Учебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с icon

Учебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с
Скачати 48.88 Kb.
НазваУчебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с
Дата08.11.2012
Розмір48.88 Kb.
ТипУчебник


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_____________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05070204, 8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації і електропривод


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

1 Теорія електропривода


1.1 Механіка електропривода

Приведення до валу двигуна моментів інерції і мас рухових елементів кінематичної схеми, моментів і сил статичного опору з урахуванням ККД механічної передачі.

Рівняння руху електропривода. Механічні перехідні процесу при ступінчатій зміні моменту статичного опору.

1.2 Електромеханічні властивості двигунів

Швидкісні механічні характеристики двигуна постійного струму незалежного збудження та асинхронного з короткозамкненим і фазним роторами. Розрахунок пускових опорів та штучні статичні характеристики.

Ознаки та енергетика гальмових режимів указаних двигунів.

Властивості синхронної машини.

Регулювання швидкості двигунів. Системи генератор-двигун та тиристорний перетворювач-двигун. Системи електромеханічний перетворювач частоти-двигун та тиристорний перетворювач частоти-двигун. Сукупності механічних характеристик.

1.3 Спеціальні системи електропривода

Каскадні системи з асинхронними двигунами: вентильно-машинні каскади, асинхронно-вентильний каскад.


Література

1. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс електропривода: Учебник для вузов. – М.: Энергоиздат, 1981. – 576 с.

2. Зеленов А.Б. Теория электропривода: Учебное пособие. – Часть I. –Алчевск: ДонГТУ, 2005. – 394 с.

3. Зеленов А.Б. Теория электропривода: Учебное пособие. – Часть II. –Алчевск: ДонГТУ, 2005. – 513 с.


2 Системи керування електроприводами


2.1 Системи постійного струму

Системи з напівпровідниковими перетворювачами. Підпорядковане керування координатами електропривода.

Особливості роботи систем з задавачем інтенсивності і без нього.

Вплив зворотного зв’язку за ЕРС двигуна на динаміку привода.

Двозонні системи регулювання швидкості.

Системи регулювання положення.

2.2 Системи змінного струму

Параметричні системи регулювання швидкості асинхронних двигунів.

Основні закони частотного регулювання швидкості АД.

Частотно-струмові системи регулювання швидкості, системи з автономними інверторами напруги та безпосередніми перетворювачами частоти.

Системи подвійного живлення АД.

Синхронний частотно-регульований електропривод.


Література

  1. Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. Управление электроприводами. – Л.: Энергоиздат, 1982. – 392 с.

  2. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: учебник для вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 272 с.

  3. Терехов В.М., Осипов О.И. Системы управления электроприводов: Учебник для студ. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 304 с.3 Елементи автоматизованого електропривода


3.1 Перетворювачі постійного струму

Система імпульсно-фазового керування (СІФК). Способи керування вентильними групами реверсивного перетворювача. Силові схеми тиристорних перетворювачів.

3.2 Перетворювачі змінного струму

Принцип широтно-імпульсної модуляції (ШИМ). Перетворювачі частоти з ланкою постійного струму. Склад блоку керування інвертором.

3.3 Допоміжні елементи систем керування

Сельсини. Режим роботи. Робота аналого-цифрового (АЦП) та цифро аналогового (ЦАП) перетворювачів. Давачі швидкості.

Література


1. Терехов В.И. Элементы автоматизированного электропривода. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 224 с.


4. Теорія автоматичного керування


4.1. Основи теорії керування

Класифікація систем автоматичного керування. Пряме та зворотне перетворення Лапласа. Поняття про передавальну функцію, перехідну функцію та частотні характеристики. Основні показники якості перехідних процесів. Типові лінійні ланки та їхні характеристики.

4.2. Лінійна теорія автоматичного керування

Еквівалентні перетворення структурних схем. Характеристичний поліном. Характеристичне рівняння. Нулі та полюси. Критерії сталості систем автоматичного керування. Принцип суперпозиції.

Література


1. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. – М.: Наука, 1975. – 768 с.

2. Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления. – М.: Лаборатория Базовых знаний, 2002.


5. Моделювання електромеханічних систем


5.1. Основи математичного моделювання

Основні етапи математичного моделювання. Класифікація моделей за їхнім математичним описом. Математичний опис лінійних неперервних систем. Типові не лінійності. Моделювання не лінійностей, заданих таблицею. Формування структурних моделей. Нормування та деталізація структурних моделей.

5.2. Моделювання електроприводів постійного струму

Модель двигуна постійного струму з незалежним збудженням. Моделювання систем підпорядкованого регулювання швидкості (однозонних та двозонних). Моделювання систем позиційного електроприводу. Перехідні процеси в розімкнених та замкнених системах електроприводу постійного струму.

5.3. Моделювання електроприводів змінного струму

Математична модель асинхронного двигуна у природній системі координат. Математична модель асинхронного двигуна в ортогональних двофазних системах координат. Моделювання систем ТПЧ-АД та ТРН-АД. Математична модель синхронного двигуна. Математичне моделювання систем векторного керування електроприводами змінного струму. Математичне моделювання вентильного двигуна та електроприводів на його основі.

Література


  1. Моделювання електромеханічних систем: Підручник / Чорний О.П.,
    Луговой А.В., Родькін Д.Й. та ін. – Кременчук, 2001. – 376с.

  2. Башарин А.В. и др. Управление электроприводами. – Л.: Энергоиздат, 1982. – 392 с.

  3. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в MATLAB 6.0: Учебное пособие. – СПб.: Корона принт, 2001. – 320 с.Голова фахової атестаційної комісі ___________________ Толочко О.І.Схожі:

Учебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с iconУчебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с
Спеціальність: 05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Учебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с iconУчебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с
Спеціальність: 05070204, 05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Учебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с iconУчебное пособие для вузов. Издательская группа „ Гэотар Медиа" 2005. М. В. Ляшенко, Розділ "Стоматологія", Київ, 1978р
Э. З. Петрова, А. К. Курьянов „ Немецкий язык для студентов стоматологических факультетов мед вузов.” Учебное пособие для вузов....
Учебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с iconУчебное пособие для вузов М. Транспорт. 1970г. 150с. Новиков В. С. Основы радионавигации Учебное пособие для вузов

Учебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с iconДекан стоматологічного факультету
Э. З. Петрова, А. К. Курьянов „ Немецкий язык для студентов стоматологических факультетов мед вузов.” Учебное пособие для вузов....
Учебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с iconУчебное пособие для студентов вузов. Херсон, 1998. 204 с. Кулик В. С. Исторические структуры религии: Учебное пособие для вузов. Херсон: Айлант, 1999 176 с
Список наукових та науково-методичних праць кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук
Учебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с iconУчебное пособие для вузов. М., 1974. Беда Г. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности 21. 09 «Черчение, рисование и труд». М., 1981
Беда Г. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по...
Учебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с iconУчебное пособие для вузов Усов Г. М., Федорова М. Ю. Правовое регулирование психиатрической помощи: учебное пособие для вузов. Зао "Юстицинформ", 2006 г
Охватывают все направления психиатрической помощи, в том числе добровольной, недобровольной и принудительной
Учебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с iconУчебное пособие для студентов и преподавателей медицинских вузов (2-е издание) Под редакцией академика нан и амн украины профессора А. Д. Визира
«Методические разработки практических занятий по пропедевтике внутренних болезней»: Учебное пособие для студентов и преподавателей...
Учебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981. 576 с. Зеленов А. Б. Теория электропривода: Учебное пособие. Часть I. Алчевск: Донгту, 2005. 394 с iconУчебное пособие для студентов и преподавателей медицинских вузов (2-е издание) Под редакцией академика нан и амн украины профессора А. Д. Визира
«Методические разработки практических занятий по пропедевтике внутренних болезней»: Учебное пособие для студентов и преподавателей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи