Вимоги до оформлення матеріалів icon

Вимоги до оформлення матеріалів
Скачати 32.81 Kb.
НазваВимоги до оформлення матеріалів
Дата04.11.2012
Розмір32.81 Kb.
ТипДокументи

REQUIREMENTS FOR THE MATERIALS:


Materials submitted for the conference should have items that are compliant with the resolution of the Presidium of Higher Attestation Commission of Ukraine of 15.01.2003, № 7-05/1:

• formulation of the problem and its relationship to important scientific and practical tasks;

• analysis of recent studies and publications on this issue, the allocation of unsolved aspects of the problem;

• the purpose of the article (the problem);

• summary of the basic material with full justification of scientific results;

• research conclusions and recommendations for further development;

• a list of references in accordance with the requirements of Higher Attestation Commission of Ukraine.


Total: 8-10 pages of printed text A4.


Standards: orientation – portrait, Times New Roman font size 14, line spacing –1.5; indentation – 1.25 cm, margins: left – 2.5 cm, top and bottom – 2 cm, right – 1,5 cm .; references – 5.7 sources, references to sources are given in brackets, list of references entitled "Literature".

On the first page, in the first row on the left you should indicate the U.D.C., in the next row you should write the name of the author, city and country. In the next row you should print the title in large letters in the center.


Authors who have no scientific degree, must add a review of the supervisor or other specialist with scientific degree.


Information about the author (first name, middle name, full name, position, scientific degree and academic title, address, contact numbers, E-mail) – is sent in separate file.

Вимоги до оформлення матеріалів:


Матеріали, подані для участі у конференції, повинні мати елементи, що відповідають постанові Президії ВАК України від 15.01.2003 року № 7-05/1:

  • постановка проблеми, її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;

  • формулювання мети статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  • висновки дослідження і перспективи подальших розробок;

  • список використаних літературних джерел відповідно до вимог ВАК.


Загальний обсяг: 8-10 сторінок друкованого тексту формату А4.


Стандарти: орієнтація – книжна; шрифт Times New Roman 14 кегль; міжстроковий інтервал –1,5; абзацний відступ – 1,25 см; поля: зліва – 2,5 см, зверху і знизу – 2 см, справа – 1,5 см.; список літератури 5-7 джерел, посилання на джерела даються у квадратних дужках, перелік посилань має назву «Література».

На першій сторінці, у першому рядку зліва вказують УДК, у наступному рядку прізвище та ініціали автора, місто, країну. З наступного рядка друкується назва статті великими літерами по центру. Далі подається анотація та ключові слова українською мовою. Через рядок подається матеріал. Далі розміщується резюме статті російською та англійською мовами, де вказуються прізвище автора, назва статті, 5-7 рядків анотації та 5 ключових слів (з інтервалом 1).


Автори, які не мають наукового ступеня, обов'язково додають рецензію наукового керівника або іншого фахівця з науковим ступенем.


Довідка про автора (прізвище, ім'я, по-батькові, повна назва роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, адреса, контактні телефони, E-mail) – подається окремим файлом.


^ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:


Материалы, представленные для участия в конференции, должны иметь элементы, соответствующие постановлению Президиума ВАК Украины от 15.01.2003 года № 7-05/1:

постановка проблемы, ее связь с важными научными и практическими задачами;

анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы;

формулирование целей статьи (постановка задачи);

изложение основного материала с полным обоснованием полученных научных результатов;

выводы исследования и перспективы дальнейших разработок;

список использованных литературных источников в соответствии с требованиями ВАК.


Общий объем: 8-10 страниц печатного текста формата А4.


Стандарты: ориентация - книжная; шрифт Times New Roman 14 кегль; межстрочный интервал -1,5; абзацный отступ - 1,25 см; поля: слева - 2,5 см, сверху и снизу - 2 см, справа - 1,5 см ., список литературы 5-7 источников, ссылки на источники даются в квадратных скобках, список литературы называется «Литература».

На первой странице, в первой строке слева указывают УДК, в следующей строке фамилия и инициалы автора, город, страну. Со следующей строки печатается название статьи прописными буквами по центру. Далее подается аннотация и ключевые слова. Через строку подается материал. Далее размещается резюме статьи на английском языке, с указанием фамилии автора, название статьи, 5-7 строк аннотации и 5 ключевых слов (с интервалом 1).


Авторы, не имеющие ученой степени, обязательно добавляют рецензию научного руководителя или другого специалиста с ученой степенью.


Справка об авторе (фамилия, имя, отчество, полное название работы, должность, ученая степень и ученое звание, адрес, контактные телефоны, E-mail) - подается отдельным файлом.

Схожі:

Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Через один рядок прізвище та ініціали автора, назва організації (вирівнювання по центру)
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів публікації: Структура статті повинна
Необхідно виділити назви кожного з елементів у тексті статті за зразком, наведеним у додатку Невиконання або часткове виконання цієї...
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів
Тези, які не відповідають вимогам, не будуть ухвалені до друку. Дозволяється спів
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Назва доповіді/тез українською/російською та англійською мовами (шрифт напівжирний, літери великі, вирівнювання по центру)
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів І міжнародної конференції «Людина. Комп’ютер. Комунікація» (використовуйте стиль Main Title) Ім’я Прізвище (використовуйте стиль Author)
Вимоги до оформлення матеріалів І міжнародної конференції «Людина. Комп’ютер. Комунікація» (використовуйте стиль Main Title)
Вимоги до оформлення матеріалів iconІнструктивні матеріали щодо порядку висунення, оформлення та подання робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки Загальні вимоги до оформлення документів І матеріалів робіт
На початку 1-го тому має бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів
Стаття повинна бути структурована І відповідно до вимог вак україни мати такі елементи
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів конференції
До опублікування приймаються тексти, підготовлені у форматі msword (. doc), які відповідають нижченаведеним вимогам
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів
Доклади та доповіді надсилати у форматі А4 набрані в редакторі Word (інтервал 1,5; поля: зверху, знизу, справа 1,5 см., зліва – 2,5...
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів
Текст слід підготувати у редакторі word, формат вимоги до статей будуть надіслані окремо. Файли надсилаються електронною поштою на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи