Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна icon

Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна
Скачати 225.76 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна
Дата04.11.2012
Розмір225.76 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Кафедра терапевтичної стоматології


Затверджено”

на засіданні кафедри терапевтичної

стоматології

Протокол №___від ________2011 р.

Зав.кафедри________проф. А.В. Борисенко


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

(для викладачів)

Навчальна дисципліна

Терапевтична стоматологія

Модуль № 2

Захворювання ендодонту

Змістовий модуль № 4

Захворювання апікального періодонту зубів

Тема заняття

^ Засоби стимуляції регенерації тканин періодонта у хворих на хронічний періодонтит

Курс

ІІІ

Факультет

Стоматологічний

Кількість годин

2Укладач: ас. Федянович І.М.

Методист: ас. Мєдвєдєва М. Б.

Київ 2011

^ ЗАСОБИ СТИМУЛЯЦІЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТКАНИН ПЕРІОДОНТА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПЕРІОДОНТИТ

(2 години)

1. Актуальність теми: Найбільшу потенційну небезпеку для організму становлять деструктивні форми періодонтиту, тому що хронічне запалення біля верхівки кореня зуба може спричинити одонтогенні запальні процеси всієї щелепно-лицевої ділянки. А це, в свою чергу, знижує імунологічний статус організму та призводить до розвитку загальної соматичної патології.

Тому, ліквідація запальної реакції в періодонті, відновлення структури та функції періапікальних тканин є актуальною задачею сучасної стоматології.

2. Навчальні цілі:

Рівень теоретичних знань

1. Знати класифікацію деструктивних форм хронічного періодонтиту.

2. Знати етіопатогенетичні аспекти виникнення періапікальної кісткової резорбції.

3. Засвоїти основні принципи лікування деструктивних форм періодонтиту та профілактики можливих ускладнень:

- принцип небезпеки;

- принцип доцільності;

- принцип диференційного підходу;

- принцип послідовності та етапності;

- принцип антисептичної дії на бактеріальну флору;

- принцип активної лікувальної терапії на вогнище деструкції;

- принцип довгострокового диспансерного нагляду.

4. Вивчити методи та засоби стимуляції регенерації в періапікальних тканинах.

5. Знати властивості та механізм дії лікувальних паст для стимуляції регенерації періапікальної кісткової резорбції.


Рівень практичних навиків

1. Оволодіти технікою застосування основного стоматологічного інструментарію для діагностики деструктивних форм періодонтиту (хронічного гранулюючого періодонтиту, хронічного гранулематозного періодонтиту, кистогранульоми, радикулярної кисти).

2. Оволодіти навиками виконання стандартних прийомів ендодонтичного лікування.

3. Оволодіти методикою заапікальної терапії з метою стимуляції регенерації тканин періодонта.

Рівень професійних вмінь

1. Вміти проводити диференційну діагностику деструктивних форм періодонтиту.

2. Вміти правильно визначити матеріали та методи активної лікувальної терапії для стимуляції регенерації у вогнищі деструкції тканин.

3. Оволодіти вмінням проводити стандартну техніку ендодонтичного лікування та техніку активної лікувальної терапії для стимуляції регенерації у вогнищі деструкції тканин.

Творчий рівень

1. Вміти досліджувати активну дію лікувальних паст на регенерацію кісткової тканини в періапікальній ділянці.

2. Вміти досліджувати зв’язок між термінами розсмоктування нетвердіючої лікувальної пасти в періапікальній ділянці та відновленням (регенерацією) кісткової тканини періодонту.

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи:

3.1. Базові знання, навики, вміння, необхідні для вивчення теми

1. Знати, що таке хронічний періодонтит.

2. Знати етіологію та патогенез хронічного періодонтиту.

3. Вміти зібрати і оцінити дані анамнезу та результатів клінічних досліджень для встановлення діагнозу хронічного періодонтиту.

4. Знати стандартні прийоми ендодонтичного лікування (інструментальна, антисептична обробка, макро- та мікроканалів).

5. Знати патоморфологічну характеристику вогнищ деструкції при деструктивних формах періодонтиту.

6. Вміти визначити рентгенологічні ознаки деструктивних форм періодонтиту.

7. Вміти визначити періапікальний індекс РАІ.

8. Знати препарати для лікувальної терапії з метою стимуляції регенерації кісткової тканини в періапікальній ділянці.

9. Знати механізм дії лікувальних паст для активної терапії деструктивних форм періодонтиту.

3.2. Зміст теми заняття:

В ендодонтичній практиці використовують різні методи, які мають на меті ліквідацію запалення в періапікальних тканинах та відновлення кісткової тканини у вогнищі деструкції при хронічних періодонтитах. Це дозволяє забезпечити збереження зуба. Технології, що зберігають зуб є пріоритетним напрямком в сучасній стоматології.

Головною проблемою в лікуванні деструктивних форм періодонтиту являється створення сприятливих умов для регенерації кісткової тканини в періапікальній ділянці. Тому при лікуванні хронічних періодонтитів, стандартні прийоми ендодонтичного лікування (інструментальна та антисептична обробка макро- та мікроканалів), повинні бути доповнені активною терапією за допомогою лікувальних паст. Профілактика рецидивів проліферації сполучної тканини внутрішньої оболонки вогнищ деструкції при деструктивних формах періодонтиту, обробка вогнищ деструкції та матеріали, які вводяться в кореневий канал, повинні відповідати деяким вимогам:

а) здійснювати руйнівну бактерицидно-лізуючу дію на мікрофлору кореневих каналів;

б) сприяти регенерації періодонта та прилеглої кісткової тканини.

Деструктивні форми хронічного періодонтита

Традиційна методика консервативного лікування
Нетрадиційна методика консервативного лікування


1. Стандартні прийоми ендодонтичного лікування:

- інструментальна обробка кореневих каналів;

- антисептична обробка кореневих каналів 3-5% гіпохлоритом Nа;

- тимчасове пломбування кореневих каналів нетвердіючими пастами під герметичну пов’язку на 3-7 доби.
1. Стандартні прийоми ендодонтичного лікування:

- інструментальна обробка кореневих каналів;

- антисептична обробка кореневих каналів 3-5% гіпохлоритом Nа;

- ватною кулькою з порожнини рота та вустя кореневих каналів видалити залишок води;

- кореневі канали не висушуються.
пасти на основі антибіотиків та кортикостероїдів «Септомиксін-форте»

пасти на основі метронідазолу «Гриназоль»

пасти на основі антисептиків пролонгуючої дії «Темпофор», «Йодент»
2. Активна дія «Хай-Кел» (рН=13):

- на дно порожнини та вустя кореневих каналів накладаємо «Хай-Кел» товщиною 1 мм;

- закриваємо герметичною пов’язкою;

- залишаємо до 3 тижнів;

- видаляємо препарат з кореневих каналів ультразвуковим файлом;

- після досягнення бажаного результату кореневі канали пломбуємо звичайним способом з використанням гутаперчі та твердіючого ендогерметика

2. Активна лікувальна терапія – введення нетвердіючої пасти на основі гідроксиду кальцію в кореневий канал. Закрити герметичною пов’язкою на 2-3 тижні. Допломбування кореневих каналів лікувальною пастою кожні 2 місяці для досягнення бажаного результату (відновлення кісткової структури періодонту):

- «Ендокал» (“Endocal”) рН 10-12

- «Кальцікур» (“Calcicur”)

- «Каласепт» (“Calasept”)

- «Вітапекс» (“Vitapex”)

- «Метапекс» (“Metapex”)


3. Пломбування кореневих каналів твердіючою пастою гутаперчевими штифтами після досягнення бажаного результату (регенерації періапікальної резорбції)


Один з методів лікування деструктивних форм періодонтиту є системна антибіотикотерапія (інфекційна природа періодонтиту). Але існують деякі обмежуючі фактори:

- дуже бідне кровопостачання періодонтальних тканин в поєднанні з хронічним запальним бар’єром не дає можливості антимікробним агентам (антибіотикам) досягнути лікувальної концентрації в зоні мікробної агресії;

- для досягнення ефективної лікувальної концентрації антибіотиків в періодонті потрібно значно збільшити дозу препарату: можлива системна токсична дія на організм;

- хронічні періодонтити визиваються асоціаціями мікроорганізмів. Цю мікробну резистенцію може подолати комбінація з двох антибіотиків: маємо негативний ефект такої масивної хіміотерапії на організм.

Тому системна антибіотикотерапія може бути використана як допоміжний метод до місцевого лікування деструктивних форм хронічного періодонтиту (як профілактика розповсюдження інфекції при механічному порушенні бар’єру).

3.3. Список рекомендованої літератури:

Основна

 1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с.

 2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с.

 3. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис / Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, А.М.Политун и др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с.

 4. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с.

 5. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Періодонтит. – Полтава,2004.-164 с.

 6. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 2004. – 164 с.

 7. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Воспаление периодонта. –Полтава: Дивосвіт, 2006. -172 с.

 8. Петрушанко В.Н. Строение, функции и лечение эндодонта. - Полтава, 2007. - 150 с.;

Додаткова

1. Щукова Е.С. Результаты лечения деструктивных хронических периодонтитов препаратами, содержащими гидроокись Са / Е.С.Щукова// Аллергология и иммунология. – 2008. – Т.9, №1. – С.125.

2. Иванов А.С., Йорданшивили А.К. Инфекционные верхушечные периодонтиты: Лекции по стоматологии. – С-Пб., 1992. – С.3-12.

3. Иванченко О.Н., Зубов С.В., Иванова Е.В. Оценка физико-химических свойств нового эндогерметика Акросил // Сборник научных турдов МКМСУ «Вопросы современной стоматологии». – М., 2008. – С.144-147.

4. Скоторенко А.В. Клинико-иммунологическое обоснование совершенствования методов лечения деструктивных форм хронических периодонтитов. // Вісник стоматології. – 2003, №1. – С.22-24.

5. Сушко Н.Ю. Патогенетическое обоснование применения БАВ и совершенствование комплексной терапии верхушечных периодонтитов: Автореф.дис…канд.мед.наук. – Бишкек, 2002. – 16 с.

6. Токмакова С.И. Клиническая эффективность применения препаратов гидроокиси кальция для лечения деструктивных форм хронических периодонтитов. / С.И.Токмакова, Е.С.Щукова // Институт стоматологии. – 2008. - №4. – С.46-47.

Електронні джерела

http://medstandart.net/browse/1450

http://referatu.com.ua/referats/7569/148500

www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/vpbm/2011.../12_06_na.pdf

http://www.diplomservis.com/load/avtoreferaty/obgruntuvannja_viboru_endodontichnogo_plombuvalnogo_materialu_dlja_pidvishhennja_efektivnosti_likuvannja_khronichnikh_periodontitiv/230-1-0-45040

3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі заняття

Основні завдання

Вказівки до завдання

Відповіді

Засвоїти клініко-рентгенологічну характеристику деструктивних форм періодонтиту

1. Перелічіть, які клінічні симптоми мають деструктивні форми періодонтиту.

2. Вкажіть на рентгенологічні ознаки деструктивних форм періодонтиту.
Засвоїти принципи діагностики деструктивних форм періодонтиту

1. Перелічіть етапи діагностики деструктивних форм періодонтиту.

2. Які додаткові методи використовують при діагностиці?

3. Визначить періапікальний індекс РАІ.
Засвоїти принципи лікувальної тактики стоматолога при деструктивних форм періодонтиту

1. Складіть план лікування деструктивних форм періодонтиту.

2. Визначте основні профілактичні принципи в лікуванні деструктивних форм періодонтиту (безпека, доцільність, диференційний підхід, послідовність та етапність).

3. Перелічіть черговість стоматологічних втручань.

4. Поєднайте стандартні прийоми ендодонтичного лікування (інструментальна та медикаментозна обробка макро-, мікроканалів) та активну лікувальну терапію (пломбування кореневих каналів лікувальними пастами до фізіологічного отвору).

5. Перелічіть препарати, які використовують для активної терапії.

6. Який механізм дії цих препаратів?

7. Визначить протипоказання до застосування консервативних методів лікування деструктивних форм періодонтиту.
Засвоїти критерії та оцінити результати лікування у віддаленні строки

1. Поясніть значення об’єму та рівня заповнення кореневих каналів при активній лікувальній терапії періапікальної деструкції.

2. Вкажіть на термін, в який ремодулюється кісткова тканина.

3. Вкажіть на рентгенознаки повного відновлення періапікального вогнища деструкції

^ 3.5. Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі

А. Теоретичні питання для самоконтролю:

1. Викладіть клініко-рентгенологічну характеристику деструктивних форм періодонтиту (хронічного гранулематозного періодонтиту, хронічного гранулюючого періодонтиту, кістогранульоми, кісти).

2. Які є сучасні методи лікування деструктивних форм періодонтиту?

3. Перелічіть лікувальні пасти для активної терапії періапікальної деструкції.

4. Поясніть механізм дії лікувальних паст, які використовують для тимчасового пломбування кореневих каналів.

5. Які вимоги, висувають до препаратів для активної лікувальної терапії?

6. Скільки складає період ремодулювання кісткової тканини?

7. Поясніть яке значення для активної лікувальної терапії має об’єм та рівень заповнення кореневих каналів, в залежності від форми періодонтиту.

8. Перелічіть можливі передумови розвитку хронічного періодонтиту.

9. Яка роль хронічних інфекційних вогнищ у порожнині рота в патогенезі загальних захворювань?

10. Викладіть клініку деструктивних форм періодонтиту.

11. Викладіть рентгенологічну діагностику деструктивних форм періодонтиту.

12. Перелічіть протипоказання до консервативних методів лікування деструктивних форм періодонтиту.

Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня теоретичних знань

1. Рентгенологічні ознаки при хронічному гранулюючому періодонтиті:

*А. Деструкція кісткової тканини у верхівки кореня з нечіткими контурами.

В. Періодонтальна щілина без змін.

С. Неравномірне розширення періодонтальної щілини.

D. Деструкція кісткової тканини в апікальній ділянці з чіткими контурами.

Е. Деформація періодонтальної щілини.

2. Вплив вогнища хронічного запалення при верхівковому періодонтиті на організм:

*А. Розвиток одонтогенного хроніосепсису.

В. Інфікування тканин пародонту.

С. Імунізація організму.

D. Відсутній.

Е. Інфікування кореневого каналу.

3. Головна мета пломбування (обтурації) кореневих каналів:

*А. Попередження надходження мікрофлори з ротової порожнини через систему каналів в організм:

В. Відновлення функції зуба.

С. Відновлення анатомічної форми зуба.

D. Стимулювання репаративний остеогенез.

Е. Ефективний захист системи каналів від реінфікування.

4. Рентгенологічні ознаки при хронічному гранульоматозному періодонтиті:

*А. Деструкція кісткової тканини в апікальній ділянці до 5 мм з чіткими контурами.

В. Має місце секвестр.

С. Деструкція кісткової тканини в апікальній ділянці з нечіткими контурами.

D. Розширення періодонтальної щілини в апікальній ділянці.

Е. Деформація періодонтальної щілини.

5. Рентгенологічні ознаки при хронічному фіброзному періодонтиті:

*А. Періодонтальна щілина в апікальній ділянці деформована та розширена.

В. Деструкція кісткової тканини в апікальній ділянці з нечіткими контурами.

С. Періодонтальна щілина без змін.

D. Деструкція кісткової тканини з чіткими контурами в апікальній ділянці.

Е. Деструкція періодонтальної щілини.

6. Мета медикаментозного оброблення кореневих каналів при верхівкових періодонтитах:

*А. Знезараження мікрофлори кореневих каналів та активний вплив на осередок – запалення в навколоверхівковій ділянці.

В. Знезараження мікрофлори кореневих каналів.

С. Активний вплив на осередок запалення в навколоверхівковій ділянці.

D. Дренаж періодонтальної щілини, активний вплив на осередок запалення в навколоверхівковій ділянці.

Е. Ліквідація запального процесу в періодонті.

7. Провідним критерієм оцінки віддалених результатів лікування верхівкового періодонтиту є:

*А. Рентгенологічно відсутність вогнища розрідження периапікальних тканин в ділянці верхівки кореня при якісному пломбуванні кореневого каналу та відсутність скарг.

В. Рубцювання нориці.

С. Якісне пломбування кореневого каналу.

D. Рентгенологічно відсутність вогнища розрідження периапікальних тканин в ділянці верхівки кореня.

Е. Відсутність скарг.

8. Період ремодулювання кісткової тканини:

А. 1 місяць (30 днів).

В. 60 днів.

*С. 90-100 днів.

D. 40 днів.

Е. 80 днів.

9. Який з препаратів можливо використати для заапікальної терапії?

А. АН «+».

В. Резодент.

С. Акросил.

*D. Метапаста.

Е. Декзаметазол.

10. Якому з препаратів для пломбування кореневих каналів відповідає значення рН=13?

А. «Калосепт».

*В. «Хай-Кел».

С. «Сиалапекс».

D. «Метапекс».

Е. «Кариосан».

В. Задачи для самоконтролю:

Задача 1. Пацієнт звернувся зі скаргами на наявність глибокої каріозної порожнини в 46 зубі, на зміну кольору коронки. Зуб раніше лікувався з приводу ускладненного карієсу. На рентгенограмі: залишки пломбувального матеріалу, виявлена деструкція кісткової тканини в апікальній ділянці до 5 мм з чіткими контурами.

1. Встановіть діагноз.

2. Оцініть клініко-рентгенологічну картину та запропонуйте схему лікування деструктивних форм періодонтиту.

3. Визначте препарат для лікувальної терапії періапікальної деструкції.

4. Визначте об’єм та рівень заповнення кореневих каналів запропонованим лікарським препаратом.

Відповідь:

1. Діагноз – кістогранульома.

2. Активна лікувальна терапія вогнища деструкції: тимчасове пломбування кореневих каналів пастою на основі гідроксиду кальцію.

3. а) Водна суспензія гідроксиду кальцію – «Коласепт», б) Суспензія гідроксиду кальцію з йодоформом «Метапекс».

4. Пломбування до фізіологічного отвору. Допломбування лікувальною пастою по мірі розсмоктування її у кореневому каналі. Постійна обтурація кореневих каналів твердіючим ендогерметиком з гутаперчевими штифтами – після регенерації кісткової тканини в періапікальній ділянці.

Задача 2. Пацієнту 25 років. Встановлений діагноз: кістогранульома. Пацієнт заперечує загальносоматичні захворювання. Об’єктивно: в 36 зубі на жувальній поверхні – фотополімерна пломба. Зуб змінений у кольору. В ділянці перехідної складки видимих змін не знайдено. Зі слів пацієнта зуб лікувався з приводу карієсу. На рентгенограмі: в кореневих каналах - відсутність пломбувального матеріалу. Деструкція кісткової тканини у верхівці кореня 9 мм з чіткими контурами.

1. Виберіть метод лікування деструктивних форм періодонтиту.

2. Складіть план стоматологічного втручання.

3. Виберіть препарат для активної лікувальної терапії періапікальної деструкції.

4. Визначте термін диспансерного догляду за пацієнтом в цілях повного відновлення кісткової тканин в апікальній ділянці.

Відповідь:

1. Консервативний метод лікування за допомогою лікувальних паст на основі гідроксиду кальцію.

2. – антисептичне зрошення порожнини рота;

- видалення пломби. препарування каріозної порожнини;

- розкриття порожнини зуба, ампутація некротично-зміненої коронкової пульпи, розширення вустів кореневих каналів, поетапне видалення некротичних мас з кореневих каналів під гіпохлоритом натрію, інструментальна та медикаментозна обробка кореневих каналів, розкриття апікального отвору, тимчасове пломбування лікувальною пастою до фізіологічного отвору;

- закрити герметичною пов’язкою.

3. «Каласепт», «Метапекс», «Кальцикур», «Ендокап».

4. Рентген-діагностика кожні 2 місяці.

Задача 3. Хворий А. 28 років, направлений на санацію порожнини рота. При огляді: на жувальній поверхні 17 зуба є пломба, перкусія зуба безболісна. Слизова оболонка в проекції верхівок коренів 17 зуба синюшна, симптом вазопарезу позитивний. При рентгенологічному дослідженні у ділянці верхівок коренів виявлені вогнища деструкції кісткової тканини з нечіткими контурами, кореневі канали пломбовані на 2/3 їх довжини.

1. Оцініть клініко-рентгенологічну картину та встановіть діагноз.

2. Виберіть методику лікування даної деструктивної форми періодонтитів.

3. Складіть алгоритм ендодонтичного втручання.

4. Визначте терміни допломбування кореневого каналу.

Відповідь:

1. Хронічний гранулюючий періодонтит.

2. Тимчасове пломбування кореневих каналів лікувальною пастою до фізіологічного отвору. Після регенерації періапікальної деструкції обтурація кореневих каналів твердіючою пастою.

3. Антисептична обробка порожнини рота, видалення пломби, антисептична обробка каріозної порожнини, розпломбування кореневих каналів, інструментальна та медикаментозна обробка кореневих каналів під гіпохлоритом натрію 3%, перфорація апікального отвору, тимчасове пломбування кореневих каналів лікувальною пастою на основі гідроксиду Са до фізіологічного отвору. Герметична пов’язка.

4. По мірі розсмоктування лікувальної пасти в кореневих каналах проводити допломбування. Рентгенологічний контроль через 2 місяці. В залежності від рентгенологічної картини приймається рішення про заміну лікувальної нетвердіючої пасти на постійний пломбувальний матеріал (твердіючий + гутаперчеві штифти).

Задача 4. Хворий 35 років скаржиться на біль при накушуванні в 11 зубі та зміну його кольору. Об’єктивно: на медіально-жувальній поверхні 11 зуба є глибока каріозна порожнина. Порожнина зуба відкрита. Зондування безболісне, реакція на термічні подразники відсутня. На рентгенограмі: кореневий канал 11 зуба не пломбовано. У періапікальній ділянці верхівки 11 зуба є вогнище деструкції кісткової тканин з чіткими межами, округлої форми розміром 0,4х0,4 см в діаметрі.

1. Встановіть діагноз.

2. Виберіть методику лікування даної форми періодонтиту.

3. Складіть схему ендодонтичного втручання.

4. Який фізіотерапевтичний метод лікування може бути рекомендований?

Відповідь:

1. Хронічний гранулематозний періодонтит в стадії загострення.

2. Тимчасове пломбування кореневих каналів лікувальною пастою (І відвідування – на основі антибіотиків, ІІ відвідування – на основі гідроксиду Са).

3. Препарування, антисептична обробка каріозної порожнини розчинами 3% Н2О2, 0,2% водного хлоргексидину, розширення устя кореневих каналів, поетапне видалення путридних мас з кореневих каналів, інструментальна та медикаментозна обробка кореневих каналів під розчином гіпохлорита натрію, перфорація апікального отвору, тимчасове пломбування лікувальною пастою на основі антибіотиків («Септоміксин») ІІ відвідування – тимчасове пломбування кореневих каналів пастою з гідроксидом Са.

4. Метод іонізації (антисептиком пролонгованої дії в кореневому каналі) перед тимчасовим пломбуванням лікувальною пастою з антибіотиком.

Задача 5. Студентка 25 років скаржиться на наявність каріозної порожнини у 22 зубі. Декілька років тому зуб був запломбований з приводу пульпіту, проте пломба випала 2 місяця тому. Об’єктивно: на медіальній поверхні 22 зуба є глибока каріозна порожнина, частково виповнена пломбою. Коронка 22 зуба брудно-рожевого кольору. На рентгенограмі: кореневий канал 22 зуба заповнений пломбувальним матеріалом на 1/2 довжини кореня. В ділянці верхівки кореня 22 зуба виявлене вогнище деструкції кісткової тканини з чіткими, рівними контурами діаметром 0,3 см.

1. Встановіть діагноз.

2. Складіть план стоматологічних втручань.

3. Визначте терміни допломбування кореневих каналів лікувальною пастою.

4. Критерії пломбування кореневих каналів твердіючою пастою з гутаперчевими штифтами.

Відповідь:

1. Хронічний гранулюючий періодонтит 22 зуба.

2. Видалення пломби, препарування, антисептична обробка каріозної порожнини, розпломбування кореневого каналу, інструментальна та медикаментозна обробка кореневих каналів, розкриття апікального отвору, тимчасове пломбування лікувальною пастою з гідроксидом Са, герметична пов’язка.

3. По мірі розсмоктування лікувальної пасти в кореневих каналах. Рентгенологічний контроль кожні 2 місяці.

4. Клінічні критерії: відсутність скарг на біль при накушуванні, відсутність видимих змін по перехідній складці. Рентгенологічні ознаки: регенерація кісткової тканини в періапікальній ділянці і відсутність вогнища деструкції.

^ 4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи

4.1. Перелік навчальних практичних завдань

1. Складіть схему лікування деструктивної форми періодонтиту, залежно від діагнозу (хронічний гранулюючий періодонтит, хронічний гранульоматозний періодонтит, кістогранульома, кіста).

2. Проведіть ендодонтичне лікування зуба та встановіть черговість маніпуляцій при конкретній формі деструктивного періодонтиту.

3. Викладіть сутність заапікальної терапії при деструктивних формах періодонтиту.

4. Оберіть методику виконання заапікальної терапії (об’єм та рівень заповнення кореневого каналу).

5. Встановіть кількість відвідувань пацієнтом лікаря для проведення заапікальної терапії в залежності від деструктивної форми періодонтиту.

^ 4.2. Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та професійними вміннями

Схема орієнтовних дій при лікуванні деструктивних форм періодонтиту

Компоненти лікування

Засоби лікування

Критерії самоконтролю

Традиційна методика консервативного лікування деструктивних форм періодонтитів

Для ліквідації інфекційного процесу в тканинах періодонту проведіть ендодонтичне лікування:

а) поетапне механічне видалення некротизованої пульпи та каріозного дентину;

б) ефективний комплекс антисептичних мір (5% розчин гіпохлориту Nа);

в) розкриття апікального отвору.

З метою запобігання загострення патологічного процесу в періодонті ендодонтичні втручання слід проводити згідно принципам ендодонтичного лікування: інструментальна та адекватна медикаментозна обробка.

Засоби стимуляції регенерації тканин періодонту при деструкції сполучної тканини та порушенні процесу остеогенезу

Для ліквідації запальних періодонтальних вогнищ з відновленням кісткової структури проведіть наступні дії:

а) оберіть препарат на основі гідроксиду Са;

б) візьміть безпосередньо необхідну кількість лікувальної пасти перед використанням;

в) визначте об’єм та рівень заповнення кореневих каналів лікувальною пастою (тимчасове пломбування);

г) здійсніть методику заповнення кореневого каналу до фізіологічного отвору;

д) закрийте зуб герметичною пов’язкою;


є) визначте терміни допломбування кореневого каналу лікувальню пастою на основі гідроксиду Са;


ж) визначте термін пломбування кореневого каналу постійним твердіючим матеріалом

Відсутність больових відчуттів та запальних явищ, ліквідація ексудації свідчить про позитивну динаміку патологічного процесу.

Традиційна методика консервативного лікування деструктивних форм періодонтиту передбачає пломбування лікувальною пастою до фізіологічного отвіру.


Можно використовувати безевгенольні тимчасові цементи («Cimavit», «Cimpat») та цинк-сульфатні цементи («Дентин на воді»).

Допломбування кореневого каналу визначається розсмоктуванням тимчасвої лікувальної пасти на рентгенограмі (3-6-10 тижнів в залежності від матеріалу).

Після досягнення бажаного результату (відновлення структури періодонта та кісткової лунки) проводять заміну тимчасової нетвердіючої пасти на постійний твердіючий пломбувальний матеріал для кореневих каналів + гутаперчеві штифти.

4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному етапі практичного заняття:

 • стоматологічний пацієнт;

 • інструменти основного стоматологічного набору;

 • ендодонтичний інструментарій;

 • медикаментозні засоби для антисептичної обробки кореневих каналів;

 • лікувальна нетвердіюча паста для заапікальної терапії;

 • прицільні рентгенограми, ортопантомограми.

^ 5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи

Тематика: «Хронічні гранулематози: нетрадиційний підхід до консервативного лікування хронічних періодонтитів».

Завдання для індивідуальної пошукової роботи:

1. З'ясувати сучасний підхід до місцевої антибактеріальної терапії апікального періодонтиту.

2. Вивчити новітні методики використання препаратів на основі гідроксиду кальцію нового покоління.

Завдання для групової пошукової дослідницької роботи студентів з використанням методу кооперативних груп:

1. Дослідити сучасні тенденції лікування деструктивних форм періодонтиту.

Джерела інформації:

- сайт кафедри на сервері НМУ;

- інтернет;

- статті в часописах.

1. Денискина Е.В. Клинико-лабораторное обоснование гирудотерапии в комплексном лечении хронического верхушечного периодонтита: Автореф. дис...канд. мед. наук: 14.00.21 / Московский гос. медико-стоматологический ун-т. М, 2003. - 24 с. http://www.dissercat.com.

2. Зыбин О. Депофорез миф или реальность / О. Зыбин // Форум стоматологического Интернет-сайта / www.100mat.ru / Март, 2002. (1 дек. 2003).

3. Крылов Ю.А. Лечение осложненных форм кариеса зубов методом временной обтурации корневых каналов кальций-содержащим препаратом «Calasept» / Ю.А. Крылов, И.Ю. Семенов // Стоматологический форум. — 2003. № 1 (2). — С. 56—58.

4. Максимовский Ю.М. Пероральная антибактериальная терапия в лечении деструктивных форм хронического верхушечного периодонтита / Ю.М. Максимовский, В.М. Гринин, Д.А. Колесникова // Стоматология для всех. — №3.-С. 18-21.

5. Недосеко В.Б. Профилактика последствий транзиторной бактериемии после инвазивных стоматологических манипуляций / В.Б. Недосеко, А.П. Гончаров // Институт стоматологии. — 2002. № 3 (16). - С. 27-28.

6. Рабухина Н.А. Роль рентгенологического исследования при эндодонтическом и хирургическом лечении зубов / Н.А. Рабухина, Л.А. Григорьянц, В.А. Бадалян // Новое в стоматологии.- 2001. № 6 (96). - С. 39-41.

7. Рентгенологический контроль на этапах эндодонтического лечения / И.И. Попова, Е.В. Боровский, Л.Ю. Мылзенова, Н.А. Рабухина и др. // Клиническая стоматология. — 2002.- № 1, С. 36-39.

8. Садовский В.В. Лабораторное исследование действия гидроокиси кальция, смешанной с йодом, и депофореза гидроокиси меди-Са на жизнеспособность бактерий в дентинных канальцах / В.В. Садовский // Маэстро стоматологии. —№1(10).-С. 111-112.


Схожі:

Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна iconМетодичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів навчальна дисципліна
Особливості лікування пульпітів та періодонтитів зубів з важко прохідними кореневими каналами
Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна iconМетодичні рекомендації до семінарських занять > Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Робоча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до лабораторної роботи навчальна дисципліна
Вивчення фізичних основ ультразвукових досліджень у клініці. Лабораторна робота №29
Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до лабораторної роботи навчальна дисципліна
Зняття спектральної характеристики вуха на порозі чутності. Лабораторна робота №22
Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна iconМетодичні рекомендації з патофізіології для самостійної позааудиторної роботи
Методичні рекомендації затверджені на навчально-методичному засіданні кафедри патофізіології (протокол №12 від 09. 02. 11р.), а також...
Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна iconМетодичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету
Пошкодження м'яких тканин і кісток щелепно-лицевої ділянки. Черепно-лицева травма
Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система»...
Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи