Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Організація правової допомоги в Україні» icon

Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Організація правової допомоги в Україні»
Скачати 62.43 Kb.
НазваПерелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Організація правової допомоги в Україні»
Дата28.12.2012
Розмір62.43 Kb.
ТипДокументи


Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Організація правової допомоги в Україні»

  1. Якою життєвою потребою викликано існування адвокатури?

  2. Зародження й розвиток інституту адвокатури України.

  3. Формування адвокатського корпусу за чинним законодавством України.

  4. Право особи на отримання кваліфікованої правової допомоги: конституційні та міжнародно-правові аспекти.

  5. Законодавство про адвокатуру, сучасні проблеми організації адвокатури та шляхи їх вирішення.

  6. Поняття адвокатської діяльності, її мета, принципи, гарантії.

  7. Види адвокатської діяльності.

  8. Форми організації роботи адвоката.

  9. Хто може бути адвокатом. Професійні та суспільні права адвоката.

10.Обов'язки адвоката.

11.Дисциплінарна та кримінальна відповідальність

адвоката.

12.Зупинення та припинення адвокатської діяльності.

13.Сутність поняття «адвокатська етика».

14.Етичні засади регулювання адвокатської діяльності.

Правила та принципи адвокатської етики.

15.Збір інформації у справі.

16.Аналіз справи.

17.Вироблення позиції у справі.

18.Консультування клієнта.

19.Загальна характеристика конституційного провадження

та його суб’єктів.

20.Роль адвоката у конституційному процесі України.

21.Право на звернення в Конституційний Суд України. Зміст

звернення у Конституційний Суд України.

22 Роль адвоката в конституційному провадженні.

23.Роль адвоката на стадії виконання рішень

Конституційного Суду України.

24.Правові основи діяльності адвоката в кримінальному

процесі.

25.Діяльність захисника на попередньому слідстві.

26.Участь захисника в суді першої інстанції.

27. Захисна промова та методологія її побудови.

28.Діяльність захисника в апеляційній та касаційній

інстанціях.

29.Правові аспекти участі адвоката в цивільному процесі.

30.Процесуальні особливості участі адвоката у суді першої

інстанції.

31. Права та обов'язки адвоката у апеляційній та касаційній

інстанціях.

32. Особливості представництва у господарському процесі .

33. Участь адвоката у адміністративному процесі.

34. Участь адвоката на різних стадіях виконавчого

провадження.

35. Правові засади захисту прав людини та основоположних

свобод у Європейському Суді з прав людини.

36. Право, що підлягає захисту за Конвенцією про захист прав

людини та основоположних свобод.

37 Право на правову допомогу за правом Європейської

Конвенції.

38 Правовий статус адвоката у Європейському Суді з прав

людини.

39 Діяльність адвоката із розрахунку на провадження у

Європейському Суді з прав людини.

40 Діяльність адвоката на різних стадіях процесу

Європейського Суду з прав людини.

41. Призначення , зміст, структура, основні положення

правових актів щодо організації та діяльності адвокатури

України.

42 Поняття патентних повірених. Роль патентних повірених в

захисті прав та законних інтересів.

43 Правовий статус патентних повірених в Україні.

44 Як виник і розвивався інститут нотаріату?

45. Якими чинниками правової системи зумовлюється

виникнення нотаріату?

46 Які етапи розвитку українського нотаріату?

47. Назвіть основні сучасні світові системи нотаріату. Чим вони

відрізняються між собою?

48. Які норми в українському законодавстві про нотаріат

свідчать про його орієнтацію на латинську модель?

49 В чому полягає роль нотаріату, як інституту превентивного

правосуддя?

50 Що означає термін «превентивний захист»?

51. Розкрийте поняття нотаріату та нотаріальної діяльності.

52 Визначте предмет нотаріальної діяльності.

53. Які завдання покладені на нотаріат?

54 Що складає зміст нотаріальної діяльності?

55. Визначте місце норм, що регулюють діяльність нотаріату, в

системі права.

56. Які основні риси характеризують професію нотаріуса?

57 Якими професійними якостями має володіти нотаріус?

58. Які особи можуть бути нотаріусом?

59. Визначте зміст професійної етики нотаріуса.

60. Які норми закону України «Про нотаріат» закріпляють

етичні вимоги до нотаріуса?

61.Яка система нотаріальних органів України?

62. Визначте компетенцію приватних нотаріусів?

63. Охарактеризуйте компетенції нотаріальних органів.

64. Які нотаріальні дії входять до компетенції державних

нотаріусів?

65. Який порядок наділення нотаріуса повноваженнями

встановлений чинним законодавством та якими актами він

регулюється?

66. Які підстави для анулювання свідоцтва на право заняття

нотаріальною діяльністю?

67. Ким і в якому порядку здійснюється контроль за

здійсненням нотаріальної діяльності?

68. Визначте поняття нотаріального процесу та його характерні

ознаки.

69. Дайте класифікацію суб’єктів нотаріального процесу.

70 Які стадії нотаріального процесу?

71 Визначте зміст стадії порушення нотаріальної справи.

72. Визначте зміст стадії підготовки до вчинення нотаріальної

дії.

73. Визначте зміст стадії розгляду нотаріальної справи по суті.

74. Яка система принципів нотаріального процесу.

75. Визначте зміст принципу законності.

76. Визначте зміст принципу обґрунтованості нотаріальних

актів.

77 Визначте зміст принципу безпосередності у нотаріальному

процесі.

78. Визначте зміст принципу сприяння фізичним та юридичним

особам у реалізації їх прав та інтересів.

79. Які загальні правила вчинення нотаріальних дій

передбаченні чинним законодавством?

80. Які особливості вчинення нотаріальних дій поза робочим

місцем нотаріуса?

81 Які існують підстави та строки відкладення і зупинення

нотаріального провадження?

82. На підставі яких документів нотаріус встановлює особу, що

звернулася за вчиненням нотаріальної дії?

83. Яка процедура підписання нотаріальних документів?

84. Які вимоги ставляться до нотаріальних документів?

85. В яких випадках нотаріус відмовляє у вчиненні

нотаріальних дій і який порядок оформлення відмови?

86. Яким чином і у якому порядку реєструються нотаріальні дії?

87. За якими правилами визначається місце видачі свідоцтва

про право на спадщину.

88. Протягом якого строку видається свідоцтво про право на

спадщину.

89. Які документи мають доказовий характер при видачі

свідоцтва про право на спадщину?

90. Які є особливості видачі свідоцтва про право на спадщину

за законом та за заповітом?

91. Яким має бути зміст свідоцтва про право на спадщину?

92. Яка процедура видачі свідоцтва про право власності на

долю у спільному майні подружжя ?

93. Які особливості видачі свідоцтва про придбання нерухомого

майна, що є предметом іпотеки?

94. Яка процедура посвідчення правочинів?

95. Для яких правочинів нотаріальна форма є обов’язковою?

96. Яких правил має дотримуватися нотаріус при посвідчені

правочинів про відчуження майна, що перебуває у спільній

власності?

97. Які факти має встановити нотаріус при посвідченні

договору довічного утримання?

98. З якою митою укладається шлюбний договір і які

особливості його посвідчення?

99. В якому порядку нотаріус посвідчує заповіт?

100 Які заповіти дорівнюються до нотаріально посвідчених?

101. Засвідчення копій яких документів не допускається?

102. Які правила оформлення акта про морський протест?

103. В яких випадках і в якому порядку нотаріуси приймають

від боржника в депозит грошові суми і цінні папери?

104. Який нотаріальний орган вживає заходів до охорони

спадкового майна?

105. Які зміст і значення акта опису спадкового майна? Який

порядок його складання?

106. В якому порядку здійснюється зберігання спадкового

майна?

107. В яких випадках і в якому порядку нотаріус здійснює

накладення заборони відчуження нерухомого та рухомого

майна?

108. Яким чином реєструється накладення заборони

відчуження майна?

109. В якому порядку оформляється прийняття нотаріусом

документів на зберігання?

110. Дайте характеристику виконавчого напису як форми

надання документу виконавчої сили?

111. За наявності яких умов нотаріус вправі вчинити

виконавчий напис?

112. Який зміст виконавчого напису як нотаріального акта?

113. В яких випадках вчиняється протест векселя?

114. За яких умов і в якому порядку на чеку може бути

вчинений виконавчий напис?

115. Поняття та значення державних реєстрів.

116. Загальна характеристика державних реєстрів України.

117. Характеристика окремих державних реєстрів України.

118 Призначення, зміст , структура і основні положення

нормативних актів щодо організації і діяльності

нотаріальних органів.


Схожі:

Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Організація правової допомоги в Україні» iconПерелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни ооп

Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Організація правової допомоги в Україні» iconПерелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни Операційні системи

Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Організація правової допомоги в Україні» iconПерелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни Розробка застосувань клієнт-серверної архітектури

Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Організація правової допомоги в Україні» iconПерелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Математична логіка»
Навести означення: інтерпретації формули алгебри висловлювань суперечливої формули
Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Організація правової допомоги в Україні» iconЗатверджую: Проректор з навчальної роботи У. Я. Ханас
Організація правової допомоги в Україні (адвокатура, нотаріат, патентні повірені, державні реєстри)
Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Організація правової допомоги в Україні» iconПерелік питань для підсумкового контролю з дисципліни «Основи програмної інженерії»

Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Організація правової допомоги в Україні» iconПерелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Алгоритми та структури даних»
Наведіть приклад вхідних даних для реалізації ефективного методу прямого пошуку підрядка в рядку
Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Організація правової допомоги в Україні» iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології
Структура психіатричної та наркологічної допомоги, психіатричної лікарні, психіатричного І наркологічного диспансерів
Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Організація правової допомоги в Україні» iconПерелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Офісне програмне забезпечення»
Використання комбінацій клавіш для прискорення роботи. Встановлення власних комбінацій клавіш користувачем
Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Організація правової допомоги в Україні» iconУ сироватці крові
Перелік питань для підсумкового модульного контролю з дисципліни “Клініко-лабораторна діагностика”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи