Правила прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2013 році icon

Правила прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2013 році
Скачати 384.82 Kb.
НазваПравила прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2013 році
Сторінка1/2
Дата28.12.2012
Розмір384.82 Kb.
ТипПравила прийому
  1   2
Правила прийому

до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

у 2013 році


Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ № 617401, виданої 20 березня 2012 року, термін дії – до 01.07.2021 року (за напрямами (спеціальностями), термін дії ліцензії яких закінчується до 01.07.13р. за умови проходження акредитації, термін дії ліцензії буде продовжено).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214, 1903/22215.


І. Загальні положення

  1. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (далі – університет) оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є в його структурі (далі – структурні підрозділи університету): Машинобудівному коледжі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровському коледжі ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровському педагогічному коледжі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровському коледжі економіки та бізнесу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Жовтоводському промисловому коледжі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (див. додаток 1).

  2. До Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара приймаються громадяни України, іноземці (крім структурних підрозділів університету), а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до університету та до його структурних підрозділів у порядку, передбаченому для громадян України, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  1. Прийом до університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  2. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитках університету гарантовано.

Іногородні вступники матимуть змогу проживати в кімнатах студентських гуртожитків на 3-4 особи. Можливості поселення в гуртожитках батьків вступників відсутні.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

  5. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в університеті та його структурних підрозділах здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години).

З 1 липня 2012 року по 3 серпня 2013 року: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота – з 9.00 до 18.00; неділя – 9.00 до 1300.

4 серпня 2013 року – з 9.00 до 18.00.

З 5 серпня 2013 року по 11 серпня 2013 року: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота – з 9.00 до 18.00; неділя – з 9.00 до 13.00

З 12 серпня 2013 року по 31 серпня 2013 року: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота – з 9.00 до 15.00; неділя – вихідний.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться університетом в такі строки:

^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від

виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

2 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчі конкурси, що проводить університет

20 липня

2013 року

20 липня

2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить університет

20 липня

2013 року

22 липня

2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня

2013 року

31 липня

2013 року

Строки проведення університетом творчих конкурсів

11-31 липня

2013 року

11-31 липня

2013 року

Строки проведення університетом вступних випробувань, співбесід

21-31 липня

2013 року

21-31 липня

2013 року

Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників

перший – не пізні­ше 12 години 1 серпня 2013 року;

другий – не пізні­ше 12 години 5 серпня 2013 року;

третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року

перший – не пізні­ше 12 години 1 серпня 2013 року;

другий – не пізні­ше 12 години 5 серпня 2013 року;

третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним за­мовленням – не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконан­ня державного за­мов­лен­ня від­по­від­ного напряму – не піз­ні­ше 25 серпня

за державним за­мовленням – не пізніше 11серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконан­ня державного за­мов­лен­ня відповід­ного напряму – не піз­ні­ше 25 серпня


4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання
Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2013 року

20 липня 2013 року

Строки проведення фахових екзаменів

21-23 липня

2013 року

21-23 липня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

не пізніше 12 години

24 липня 2013 року

не пізніше 12 години

24липня 2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним за­мовленням – не пізніше 5 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання державного замов­лен­ня відповідного напряму – не піз­ні­ше 15 серпня

за державним за­мовленням – не пізніше 5 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання державного замов­лен­ня відповідного напряму – не піз­ні­ше 15 серпня


4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання
Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступний екзамен з іноземної мови

11 липня 2013 року

11 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступний екзамен з іноземної мови

14 липня 2013 року

14 липня 2013 року

Строки проведення вступних екзаменів з іноземної мови

12-14 липня 2013 року

12-14 липня 2013 року

Строки проведення фахових екзаменів

15-19 липня 2013 року

15-19 липня 2013 року

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

не пізніше 12 години

21 липня 2013 року

не пізніше 12 години

21 липня 2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним за­мовленням – не пізніше 1 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконан­ня державного за­мов­­лен­ня від­по­від­ного напряму – не піз­ні­ше 10 серпня

за державним за­мовленням – не пізніше 1 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконан­ня державного за­мов­­лен­ня від­по­від­ного напряму – не піз­ні­ше 10 серпня


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу в університет

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ (далі – заява) до приймальної комісії університету в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. У заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які в рік вступу досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на їх вибір мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди).

5.8. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, визначені в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті на їх вибір мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

5.10 Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті на їх вибір мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до університету.

5.12. Заява в електронному вигляді подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1903/22215 (додаток до Правил прийому №8).

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з них. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви, подані вступниками до приймальних комісій у паперовому вигляді та зареєстровані в Єдиній базі, обробляються приймальними комісіями.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2013 році та цими Правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, до участі в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі в конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для прийняття приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету.

5.17. Факти ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом, обробку даних в Єдиній базі фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви для участі в конкурсному відборі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених (див. додаток 4) Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Університет за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених цими Правилами прийому, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами першим та другим пункту 6.1 цих Правил прийому).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2013 році та цими Правилами прийому. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 7.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.

6.4. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Результати творчого конкурсу оцінюються за 200 - бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

6.5. Творчі конкурси проводяться університетом з метою перевірки та оцінювання здібності вступників до творчої діяльності за напрямами підготовки галузей знань «мистецтво», та напрямом підготовки «журналістика».

Порядок та форми проведення творчих конкурсів за означеними цими Правилами прийому напрямами підготовки визначаються їх програмами.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на інформаційних стендах та на Web-сайті університету.

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра конкурсний бал вступника обчислюється як сума балів, набраних вступником за наслідками фахового вступного випробування, та середнього бала за додатком до документа державного зразка про здобутий вступником відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

Фахові вступні випробування на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра проводяться у письмовій формі з використанням тестових технологій. Для проведення фахових вступних випробувань створюються атестаційні комісії, склад яких затверджується ректором університету.

Складові конкурсного балу вступника на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра розраховуються за 200-бальною шкалою оцінок. Якщо оцінки у додатку до документу державного зразка про здобутий вступником освітньо-кваліфікаційний рівень виставлені за 12-бальною шкалою оцінок, то вони переводяться до відповідної шкали оцінок за таблицею відповідності, наведеною у додатку 7.

6.7. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання в університеті для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра конкурсний бал вступника обчислюється як сума балів за результатами фахового вступного випробування, вступного екзамену з іноземної мови (для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра) та середнього бала за додатком до його диплома бакалавра, який обчислюється як середнє арифметичне усіх рейтингових оцінок із диференційованих заліків, іспитів та рейтингових оцінок за результатами державної атестації.

Фахові вступні випробування та вступні екзамени з іноземної мови на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра проводяться у письмовій формі з використанням тестових технологій. Для проведення фахових вступних випробувань та вступних екзаменів з іноземної мови створюються атестаційні та предметні комісії, склад яких затверджується ректором університету.

Усі складові конкурсного балу вступника розраховуються за 100-бальною шкалою. Якщо оцінки у додатку до диплома бакалавра вступника виставлені за 5-бальною шкалою оцінок, то вони приводяться до системи рейтингових оцінок за 100-200 бальною шкалою відповідно до пункту 6.2.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним цими Правилами прийому, та вноситься до Єдиної бази.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра на основі базової вищої освіти, не втрачають права брати участь у конкурсі на навчання за відповідними освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста з визначеним у цьому пункті конкурсним балом.

6.8. Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затвер­джу­ють­ся не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не до­пус­кається використання під час проведення фахових вступних випробувань завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на інформаційних стендах та на Web-сайті університету.

6.9. Прийом осіб на навчання для підготовки фахівців освітньо-ква­лі­фі­ка­цій­но­го рівня магістр за спеціальністю “Державна служба” в галузі знань “Державне управління” проводиться відповідно до “Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” в освітній галузі “Державне управління” та працевлаштування випускників”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789.

6.10. До екстернату університету зараховуються особи, які вступають на навчання за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів та які не спроможні відвідувати навчальний заклад.

6.11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.12. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені університетом, розглядають відповідні апеляційні комісії університету, склади та порядок роботи яких затверджуються наказом ректора університету.

Прийом заяв на перегляд та саме перегляд екзаменаційних робіт вступників проводиться у день оголошення оцінки. Заяви вступників щодо апеляцій на результати вступних екзаменів або творчих конкурсів без попереднього перегляду робіт або не в день оголошення оцінок приймальною комісією не розглядаються.

Заява вступника щодо апеляції на результати вступного екзамену або творчого конкурсу розглядається апеляційною комісією у присутності вступника. Додаткові опи­тування вступників під час апеляцій заборонено. Під час перегляду робіт або апеляції забороняється здійснення будь-яких записів, які доповнюють екзаменаційну роботу або розкривають зміст екзаменаційного завдання.

6.13. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія університету за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


VII. Цільовий прийом до університету

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Квоти цільового прийому на підготовку фахівців в університеті за кожним напрямом підготовки не можуть перевищувати 25 відсотків відповідних обсягів державного замовлення.

Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки.

7.3. Особи, які вступають до університету на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.4. Учасники цільового прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зараховуються за окремим конкурсом. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного для цієї категорії вступників на загальних засадах відповідно до пункту 6.2 розділу VI цих Правил прийому.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

7.6. Університет укладає угоди на цільову підготовку за державним замовленням відповідно до чинного законодавства України.

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до університету особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії університету.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали до приймальної комісії університету сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених цими Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти,

які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до університету відповідно до розділу XІІ цих Правил прийому за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрями підготовки «Прикладна математика», «Інформатика», «Системний аналіз», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія»;

інформаційні технології - при вступі на напрями «Прикладна математика», «Інформатика», «Системний аналіз», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія»;

основи економіки – при вступі на напрями підготовки (спеціальності) галузі знань «Економіка та підприємництво» та напрям підготовки «Міжнародні економічні відносини»;

основи правознавства – при вступі на напрям підготовки «Правознавство»;

історія – при вступі на напрями (спеціальності) «Початкова освіта», «Корекційна освіта» (за нозологіями), «Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)», «Видавнича справа та редагування» та напрями (спеціальності) галузей знань «Мистецтво», «Гуманітарні науки», «Соціально-політичні науки», «Соціальне забезпечення»;

екологія – при вступі на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія»;

педагогіка і психологія – при вступі на напрями (спеціальності) «Психологія», та напрями підготовки (спеціальності) галузі знань «Педагогічна освіта».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 4 до цих Правил прийому.

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною із означених у пункті 9.2 підстав.

9.4. Норми, визначені пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюються на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили навчання в структурних підрозділах Центру довузівської підготовки університету для вступу до університету на основі повної загальної середньої освіти на навчання на природничо-математичних або інженерно-технічних напрямах підготовки, при вступі на відповідний напрям підготовки додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

Особам із категорій вступників, означених у цьому пункті, за результатами підсумкової атестації по закінченню підготовчих курсів (відділення) університету можуть бути нараховані:

до 6 балів за результатами атестації з української мови та літератури;

до 7 балів за результатами атестації з інших конкурсних предметів;

Порядок нарахування додаткових балів визначається окремим положенням, яке затверджується головою приймальної комісії університету.

9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення університету, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, за умови, що обсяг навчальних годин підготовки до вступу складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією університету до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.


Х. Зарахування поза конкурсом

10.1. До університету на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом підготовки, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 р. № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, вста­новлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і не повинна бути більше 25 відсотків від обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності), доведеного університету.


^ ХІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до університету мають:

особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надано таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надано таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році” надано таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

11.2. Право на першочергове зарахування до університету на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра мають:

учасники міжнародних студентських олімпіад;

призери (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з відповідних спеціальностей (напрямів підготовки);

одноосібні переможці (особи, нагороджені дипломами I ступеня) ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

11.3. Право, визначене пунктом 11.2 цього розділу, поширюються на учасників міжнародних студентських олімпіад, призерів ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад та на одноосібних переможців ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, які проводились у період навчання вступника у вищому навчальному закладі за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра (спеціаліста).

Факт участі або перемоги вступника в олімпіаді або конкурсі встановлюється за відповідним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

11.4. Права, зазначені у пунктах 11.1 та 11.2 розділу ХІ цих Правил прийому, надаються вступникам за інших рівних умов за черговістю, визначеною відповідними пунктами.


ХІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах VIII - ХІ цих Правил прийому.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії (у межах ліцензованого обсягу) та Web-сайті університету (усіх вступників) із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення етапів конкурсного відбору.

  1   2

Схожі:

Правила прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2013 році iconПоложення про електронні освітні ресурси Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Загальні положення
Це Положення визначає поняття електронних освітніх ресурсів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (далі...
Правила прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2013 році iconДніпропетровський національний університет імені олеся гончара
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Наказ №790 від 11. 12. 12 р.) 15–16 березня 2013 року про­во­дить­ся...
Правила прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2013 році iconПравила прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2013 році
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України серії ав №617401, виданої 20 березня 2012 року, термін дії – до 01. 07. 2021...
Правила прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2013 році iconДніпропетровського національного університету імені олеся гончара інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
move to 0-22437305
Правила прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2013 році iconДніпропетровського національного університету імені олеся гончара інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини та інтеграційні проекти на...
Правила прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2013 році iconДніпропетровського національного університету імені олеся гончара інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини та інтеграційні проекти на...
Правила прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2013 році iconПравила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2013 році Полтава 2012
Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в 2013 році
Правила прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2013 році iconУніверситет
України Сулімою Є. М. запрошує Вас взяти участь у І всеукраїнському Форумі студентів, аспірантів І молодих учених під девізом “Україні...
Правила прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2013 році iconПравила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в 2013 році

Правила прийому до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2013 році iconІнформаційне повідомлення Керівникам вищих навчальних закладів України, представникам місцевої влади, керівникам вітчизняних та міжнародних організацій і фондів, представникам бізнесу, фахівцям, науковцям
Запрошує Вас взяти участь у Міжнародному науково-практичному Форумі “Наука і бізнес – основа розвитку економіки”, який відбудеться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи