Регламент роботи: Для доповідей на пленарному засіданні 20 хвилин Для доповідей у секціях 10 хвилин icon

Регламент роботи: Для доповідей на пленарному засіданні 20 хвилин Для доповідей у секціях 10 хвилин
Скачати 73.26 Kb.
НазваРегламент роботи: Для доповідей на пленарному засіданні 20 хвилин Для доповідей у секціях 10 хвилин
Дата25.11.2012
Розмір73.26 Kb.
ТипРегламент

Організаційний внесок за участь у конференції складає – 180 грн., який включає витрати на публікацію збірника тез, програми конференції, запрошень і розсилки. Вартість видання однієї сторінки статті в фаховому виданні – 25 грн. Кожен додатковий примірник видання оплачується окремо.

Платіжні реквізити

для сплати організаційного внеску:

Р/р 26003206887

АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ

МФО: 380805 ОКПО: 2201301491

Призначення платежу: Організаційний внесок за участь у конференції «Бізнес та інновації у сучасному світі». Прізвище та ініціали учасника.


Порядок і регламент роботи конференції:

1 квітня 2013 р.

Прибуття та розміщення учасників

10.00 - реєстрація учасників конференції

11.00 – 11.20 – офіційне відкриття конференції

11.20 – 13.00 – пленарне засідання

13.00 – 14.00 – обідня перерва

14.00 – 16.00 – секційні засідання

17-00 – вечір у колі друзів

2 квітня 2013 р.

10.00 – 12.00 – закриття конференції

12.00 – 13.00 – обідня перерва

14.00 – святковий концерт

Від’їзд учасників конференції

Регламент роботи:

Для доповідей на пленарному засіданні – 20 хвилин

Для доповідей у секціях – 10 хвилин

Для виступу в дебатах – 5 хвилин

^ Адреса організаційного комітету:

Україна, 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2

ДЗ „Луганський національний університет

ім.Т.Шевченка”, кафедра маркетингу

(ІІ навч. корпус, ауд. 375) тел.: (0642) 59-00-61

Е-mail: lnu_kafmarket@ukr.net

Секретар конференції:

Коваленко Олександр Вікторович –

моб.: (093) 7760135


ЗАЯВКА

на участь у роботі ІV Міжнародної

науково-практичної конференції

«Бізнес та інновації у сучасному світі»


П.І.Б. учасника (повністю) _____________

___________________________________

Назва організації _____________________

____________________________________

Посада______________________________

Науковий ступінь _____________________

Вчене звання _________________________

Поштова адреса (з індексом) ____________

_____________________________________

Телефон/факс _________________________

_____________________________________

E-mail _______________________________

Назва доповіді ________________________

_____________________________________

Назва секції ___________________________

_____________________________________

Потреба у готелі

(обов’язково вказати кількість днів)

______________________________________

Планую (непотрібне закреслити):

 • Виступити з доповіддю (до 10 хвилин);

 • Виступити в дебатах (до 5 хвилин);

 • Взяти участь як слухач.

Прохання підготувати мультимедійний

супровід для доповіді

_____________________________________

Побажання __________________________

Дата


З повагою та впевненістю у плідній співпраці

організаційний комітет!


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Луганська обласна державна адміністрація

^ ДЗ Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка

Інститут економіко-правових досліджень

НАН України (Луганська філія)

Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк)

^ ДВНЗ Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана

Свіштовська господарча академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія)

^ Бєлгородський державний національний

дослідницький університет (м. Бєлгород, Росія)

Білоруський державний економічний

університет (м. Мінськ, Білорусь)

Регіональний уряд Курдистану (м. Ербіль, Ірак)

ІV Міжнародна науково-практична конференція


присвячена 10-річчю кафедри маркетингу

Інституту економіки та бізнесу

ДЗ «Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка»


^ Бізнес та інновації

у сучасному світі


1-2 квітня 2013 року


м. Луганськ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у

ІV Міжнародній науково-практичній конференції

«Бізнес та інновації у сучасному світі»,

яка відбудеться 1-2 квітня 2013 року за адресою:

м. Луганськ, вул. Оборонна, 2, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,

перший корпус, четвертий поверх,

Мала актова зала

^ Мета конференції: обмін інформацією з теоретичних та практичних досліджень з приводу актуальних питань економічної науки та практики.

Організаційний комітет:

Голова оргкомітету:

Курило В.С. академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор, президент ЛНУ ім. Т. Шевченка

^ Члени оргкомітету:

Амоша О.І. - академік НАН України, доктор економічних наук, професор, директор ІЕП НАН України (м. Донецьк)

Заблодська І.В. - доктор економічних наук, професор, директор філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Луганськ)

^ Дроботенко С.П. - начальник Головного управління економіки Луганської обласної державної адміністрації (м. Луганськ)

Ляшенко В.І. - доктор економічних наук, директор філіалу ЛНУ інституту економіки промисловості НАН України, головний редактор наукового журналу «Економічний вісник Донбасу» (м. Донецьк)

^ Пилипчук В.П. - кандидат економічних наук, професор кафедри маркетингу КНЕУ імені Вадима Гетьмана (м. Київ)

Путинцев А.В. - кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу ЛНУ ім. Т. Шевченка (м. Луганськ)

^ Растворцева С.М. - доктор економічних наук, професор кафедри світової економіки БДНДУ (м. Бєлгород, Росія)

Хуссейн Х.Х. - радник уряду Курдистану з фінансових питань (м. Ербіль, Ірак)

Вчений секретар: Кудріна О.Ю. - кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу ЛНУ ім. Т. Шевченка (м. Луганськ)

Відп. редактор: Чеботарьова Н.М. - кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії та прикладної статистики ЛНУ ім. Т.Шевченка (м. Луганськ)

До участі у конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, молоді вчені, студенти, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, дослідних організацій, діяльність яких пов`язана із проблемами, що обговорюються на конференції.


Тематичні напрями конференції:

Секція 1. Сучасні проблеми розвитку маркетингового управління.

Секція 2. Нові перспективи та напрями менеджменту

Секція 3. Ефективне управління фінансами, податковою і митною політикою

Секція 4. Моделі стійкого розвитку економіки підприємств, комплексів та регіонів

Секція 5. Впровадження сучасних інтерактивних методик у процес навчання бізнесу


^ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Матеріали конференції публікуватимуться у збірнику тез доповідей. Наукові статті учасників конференції будуть надруковані у спеціальному випуску журналу „Економічний вісник Донбасу”. Журнал внесений до переліку наукових фахових видань України (економічні науки). Постанова президії ВАК України від 14.10.2009 р. № 1-05/4. Проїзд, проживання та харчування за рахунок коштів учасників конференції.

Учасникам конференції з інших міст оргкомітет бронює місце в готелі університету згідно з заявкою.

Порядок та умови участі в роботі конференції

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо до 26 січня 2013 року надіслати на

е-mail: lnu_kafmarket@ukr.net:

- заявку про участь у роботі конференції;

- наукові статті;

- тези доповіді;

- відскановану копію квитанції про оплату участі в конференції.

Як виняток, за відсутності можливості відіслати по е-mail, надавати в електронній формі на диску.

^ Вимоги до оформлення


Тези доповіді подаються українською мовою, для авторів із зарубіжних країн: російською або англійською мовами, набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт “Times News Roman”, розмір – 12, інтервал – 1,0; формули – у редакторі Equation). Поля: справа та зліва – 25 мм, зверху – 20 мм, знизу – 25 мм; відстань від краю до колонцифри (номера сторінки знизу) – 20 мм. Обсяг тез доповіді – 2-3 повні сторінки.


^ Наукові статті подаються українською мовою, для авторів із зарубіжних країн: російською або англійською мовами у редакторі Microsoft Word (шрифт “Times News Roman”, розмір – 12, інтервал – 1,5; формули – в редакторі Equation), усі поля – 20 мм. Обсяг наукової статті – 8-10 сторінок.

Рецензія за підписом доктора наук (для авторів без вченого ступеня та кандидатів наук) завірена відповідний чином.

До публікації у фаховому виданні приймаються виключно статті за авторством (або співавторством) вчених з науковим ступенем.

^ Рукопис має бути побудований згідно вимог ВАК:

 • УДК у верхньому лівому кутку;

 • ім’я та прізвище автора/авторів (не більше двох) – великими літерами із зазначенням наукового ступеня, посади, місця роботи мовою оригіналу;

 • назва – великими літерами мовою оригіналу;

 • постановка проблеми;

 • аналіз досліджень та публікацій;

 • мета статті;

 • виклад основного матеріалу;

 • висновки з даного дослідження й перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку;

 • література;

 • тексти анотації українською, російською й англійською мовами за формою: прізвище, ім’я, по батькові авторів, назва статті, текст (до 0,5 с.), ключові слова.

Рукописи статей, оформлені без врахування зазначених вимог та без електронної версії не розглядатимуться.

Схожі:

Регламент роботи: Для доповідей на пленарному засіданні 20 хвилин Для доповідей у секціях 10 хвилин iconВимоги до доповідей та тез доповідей Тривалість доповідей
Тривалість доповідей: 15 хвилин + 5 хвилин на відповіді на запитання та дискусію
Регламент роботи: Для доповідей на пленарному засіданні 20 хвилин Для доповідей у секціях 10 хвилин iconВимоги до оформлення тез доповідей: Тези доповіді подають у вигляді файлу на дискеті 3,5, або на електронну адресу
Планую (потрібне визначити ) : виступити з доповіддю (до 15 хвилин) виступити з інформацією (до 5 хвилин) взяти участь як слухач
Регламент роботи: Для доповідей на пленарному засіданні 20 хвилин Для доповідей у секціях 10 хвилин iconПовідомлення до 7 хвилин Дебати до виступу до 5 хвилин За результатами конференції буде видано збірки тез наукових доповідей та повідомлень
Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напрямку конференції та/чи вимогам щодо їх оформлення
Регламент роботи: Для доповідей на пленарному засіданні 20 хвилин Для доповідей у секціях 10 хвилин iconРегламент для усних доповідей 15 хв. Презентації доповідей створюються з використанням програми Microsoft Office PowerPoint
Регламент для усних доповідей – 15 хв. Презентації доповідей створюються з використанням програми Microsoft Office PowerPoint
Регламент роботи: Для доповідей на пленарному засіданні 20 хвилин Для доповідей у секціях 10 хвилин iconНазва роботи
Перелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей викладачів кафедри мовної підготовки іноземних громадян
Регламент роботи: Для доповідей на пленарному засіданні 20 хвилин Для доповідей у секціях 10 хвилин iconРегламент 15 хвилин
Голова – Будаг’янц Георгій Миколайович, директор іфвіс дз «лну імені Тараса Шевченка», к п н., професор
Регламент роботи: Для доповідей на пленарному засіданні 20 хвилин Для доповідей у секціях 10 хвилин iconВимоги до доповідей та тез доповідей
Спосіб подання демонстраційного матеріалу – комп'ютерний (мультимедійний) проектор
Регламент роботи: Для доповідей на пленарному засіданні 20 хвилин Для доповідей у секціях 10 хвилин iconПерелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік

Регламент роботи: Для доповідей на пленарному засіданні 20 хвилин Для доповідей у секціях 10 хвилин iconПерелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік

Регламент роботи: Для доповідей на пленарному засіданні 20 хвилин Для доповідей у секціях 10 хвилин iconВимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows
На адресу оргкомітету надсилаються тези доповідей в одному примірнику на паперовому носії та в електронному вигляді без нумерації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи