12 провідні віл-індикаторні інфекції. Діагностика І лікування Тривалість icon

12 провідні віл-індикаторні інфекції. Діагностика І лікування Тривалість
Скачати 208.68 Kb.
Назва12 провідні віл-індикаторні інфекції. Діагностика І лікування Тривалість
Дата04.11.2012
Розмір208.68 Kb.
ТипДокументи

12 провідні віл-індикаторні інфекції. Діагностика і лікування


Тривалість – 6 годин.


1 Актуальність теми. Опортуністичні інфекції при ВІЛ/СНІДі – унікальна група захворювань, які розвиваються на фоні імунодефіцитного стану і значно відрізняються від інших інфекційних хвороб. Унікальність полягає в особливостях клінічних проявів та вимог до призначення терапії.

Опортуністичні захворювання є основною причиною уражень і летальних наслідків у хворих на СНІД. Їх розвиток і перебіг визначають клінічну картину і тяжкість захворювання. Від своєчасної діагностики опортуністичних захворювань залежить успіх лікування і тривалість життя хворих, а також проведення профілактичних заходів.

Враховуючи великий спектр опортуністичних захворювань, необхідно приділяти значну увагу встановленню етіологічного фактора хвороби. Схильність до поліорганних та системних уражень потребує проведення диференціальної діагностики з використанням сучасних методів досліджень, зокрема специфічних імунологічних та серологічних.

Терапія, яка призначається хворим на ВІЛ-інфекцію та СНІД, як правило, є багатокомпонентною. Імунодефіцитному стану у ВІЛ-інфікованих пацієнтів притаманні мікст-інфекції, які відмічаються певними особливостями клінічних проявів. Необхідно врахувати взаємодію препаратів, їх токсичність, високий ризик тяжких побічних ефектів. Ця проблема може бути вирішена шляхом удосконалення схем призначення препаратів з урахуванням особливостей перебігу захворювання у кожного пацієнта зокрема.

Лікування опортуністичних захворювань повинно будуватися на поєднанні тривалої етіотропної та антиретровірусної терапії і забезпеченні єфективного моніторування соматичного та імунного статусу пацієнта.


2 Навчальні цілі заняття (із зазначенням рівня засвоєння, що планується)

2.1 Студент повинен знати:

а-2

 • класифікацію СНІД-індикаторних захворювань і станів;

 • збудників СНІД-індикаторних інфекцій;

 • клінічні прояви СНІД-асоційованих захворювань;

 • клініко-епідеміолгічні особливості;

 • можливість виникнення і клінічні прояви ускладнень СНІД-асоційованих захворювань;

 • лабораторну діагностику;

 • принципи лікування;

 • принципи профілактики;

 • прогноз СНІД-асоційованих захворювань;

 • правила виписування реконвалесцентів зі стаціонару;

 • правила диспансеризації реконвалесцентів.


2.2 Студент повинен вміти:

а-3

 • дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого;

 • зібрати анамнез хвороби з оцінкою епідеміологічних даних;

 • обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми СНІД-асоційованих захворювань (криптоспоридіозу, токсоплазмозу, криптококозу, гістоплазмозу, герпес-вірусних хвороб, лістеріозу, аспергільозу, кандидозу), обґрунтувати клінічний діагноз для своєчасної госпіталізації хворого у стаціонар;

 • провести диференціальну діагностику захворювань;

 • оформити медичну документацію за фактом установлення попереднього діагнозу "СНІД-асоційовані захворювання" (екстрене повідомлення в СЕС);

 • скласти план лабораторного і додаткового обстежень хворого;

 • інтерпретувати результати лабораторного обстеження;

 • скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, тяжкості стану, наявності ускладнень, алергологічного анамнезу, супутньої патології; надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі;

 • дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження та нагляду.


^ 3 Матеріали доаудиторної самостійної роботи

3.1 Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Дисципліна

Знати

Вміти

Основні дисципліни

1

2

3

Вірусологія

Морфологія вірусу СНІДу

Провести забір матеріалу на дослідження

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники

лабораторного обстеження в нормі (загальний аналіз крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів тощо)

Оцінити дані лабораторного обстеження

Патофізіологія

Патогенез хвороби

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами

клінічного та лабораторного обстеження1

2

3

Імунологія та алергологія


Основні поняття предмета, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини

Оцінити дані імунологічних досліджень


Епідеміологія

Епідемічний процес (джерело, механізм зараження, шляхи передавання) при ВІЛ-інфекції та СНІДі;

поширеність патології в Україні та світу

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Правила збору анамнезу та проведення огляду хворого

Зібрати анамнез, епіданамнез і провести клінічне обстеження хворого. Проаналізувати отримані дані

Клінічна фармакологіяЛікарські препарати, їх фармакокінетику та

фармакодинаміку

Призначити адекватне лікування хворому.

Виписати рецепти


Список рекомендованої літератури

Основна

1. Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби : у 3 т. / Ж. І. Возіанова. – К. : Здоров’я, 2002. – Т. 2. – С. 482–506.

2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / за редакцією М. А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2007. – С. – 179–189.


Допоміжна

3. Чемич М. Д. Інфекційні хвороби: тестові завдання / – М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна. – Суми, 2002. – С. 199–201.

4. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики / М. Д. Чемич, З. Й. Красовицький, І. О. Троцька, М. М. Каплін. – Суми, 2000. – С. 71–72, 206–207.


3.2 Матеріали для самоконтролю

3.2.1 Питання для самоконтролю

1 Класифікація СНІД-індикаторних захворювань і станів.

2 Клінічні прояви СНІД-асоційованих захворювань.

3 Методи діагностики СНІД-асоційованих захворювань.

4 Лікування СНІД-асоційованих захворювань з урахуванням тяжкості стану, наявності ускладнень, алергологічного анамнезу, супутньої патології.

5 Прогноз СНІД-асоційованих захворювань.

6 Профілактичні заходи при ВІЛ-інфекції та СНІДі.

7 Диспансеризація ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.


3.2.2 Тести для самоконтролю

Варіант 1

1 Назвіть збудників опурністичних інфекцій при СНІДі:

а - усі відповіді пра;

б - найпростіші;

в - P.сoriniі;

г - цитомегаловірус;

ґ - мікобактерії.


2 Клінічні особливості саркоми Капоші при СНІДі:

а - усі відповіді правильні;

б - локалізується на ногах, у ділянці голови, лиця, тулуба;

в - утворення плям, бляшок;

г - утворення вузлів з крововиливом.


3 До опортуністичних захворювань належить все, крім:

а - генералізованої форми дифтерії;

б - саркоми Капоші;

в - генералізованого герпесу;

г - позалегеневого туберкульозу;

ґ - кандидозу трахеї.


4 До опортуністичних захворювань належить все, крім:

а - кишкового єрсиніозу;

б - кокцидіоїдозу дисемінованого;

в - цитомегаловірусного ретиніту з утратою зору;

г - пневмонії, викликаної P.carinii;

ґ - прогресуючої мультифокальної лейкоенцефолопатії.


5 До опортуністичних захворювань належить все, крім:

а - ангіни Симановського-Венсана;

б - позалегеневого туберкульозу;

в - цитомегаловірусного ретиніту з утратою зору;

г - кандидозу трахеї;

ґ - генералізованого герпесу.


6 При СНІДі кандидозне ураження може бути у формі:

а - усі відповіді правильні;

б - охіній;

в - пліснявки;

г - кандидозу товстої кишки;

ґ - кандидозного вульвовагініту.


7 Вісцеральний кандизоз частіше може проявлятися у формі:

а - кандидозу стравоходу;

б - кандидозного вульвовагініту;

в - кандидозного стоматиту;

г - охіній;

ґ - виразкового коліту.


8 Вісцеральний кандизоз частіше може проявлятися у формі:

а - кандидозу легень;

б - кандидозного холециститу;

в - кандидозного гастриту;

г - кандидозу ротової порожнини;

ґ - кандидозного орхіту.


9 Найінформативнішим методом діагностики кандидозного ураження при СНІДі є:

а - виявлення грибів у досліджуваному матеріалі;

б - РІФ;

в - РЗК;

г - метод товстої краплі;

ґ - реакція нейтралізації.


10 Для лікування кандидозного ураження використовують:

а - ністатин, леворин;

б - цефтріаксон, цефепім;

в - левоміцетин;

г - еритроміцин, левофлоксацин;

ґ - амоксіклав, амікацин.


^ Еталони правильних відповідей

1–а; 2–а; 3–а; 4–а; 5–а; 6–а; 7–а; 8–а; 9–а; 10–а.

Варіант 2


1 Препаратом першої лінії для лікування кандидозу при СНІДі є:

а - клотримазол;

б - флуконазол;

в - інтраконазол;

г - дифлюкан;

ґ - фуцис.


2 Препаратом другої лінії для лікування кандидозу при СНІДі є:

а - флуконазол;

б - клотримазол;

в - ністатин;

г - леворин;

ґ - кетоконазол.


3 Добова доза клотримазолу під час лікування кандидозу при СНІДі становить:

а - 50 мг;

б - 40 мг;

в - 30 мг;

г - 20 мг;

ґ - 10 мг.


4 Добова доза ністатину для лікуванняи кандидозу при СНІДі становить:

а - 2 млн ОД;

б - 500 тис. ОД;

в - 1 млн ОД;

г - 10 тис. ОД;

ґ - 1 тис. ОД.


5 Добова доза кетоконазолу для лікування кандидозу при СНІДі становить:

а - 200 мг;

б - 100 мг;

в - 10 мг;

г - 50 мг;

ґ - 1000 мг.


6 Добова доза флуконазолу для лікування кандидозу при СНІДі становить:

а - 100 мг;

б - 10 мг;

в - 0,5 мг;

г - 500 мг;

ґ - 100 тис. ОД.


7 Рівень СD4-лімфоцитів є показанням для проведення специфічної первинної профілактики пневмоцистної пневмонії:

а - < 200 кл/мкл;

б - > 100 кл/мкл;

в - < 1000 кл/мкл;

г - > 500 кл/мкл;

ґ - < 450 кл/мкл.


8 Досліджуваним матеріалом для діагностики пневмоцистної пневмонії може бути:

а - харкотиння;

б - слина;

в - сперма;

г - вагінальний секрет;

ґ - промивні води шлунка.


9 Досліджуваним матеріалом при діагностиці пневмоцистної пневмонії є все, крім:

а - слини;

б - харкотиння;

в - бронхіального секрету;

г - промивних вод бронхів;

ґ - шматочків легеневої тканини.


10 Досліджуваним матеріалом при діагностиці пневмоцистної пневмонії є все, крім:

а - слини;

б - харкотиння;

в - бронхіального секрету;

г - промивних вод бронхів;

ґ - шматочків легеневої тканини.


^ Еталони правильних відповідей

1 - а; 2 - а; 3 - а; 4 - а; 5 - а; 6 - а; 7 - а; 8 - а; 9 - а; 10 - а.

Варіант 3


1 Для діагностики генералізованої герпетичної інфекції досліджено сироватку крові з метою виявлення специфічних антитіл певного класу. Антитіла якого класу свідчать про гостру стадію вірусної інфекції:

а - Ig M;

б - Ig A;

в - Ig E;

г - Ig G?


2 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо репродукуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. Для збудників яких захворювань це характерно:

а - інфекційного мононуклеозу, СНІДу;

б - поліомієліту, гепатиту А;

в - дизентерії, холери;

г - Q-гарячки, висипного тифу?


3 Після лабораторного обстеження пацієнта з рецидивними опортуністичними інфекціями йому поставлено діагноз ВІЛ. Результати якого дослідження дозволили поставити цей діагноз:

а - імуноферментного аналізу;

б - реакції гальмування гемаглютинації;

в - реакції пасивної гемаглютинації;

г - реакції зв’язування комплементу;

ґ - реакції преципітації в гелі?


4 Під час лабораторного дослідження сироватки крові пацієнта за допомогою ІФА виявлені антитіла проти ВІЛ. Який спеціальний метод дослідження необхідно застосувати для підтвердження діагнозу ”ВІЛ-інфекція”:

а - дослідження сироватки крові в реакції імуноблотингу;

б - імунофлуоресцентне дослідження;

в - поглиблене імунологічне обстеження;

г - дослідження сироватки крові в реакції імунодифузії;

ґ - електронно- мікроскопічне дослідження клітин крові?


5 У хворого з підозрою на ВІЛ-інфекцію у реакції імуноблотингу виявлені антитіла до одного білка ВІЛ-р 41. Отриманий результат було розцінено як сумнівний. Яке дослідження необхідно провести для підтвердження діагнозу:

а - ІФА;

б - імунограму;

в - РЗК;

г - реакцію радіоімунопреципітації;

ґ - РНГА?


6 У наркомана, 16 років, під час обстеження виявлено різке схуднення, збільшення лімфатичних вузлів, субфебрильну температуру, тривалу діарею. Попередній діагноз – СНІД. Яка реакція остаточно підтвердить діагноз:

а - імуноблотинг;

б - реакція непрямої гемаглютинації;

в - радіоімунний аналіз;

г - імуноферментний аналіз;

ґ - реакція імунофлуоресценції?


7 Хворий М., 25 років, упродовж останнього року втратив 11 кг ваги тіла, страждає від діареї, госпіталізований із приводу пневмоцистної пневмонії. Поставлено клінічний діагноз – СНІД. Якими лабораторними дослідженнями можна найбільш точно підтвердити цей діагноз:

а - за допомогою імуноблотингу;

б - визначенням співвідношення Т- хелперів та Т-супресорів;

в - визначенням кількості Т- та В-лімфоцитів;

г - реакцією непрямої гемаглютинації;

ґ - імуноферментним методом?


8 У 18-річного юнака спостерігається збільшення пахових лімфатичних вузлів, тривала субфебрильна температура та кандидоз ротової порожнини. Зазначте найбільш достовірний метод лабораторного дослідження, що підтвердить факт інфікування ВІЛ-інфекцією:

а - вестернблотинг;

б - радіоімунний аналіз;

в - реакція імуноферментного аналізу для виявлення антитіл;

г - реакція імунофлуоресценції;

ґ - реакція імуноферментного аналізу для виявлення антигенів.


9 У хворого на пневмонію у мокротинні виявлена Pneumocystis carinii. При якому інфекційному захворюванні може розвиватися ця етіологічна форма пневмонії:

а - при ВІЛ-інфекції;

б - при чумі;

в - при орнітозі;

г - при легіонельозі;

ґ - при Ку-гарячці?


10 ВІЛ-інфікований пацієнт періодично обстежується з метою виявлення ознак активізації процесу. Назвіть ознаку, що свідчить про перехід ВІЛ-інфекції у СНІД:

а - саркома Капоші. Кількість Т-хелперів нижча 200 кл/мкл;

б - зниження кількості нейтрофілів;

в - зниження кількості Т-хелперів;

г - кількість Т-хелперів нижча критичного рівня;

ґ - виявлення антитіл до p 41.


Еталони правильних відповідей.

1 - а; 2 - а; 3 - а; 4 - а; 5 - а; 6 - а; 7 - а; 8 - а; 9 - а; 10 - а.


3.2.3 Задачі для самоконтролю

Задача 1


Хворий Н., 25 років, який повернувся із США 2 роки тому, відмічає періодичне підвищення температури до 37,5–38 0С упродовж одного місяця, погане загальне самопочуття, схуднення.

Під час огляду виявлено генералізовану лімфоаденопатію, гепатоспленомегалію. Під час дослідження крові: лейкопенія – 2,2х109 г/л, ШОЕ – 70 мм/год, Hb – 98 г/л, ер. – 3,1х1012/л.

1 Сформулювати діагноз.

2 План обстеження.

Задача 2


Хвора К., 28 років, звернулася до лікаря-гінеколога зі скаргами на біль, неприємні відчуття, печію в ділянці зовнішніх статевих органів, періодичне підвищення температури до 37,5 0С. В анамнезі: працює в нічному барі, має позашлюбні статеві стосунки. Під час огляду виявлено герпетичну висипку в ділянці зовнішніх статевих органів. У крові: лейкоцитів 6,5х109/л, ШОЕ – 18 мм/год.

1 Сформулювати діагноз.

2 Які захворювання необхідно виключити при встановленні діагнозу?

Задача 3


Хворий М., 34 роки, госпіталізований у клініку зі скаргами на сильний кашель з харкотинням, порушений нічний сон, кровохаркання. У травні 1993 року прибув із Анголи. Упродовж 1993 року лікувався з приводу гострої респіраторної вірусної інфекції, пневмонії, хронічного бронхіту. При рентгенологічному дослідженні у прикореневій зоні нижніх відділів легенів установлено наявність хмароподібних тіней різної величини. У зв’язку з наявністю геморагічного синдрому, тромбоцитопенії, лейкопенії, збільшення ШОЕ, тяжкого загального стану хворого було проведено обстеження на ВІЛ. У зв’язку з наявністю ВІЛ-позитивного результату в ІФА та ІБ від 22.10.93 року хворого було направлено до Київського НДІ епідеміології та інфекційних хвороб із метою уточнення діагнозу.

1 Поставити попередній діагноз.

2 Який прогноз захворювання?


Задача 4

Хворий, 34 роки, упродовж 6 місяців відзначає підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, профузний нічний піт, втрату маси тіла. Декілька днів тому з’явилися задишка, тривкий, набридливий кашель сухого характеру. Під час огляду виявлені: ціаноз, збільшені пахвові, шийні, підщелепні лімфатичні вузли, різнокаліберні вологі хрипи в обох легенях, гепатоспленомегалія.

В анамнезі у хворого гематрансфузії з приводу перфоративної виразки шлунка.

Сформулюйте діагноз.
^

Еталони відповідей до задач

Задача 1


1 У даного хворого слід запідозрити СНІД.

2 Для підтвердження діагнозу необхідно провести додаткове дослідження:

а) виявлення ДНК цитомегаловірусу в клітинах крові хворого;

б) виявлення ЦМВ у сечі;

в) дослідження клітинного імунітету;

г) визначення антитіл до ВІЛ.

Задача 2


1 Герпетична інфекція з ураженням зовнішніх статевих органів.

2 Необхідно виключити як СНІД, так і сифіліс.


Задача 3

1 СНІД клінічно. Стадія власне СНІДу. Саркома Капоші. Двобічна пневмоцистна пневмонія, генералізований кандидоз.

2 Прогноз захворювання несприятливий.

Задача 4


СНІД.


^ 4 Матеріали для аудиторної самостійної роботи

4.1 Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

 • оволодіти методикою обстеження хворого на ВІЛ-інфекцію та СНІД;

 • провести курацію хворого на ВІЛ-інфекцію та СНІД;

 • провести диференціальну діагностику ВІЛ-інфекції та СНІДу;

 • провести диференціальну діагностику ВІЛ-індикаторних хвороб;

 • скласти план лабораторного обстеження;

 • інтерпретувати результати обстеження хворого на ВІЛ-інфекцію та СНІД;

 • скласти план лікування хворого на ВІЛ-інфекцію та СНІД.


4.2 Професійний алгоритм щодо формування навичок та вмінь діагностики ВІЛ-інфекції та СНІДу


Завдання

Послідовність виконання

^ Зауваження, попередження щодо самоконтролю

1

2

3

Оволодіти методикою клінічного обстеження хворого на ВІЛ-інфекцію та СНІД

І Скарги хворого


Відокремити скарги, що характеризують синдроми:

- грипоподібний;

- мононуклеозоподібний;

- гастроінтестинальний;

- нирковий

ІІ Анамнез

хвороби


Звернути увагу на початок, термін, послідовність виникнення симптомів

ІІІ Анамнез життя


Виявити перенесені хвороби

ІV Епіданамнез

Виявити дані стосовно

1

2

3статевого, парентерального механізму передавання

Провести курацію хворого

Провести об’єктивне обстеження


Пам’ятати: вираженість, динаміку симптомів, зумовлених терміном і тяжкістю перебігу хвороби.

Загальний огляд


Звернути увагу на:

- втрату маси тіла понад 10%;

- немотивовану гарячку;

- генералізовану лімфаденопатію;

- тривалий кашель

Травна система


Звернути увагу на:

- слизову оболонку порожнини рота;

- тривалу діарею понад 1 міс.

Нервова система


Звернути увагу на:

- психічні та неврологічні розлади

Дихальна система

Звернути увагу на:

- кашель (сухий або з мокротинням);

- задишку;

- хрипи

Призначити лабораторні і додаткові дослідження


1

1 Загальний аналіз крові


Звернути увагу на:

- помірний лейкоцитоз зі зрушенням лейкоцитар-ної формули вліво;

- лейкопенію;

- тромбоцитопенію

2 Загальний аналіз сечі

2

Збільшення вмісту білка

3

3 Серологічні дослідження


Виявлення антитіл до ВІЛ

4 ПЛР

Виявлення РНК вірусу


5 Матеріали післяаудиторної самостійної роботи

Тематика УДРС та НДРС:

 • Особливості перебігу ВІЛ – інфекції та СНІДу в сучасних умовах.

 • Сучасні методи специфічної діагностики ВІЛ-інфекції та СНІДу.

 • Проблеми етіотропного лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу сьогодні.

 • Провідні ВІЛ-індикарні хвороби.

Схожі:

12 провідні віл-індикаторні інфекції. Діагностика І лікування Тривалість icon9 етіологія І патогенез віл-інфекції. Класифікація клінічних стадій кРитерії діагнозу – великі та малі. Роль віл-інфекції у формуванні синдрому лімфаденопатії, диференціальна діагностика цього синдрому тривалість
Етіологія І патогенез віл-інфекції. Класифікація клінічних стадій кРитерії діагнозу – великі та малі. Роль віл-інфекції у формуванні...
12 провідні віл-індикаторні інфекції. Діагностика І лікування Тривалість icon11 принципи та підходи до лікування хворих на віл-інфекцію. Загальна характеристика лікарських засобів, що застосовуються в лікуванні віл-інфекції тривалість
Принципи та підходи до лікування хворих на віл-інфекцію. Загальна характеристика лікарських засобів, що застосовуються в лікуванні...
12 провідні віл-індикаторні інфекції. Діагностика І лікування Тривалість icon1 Актуальність теми
Епідемічна ситуація з віл-інфекції в україні. Нормативні документи щодо запобігання поширенню віл-інфекції та соціального захисту...
12 провідні віл-індикаторні інфекції. Діагностика І лікування Тривалість iconДиференціальна діагностика рикетсіозів. Диференціальна діагностика хвороби лайма тривалість – 6 годин. 1 Актуальність теми
Особливості діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб з трансмісивним механізмом передавання (тропычна малярія, арбовірусні...
12 провідні віл-індикаторні інфекції. Діагностика І лікування Тривалість icon10 методи неспецифічної та специфічної діагностики віл-інфекції. Алгоритм прове-дення дослідження. Правила проведення передтестового консультування та тестування на віл-інфекцію, просвітня робота. Післятестове консультування тривалість
Остроти проблемі надає не лише те, що хворіють переважно молоді люди, які ведуть найактивніше життя – трудове, громадське, сексуальне,...
12 провідні віл-індикаторні інфекції. Діагностика І лікування Тривалість icon1 особливості діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів (В, С). Побічні дії специфічного лікування. Особливості лікування у віл-інфікованих тривалість
Особливості діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів (В, С). Побічні дії специфічного лікування. Особливості лікування...
12 провідні віл-індикаторні інфекції. Діагностика І лікування Тривалість iconНаказ №31 Про виконання плану з реалізації проектних заходів щодо виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки
Віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки» та з метою впровадження у навчальних закладах спільно з Громадською організацією...
12 провідні віл-індикаторні інфекції. Діагностика І лікування Тривалість iconДитяча терапевтична стоматологія
Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей вірусної етіології (гострий герпетичний стоматит, рецидивуючий герпес, герпангіна,...
12 провідні віл-індикаторні інфекції. Діагностика І лікування Тривалість icon" затверджено "
...
12 провідні віл-індикаторні інфекції. Діагностика І лікування Тривалість iconФакультативний курс «Школа проти сніду»
Віл-інфікованих перебільшену загрозу для себе І своїх близьких. Але не дивлячись на це кількість віл-інфікованих дітей у віці 15-19...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи