Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Козацька педагогіка icon

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Козацька педагогіка
Скачати 194.95 Kb.
НазваМіністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Козацька педагогіка
Дата05.05.2013
Розмір194.95 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Херсонський державний університет


Козацька педагогіка

Рекомендаційний покажчик літератури


Упорядник: Блінова О.М.

Бібліограф І категорії


Херсон – 2012

Вступ


В умовах розбудови незалежної України виникає потреба пізнання вітчизняної спадщини, зокрема у сфері освіти, навчання й виховання підростаючого покоління.

Упродовж багатовікової історії українського народу значна увага приділялася вихованню в підростаючого покоління любові до рідної землі, поваги до героїчних подвигів українців, готовності до захисту свого народу. Справжнім феноменом патріотизму в історії України стало запорізьке козацтво. Воно глибоко і різнопланово вплинуло на історичну долю українського народу, на формування національної самосвідомості. Багатовіковий визвольний козацький рух зумовив унікальне явище не лише східнослов’янської, а й світової культури – козацьку педагогіку.

Козацька педагогіка – це складова народної педагогіки, це наука про виховання мужності, патріотизму, доброти, всесвітнього братерства, взаємодопомоги, фізичної досконалості, віри у свої сили, можливості. Сутність козацької педагогіки полягає у системі знань про закономірності формування світоглядних позицій українця, збагачення підростаючих поколінь інформацією про здоровий спосіб життя, норми взаємостосунків, а також процес самовдосконалення, самоосвіти.

Система козацького виховання для українського народу – історично важлива і незнищенна, адже вона становить одну з вагомих підвалин сучасної національної системи виховання і освіти.

Бібліографічний покажчик «Козацька педагогіка» дає можливості для формування пізнавального інтересу до педагогіки козацької доби. Серед поданого матеріалу читач має змогу знайти книги, автореферати, статті з науково-методичних збірників, журналів за даною темою. Покажчик складається з трьох розділів

  1. Сутність і особливість козацької педагогіки.

  2. Козацька педагогіка й сучасна освіта.

  3. «Ми діти козацького роду» (на допомогу масовим заходам).

Література в ньому зібрана в основному за останні 10 років і розташована по темі за алфавітом назв, авторів книг та статей.

Видання адресовано широкому колу читачів: викладачам, студентам, та всім, хто цікавиться принципами та ідеалами козацької педагогіки, її витоками та основними етапами розвитку.І. Сутність і особливість козацької педагогіки.
Андріянова, О. Модель виховної системи на засадах козацької педагогіки / О. Андріянова // Сучасна шк. України. – 2011. – №5. – С. 63 - 70.
Артемова, Л.В. Історія педагогіки України:
підручник / Л.В. Артемова . – К.: Либідь, 2006. – 424 с.Бех, В. П. Під впливом феномену козацької освіти / В. П. Бех // Вища освіта України. 2010. №3. – С. 98-99.
Гнатюк, В.М. Пріоритети козацьких звичаїв і традицій у системі національного виховання молоді / В.М. Гнатюк // Освіта. – 2006. – №31(9-16 серпня). – С. 6-7.
Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / Уклад. О.О. Любар; за ред. В.Г. Кременя. – К.: Знання, 2005. – 767 сКваша, О. Виховання учнів. Елементи козацької педагогіки / О. Кваша // Директор шк. – 2009. – №47. – С. 14 - 19.
Козацька педагогіка: витоки та сьогодення / С. Кісіль // Студентські наукові студії: зб. наук. праць. - Херсон, 2003. – С. 45-47.
Козацька педагогіка // Освіта. – 2007. – №32. – Спец. вип.Левківський, М.В. Історія педагогіки: підручник / М.В. Левківський. – К.: ЦУЛ, 2003. – 360 с.
Лукаш, С.Н. Образование в казачьих регионах Юга России: региональный компонент/ С.Н. Лукаш // Соц. гуманит. знания. – 2007. – №3. – С. 252-258.
Любар, О.О. Історія української школи і педагогіки: навчальний посібник / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко. – К.: Знання, 2003. – 450 с.
Медвідь, Л. Українська козацька педагогіка / Л. Медвідь // Початкова школа. – 1996. – №10. – С. 58-60.
Мосіяшенко, В.А. Українська козацька педагогіка
/В.А. Мосіяшенко // Українська етнопедагогіка: навч. посібник / В.А. Мосіяшенко. – Суми: Університетська книга, 2005. – Тема 11. – С. 109-118.Руденко, Ю. Козацька педагогіка: національні пріоритети українського козацтва / Ю. Руденко // Освіта. – 2006. – №31(9-16 серпня). – С.1.
Руденко Ю. Сучасна козацька педагогіка / Ю. Руденко // Українська культура. – 1999. №7. – С. 24-25.
Сірополко, С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – К.: Наук. думка, 2001. – 912 с.
Тимошенко, Ю. Фізичне виховання на українських теренах у давні часи / Ю. Тимошенко // Чумацький шлях. – 2012. – №3. – С. 22-27.Українська козацька педагогіка // Основи національного виховання. Концептуальні положення. Ч. 1 / За ред. В. Г. Кузь, Ю.Д. Руденка. – К.: Київ, 1993. – 150 c.
Хлистун, І. Козацька педагогіка у формуванні української національної еліти / І. Хлистун // Рідна шк. – 2005. – №2. – С. 65-67.
Чабан, Н.І. Виховні ідеали українського козацтва / Н.І. Чабан // Зб. наук. праць. Пед. науки.. – Х.,2006. – Вип. 42 – С. 219-223
Шевчук, В. Освіта в козацькі часи / В. Шевчук // Укр. літ. в загальноосв. шк. – 2002. – №1. – С. 59-64.
Ярошинська, О. Становлення соціально - педагогічної діяльності інституту батьківства в козацьку добу / О. Ярошинська // Рідна школа. – 2004. – №6. – С.54-56.


Козацька педагогіка й сучасна освіта
Україна. МОН Положення щодо проведення фізкультурно-патріотичного Комплексу школярів України «Козацький гарт»: наказ від 18.05.2007 // Фіз. вихов. в шк. – 2007. – №4. – С. 8-12.
Україна. МОН Про затвердження положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»): наказ від 13 червня 2012 року №687 // Офіційний вісник України. – 2012. – №52. – С. 121-125.
Бабій, І. Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління(історичний аспект)/ І. Бабій // Рідна шк. – 2008. – №11. – С.74-77.
Бабін, А. «Як козаки друзів визволяли»: урок-гра з теми «Рухливі ігри» для 3-го класу / А. Бабін // Здоров’я та фізична культура. – 2005. – №19. – С. 2-4.
Бєлкіна, О. Виховуємо патріотів України / О. Бєлкіна // Освіта . – 2009. – №37-38(19-26 серпня). – С. 2.
Безкоровайна, Н. Шкільна козацька держава / Н. Безкоровайна // Освіта . – 2009. – №37-38(19-26 серпня). – С. 6.
Бондарева, Н.А. Валеологический потенциал народной педагогики/ Н.А. Бондарева // Школа. – 2004. – №1. – С. 8-10.
Бур’янова, Т. Козацькі розваги (інтелектуально-пізнавальна гра, 8 кл.) / Т. Бур’янова // Історія України. – 2012. – №45-46(781-782). – С. 37-40.Владикін, В. П. Дитячо-юнацька спілка "Козацьке братство" / В.П. Владикін // Позакл. час. – 2011. №8. – С. 34-42.
Волков, В. Щоб гартувались тіло і душа / В. Волков // Освіта . – 2009. – №37-38(19-26 серпня). – С. 5.
Гаркавенко, А.Д. «Козацькі ігри» для учнів середніх класів / А.Д. Гаркавенко // Фіз. вихов. в шк. України. – 2010. – №11(23). – С. 35.
Гарук, О. Козацько- лицарське виховання / О. Гарук // Сучасн. шк. України. – 2012. – №3. – С.43-53.
Гнатюк, В. Дніпровська Січ: Козацька доба у системі національного виховання дітей та молоді/ / В. Гнатюк // Освіта. – 2008. – №49-50(10-17грудня). – С.6-7.
Голуб, Н. Формування моральних цінностей у процесі роботи над соціокультурною темою "Козацькі ватажки" / Н. Голуб // Укр. мова і літ. в шк. – 2008. №1. – С. 8-11.
Грива, А. Виховання захисника Вітчизни пріоритетний напрямок діяльності козацьких організацій України / А. Грива // Освіта. – 2006. – №38(27 вересня ) – С. 6.
Данильченко, Л. Козацькі змагання / Л. Данильченко // Шк. світ. – 2011. – №19. – С. 16-17.
Дзугаева, М. Традиции военно-рыцарского воспитания / М. Дзугаева // Восп. школьников. – 2007. – №8. – С. 63.
Домчук, М.П. Духовні вартості українців. Козацтво як втілення національного етичного ідеалу / М.П. Домчук // Позакл. час. – 2006. – №1-2. – С. 77-80.Дутковська, Л.В. – Ніколюк Ми нащадки козацької слави (відкритий урок) / Л.В. Дутковська – Ніколюк // Розкажіть онуку. – 2008. – №4. – С. 38-40.
Зубрицька, Л. Козацькому роду нема переводу (спортивні змагання для старшої школи) / Л. Зубрицька // Здоров’я та фізична культура. – 2009. – №13(145). – С. 15-16.
Іванов, В. Дні козацької слави:[Виховний захід] / В. Іванов // Позакл. час. – 2004. – №19-20. – С. 73-78.
Кириченко, О.В. Виховання старшокласників на
військово-козацьких традиціях у процесі допризивної підготовки: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.07 / О.В. Кириченко. – Донецьк, 2006. – 241 с.Китченко, В.П. Де козак, там і слава / В.П. Китченко // Все для вчителя. – 2010. – №31-32. – С.23.
Кір’янова, Л. Дошкільникам приклади козацтва / Л. Кір’янова // Освіта . – 2009. – №37-38(19-26 серпня). – С. 5.
Кобиляков, М. Виховання учнів на козацьких традиціях / М. Кобиляков // Освіта. – 2008. №31(13-20 серпня). – С. 4-5.
Козацькі пісні // Позакл. час. – 2009. – №17-18. – С. 129-132.
Ластівка, Є. Організація та діяльність руху учнів "Козачата-джури": (з досвіду роботи) / Є. Ластівка // // Історія в шк. 2003. №2. С. 48 
Левченко, О. Вікторина з історії козацтва: для учнів 8-х кл. / О. Левченко // Шк. світ. – 2006. – №13. – С.20.
Литвин, В.П. Козацькому роду нема переводу: (урок позакласного читання та українознавства) / В.П. Литвин // Розкажіть онуку. – 2008. – №4. – С. 41-42.
Мазур, П. На Запорозьку Січ до школи / П. Мазур // Освіта. – 2006. – №6(8 лютого). – С. 15.
Максимович, О. Сімейне виховання(народно-педагогічні традиції ) / О. Максимович // Початкова освіта. – 2012. – №1-2. – С. 3-6.
Мельничук, Ю. Козацько-лицарські традиції у школах Приірпіння / Ю. Мельничук // Освіта . – 2009. – №37-38(19-26 серпня). – С. 3.
Мицик, Ю.А. Як козаки воювали: історичні

розповіді про запорізьке козацтво / Ю.А. Мицик, С.М.Плохій, І.С. Стороженко. – К.: Памятки України, 1991. – 302 с.
Москаленко, О.А. Виникнення українського козацтва (урок) / О.А. Москаленко // Все для вчителя. – 2012. – №3-4. – С. 66-68.
Мудрість козацької доби: конспект уроків // Розкажіть онуку. – 2008. – №4. – С. 34-43.
Нащадки козацької слави: підсумки Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України // Здоров'я та фізична культура. – 2010. №28. – С. 3.
Нащадки козацької слави: фізкультурно-оздоровчий патріотичний фестиваль школярів України // Здоров’я та фізична культура. – 2005. – №22. – С. 19-22.
Нікітчина С. Формування соціального, фізичного і духовного здоров’я української молоді засобами етновиховання і громадської соціалізації / С. Нікітчина // Безпека життєдіяльності. – 2011. –№7. – С.11-14.
Остапенко, О. Характерництво – ефективна форма фізичної підготовки запорозьких козаків / О. Остапенко // Фіз. вихов. в шк. – 2000. – №2. – С. 48.
Паниченко, Л.  Козацький дух в серцях не згас: виховання / Л. Паниченко // Освіта. – 2008. №19/20(14-21 травня). – С.6.
Панченко, В.В. Виховання учнівської молоді на засадах народної педагогіки / В.В. Панченко // Позакл. час. – 2008. – №6. – С. 22-24.
Перепелка, Т.О. «А ми тую славу козацьку повік не забудемо»/ Т.О. Перепелка // Все для вчителя. – 2010. – №34-35. – С. 9-10.
Пономаренко, М. Т. Шевченко – літописець козацької слави / М. Пономаренко // Укр. мова та літ. – 2012. – №4(740). – С. 34-40.
Потапчук, Т.В. Виховні можливості народної педагогіки / Т.В. Потапчук // Педагог. і психолог. - 2007. – №3. – С. 73-80.
Починок, Л. Фізкультура з козацькими забавами та туристичними елементами/ Л. Починок // Дошкільне вихов. 2010. 8. С. 26-28 .
Рубан, О. Нащадки козацької слави (урок змагання з фізичної підготовки з елементами фестивалю) / О. Рубан // Здоров’я та фізична культура. – 2012. – №9(249). – С. 16-17.
Руденко, О. Козацькому роду нема переводу! (розробка уроку для учнів 7-го кл.) / О. Руденко // Здоров’я та фізична культура. – 2009. – №10(142). – С. 7-9.
Руденко, Ю. Д. Сучасне козацтво: джерело педагогічного виховання молоді / Ю. Д. Руденко // Освіта. – 2008. №31(13-20 серпня). – С.1
Руденко, Ю. На засадах козацьких традицій / Ю. Руденко // Директор шк. – 2000. – №36. – С.3-4.
Руденко, Ю.Ідеологія патріотизму і державотворення як основа духовності учнів / Ю. Руденко, В. Руденко // Рідна шк . – 1999. – №10. – С. 8 – 9.
Руденко, Ю. Європейська слава Українського козацтва / Ю. Руденко // Освіта . – 2009. – №37-38(19-26 серпня). – С. 1.
Середа, Б. Виховання громадянина засобами етнопедагогіки / Б. Середа // Директор шк. – 2007. – №25-26. – С.39-52.
Смольська, Л.Ф. Формування життєвих компетенцій / Л.Ф. Смольська // Початкова школа. – 2009. – №12. – С. 56-59.
Степаненко, Т. Козацькому роду – нема переводу: методичні рекомендації щодо проведення ігрової програми в оздоровчому закладі / Т. Степаненко // Здоров’я та фізична культура. – 2006. – №13-14. – С. 16-18.
Стецюк, М. Козацько-лицарські виховні традиції: минуле і сучасне / М. Стецюк // Освіта. – 2006. – №31(9-16 серпня). – С. 4.
Сухенко, В. Козацтво в усній народній творчості / В. Сухенко // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2004. – №17-18. – С. 38-40.
Тєлєнкова, А. Козацька слава відкривається в мистецтві / А. Тєлєнкова // Дошкільне вихов. – 2006. – №8. – С.20-22.
Умови проведення Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів «Козацький гарт» // Здоров’я та фізична культура. – 2005. – №23. – С. 11-19.
Федоренко, Дм. Взірець козацької звитяги (козацька педагогіка) /Дм. Федоренко, О. Федоренко // Рідна шк. – 2003. – №2. – С.67-68.
Федорченко, А. Як козаки до Олімпіади готувалися (інноваційний урок фізичної культури, 5 кл.) / А. Федорченко // Здоров’я та фізична культура. – 2008. – №25(121). – С. 17-20.
Хвостенко, В.М. Запорізький центр козацького вишколу/ В. М. Хвостенко // Освіта. – 2008. №31(13-20 серпня). – С.2.
Херсонському кошу – 20! (Херсон. Кош Українського козацтва)// Херсонський вісник. – 2012. – №15(12 квітня) – С.17.
Хто такі козаки? (Урок)// Позакл. час. – 2010. – №9. – С. 115-117.
Цицюра, С.М. Козаччина. Запорозька Січ (інтерактивний урок, 4 кл.) / С.М. Цицюра // Розкажіть онуку. – 2008. – №4. – С. 34-37.
Цікавинки козацького життя // Позакл. час. – 2010. – №9. – С.118-120; 122-131.
Шеремет, А. У «Молодій Січі» / А. Шеремет // Освіта . – 2009. – №37-38(19-26 серпня). – С. 6.
Янковська, С.  Спортивні розваги для розвитку й забави / С. Янковська // Дошкільне вихов. – 2011.№2. С. 27-30.


Ми – діти козацького роду
(
на допомогу масовим заходам)
Абдуллаєва, К.І. На Запорізькій Січі [виховний захід] / К.І. Абдуллаєва // Розкажіть онуку. – 2012. – №17-18. – С. 19-21.
Берднікова, Т.Н. Тієї слави козацької повік не забути / Т.Н. Берднікова // Розкажіть онуку. – 2012. – №3-4. – С. 35.
Бідненко, Т. Козацькі забави (сценарій фізкультурно-оздоровчого свята для учнів 5-6 кл.) / Т. Бідненко // Здоров’я та фізична культура. – 2007. – №4(64). – С. 22-24.
Борисова, О.М. Гетьманські турніри / О.М. Борисова // Позакл. час. – 2010. – №8. – С. 107-108.
Боровська, Л. Козацькому роду нема переводу (виховний захід) / Л. Боровська // Шк. світ. – 2008. – №12. – С.9-10.
Бригинець, С. Молодецькі змагання (конкурсно-розважальне свято для учнів 5-9 кл.) / С. Бригинець // Здоров’я та фізична культура. – 2012. – №18(258). – С. 23-24.Бруль, Н.О. Ми – діти козацького роду [виховний захід] / Н.О. Бруль // Розкажіть онуку. – 2012. – №17-18. – С.
Гаврилюк, В.В. Козацькі перегони / В.В. Гаврилюк // Все для вчителя . – 2008. – №11. – С. 77-78.
Гладченко, О.М. Нашому роду – нема переводу [сценарій командної гри] / О.М. Гладченко // Позакл. час. – 2012. – №17-18. – С. 91-93.
Дерев’янко, Т. «Лицарське товариство»(посвячення у козачата) / Т. Дерев’янко // Шк. світ. – 2002. – №15. – С.12
Долматова, Л. Від козаків до наших днів збережемо вогонь батьків / Л. Долматова // Позакл. час. – 2009. – №1-2. – С. 67-68.
Дорощук, О.П. Козацькі забави (позакласний захід) / О.П. Дорощук // Позакл. час . – 2004. – №19-20. – С.86.
Дуденко, О.В. Козацькому роду нема переводу (спортивне свято) / О.В. Дуденко // Все для вчителя. – 2012. №23-24. – С. 20-21.Дуденко, О.В. Козацькі забави (спортивне свято) / О.В. Дуденко // Все для вчителя. – 2012. №23-24. – С. 21-23.Дяків, В. Сценарій спортивно-туристичної гри «Січ» / В. Дяків // Здоров’я та фізична культура. – 2006. – №13-14. – С. 19-20Дяченко, Н.П. Козацька педагогіка. Сценарій за книгою Д. Яворницького «Історія запорозьких козаків» / Н.П. Дяченко // Всесвітня література та культура. – 2008. №1. – С. 36-38.
Зікратий, В.В. Гра «Україна козацька» / В.В. Зікратий // Історія та правознавство. – 2008. – №2(138). – С.9-14.
Іваненко, С.П. Козацькі розваги / С.П. Іваненко // Все для вчителя. – 2009. – №19-20. – С.27-28.
Ігнат, В. Слава не вмре козачата [сценарій] / В. Ігнат // Позакл. час. – 2012. – №17-18. – С. 94.
Жмур, Л.О. Гей, ви, преславні козаченьки! (До дня українського козацтва) / Л.О. Жмур // Шк. бібліотека. -2012. – №17-18. – С. 72-74.Кабан, Р. Козацькому роду нема переводу / Р. Кабан // Відкритий урок. – 2011. – №9(201). – С. 70-71.
Калита, В. Козацькому роду нема переводу (проведення військово-спортивної ігри) / В. Калита // Директор шк. – 2005. – №15. – С. 24-27.
Каплунов, В. Козацьке сузір’я на Гетьманськом шляху: гра-похід (іст. реконструкція) / В. Каплунов // Шк. світ. – 2006. – №16. – С. 20-24.
Карпенко, О.О. Хай козацька мудрість воскреса щоднини (виховний захід) / О.О. Карпенко // Позакл. час. – 2011. – №9. – С. 29-30.Кияниця, М. Козацькі забави (сценарій свята конкурсу для 6-х класів) / М. Кияниця // Шк. світ. – 2004. – №6. – С. 12.
Клизуб, Д. Козацька слава (сценарій свята) / Д. Клизуб // Шк. світ. – 2006. №3. – С. 4-6.Ковальчук, В. Козацькі забави (спортивний захід, присвячений Дню українського козацтва, 9-10 кл.) / В. Ковальчук // Здоров’я та фізична культура. – 2008. – №27(123). – С. 11-12.
Ковальчук, Л. Козацькому роду нема переводу (спортивно-пізнавальне свято) / Л. Ковальчук // Здоров’я та фізична культура. – 2006. №30. – С.21-22.
Козацькі забави // Позакл. час. – 2010. №9. – С.128-129.Козацькі розваги (сценарії) // Початкова освіта. – 2006. – №30-31. – С. 5-12.
Козацькому роду – нема переводу(розробки уроків, сценарії) // Розкажіть онуку. – 2001. – №43-44. – С. 2-28.
Козін, О. Позакласний захід «Козацькі розваги» / О. Козін // Джерела. – 2012. – №8(305). – С. 13.
Козир, С. Нумо, козачата! (спортивно-розважальна програма для учнів 8 кл.) / С. Козир // Здоров’я та фізична культура. – 2007. – №16-18(76-78). – С. 25-26.
Кондрашова, В. Свято «Козацькому роду нема переводу!» / В. Кондрашова // Укр. літ. в загальноосв. шк. – 2002. №3. – С. 39-42.Кравчук, О. Козацький гарт(спортивний захід) / О. Кравчук // Здоров’я та фізична культура. – 2012. – №5(245). – С.31-32.
Куліш, А.П. Козацькому роду – нема переводу (сценарій виховного заходу) / А.П. Куліш // Позакл. час. – 2009. – №17-18. – С. 125-127.
Лисак, Т. Козацькі забави (спортивне свято для учнів 7 кл.) / Т. Лисак // Здоров’я та фізична культура. – 2012. – №23(263). – С. 30.Лоташ, І. Юнацький гарт (спортивно-пізнавальне свято) / І. Лоташ // Здоров’я та фізична культура. – 2011. – №15(219). – С. 26-27.
Максименко, Н.М. Козакуйте, козаки (сценарій) / Н.М. Максименко // Позакл. час. – 2008. №9. – С. 147-154.Мартинець, Л. Хай не буде переводу козацькому роду!(сценарій) / Л. Мартинець // Шк. світ. – 2011. №34. – С. 9-11.
Матвійчук, В. Козацькі забави (сценарій конкурсу змагання) / В. Матвійчук, Л. Скора// Шк. світ. – 2000. – №19. – С. 7-8.
Медведюк, Н.Д. "Козаченьки молоденькі" : [Спортивні змагання] // Позакл. час. – 2006. – №17-18. – С. 49-51.
Мельник, Г. Конкурс козачат / Г. Мельник // Початкова освіта. – 2001. – №17. – Вкл. – С.7-8.Ми пісень гучних співаєм про козацьку славу (сценарій) // Позакл. час. – 2008. №9. – С. 141-142.
Микитенко, А. Суперкозак. Ігрова програма для 5-7 класів / А. Микитенко // Шк. світ. – 2008. №36. – С.11.
Мостова, О.О. Козаки та розбійники (спортивне свято) / О.О. Мостова // Розкажіть онуку. – 2012. – №7-8. – С. 123-126.
Новік, М. Козацькі перегони (спортивне свято / М. Новік //Шк. світ. – 2006. – №13. – С.18-19.
Оліхнович, Н.В. «Козацькому роду нема переводу»(свято для учнів середніх класів) / Н.В. Оліхнович // Фізичне вихов. в шк. України. – 2012. – №12(48). – С. 23-24.Отравенко, О. Козацькому роду нема переводу ! (спортивне свято, 7 кл.) / О. Отравенко // Здоров’я та фізична культура. – 2008. – №33(129). – С. 22-24.
Першина, Т. Козацькі забави: до Дня Збройних сил України / Т. Першина // Початкова школа. – 2009. – №12. – С. 60-61.
Пестрікова, О. Шляхами козацької слави (гра-подорож) / О. Пестрікова // Шк. світ. – 2004. – №40. – С. 13-16.Петрова, І. Свято «Козацькі забави» / І. Петрова // Мистецтво та освіта. – 2006. – №3. – С. 23-24.Продан, Т. Будемо гідні лицарів Крут (сценарій посвяти в козачата) / Т. Продан // Позашкілля. – 2007. – №12. – С. 45-47.Проноза, Е.В. Казацкий ринг : [сценарий воспитательного мероприятия] / Е.В. Проноза // Позакласний час. – 2009. – №17-18. – С. 94-96.
Проць, Г. Відвага – це наш заповіт(козацьке свято) / Г. Проць // Шк. світ. – 2011. – №19. – С.14-15.
Рабінович, М. Сценарій спортивного свята "козацькі розваги" для юнаків 10-11 класів / М. Рабінович// Фіз. вихов. в шк. – 2007. – №2. – С. 36-39.
Рубан, О.М. Козацький гарт (спортивне свято) / О.М. Рубан // Позакл. час. – 2006. – №9-10. – С. 89.
Світлак, С.Г. Оживає дух козацький [сценарій до Дня українського козацтва] / С.Г. Світлак, Н.П. Горошко // Позакл. час. – 2012. – №17-18. – С. 95-96.
Симуляк, О.Р. Козацькому роду нема переводу (виховна година) / О.Р. Симуляк // Розкажіть онуку. – 2005. – №22-23. – С. 4-7.
Сікора, З. Козацькі розваги (спортивний захід)/ З. Сікора // Здоров’я та фізична культура. – 2012. – №10(250). – С.31-32.
Сіренко, В. Нумо, хлопці-козачата! (спортивно-розважальна програма для учнів 8-х кл.) / В. Сіренко // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – №34(202). – С. 18-19.
Сорока, С. Діяльність лицарського союзу (лицарські турніри) / С. Сорока.// Шк. світ. – 2004. – №11. – С.16-19.
Спортивне свято «Козацькому роду нема переводу» // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2012. – №9. – С.27-31.
Стусенко, Л. Козацькому роду – нема переводу [свято козацької слави] / Л. Стусенко // Позакл. час. – 2004. – №21-22. – С.73-76.
Тищенко, С.М. Козацькі забави. Ми, нащадки козацького роду(інтегроване заняття-розвага для дітей старшого дошкільного віку) / С.М. Тищенко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2012. №11. – С. 105-108.
Ураскузина, О. Козацькому роду нема переводу(спортивно-розважальна програма для учнів 9 кл.) / О. Ураскузина // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – №32(200). – С. 19.
Цикалова, Л. Козацькому роду нема переводу! (спортивне свято для учнів 7-х кл.) / Л. Цикалова // Здоров’я та фізична культура. – 2011. – №2(206). – С. 9-10.
Шаговал, Ю.О. Доти буде Україна, поки будуть козаки (сценарій) / Ю.О. Шаговал // Позакл. час. – 2008. №9. – С. 41-47.
Шаркова, Г Козацькому роду нема переводу / Г. Шаркова // Позакл. час . – 2010. №9. – С. 122-124.
Шинкаренко, Л. Козацькі розваги (позакласний захід для учнів 5-8 кл.) / Л. Шинкаренко // Здоров’я та фізична культура. – 2011. – №14(218). – С. 17-18.
Яценко, О. Ми – земля козаків(сценарій) / О. Яценко // Історія в шк. України. – 2003. – №6. – С. 35-39.


Схожі:

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Козацька педагогіка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Козацька педагогіка iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Козацька педагогіка iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Козацька педагогіка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Назва першого підрозділу
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Козацька педагогіка iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Козацька педагогіка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Козацька педагогіка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Козацька педагогіка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Завідувач кафедри органічної та біологічної хімії доцент О. Речицький
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Козацька педагогіка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет
Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Козацька педагогіка iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра соціальної роботи І соціальної педагогіки Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї,
Головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи