Кафедра інженерної механіки „Загально інженерних дисциплін” (1964-1973) „Теоретичної механіки” (1973-2004) icon

Кафедра інженерної механіки „Загально інженерних дисциплін” (1964-1973) „Теоретичної механіки” (1973-2004)
Скачати 61.67 Kb.
НазваКафедра інженерної механіки „Загально інженерних дисциплін” (1964-1973) „Теоретичної механіки” (1973-2004)
Дата21.02.2014
Розмір61.67 Kb.
ТипДокументи

Кафедра інженерної механіки

Загально інженерних дисциплін” (1964-1973)

Теоретичної механіки” (1973-2004)

У 1965 році на Красноармійському загально-технічному факультеті Дніпропетровського гірничого інституту було організовано кафедру загально-інженерних дисциплін (ЗІД).

Завідуючим кафедрою було обрано кандидата технічних наук Чудновського В.Ю. З першого дня створення на кафедрі ЗІД стали виконуватися науково-дослідні роботи за господарськими договорами з промисловими підприємствами і держбюджетні наукові дослідження. Такі роботи велися практично безперервно до 1991 р. Причому, багато років кафедра ЗІД була єдиною у філії, яка активно вела госпдоговірні роботи і мала штатних співробітників.

У той час на кафедрі викладались дисципліни загально-інженерної та професійно практичної підготовки: технічне креслення та нарисна геометрія, опір матеріалів, теоретична та прикладна механіка, ТММ, деталі машин, ТКМ, матеріалознавство, загальна електротехніка, ТОЕ, теплотехніка, гідравліка.

У 1967 році загально-технічний факультет став підпорядковуватись Донецькому політехнічному інституту, на базі факультету було утворено Красноармійську філію ДонНТУ. Кафедра загальноінженерних дисциплін була перетворена на кафедру теоретичної та прикладної механіки. Частина дисциплін, а саме: загальна електротехніка, ТОЕ, теплотехніка, гідравліка були передані на нову кафедру гірничої електромеханіки.

У складі кафедри ТПМ в той час працювали доценти: В.Ю.Чудновський, В.П.Гольцова, М.В.Маріщенко, І.М.Клочко, старші викладачі: І.П.Вознюк, І.О.Губанов, Є.І.Надєєв, М.Я.Жлобіч, М.А.Татьянченко, О.М.Бєляєв; асистенти: О.Ф.Агібалов, В.А.Кислицька, Т.В.Горячева, Г.В.Горецький (у подальшому старші викладачі), А.Н.Котенко, О.Г.Татьянченко.

З 1980 року доцент Чудновський В.Ю. був рекомендований кафедрою у докторантуру. У 1983 році старший викладач Бєляєв О.М. захистив кандидатську дисертацію з питання теорії міцності гірничих виробок.

У 1985 році асистента Татьянченка О.Г. було рекомендовано кафедрою в аспірантуру ДПІ, і в 1993 році він захистив кандидатську дисертацію по темі „Напружено - деформований стан і вдосконалення металоконструкцій від валоутворюючих роторних комплексів” та став штатним викладачем базового інституту.

З 1964 по 1991 р. на кафедрі були виконані 7 держбюджетних науково-дослідних тем, присвячених теоретичному дослідженню закономірностей робочого процесу і динаміки кар'єрних роторних екскаваторів. У тому числі одна держбюджетна робота - за державним договором про науково-технічну співпрацю між Радмінами СРСР і НРБ (ініціатива включення теми в державний договір виходила з НРБ) на тему: «Дослідження роботи роторних екскаваторів SchRs-1200 в умовах буровугільного родовища «Мариця-Схід» в Болгарії з метою удосконалення робочого устаткування і підвищення експлуатаційної ефективності екскаваторів». За сумісним планом Радміну СРСР і НРБ керівниками роботи були затверджені: від СРСР — доцент В.Ю.Чудновський (ДПІ), від НРБ - професор Д.О.Шейретов (Софійській гірничо-геологічний інститут). Тема закінчилася розробкою і успішним впровадженням на екскаваторах в НРБ робочого органу нової ефективної конструкції, захищеної авторами свідоцтва на винаходи СРСР №331171, 641052 і НРБ №23137.

За цей же період на кафедрі були виконані 16 господарських договорів на науково-дослідні, проектно-конструкторські і впроваджені роботи, замовниками яких були організації і підприємства, пов'язані з проектуванням, виготовленням і експлуатацією роторних екскаваторів на кар'єрах.

Господарські договори заключали на термін від 2 до 5 років, тому були роки, коли на кафедри одночасно виконувалися два-три договори.

Для виконання теоретичних і експериментальних досліджень з держбюджетних науково-дослідних тем та господарських договорів на кафедрі була створена і добре оснащена спеціальна науково-дослідна лабораторія, у складі якої була механічна майстерня, монтажна ділянка, приладовий відділ з двома аналоговими моделюючими машинами і комплектом сучасної, на той час, електротензорометричної і реєструючої дослідницької апаратури, перша в світовій практиці дослідження роторних екскаваторів установка для фізичного моделювання динамічних явищ в робочому процесі роторних екскаваторів, ділянка зі стендами для досліджень закономірностей різання ґрунту, фотокінолабораторія. Значна частина складного лабораторного устаткування, дослідницьких стендів, приладів і датчиків розроблялася і створювалася своїми силами, їх оригінальність і патентна новизна підтверджена авторами, свідоцтва на винаходи СРСР № 274378, 380801, 579645, 601357, 641286, 659690, 662659, 1320340, 1645869.

В короткий час на кафедрі були створені нові лабораторні аудиторії з дисциплін: «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин», «Технологія конструкційних матеріалів», розширена лабораторія опору матеріалів (слід особливо відзначити величезну роботу, проведену ст.викладачем Полосиним Г.А. по створенню цієї лабораторії і відновленню і монтажу 50-титонного випробувального пресу). Були створені і оснащені моделями, макетами і плакатами предметні аудиторії нарисної геометрії, технічного креслення, теоретичної механіки.

За результатами виконаних наукових досліджень керівник робіт доцент Чудновский В.Ю. в 1984 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук на тему: «Механіка, стійкість і моделювання робочого процесу кар'єрних роторних екскаваторів». З 1994 року живе в Ізраїлі.


З 1990 року завідуючим кафедрою ТПМ була обрана доцент В.П.Гольцова, яка значно розширила обладнання лабораторій кафедри. Пізніше доцент В.П.Гольцова очолила ліцей "Надія" при Красноармійській філії ДонНТУ.

У 1993 році завідуючим стає доцент к.т.н. Бєляєв О.М.

З 1995 року завідувачами були старші викладачі М.Я.Жлобіч, Є.І.Надєев, Г.В.Горецький.

З проголошенням незалежності України на кафедрі не припинялись науково-дослідницькі роботи.

В кінці 1993 року асистент Е.А.Пєтєлін захистив кандидатську дисертацію з теорії гірничих вибухових робіт .

З 1998 року на кафедру сумісником був запрошений проф., д.т.н. Скидан І.А., який в 1989 році успішно захистив докторську дисертацію на тему: „Геометричні моделі кінематичних поверхонь у спеціальних координатах”. Цією працею було започатковано новий науковий напрямок у прикладній та комп’ютерній геометрії, пов’язаний з розробкою спеціальної координації простору та з її застосуванням для складання компактних аналітичних та комп’ютерних моделей поверхонь складної форми. Зусиллями Скидана І.А. була створена і успішно розвивається донецька наукова школа з прикладної геометрії. Одна із ланок цієї школи, є красноармійська. Два викладача кафедри під керівництвом Скидана І.А. успішно захистили кандидатські дисертації за спеціальністю 05.01.01 „Прикладна геометрія. Інженерна графіка”:

  1. У 2000 році старший викладач С.О.Звєрєва (Вірич) захистила кандидатську дисертацію за темою „Узгодження аналітичних, конструктивних та комп’ютерних моделей поверхонь”;

  2. В 2006 році старшим викладачем Сименко О.В. була захищена кандидатська дисертація за темою „Аналітичні та комп’ютерні моделі нетрадиційних систем проекціювання та їхніх проекціювальних поверхонь”.

В 2004 році завідувачем кафедри ТПМ стає доцент, к.т.н. Вірич С.О.

Для посилення наукового складу кафедри у 2004 році були запрошені викладачі кафедри опору матеріалів ДонНТУ: доцент, к.т.н. О.Г.Татьянченко, доцент, к.т.н. В.Я.Бєланов.

У 2007р. к.т.н. Татьянченко А.Г. захистив докторську дисертацію на тему „Теоретичні основи прогнозування термопружних деформацій осьового інструменту деталі”.

Завідувач, доцент, к.т.н. Вірич С.О., спрямовує роботу кафедри на впровадження в навчальний процес інноваційних технологій. З підтримки керівництва інституту на кафедрі створюється комп’ютерний клас, де при викладанні учбових дисциплін застосовується графічна система КОМПАС-ГРАФІК, та її модуль КОМПАС – Автопроект, також прикладні пакети програм МАРLE, МаthCAD.

Кафедра інженерної механіки КІІ ДонНТУ (з 2005 року) плідно співпрацює з підприємствами Красноармійського району, одним з результатів цього спілкування є надання коштів на придбання модулю КОМПАС – Автопроект підприємством ВАТ „Красноармійська-Західна №1”. Також на цьому підприємстві викладачами кафедри разом з інженерно-технічним складом відділу головного механіка проводяться виїзні лекційні та лабораторно-практичні заняття, що сприяє більш кваліфікованій підготовці спеціалістів, а також налагоджується науково-дослідницька співпраця.

Викладачі кафедри беруть участь у держтемах, продовжують плідно займатися науково-дослідницькою та методичною роботою.

На теперішній час кафедра ІМ має такий склад: зав. кафедрою - доцент, к.т.н. Вірич С.О.; проф., д.т.н. Скидан І.А., д.т.н., проф. Татьянченко О.Г., доцент, к.т.н. Бєланов В.Я., доцент, к.т.н. Сименко О.В., старший викладач Горячева Т.В., асистенти: Бабенко М.О., Лаппо І.М.

У підпорядкуванні кафедри знаходяться 19 аудиторій (один комп’ютерний клас, 7 лабораторій, 6 предметних аудиторій). Ними опікується завідуючий лабораторіями Петренко І.В. – випускник Красноармійського філіалу 1971 року, великий досвід роботи на керівних посадах підприємств району якого допомагає кафедрі при налагоджуванні зв’язків з підприємствами міста та району.

Схожі:

Кафедра інженерної механіки „Загально інженерних дисциплін” (1964-1973) „Теоретичної механіки” (1973-2004) iconЛитература Сагатовский В. Н. Основы систематизации всеобщей категории. Томск, 1973. 420 с
Лазарєв М.І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загально-інженерних дисциплін. Монографія. Харків.: Видавництво...
Кафедра інженерної механіки „Загально інженерних дисциплін” (1964-1973) „Теоретичної механіки” (1973-2004) iconРозгорнута базова програма з теоретичної механіки І. Вступ до механіки

Кафедра інженерної механіки „Загально інженерних дисциплін” (1964-1973) „Теоретичної механіки” (1973-2004) iconТеоретична механіка
На її законах базуються такі загально інженерні дисципліни, як опір матеріалів, будівельна механіка, прикладна механіка, деталі машин,...
Кафедра інженерної механіки „Загально інженерних дисциплін” (1964-1973) „Теоретичної механіки” (1973-2004) iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фізична та біомедична електроніка»
Зародження квантової механіки. Методи квантової механіки. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга
Кафедра інженерної механіки „Загально інженерних дисциплін” (1964-1973) „Теоретичної механіки” (1973-2004) iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»
Зародження квантової механіки. Методи квантової механіки. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга
Кафедра інженерної механіки „Загально інженерних дисциплін” (1964-1973) „Теоретичної механіки” (1973-2004) iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»
Зародження квантової механіки. Методи квантової механіки. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга
Кафедра інженерної механіки „Загально інженерних дисциплін” (1964-1973) „Теоретичної механіки” (1973-2004) iconТезисы докладов и сообщений. Киев, 1973, 48-49
Кинаш Б. М., Лищак И. В., Карач Л. В. Влияние на грозоупорность лэп, случайных факторов, воздействующих на изоляцию. В сб. Респ науч...
Кафедра інженерної механіки „Загально інженерних дисциплін” (1964-1973) „Теоретичної механіки” (1973-2004) iconОстанні зміни відбулися 11. 08. 2012 16: 00 Факультет інженерної механіки та пакувальної техніки

Кафедра інженерної механіки „Загально інженерних дисциплін” (1964-1973) „Теоретичної механіки” (1973-2004) iconЗа рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Інженерної механіки та пакувальної техніки

Кафедра інженерної механіки „Загально інженерних дисциплін” (1964-1973) „Теоретичної механіки” (1973-2004) iconЗа рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Інженерної механіки та пакувальної техніки

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи