Навчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії icon

Навчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії
Скачати 205.83 Kb.
НазваНавчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії
Дата15.11.2012
Розмір205.83 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний технічний університет

Затверджую:

Декан факультету ________________С.М. Саф`янц

“ “ 2007 г.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ


Альтернативні джерела енергії

Факультет

фізико-металургійний

Спеціальність

Теплоенергетика

Кафедра

промислової теплоенергетики

Курс, група

5, ТП-06спец

Навчальний рік

2007/2008

Семестр

Осінній

Навантаження з дисципліни

Загальна кількість годин

108

Аудиторне навантаження, годин

з них:

54Самостійна робота студента, годин

з них:

54

лекції

36

підготовка до аудиторних занять

(не менше 50% від аудиторного навантаження)

34

лабораторні заняття
курсовий проект (робота)
практичні заняття

18

індивідуальні завдання

(не менше 9 годин на 1 завдання)
семінарські заняття
самостійне вивчення розділів дисципліни

20

Контрольні заходи, годинСеместровий контроль залік __________________________________

(іспит, залік, диференційований залік)


^ ГРАФІК

навчальних занять і самостійної роботи студентів

Види навчального навантаження

навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

а

у

д

и

т

о

р

н

і


Лекції

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Лабораторні заняттяПрактичні заняття

2
2
2
2
2
2
2
2
2
Семінарські заняттяКонтрольні заходи*Загалом аудит. навантаження

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

С

Р

С

Підготовка до ауд. занять
2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

2

2

Курсове проектуванняІндивідуальні завданняСамостійне вивчення розділів


1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

Загалом СРС
2

2

3

3

3

3

3

5

3

3

3

6

43

4

4

4

3

Всього

4

4

6

5

7

5

7

5

9

5

7

5

10

6

8

6

8

5

* Умовні позначення: МК – модульний контроль, ПК – поточний контроль.

Розклад консультацій
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5Затверджено на засіданні кафедри “30” серпня 2006 р. Протокол № 1


^ Тематичний зміст дисципліни

I модуль

№ тиж-ня

Дата

Найменування теми лекції

Кiльсть
го-дин

Теми практичних i лабораторних
занять


Кiльсть
го-дин

Літе-

ратура

1
Основні поняття. Загальній енергетичний запас людства

2

Загальній енергетичний запас людства. Невідновлювані джерела енергії. Окислювачі кисневі, фтор та хлорвміщуючи. Гідрореагуюче пальне

2

[1,2]

2,3
Класифікація та можливе перетинання енергії

2[1-7]

4,5
Невідновлювані джерела енергії

2

Класифікація та можливе перетинання енергії

2
6,7
Класифікація хімічного пального. Окислювачі кисневі, фтор та хлорвміщуючи

2[8-10]Неорганічне пальне

2

Класифікація хімічного пального. Неорганічне пальне.

2


Гідрореагуюче пальне

2


8
Відновлювані джерела енергії. Біомаса

2

Відновлювані джерела енергії. Біомаса

2

[12-16]Сонячна енергія. Основні поняття

2
Сонячні нагрівачі низькотемпературні, високотемпературні.

2

Сонячна енергія. Основні поняття. Сонячні нагрівачі низько - та високотемпературні.

2

18
10


^ II модуль

№ тиж-ня

Дата

Найменування теми лекції

Кiльс ть
го-дин

Теми практичних i лабораторних
занятьКiльсть
го-дин

Літе-

ратура

9,

10

01-02.11

08-09.11

Пряме одержання електроенергії. Сонячний став

4

Коефіцієнти перетворення енергії Коефіцієнт первинної енергії. Акумулятори тепла. Цикл Карно— та теплові насоси

1

[1,2]

11

15-16.11

Сонячні термоелектрогенератори

2
1

[1,2]

12

22-23.11

Цикл Карно— та теплові насоси. Теплові насоси в теплопостачанні

2

Теплові насоси в теплопостачанні. Комплексне використання теплових насосів в житлі

2

[6,

11,

18]

13,14

30-01.11

06-07.12


Коефіцієнти перетворення енергії. Коефіцієнт первинної енергії

4
1

[1,7,

18]Комплексне використання теплових насосів в житлі
Енергія вітру. Хвильові та приливні електростанції

Енергія вітру

15

13-14.12


Геотермальні джерела енергії

2

Геотермальні джерела енергії

1


1

[19,20]

16

20-21.12

Хвильові та приливні електростанції

2
1

[5,

12,

21]^ Тематичний зміст самостійної роботи студентівВид СРС

Зміст СРС

Дата початку

Дата закінчення

Кількість годин

Підготовка до аудиторних занять

1. Підготовка до лекційних занять

 1. Підготовка до практичних і лабораторних занять

Протягом семестру

34

Курсове проектування

Індивідуальні завдання

Модуль 1

Модуль 2

Самостійне

вивчення

нового навчального матеріалу, який врахо-вується в контрольних заходах

Модуль 1


6

Модуль 2


14^ Прізвища викладачів, що ведуть заняттПотік

Група

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні роботи

1

ТП-06 спец

Костенко В.К.

Костенко В.К.


Перелік рекомендованої літератури


 1. Краснянский М.Е. Основы экологической безопасности территорий и акваторий. Учебное пособие. Донецк.: ООО «Лебедь». 2004.-155с.

 2. Аугуста Голднн. Океаны энергии. - Пер. с англ. - М.: Знание, 1983. - 144 с.

 3. Баланчевадзе В. И., Барановский А. II. и др.: Под ред. А. Ф. Дьякова. Энергетика сегодня и завтра. - М.: Энергоатомиздат, 1990. -344 с.

 4. Более чем достаточно. Оптимистический взгляд на будущее энергетики мира/ Пол ред.Р. Кларка: Пер. с англ. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 215 с.

 5. Бурлаков В.П.. Электроэнергия из космоса. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 152 с.

 6. Вершинский II. В. Энергия океана. - М.: Наука, 1986. - 152 с.

 7. Гуревич Ю. Холодное горение. //Квант. — 1990 г. - №6. - ст. 9-15.

 8. Источники энергии. Факты, проблемы, решения. - М.: Наука и техника, 1997. - 110 с.
 1. Кириллин В. А. Энергетика. Главные проблемы: В вопросах и ответах. - М.: Знание,1990.-128 с.

 2. Кононов Ю. Д.. Энергетика и экономика. Проблемы перехода к новым источникамэнергии. - М.: Наука, 1981. - 190 с.

 3. Меркулов О. П. У пошуках еиергії майбутнього. - К.: Наукова думка, 1991.- 123 с.

 4. Мировая энергетика: прогноз развития до 2020 г./ Пер. с англ, под ред. Ю. Н. Старшикова. - М.: Энергия, 1980. - 256 с.

 5. Нетрадиционные источники энергии. - М.: Знание, 1982. - 120 с.

 6. Подгорный А. Н. Водородная энергетика. - М.: Наука, 1988.-96 с.

 7. Соснов А. Я. Энергия Земли. -Л.: Лениздат, 1986. - 104 с.

 8. Шейдлин А. Е. Новая энергетика. - М.: Наука, 1987. - 463 с.

 9. Шульга В. Г., Коробко Б. П., Жовмір М. М. Основні результата та завданнявпровадження нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в Україні.//Энергетика и электрификация. - 1995 г. - №2. - ст. 39-42.

 10. Энергетика мира: Переводы докладов XI конгресса МИРЭК/ Под ред. П. С. Непорожнего.—М.: Энергоатомиздат, 1982.— 216с.

 11. Энергетические ресурсы мира/Под ред. П.С.Непорожнсго, В.И. Попкова. - М.: Энергоатомиздат, 1995. - 232 с.

 12. Ю. Тёльдеши, Ю. Десны. Мир ищет энергию. - М.: Мир, 1981.-440 с.

 13. Юдасин Л. С.. Энергетика: проблемы и надежды. - М.: Просвещение, 1990. - 207с.Викладач_______________________________________________ Костенко В.К.


Зав. кафедрою___________________________________________ С.М. Саф`янц

Схожі:

Навчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії iconНавчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії

Навчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії iconНетрадиційні І поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні”
Бронювання місць в готелі на чоловік з до
Навчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії iconНетрадиційні І поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні”
Бронювання місць в готелі на чоловік з до
Навчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії iconНавчально-методична карта навчальної дисципліни
...
Навчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії iconНавчально-методична карта дисципліни «Етнопсихологія»Разом
Ндивідуальна робота- 12год., самостійна робота – 48год., підсумковий контроль – 6 год
Навчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії iconIV. Навчально-методична карта дисципліни
Разом 144 год., лекцій 32 год., семінарські 24 год., самостійна робота 64 год., екзамен
Навчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії iconIV. Навчально-методична карта дисципліни
Разом 144 год., лекцій 32 год., семінарські 24 год., самостійна робота 64 год., екзамен
Навчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи педагогічної іміджології»
Разом: 90 год., лекції – 10 год., семінарські заняття – 8 год., індивідуальна робота – 8 год
Навчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії iconНавчально-методична карта дисципліни «Теорія і практика навчання української мови у початкових класах» Разом
Разом144год., лекції – 8 год., семінарськіі заняття – 18 год., індивідуальна робота –16 год., 303 60
Навчально-методична карта дисципліни альтернативні джерела енергії iconНавчально-методична карта дисципліни “Політологія” (курс ІІІ інститут фізичного виховання та спорту)
Всього 108 год., лекцій 30 год., семінарів 30 год; самостійна робота 30 год. Залік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи