Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей) icon

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)
Скачати 272.18 Kb.
НазваПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)
Дата04.11.2012
Розмір272.18 Kb.
ТипДокументи

Додаток 1 до Правил прийому до Черкаського державного технологічного університету

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Напрями підготовки

Спеціальності

^ Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання (років)

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

6.020207

Дизайн

8.02020701

Дизайн (за видами)*

8

8

2

36.020303

Філологія

8.02030303

Прикладна лінгвістика

25

25

1

1,56.030504

Економіка підприємства

8.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

30

-

1

-6.030508

Фінанси і кредит

8.03050801

Фінанси і кредит

40

25

1

16.030509

Облік і аудит

8.03050901

Облік і аудит

30

-

1

-6.030601

Менеджмент

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

25

15

1

16.050101


Комп’ютерні науки

8.05010101

Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

10

10

1

18.04030302

Системи і методи прийняття рішень

10

-

1

-6.050102

Комп’ютерна інженерія

8.05010201

Комп'ютерні системи та мережі

15

15

1,5

1,58.05010203

Спеціалізовані комп’ютерні системи

5

5

1,5

1,56.050103

Програмна інженерія

8.05010301

Програмне забезпечення систем

10

10

1

16.050502

Інженерна механіка

8.05050201

Технології машинобудування

10

10

1

18.05050204

Обробка металів за спецтехнологіями

5

5

1

16.050503

Машинобудування

8.05050301

Металорізальні верстати та системи

15

15

1

16.050901

Радіотехніка

8.05090101

Радіотехніка

5

5

1,5

1,56.051003

Приладобудування

8.05100302

Прилади і системи точної механіки

10

10

1,5

1,56.051301

Хімічна технологія

8.05130101

Хімічні технології неорганічних речовин

5

5

1,5

1,56.060101

Будівництво

8.06010101

Промислове і цивільне будівництво

10

10

1,5

1,56.070106

Автомобільний транспорт

8.07010601

Автомобілі та автомобільне господарство

10

-

1

-

8.18010013

Управління проектами**

50

50

1 рік 2 місяці

1 рік 7 місяцівЛіцензований обсяг підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями складає 100 осіб на рік

* - Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

** - Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

^ Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання (років)

^ Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

6.020207

Дизайн

7.02020701

Дизайн (за видами)*

75

75

1,5

26.020303

Філологія

7.02030303

Прикладна лінгвістика

45

30

1

17.02030304

Переклад

15

15

1

16.030502

Економічна кібернетика

7.03050201

Економічна кібернетика

35

30

1

16.030504

Економіка підприємства

7.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

70

100

1

16.030508

Фінанси і кредит

7.03050801

Фінанси і кредит

150

190

1

16.030509

Облік і аудит

7.03050901

Облік і аудит

100

100

1

16.030601

Менеджмент

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

50

50

1

16.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

7.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища

50

30

1

16.050101


Комп’ютерні науки

7.05010101

Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

60

60

1

17.05010102

Інформаційні технології проектування

30

30

1

17.04030302

Системи і методи прийняття рішень

15

25

1

16.050102

Комп’ютерна інженерія

7.05010201

Комп'ютерні системи та мережі

80

70

1

17.05010202

Системне програмування

25

25

1

17.05010203

Спеціалізовані комп’ютерні системи

25

25

1

16.050103

Програмна інженерія

7.05010301

Програмне забезпечення систем

60

60

1

16.050502

Інженерна механіка

7.05050201

Технології машинобудування

40

60

1

17.05050204

Обробка металів за спецтехнологіями

40

20

1

16.050503

Машинобудування

7.05050301

Металорізальні верстати та системи

60

80

1

17.05050313

Обладнання переробних і харчових виробництв

30

30

1

17.05050317

Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси

25

25

1

16.050701

Електротехніка та електротехнології

7.05070103

Електротехнічні системи електроспоживання

50

50

1

16.050901

Радіотехніка

7.05090101

Радіотехніка

40

40

1

16.051003

Приладобудування

7.05100302

Прилади і системи точної механіки

65

65

1

17.05100307

Медичні прилади і системи

30

30

1

16.051301

Хімічна технологія

7.05130101

Хімічні технології неорганічних речовин

30

30

1

16.060101

Будівництво

7.06010101

Промислове і цивільне будівництво

100

100

1

16.070106

Автомобільний транспорт

7.07010601

Автомобілі та автомобільне господарство

30

30

1

16.170101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

7.17010101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

30

30

1

1* - Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

^ Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання (років)

^ Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0202

Мистецтво

6.020207

Дизайн

75

75

4

50203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія

110

110

4

50305

Економіка та підприємництво

6.030502

Економічна кібернетика

50

50

4

4,56.030503

Міжнародна економіка

30

25

4

4,56.030504

Економіка підприємства

100

100

4

4,56.030508

Фінанси і кредит

175

175

4

4,56.030509

Облік і аудит

100

100

4

4,50306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

65

50

4

4,50401

Природничі науки

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

50

30

4

50501

Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101

Комп’ютерні науки

130

60

4

56.050102

Комп’ютерна інженерія

125

120

4

56.050103

Програмна інженерія

60

60

4

50505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050502

Інженерна механіка

140

120

4

56.050503

Машинобудування

75

75

4

50506

Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601

Теплоенергетика

25

-

4

-0507

Електротехніка та електромеханіка

6.050701

Електротехніка та електротехнології

75

75

4

50509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050901

Радіотехніка

40

40

4

56.050903

Телекомунікації

25

-

4

-0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології

6.051003

Приладобудування

75

45

4

50513

Хімічна технологія та інженерія

6.051301

Хімічна технологія

25

25

4

50517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

6.051701

Харчові технології та інженерія

25

25

4

50601

Будівництво та архітектура

6.060101

Будівництво

100

100

4

50701

Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070106

Автомобільний транспорт

50

50

4

51401

Сфера обслуговування

6.140103

Туризм

30

-

4

-1701

Інформаційна безпека

6.170101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

40

40

4

5Ліцензований обсяг підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами складає 100 осіб на рік

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (для Смілянського радіотехнікуму ЧДТУ)

^ Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання (років)*

^ Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка і підприємництво

5.03050702

Комерційна діяльність

30

10

1 рік

10місяців

2 роки

5 місяців0305

Економіка і підприємництво

5.03050801

Фінанси і кредит

30

-

1 рік

10місяців

2 роки

5 місяців0306

Менеджмент і адміністрування

5.03060101

Організація виробництва

50

25

2 роки

5 місяців

3 роки0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010301

Розробка програмного забезпечення

50

50

3 роки

3 роки

5 місяців0508

Електроніка

5.05080201

Конструювання виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

20

20

3 роки

3 роки

5 місяців0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

5.05090101

Конструювання виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

30

30

3 роки

3 роки

5 місяців*- на базі повної середньої освіти. Термін навчання на основі базової загальної середньої освіти збільшується на 1 рік.


Ректор ЧДТУ Ю.Г. Лега


Схожі:

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей) iconДодаток 1 до Правил прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в 2013 році Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
В. Г. Короленка в 2013 році Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей) iconДодаток 1 до Правил прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в 2013 році Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
В. Г. Короленка в 2013 році Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей) iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей) iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей) iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей) iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей) iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей) iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей) iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей) iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей) iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи