Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Соціальні психолого-педагогічні проблеми важких дітей І підлітків icon

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Соціальні психолого-педагогічні проблеми важких дітей І підлітків
Скачати 271.53 Kb.
НазваМіністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Соціальні психолого-педагогічні проблеми важких дітей І підлітків
Сторінка1/3
Дата05.05.2013
Розмір271.53 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Херсонський державний університет


Соціальні психолого-педагогічні
проблеми важких дітей і підлітків


Рекомендаційний покажчик літератури


Упорядник: Харчевнікова Р.І.

Бібліограф І категорії


Херсон – 2012

Вступ


Початок ХХІ століття характеризується якісними змінами поведінки підростаючого покоління, для якого характерною особливістю є певна соціальна дезадаптація – порушення загальноприйнятих норм поведінки, невідповідність отримуваним порадам та рекомендаціям з боку дорослих.

Часто така поведінка – це реакція неповнолітніх на складні обставини життя, специфіку фізичного розвитку підлітків, умов виховання та соціального оточення. Вона отримала назву девіантна.

Сьогодні проблема девіантної поведінки підлітків є провідною в соціально-педагогічних та соціально-психологічних дослідженнях.

Виходячи з актуальності проблеми мета даного покажчика – надати інформацію з питань психології і педагогіки проблемних підлітків. Він буде корисним студентам і викладачам вузу, педагогам і соціальним працівникам, а також всім тим, хто за своїми професійними або батьківськими обов’язками стикається з категорією так званих «важковиховуваних» дітей і підлітків.

База для пошуку джерел інформації - фонди бібліотеки ХДУ. Література зібрана в основному за останні 10 років і розташована по темі за алфавітом назв, авторів книг та статей.

Бібліографію структуровано за розділами:

  1. Нормативно-правові документи;

  2. Психологія і педагогіка важкої дитини

  3. Діагностика та корекція психологічних девіацій;

  4. Робота по подоланню форм дезадаптацій проблемних підлітків.
Нормативно-правові документи про права дитини
Закон України Про Загальнодержавну програму

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року // Відомості Верховної Ради України. – 2009. - №29. – С. 398.
Закон України Про оздоровлення та відпочинок дітей // Державний вісник України. – 2008. - №17(253). – С. 45.
Закон України Про охорону дитинства // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №21. – С. 28-142.
Закон України Про внесення змін до Закону України «Про охорону дитинства» // БСЗ. Серія 4. Освіта, наука, культура. – 2005. - №5. – С. 4-5.
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» // Архипова С.П. Соціальна педагогіка: навч.-метод. посіб. /С.П. Архипова, Г.Я. Майборода. – Черкаси-Ужгород, 2002. - С. 187-199.
Конвенція про права дитини // Архипова С.П. Соціальна педагогіка: навч.-метод. посіб. /С.П. Архипова, Г.Я. Майборода. – Черкаси-Ужгород, 2002. - С. 205-229.
Конвенція про права дитини // Інформаційний збірник Мін-ва освіти. – 1995. - №9. – С. 3-25.
Нормативно-правові документи захисту дитинства // Соц. педагог. – 2007. - №1. – С. 3-7.
Караман, О.Л. Нормативно-правова база соціальної роботи та соціальної педагогіки в Україні / О.Л. Караман // Соц. педагог. – 2006. - №1. – С. 6-12.
Права дитини: сучасний досвід та інновації: зб. інформац. та метод. матеріалів // Соц. педагог. – 2007. – №2. – С. 3-8.Психологія і педагогіка «важкої» дитини
Азаров, Ю. Беспризорность и детская преступность / Ю. Азаров // Восп. школьников. – 2002. - №7. – С. 60-64.
Андросюк, О. Під гострим кутом: девіантна поведінка / О. Андросюк // Шк. світ. – 2011. - №12. – С. 6.
Андрусенко, А. Девіантна поведінка молоді як соціально-педагогічна проблема / А. Андрусенко// Студентські наукові студії: зб. наук. праць. - Херсон, 2008. – С. 265-269
Андрусяк, О.Г. Соціально-педагогічні чинники делінквентності поведінки підлітків / О.Г. Андрусяк// Зб. наук. праць. Пед. науки.. – Херсон, 2004. - Вип. 36.- С.138-142
Артеменко, Т. Програма «важковиховувані діти» / Т. Артеменко, А. Хоменко // Психолог. – 2005. - №4. – С. 8-13.
Афанасьєва, В.В. Вплив сім’ї та школи на девіантну поведінку підлітка / В.В. Афанасьєва // Соц. педагог.: теорія та практика. – 2008. – №4. – С. 43
Бабич, В. Як виховати важковиховуваних учнів / В. Бабич // Директор шк. – 2003. - №39. – С. 10.
Багрій, Т. Гуманістичні основи виховання «важких» дітей у спадщині В. Сухомлинського і в спеціальній школі / Т. Багрій // Студентські наукові студії: зб. наук. праць.- .Херсон, 2003. – С.8-10
Бессонова, Т.І. Психологічні засади кримінальної субкультури у підлітковому віці / Т.І. Бессонова // Практич. психолог. та соц. робота. – 2012. - №3. – С. 31-34.
Бовть, О.Б. Проблеми психологічного дослідження особливостей віктимної поведінки у разі агресивної взаємодії / О.Б. Бовть // Педагог. і психолог. – 2004. - №2. – С. 113-120.
Бовть, О.Б. Проблеми шкільної віктимізації та її запобігання / О.Б. Бовть // Педагог. і психолог. – 2009. - №4. – С. 105-117.
Богомолова, Ю. Діти: злочин і кара / Ю. Богомолова // Позакл. час. – 2007. - №4. – С. 84-85.Борисова, І. Важкі дівчата / І. Борисова // Шк. світ. – 2006. - №7. – С. 5-6.
Гарагуля, М. Функціональна неадекватність сім’ї: проблема бездоглядності й безпритульності / М. Гарагуля, В. Алексеєва // Соц. педагог. – 2008. - №7. – С. 21-27.
Гончаренко, Т. Камінчик з черевику, або що робити з дитячою агресією / Т. Гончаренко // Почат. освіта. – 2003. - №4. – С. 8.
Горланова, Н. Приемная дочь и «трудные дети» / Н. Горланова // Семья и шк. – 2006. - №12. – С. 12-13
Гриднева, Т.В. Агрессия у подростков / Т.В. Гриднева // Вестн. психосоц. и коррек.-реаб.работы. – 2011. - №4. – С. 80-87.
Грошева, Е.А. Здоровье как фактор социально-педагогической реабилитации подростков с девиантным поведением // Ученые зап. Моск. гуманит. пед. ин-та. – 2006. – Т.4. - С. 18-23.
Гурлєва, Т. Важковиховувані діти потребують розуміння / Т. Гурлєва // Обдарована дитина. – 2012. - №2. – С. 41-44.
Гурлєва, Т.С. Причини виникнення і перспективи попередження підліткової важковиховуваності / Т.С. Гурлєва // Практ. психол. та соц. робота. – 2007. - №7. – С. 6-10.
Дахно, Р. Девіантна поведінка учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів як психолого-педагогічна проблема / Р. Дахно // Рідна шк. – 2005. - №11. – С. 10-14.
Девіантна поведінка: сутність, причини, профілактика: рек. список літ. // Шк. світ. – 2003. - №7. – Вкл.
Девиации как социально-педагогическая проблема // Социальная педагогика: курс лекций / под. ред. М. А. Галагузовой. – М., 2000. – С. 212-227.
Дементьева, И.Ф. Факторы риска современного детства / И.Ф. Дементьева // СОЦИС. – 2012. - №10. – С. 108-115.
Діти з якими важко // Психолог. – 2003. - №10-11. – С. 15-16.
Жубриянова, Р.И. Трудных детей не бывает, это мы делаем их трудными / Р.И. Жубриянова // Школа. – 2004. - №2. – С. 62-64
Зимина, И. Детская агрессивность как предмет педагогического исследования / И. Зимина // Дайджест пед. ідей та технологій «Школа-парк». – 2003. - №4. – С. 96-100.
Зіядова, Д. Це не я…: мотиви злочинів , скоєних школярами / Д. Зіядова // Шк. світ. – 2010. - №14. – С. 1-5.
Зобенько, Н. Деякі аспекти дослідження проблеми девіантної поведінки неповнолітніх / Н. Зобенько // Рідна шк. – 2012. - №3. – С. 36-40.
Зозуляк, Р. Важковиховуваність молодших школярів як наслідок сімейних деструкцій / Р. Зозуляк, Н. Котів // Соц. педагог. – 2009. - №2. – С. 38-41.
Ілляшенко, Т. Дитяча агресія. – що це? / Т. Ілляшенко // Почат. шк. – 2006. - №1. – С. 9-12.
Исраилова, Н.А. Низкий воспитательный потенциал семьи как фактор риска в формировании девиации подростков / Н.А. Исраилова// Соц. педагог.: теор. та практ. – 2010. - №4. – С. 54-62.
Картавий, П. Світ осиротілих дітей: крізь біль і міфи – до справжності / П. Картавий. – Суми: МакДен, 2011. - 72 с.
Кон, І. Підлітки – зона підвищеного ризику / І. Кон // Шк. світ. – 2008. - №14(квітень). – С. 1-3.
Кутішенко, В.П. Психологія важкої дитини / В.П. Кутішенко // Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): навч. посіб./ В.П. Кутішенко – К., 2010. – С. 65-73.
Куцінко, О. Особливості роботи з проблемними дітьми / О. Куцінко // Директор шк. – 2010. - №8. – С. 28-31.
Куцінко, О.Г. Як правильно навчити «неправильну» дитину / О.Г. Куцінко // Економ. в шк. України. – 2010. - №9. – С. 4-6.
Лебедєва, І.О. Типологічні характеристики безпритульних неповнолітніх / І.О. Лебедєва // Соц. педагог.: теор. та практ. – 2008. - №3. – С. 45-51Лупаніна, С. Чому «важка» дитина важка? / С. Лупаніна // Відкритий урок. – 2008. - №3. – С. 48-50; Шк.світ. – 2009. - №42. – С. 1-5.
Луценко, Ю.В. Діти – правопорушники: що робити? / Ю.В. Луценко. – К.: Шкільний світ, 2010. – 128 с.
Луценко, Ю. Проблемні діти чи діти в проблемі? / Ю. Луценко // Соц. педагог. – 2008. - №7. – С. 17-21.
Макаренко, С. Бездоглядність підлітків / С. Макаренко // Відкритий урок. – 2011. - №1. – С. 78-79.
Маленкова, Л. А если он «трудный» [о пед. запущенных детях] / Л. Маленкова // Нар. образован. – 2002. - №2. – С. 205-209.
Маркова, С.В. Исследование гендерных различий агресивного и аутоагрессивного поведения подростков / С.В. Маркова // Соц. педагог. – 2010. - №6. – С.111-115.
Марущак, Н. «Важкі» діти у школі і сім’ї / Н. Марущак // Позакл.час. – 2005. - №19-20. – С. 61-62.
Мдзелурі, Т. Агресивні тенденції в дитячій поведінці / Т. Мдзелурі // Почат. освіта. – 2005. - №47. – С. 25-28.
Настюк, О. Агресивний підліток / О. Настюк // Освіта України. – 2011. - №55-56. – С. 6.
Некрасова, І.М. Психологія і педагогіка проблемних підлітків: у 3 ч./ І.М. Некрасова, В.В. Седнєв. - К.: Марич, 2010. – Ч.1. - 92 с.
Некрасова, І.М. Психологія і педагогіка проблемних підлітків: у 3 ч. / І.М. Некрасова, В.В. Седнєв. - К.: Марич, 2011. – Ч.2 - 64 с.
Некрасова, І.М. Психологія і педагогіка проблемних підлітків: у 3 ч./ І.М. Некрасова, В.В. Седнєв. - К.: Марич, 2011. – Ч.3. - 80 с.
Орбан- Лембрик, Л.Е. Асоціальні прояви особистості / Л.Е. Орбан-Лембрик// Соціальна психологія: навч. посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К., 2003. – С. 120-127.
Охрімчук, Р. Як влаштовані «важко виховувані» діти: причини внутрішніх конфліктів / Р. Охрімчук // Шк. світ. – 2003. - №38-39. – С.3-6.
Охрімчук, Р. Як спілкуватися з дитиною, що має прояви агресії: статті / Р. Охрімчук // Шк. світ. – 2006. - №9. – Спецвип.
Першина, Л.А. Нарушения поведения у подростков / Л.А. Першина// Возрастная психология: учеб. пособие для вузов / Л.А.Першина. – М., 2004. – С.170-187
Петрусь, Н.Я. Агрессивный ребенок: особенности педагогического взаимодействия / Н.Я. Петрусь // Нач. шк. – 2007. - №1. – С. 32-39.
Підлітки: підранки цивілізації // Шк. світ. – 2006. - №36(верес.). – С. 3-6.
Попов, М. Проблема відхилень у поведінці неповнолітніх у педагогічної науці (друга пол.19 – поч.20 ст.) / М. Попов // Рідна шк. – 2003. - №4. – С. 65-68.
Порученко, О.С.Вплив материнської деривації на формування злочинної поведінки : у 2 ч./ О.С. Порученко, І.В. Євтушенко - К.: Марич, 2011. - Ч.2 – 68 с.
Пульняшенко, Н. Чому підлітки скоюють злочини?(практичний семінар) / Н. Пульняшенко // Психолог. – 2008. - №19. – С. 20-25.
Реан, А.А. Личность и деформация ее «ядра» при делинквентном поведении / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский // Социальная педагогическая психология / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. – Спб, 2000. – С. 43-47.
Розпотнюк, Л. Складні учні: поради психолога / Л. Розпотнюк // Поч. освіта. – 2011. - №11. – С. 5.
Романова, Г.Л. Протиправна поведінка підлітків: технологічний аспект / Г.Л. Романова // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: зб. наук. праць. – К., 2012.- Вип. 14,Ч.2 – С. 202-212.
Савчін, М.В. Педагогічно занедбані підлітки / М.В. Савчин, Л.П. Василенко// Вікова психологія: навч.посіб / М.В. Савчин, Л.П. Василенко. – К., 2005. – С. 224-226.
Сак, Т. Якщо у вашому класі навчається дитина з особливою поведінкою / Т. Сак // Поч. шк. – 2009. - №4. – С. 50-52.
Семенов, С.Ю. Социально-педагогические проблемы детей с девиантным поведением / С.Ю. Семенов // Соц. педагог. – 2012. - №1. – С. 109-118.
Сергеева, И.С. Причины появления девиантного поведения в современных социально-экономических условиях// Ученые зап. Моск. гуманит. пед. института. – 2006. – Т.4. - С. 105-109.
Складанна, Н. Психологічні особливості агресивної поведінки особистості / Н. Складанна // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: зб. наук. праць. – К., 2012. - Вип.14, Ч.2 – С.128-132.
Собкин, В.С. Проявление девиации в подростковой субкультуре / В.С. Собкин, З.Б. Абросимова, Д.В. Адамчук // Вопросы психологии. – 2004. - №3. – С. 3-18.
Соколова, О. Діти вулиці / О. Соколова // БЖД – 2004. - №2. – С. 28-30.
Соціально-педагогічна проблема з дітьми групи ризику// Соціальна педагогіка: теорія і технології: підручник /за ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 2006. – С. 299-313.
Степанова, Л. Проблема «важких» дітей в спадщині А.С. Макаренка і сьогодення / Л. Степанова // Студентські наукові студії: зб. наук. праць. – Херсон, 2003. – С. 233-236.
Степанова, О. Вандалізм як форма вияву девіантної поведінки / О. Степанова // Печат. слово. – 2008. - №5. – С. 64-69.
Степанова, О. А. Гебоїдна поведінка неповнолітніх: соціально-педагогічний аналіз / О.А. Степанова // Збірник наук. праць. Пед. науки. – Херсон, 2011. -Вип. 58, Ч.2 – С. 427-433.
Степанова, О. А. Капролалія як різновид підліткових девіацій / О.А. Степанова // Збірник наук. праць. Пед. науки.– Херсон, 2010. – Вип. 56. – С. 396-401.
Строганова, Л. Агресивна дитина. Як із нею бути? / Л. Строганова // Шк. світ. – 2008. - №6. – С. 1-3.
Таболова, Е.М. Психолого-педагогические принципы личного развития учащихся с девиантным поведением / Е.М. Таболова // Учёные записки Моск. гуман. пед. универ. – 2006. – Т.4. – С. 109-116.
Технологія роботи з проблемними дітьми в масовій школі // Завуч. – 2005. - №4. – С. 8-11.
Ткачова О.О., Возний І.В. Важкі діти. Які вони сьогодні? / О.О. Ткачова // Вихов. робота в шк. – 2005. - №2. – С. 26-31.
Токарь, И.Е. Детская агрессия как педагогическая проблема / И.Е. Токарь // Соц. педагог. – 2012. - №2. – С. 97-103.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Соціальні психолого-педагогічні проблеми важких дітей І підлітків iconМіністерство україни у справах сім’Ї, молоді та спорту херсонський обласний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді обласної державної адміністрації міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології,
Херсонський обласний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді обласної державної адміністрації
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Соціальні психолого-педагогічні проблеми важких дітей І підлітків iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет
Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Соціальні психолого-педагогічні проблеми важких дітей І підлітків iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Соціальні психолого-педагогічні проблеми важких дітей І підлітків iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Соціальні психолого-педагогічні проблеми важких дітей І підлітків iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Соціальні психолого-педагогічні проблеми важких дітей І підлітків iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Назва першого підрозділу
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Соціальні психолого-педагогічні проблеми важких дітей І підлітків iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Запрошуємо Вас до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції „Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Соціальні психолого-педагогічні проблеми важких дітей І підлітків iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Соціальні психолого-педагогічні проблеми важких дітей І підлітків iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет Соціальні психолого-педагогічні проблеми важких дітей І підлітків iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи