Кабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790 Київ Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, icon

Кабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790 Київ Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ,
Скачати 152.97 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790 Київ Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ,
Дата05.11.2012
Розмір152.97 Kb.
ТипДокументи


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА


від 22 серпня 2005 р. N 790


Київ


Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери


Кабінет Міністрів України постановляє:


1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2003 р., N 21, ст. 948) зміни, що додаються.


2. Установити посадовий оклад (тарифну ставку) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298, у розмірі 332 гривні на місяць.


3. У нормативних актах Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників окремих установ, закладів та організацій бюджетної сфери посилання на постанову Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами та доповненнями) замінити посиланням на постанову Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".


4. У разі коли згідно з цією постановою посадовий оклад (ставка заробітної плати) працівника підвищується менше ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 р., його посадовий оклад (ставка заробітної плати) підвищується на 7,1 відсотка.


5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.


6. Установити, що для окремих категорій працівників бюджетної сфери, для яких цією постановою не визначені тарифні розряди, посадові оклади (ставки заробітної плати) змінюються пропорційно підвищенню розміру мінімальної заробітної плати згідно із законодавством.


7. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів проаналізувати до 10 листопада 2005 р. результати запровадження умов оплати праці, визначених цією постановою, та внести у разі потреби пропозиції щодо їх удосконалення.


8. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2005 року.


 


Прем'єр-міністр України 


^ Ю. ТИМОШЕНКО Інд. 26 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 серпня 2005 р. N 790 ^ ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298


1. У пункті 1:


в абзаці третьому слова "професіоналів і фахівців" замінити словами "професіоналів, фахівців та інших працівників";


абзац четвертий після слова "(професій)" доповнити словом "професіоналів".


2. Пункт 2 після слів "посадові оклади" доповнити словом "проректорів".


3. Пункт 3 викласти в такій редакції:


"3. Установити:


1) що працівникам установ, закладів та організацій освіти, науки, культури, які мають статус національних, академічних закладів культури може зберігатися при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників до набрання чинності цією постановою;


2) надбавки працівникам:


а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):


за високі досягнення у праці;


за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);


за складність, напруженість у роботі.


Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).


У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;


б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);


в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).


Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;


г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).


Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;


3) доплати працівникам:


а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):


за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;


за суміщення професій (посад);


за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.


Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;


б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;


в) за вчене звання:


професора - у розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);


доцента, старшого наукового співробітника - у розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);


Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;


г) за науковий ступінь:


доктора наук - у розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);


кандидата наук - у розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).


Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.


Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.


Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;


ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;


4) водіям автотранспортних засобів:


надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;


доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час".


4. Пункт 8 постанови виключити.


5. Додаток 1 викласти у редакції, що додається.


 


Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2002 р. N 1298

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 22 серпня 2005 р. N 790) ^ ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери


Тарифні розряди 


Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються 


I етап

з 1 вересня 2005 р. 


II етап 


III етап 

1,03 


1,06 


1,09 

1,06 


1,12 


1,18 

1,09 


1,18 


1,27 

1,12 


1,24 


1,36 

1,15 


1,3 


1,45 

1,18 


1,37 


1,54 

1,22 


1,47 


1,64 

1,31 


1,57 


1,73 


10 


1,4 


1,66 


1,82 


11 


1,5 


1,78 


1,97 


12 


1,61 


1,92 


2,12 


13 


1,72 


2,07 


2,27 


14 


1,84 


2,21 


2,42 


15 


1,97 


2,35 


2,58 


16 


2,11 


2,5 


2,79 


17 


2,26 


2,66 

18 


2,37 


2,83 


3,21 


19 


2,49 


3,01 


3,42 


20 


2,61 


3,25 


3,64 


21 


2,74 


3,41 


3,85 


22 


2,88 


3,5 


4,06 


23 


3,02 


3,71 


4,27 


24 


3,17 


3,8 


4,36 


25 


3,35 


3,93 


4,51 

Примітки: 


1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.


2. Строк запровадження II та III етапів встановлюється Кабінетом Міністрів України.  


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 серпня 2005 р. N 790 ^ ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність


1. Підпункти "а" і "в" пункту 3, пункти 4 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1607 "Про додаткові умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій національної гідрометеорологічної служби" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1810).


2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2000 р. N 31 "Про підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів у 2000 році" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 2, ст. 41).


3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 74 "Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 5, ст. 182).


4. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 278).


5. Підпункт 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2001 р. N 541 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 21, ст. 938).


6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2001 р. N 1045 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та погодинної оплати праці працівників установ і закладів освіти" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 33, ст. 1547).


7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2001 р. N 1345 "Про оплату праці працівників національних закладів культури" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 42, ст. 1889).


8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 18 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 66).


9. Підпункт 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2002 р. N 470 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників Національної академії наук" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 796).


10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 493 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національного заповідника "Софія Київська" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 810).


11. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. N 827 "Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 25, ст. 1204).


12. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 889 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1266).


13. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 890 "Про умови оплати праці працівників національних закладів культури" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1267).


14. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 992 "Про умови оплати праці працівників вищих навчальних закладів, що мають статус національних" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1376).


15. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 52 "Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 890" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 113).


16. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 р. N 740 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 948).


17. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1842 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національної та галузевих академій наук" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2524) в частині оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук.


18. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 11 "Про внесення змін у розділ VI додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 2, ст. 41).


19. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. N 166 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 6, ст. 334) у частині підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та ставок погодинної оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери на 10,8 відсотка, розміри яких затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 74 "Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук", від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 11 липня 2001 р. N 786 "Про впорядкування умов оплати праці працівників підприємств та організацій системи державного матеріального резерву", від 15 жовтня 2001 р. N 1345 "Про оплату праці працівників національних закладів культури", від 11 квітня 2002 р. N 493 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національного заповідника "Софія Київська", від 1 липня 2002 р. N 889 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької", від 1 липня 2002 р. N 890 "Про умови оплати праці працівників національних закладів культури".


20. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2004 р. N 199 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 992" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 8, ст. 482).


21. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 498 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національної бібліотеки України для дітей" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 16, ст. 1115).


22. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 542 "Про внесення змін до абзацу четвертого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 992" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 17, ст. 1177).


23. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 968 "Про впорядкування оплати праці працівників державних академічних театрів" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 31, ст. 2065).


24. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 980 "Про внесення змін у розділ VI додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2024).


25. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2004 р. N 995 "Про подальше впорядкування умов оплати праці працівників національних закладів культури" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 31, ст. 2081).


26. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2004 р. N 1051 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) артистичного та художнього персоналу деяких національних закладів культури" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 33, ст. 2212).


27. Пункти 1, 2, 4 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1093 "Про деякі питання оплати праці окремих категорій працівників установ соціального захисту населення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2260).


28. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1097 "Про підвищення з 1 вересня 2004 р. посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2264) у частині підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та ставок погодинної оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери на 15,6 відсотка, розміри яких затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 74 "Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук", від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".


29. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. N 36 "Про підвищення з 1 січня 2005 р. посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 3, ст. 135) у частині підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та ставок погодинної оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери на 10,5 відсотка, розміри яких затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 74 "Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук", від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".


30. Пункти 1 і 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 86 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 219).


31. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 97 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 968" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 226).


32. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. N 267 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 758) у частині підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та ставок погодинної оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери на 10,7 та 6,9 відсотка, розміри яких затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 74 "Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук", від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 15 жовтня 2001 р. N 1345 "Про оплату праці працівників національних закладів культури", від 11 квітня 2002 р. N 493 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національного заповідника "Софія Київська", від 1 липня 2002 р. N 889 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької", від 1 липня 2002 р. N 890 "Про умови оплати праці працівників національних закладів культури".


____________


 

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790 Київ Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників...
Кабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790 Київ Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, iconКабінет міністрів україни постанов а від 9 серпня 2001 р. N 978
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Кабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790 Київ Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, iconПро внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 26. 09. 2005 №557
Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток...
Кабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790 Київ Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, iconКабінет міністрів україни постанов а від 14 серпня 2001 р. N 1045
Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та погодинної оплати праці працівників установ І закладів освіти
Кабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790 Київ Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається
Кабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790 Київ Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, iconКабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494
Про внесення змін І доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175 та про
Кабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790 Київ Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України постановля є
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається
Кабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790 Київ Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Кабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790 Київ Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 27 серпня 2010 р. N 787 Київ
Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. N 507
Кабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 2005 р. N 790 Київ Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи