитку міжкультурного діалогу

Зубенко Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

^ 3. До проблеми класифікації навчання української мови

Мунтян Світлана Віталіївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри слов’янських мов та методик їх викладання, Херсонський державний університет


^ 4. Віртуальний сайт як складова електронного підручника

Шепетко Юлія Миколаївна – викладач кафедри загальноосвітніх і фундаментальних дисциплін, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля


Повідомлення:

^ 1. Навчальний діалог як лінгводидактична проблема

Лапіна Вікторія Олександрівна – аспірант кафедри педагогіки, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

^ 2. КРеолізований текст: зв'язок мови і культури (лінгводидактичний аспект)

Ісаєнко Аліна Анатоліївна – здобувач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського


^ Секція №6: Методика навчання мови у ВНЗ

(592 аудиторія)


Керівник: Горошкіна Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук,

професор, завідувач кафедри української мови, Луганський

національний університет імені Тараса Шевченка


^ Секретар: Ляшкевич Антоніна Іванівна – кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри гуманітарних дисциплін, в. о. декана факультету

суднової енергетики, Херсонська державна морська академія


Доповіді:

^ 1. Соціокультурна компетентність майбутніх фахівців філологічного профілю

Мельник Тамара Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри мовознавства, Херсонський державний університет

^ 2. Лінгвістичні засади прагма-лінгводидактики вищої школи: профільний напрям

Босак Ніна Федорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського

^ Горіна Жанна Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського


^ 3. Критерії відбору іншомовних текстів для навчання читання студентів мовних спеціальностей

Кіршова Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германської філології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили


^ 4. Технологія навчання майбутніх магістрів-філологів з опертям на концептуальний аналіз

Копусь Ольга Антонівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського


^ 5. вивчення лексико-семантичних категорій у курсі сучасної української літературної мови на когнітивно-комунікативній основі

Каліш Валентина Антонівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загального мовознавства та української філології, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка


^ 6. Опанування студентами системи мовних засобів наукового стилю

Починкова Марія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


^ 7. Розвиток ситуативного мовлення старшокласників засобами наукового дискурсу

Андрієць Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовознавства, Херсонський державний університет


^ 8. Концептуальний аналіз художніх творів у системі літературознавчої підготовки майбутніх учителів української мови і літератури

Базиль Людмила Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка


^ 9. Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців морської галузі засобами фахових текстів

Ляшкевич Антоніна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін, в.о. декана факультету суднової енергетики, Херсонська державна морська академія


^ 10. Особливості формування мовленнєвої компетентності студентів спортивного профілю

Варнавська Інна В’ячеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент загальноуніверситетської кафедри мовної освіти, Херсонський державний університет


^ 11. Загальнокультурна компетентність як складова мовної підготовки студентів у процесі навчання іноземної мови

Мороз Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського


^ 12. Навчальне редагування як засіб удосконалення професійної комунікативної компетенції студентів-нефілологів

Бондаренко Галина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та літератури, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля


^ 13. удосконалення монологічного мовлення студентів V курсу на уроках французької мови з теми «Екологія»

Голотюк Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германських мов, Херсонський державний університет

Веприцька Катерина В’ячеславівна – магістрант факультету іноземної філології, Херсонський державний університет


^ 14. Роль художніх творів у навчанні іноземної мови на початковому етапі у вузі

Радочинська Лариса Григорівна – старший викладач кафедри мовознавства, Херсонський державний університет


^ 15. До питання про взаємозв’язок морфемного й словотвірного аналізу слів та їх Уплив на мовленнєвий розвиток учнів

Кулик Олена Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української лінгвістики і методики навчання, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


^ 16. Проблеми реалізації компетентнісного навчання в процесі підготовки майбутніх учителів-словесників

Овсієнко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української лінгвістики і методики навчання, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


^ 17. Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів української мови та літератури в процесі вивчення лінгводидактичних дисциплін

Саприкіна Наталія Віталіївна – старший викладач кафедри теорії та методики навчання мов, Бердянський державний педагогічний університет


^ 18. Роль професійно орієнтованих текстів у формуванні комунікативних умінь і навичок майбутніх фахівців гуманітарного профілю

Денищич Тетяна Альбертівна – старший викладач кафедри української філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний університет імені Петра Могили


^ 19. Корреляция национально-методических традиций и стратегий обучения языкам иностранцев в нефилологических вузах Украины

Хейлік Володимир Дмитрович – викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян, Запорізький державний медичний університет


^ 20. Текст-основа формування комунікативної компетенції учнів закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації

Кричун Світлана Валентинівна – викладач, коледж Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського


^ 21. Використання інтерактивних технологій навчання у процесі фахової підготовки студентів-філологів

Столяр Зоя Володимирівна – викладач кафедри української мови, Національний університет «Острозька академія»


Повідомлення:

^ 1. Реалізація принципу текстоцентризму в процесі розвитку мовлення майбутніх лікарів

Черних Ірина Олександрівна – аспірант кафедри української мови, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


^ 2. Типологія медіа-текстів як основа формування медіа-грамотності студентів

Курган Каріна Сергіївна – аспірант кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського


^ 3. Лінгводидактичний аналіз тексту як засіб контролю знань, умінь і навичок студентів

Симоненко Людмила Юріївна – здобувач кафедри української мови, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


^ Секція №7: Методика навчання мови в загальноосвітній школі

(475 аудиторія)


Керівник: Голобородько Євдокія Петрівна – доктор педагогічних наук,

професор кафедри педагогіки і психології, Комунальний вищий

навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти»

Херсонської обласної ради

^ Секретар: Окуневич Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри мовознавства, Херсонський державний

університет

Засименко Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних

наук, старший викладач кафедри мовознавства, Херсонський

державний університет

Доповіді:

^ 1. Реалізація функціонально-стилістичного підходу на уроках української мови в основній школі

Кучеренко Ірина Анатоліїна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичного мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини


^ 2. Лексико-семантичний аналіз тексту як засіб удосконалення комунікативних умінь і навичок старшокласників

Загороднова Вікторія Федорівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики навчання мов, Бердянський державний педагогічний університет


^ 3. Реалізація мовленнєвої лінії змісту навчання під час вивчення орфографії в основній школі

Антончук Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання і культури української мови, Рівненський державний університет


^ 4. Аналіз риторичних засобів виразності в текстах художнього стилю в контексті формування риторичної компетентності старшокласників

Нищета Володимир Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання мов, Бердянський державний педагогічний університет


^ 5. особливості лінгвістичного аналізу наукових текстів в умовах профільного навчання

Цінько Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та української філології, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка


^ 6. формування мовленнєвої компетентності учнів 5-х класів у процесі сприймання усного мовлення на уроках української мови

Шелехова Галина Тарасівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії навчання української мови, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України


^ 7. лінгводидактичні принципи формування мовної компетентності учнів основної школи на уроках синтаксису

Гнаткович Тетяна Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кабінетом суспільно-гуманітарних дисциплін, Закарпатський інститут післядипломної освіти


^ 8. Міжпредметні зв’язки як засіб формування комунікативної компетентності учнів

Окуневич Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовознавства, Херсонський державний університет

^ Хоменко Валентина Броніславівна – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, Херсонська загальноосвітня школа №41


9. роль мовного етикету в системі розвитку особистості

Засименко Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри мовознавства, Херсонський державний університет


^ 10. Лінгвістичний та лінгводидактичний аспекти комунікативно зорієнтованого вивчення синтаксису української мови

Хропата Світлана Іванівна – викладач кафедри української мови та літератури, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка


^ 11. Прагматична спрямованість вивчення лексики в початковому курсі української мови

Архипова Ірина Аркадіївна – заслужений учитель України, учитель початкових класів, Херсонська багатопрофільна гімназія №20


Повідомлення:

^ 1. Текст та його роль у формуванні навичок говоріння учнів

Божко Олена Петрівна – аспірант кафедри мовознавства, Херсонський державний університет


^ 2. Концептуальний аналіз у процесі формування лексичних умінь та навичок учнів старшої ланки середньої загальноосвітньої школи

Бариш Тетяна Володимирівна – лаборант кафедри методики викладання філологічних дисциплін, Запорізький національний університет


^ 3. соціолінгвістичний підхід до вивчення письменницького епістолярію в профільних гуманітарних закладах

Богач Ольга Володимирівна – магістрант кафедри української мови та літератури, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка


^ О2 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ

Круглий стіл

1000 - 1200

Факультет філології та журналістики ХДУ, аудиторія 460

«Сучасні орієнтири філології та лінгводидактики

в Україні»

Учасники круглого столу: науковці вищих навчальних закладів, докторанти, аспіранти, магістранти, студенти


^ Відвідання Краєзнавчого музею м. Херсона

1230 - 1330

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


1400 - 1500

Факультет філології та журналістики ХДУ, аудиторія 460

Кафедра мовознавства
4

25


5

24


6

23


7

22


8

21


9

20


10

19


11

18


12

17


13

16


14

15

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція “микола куліш І розстріляне відродження”, присвячена...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція “микола куліш І розстріляне відродження”, присвячена...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться регіональна наукова конференція “Постать Яра Славутича на тлі доби”, присвячена...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики iconМіністерство науки І освіти, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Кафедра українського літературознавства Таврійська фундація
Запрошуємо Вас до участі в роботі Всеукраїнської наукової конференції “Літературна спадщина Дніпрової Чайки в історико-культурному...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція “літературна спадщина дніпрової чайки в історико-культурному...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики iconМіністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Факультет філології та журналістики Матеріали Всеукраїнської
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти
«сучасні технології організації образотворчої та трудової діяльності молодших школярів»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи